Автори, співробітники Університету

Носік Юрій Володимирович

Ідентифікатор автора: 37956
Кількість пошукових запитів автора: 528

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: Доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах
Носік Юрій Володимирович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]. Київ: Юрінком Інтер, 2019.
т.1 c.230-252
2
Матеріали конференції
Окремі аспекти звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні
Носік Юрій Володимирович
2017
Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.).
c.211-216
3
Навчальний посібник
Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні.
Носік Юрій Володимирович
2017
Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні.
c.1-40
4
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев’юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
5
Наукова стаття
Зміни в правовому режимі комерційної таємниці за новим інформаційним законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2012
6
Наукова стаття
Збереження комерційної таємниці як обов’язок учасників господарського товариства
Носік Юрій Володимирович
2011
7
Наукова стаття
Проблеми визначення поняття раціоналізаторської пропозиції за законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2011
8
Наукова стаття
Право автора наукового відкриття
Носік Юрій Володимирович
2011
9
Наукова стаття
Проблеми визначення поняття наукового відкриття за законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2011
10
Наукова стаття
Щодо поняття наукового відкриття за законодавством України
Носік Юрій Володимирович
2011
11
Тези
Загальна характеристика договору про нерозголошення інформації
Носік Юрій Володимирович
2010
12
Тези
Теоретичні проблеми припинення правової охорони комерційної таємниці
Носік Юрій Володимирович
2011
13
Наукова стаття
Договір про нерозголошення інформації
Носік Юрій Володимирович
2010
Право України
c.153.0000
14
Навчальний посібник
Глава 54. Розрахунки
Носік Юрій Володимирович
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп. Видавництво «Правова єдність»
в.В.2
15
Наукова стаття
Традиції та новели законодавчого режиму комерційної таємниці господарських товариств в Україні
Носік Юрій Володимирович
2009
Вісник господарського судочинства
c.92.0000
16
Наукова стаття
Київська цивілістична школа від радянського періоду до сучасності/Книга “Київська школа цивілістики” / До 175-річчя Київського національного ніерситету ім. Т. Шевченка. 1834-2009/ За ред. Р.Майданика.- К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ,
Носік Юрій Володимирович
2009
17
Наукова стаття
Обзор практики решения судами Украины правовых вопросов, связанных с доменными именами /Альманах цивилистики Сб. Статей.Выпуск второй // Под ред. Майданика Р.А. --К.: Алерта, КНТ, Центр учебной литературы
Носік Юрій Володимирович
2009
18
Наукова стаття
Правові проблеми захисту прав на комерційну таємницю в боротьбі з недобросовісною конкуренцією
Носік Юрій Володимирович
2009
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.30.0000
19
Монографія
Права на комерційну таємницю в Україні
Носік Юрій Володимирович
2007
20
Наукова стаття
Способы раскрытия коммерческой тайны
Носік Юрій Володимирович
2007
Свое дело
c.1.0000
21
Наукова стаття
Обмеження принципу гласності господарського судочинства в цілях збереження комерційної таємниці
Носік Юрій Володимирович
2007
Вісник Центру комерційного права
c.1.0000
22
Тези
Новітнє законодавство України про комерційну таємницю. ЦК і ГК України
Носік Юрій Володимирович
2006
23
Тези
Mediation in Ukraine
Носік Юрій Володимирович
2007
Materials of the International conference “Mediation in Europe: present challenges and future developments” (Vilnius, Lithuania, May, 24-25, 2007)
c.1.0000

Повернення до списку

Вгору