Автори, співробітники Університету

Носік Юрій Володимирович

Ідентифікатор автора: 37956
Кількість пошукових запитів автора: 806

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності та інформаційного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Правова охорона вишивання як прояву культурної спадщини
Носік Юрій Володимирович
2019
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності
c.217-219
2
Матеріали конференції
Правові аспекти відтворення існуючих творів шляхом вишивання
Носік Юрій Володимирович
2019
Сучасні погляди на реформування законодавства: матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 жовтня 2019 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика"
c.51-53
3
Матеріали конференції
Ідентифікація кола об’єктів авторського права, втілених шляхом вишивання
Носік Юрій Володимирович
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» до Всесвітнього дня науки (м. Київ, 15 листопада 2019 р.).
c.554-556
4
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Наукова стаття
Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах
Носік Юрій Володимирович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
т.1 c.230-252
7
Наукова стаття
Вишивання: культурна спадщина та інтелектуальна власність.
Носік Юрій Володимирович
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.5 (109) c.16-28
8
Наукова стаття
Еволюція вчення про принципи цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2019
Історико-правовий часопис
в.2 c.32-42
9
Наукова стаття
Реалізація принципів цивільного права у відносинах купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
Носік Юрій Володимирович
2019
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
в.34 c.40-55
10
Матеріали конференції
Окремі аспекти звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні
Носік Юрій Володимирович
2017
Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.).
c.211-216
11
Навчальний посібник
Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні.
Носік Юрій Володимирович
2017
Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні.
c.1-40
12
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
13
Наукова стаття
Зміни в правовому режимі комерційної таємниці за новим інформаційним законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2012
14
Наукова стаття
Збереження комерційної таємниці як обов’язок учасників господарського товариства
Носік Юрій Володимирович
2011
15
Наукова стаття
Проблеми визначення поняття раціоналізаторської пропозиції за законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2011
16
Наукова стаття
Право автора наукового відкриття
Носік Юрій Володимирович
2011
17
Наукова стаття
Проблеми визначення поняття наукового відкриття за законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2011
18
Наукова стаття
Щодо поняття наукового відкриття за законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2011
19
Тези
Загальна характеристика договору про нерозголошення інформації
Носік Юрій Володимирович
2010
20
Тези
Теоретичні проблеми припинення правової охорони комерційної таємниці
Носік Юрій Володимирович
2011
21
Наукова стаття
Договір про нерозголошення інформації
Носік Юрій Володимирович
2010
Право України
c.153.0000
22
Навчальний посібник
Глава 54. Розрахунки
Носік Юрій Володимирович
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право : практикум : навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп.
в.В.2
23
Наукова стаття
Традиції та новели законодавчого режиму комерційної таємниці господарських товариств в Україні
Носік Юрій Володимирович
2009
Вісник господарського судочинства
c.92.0000
24
Наукова стаття
Київська цивілістична школа від радянського періоду до сучасності/Книга “Київська школа цивілістики” / До 175-річчя Київського національного ніерситету ім. Т. Шевченка. 1834-2009/ За ред. Р.Майданика.- К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ,
Носік Юрій Володимирович
2009
25
Наукова стаття
Обзор практики решения судами Украины правовых вопросов, связанных с доменными именами /Альманах цивилистики Сб. Статей.Выпуск второй // Под ред. Майданика Р.А. --К.: Алерта, КНТ, Центр учебной литературы
Носік Юрій Володимирович
2009
26
Наукова стаття
Правові проблеми захисту прав на комерційну таємницю в боротьбі з недобросовісною конкуренцією
Носік Юрій Володимирович
2009
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.30.0000
27
Монографія
Права на комерційну таємницю в Україні
Носік Юрій Володимирович
2007
28
Наукова стаття
Способы раскрытия коммерческой тайны
Носік Юрій Володимирович
2007
Свое дело
c.1.0000
29
Наукова стаття
Обмеження принципу гласності господарського судочинства в цілях збереження комерційної таємниці
Носік Юрій Володимирович
2007
Вісник Центру комерційного права
c.1.0000
30
Тези
Новітнє законодавство України про комерційну таємницю. ЦК і ГК України
Носік Юрій Володимирович
2006
31
Тези
Mediation in Ukraine
Носік Юрій Володимирович
2007
Materials of the International conference “Mediation in Europe: present challenges and future developments” (Vilnius, Lithuania, May, 24-25, 2007)
c.1.0000

Повернення до списку

Вгору