Автори, співробітники Університету

Носова Богдана Миколаївна

Ідентифікатор автора: 37959
Кількість пошукових запитів автора: 763
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Соціальних комунікацій
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Інформаційне суспільство, глобалізація, євроінтеграція, міжнародна журналістика, політична комунікація

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Стратегічні комунікації як нові акценти в інформаційній сфері
Носова Богдана Миколаївна
2017
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Міжнародна науково-практична конференція
c.188–190
2
Матеріали конференції
“Інтелігентська функція” за У. Еко та інтелектуальна складова медіа
Носова Богдана Миколаївна
2018
Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
c.43–46
3
Наукова стаття
Influence of Political Communication on the Transformation of Identity: Reflection in Ukrainian Digital Media Discourse
Носова Богдана Миколаївна
2017
Przegląd Politologiczny
в.4 c.103–122
4
Наукова стаття
Комунікативна місія публіцистики і трансформаційні процеси ідентичності у публіцистиці І. Дзюби
Носова Богдана Миколаївна
2017
Актуальні питання масової комунікації
в.21 c.71–89
5
Матеріали конференції
Медійні механізми стратегічних комунікацій
Носова Богдана Миколаївна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.133–137
6
Матеріали конференції
Медіакультура та мовна культура в комунікативних практиках
Носова Богдана Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціальних комунікацій. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.74–77
7
Наукова стаття
Роль особистості в комунікативному діалозі про втрату чутливості
Носова Богдана Миколаївна
2016
Українське журналістикознавство
т.17 c.37–42
8
Наукова стаття
Журналистика в межкультурном коммуникативном диалоге: ценностная парадигма
Носова Богдана Миколаївна
2017
Вестник КазНУ. Серия журналистика
в.1 (43) c.58-67
9
Навчальний посібник
Міжнародна журналістика: сучасна зарубіжна публіцистика
Носова Богдана Миколаївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-128
10
Наукова стаття
Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики
Носова Богдана Миколаївна
2015
Українознавчий альманах
в.18 c.248–252
11
Наукова стаття
Memorial Culture in Ukraine in the context of media perception of historical problems (based on Holocaust documentary)
Гаврилець Юрій Дмитрович
Носова Богдана Миколаївна
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
Хилько Максим Миколайович
2016
Актуальні питання масової комунікації
т.20 c.23–37
12
Наукова стаття
Комунікативна роль публіцистики в міжкультурному діалозі
Носова Богдана Миколаївна
2016
Наукові записки Інституту журналістики
т.62 c.13–17
13
Наукова стаття
Переосмислення ролі міжнародної комунікації у розвитку української нації: відображення у медіа
Носова Богдана Миколаївна
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.61 c.28–35
14
Праці конференції
Поєднувальна роль публіцистики в міжкультурному діалозі
Носова Богдана Миколаївна
2016
Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.120–122
15
Праці конференції
Комунікативні особливості тексту філософського діалогу З. Баумана та Л. Донскіса
Носова Богдана Миколаївна
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.80–84
16
Тези
Holocaust and Holodomor. Memory Culture in Ukraine
Гаврилець Юрій Дмитрович
Носова Богдана Миколаївна
Різун Володимир Володимирович
2016
International Conference and Workshop Communicating History in the Transnational Space - Media-based Holocaust Reception in Eight Countries
c.1-2
17
Тези
Комунікація як маркер у міжкультурному діалозі
Носова Богдана Миколаївна
2016
Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: Всеукраїнська науково-теоретична конференція
c.82–84
18
Матеріали конференції
Каталізуючий вплив медіа на якість соціальної комунікації у кризовий період
Носова Богдана Миколаївна
2015
Український соціум та медіа: динаміка взаємодії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.45-47
19
Наукова стаття
Переваги медіа у трактуванні української ідентичності
Носова Богдана Миколаївна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.57 c.77 – 82
20
Наукова стаття
Метафора як окреслення культурного простору інтелектуала в есеях О. Забужко “З мапи книг і людей”
Носова Богдана Миколаївна
2014
Стиль і текст
т.15 c.136–146
21
Наукова стаття
Комунікативна роль конвергентних ЗМІ в системі нових медіа
Носова Богдана Миколаївна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
т.39 c.575–582
22
Наукова стаття
Діалог як комунікація двох особистостей
Носова Богдана Миколаївна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.50 c.175 – 178
23
Наукова стаття
Публіцистика Джуліана Барнса як осмислення соціальних і політичних явищ у Великій Британії кінця ХХ ст
Носова Богдана Миколаївна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.51 c.171 – 175
24
Наукова стаття
Міжнародна комунікація між протоколом і реальністю
Носова Богдана Миколаївна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.52 c.92 – 97
25
Наукова стаття
Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива
Носова Богдана Миколаївна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.53 c.321 – 323
26
Наукова стаття
Изучение зарубежной журналистики: баланс традиций, новые имена
Носова Богдана Миколаївна
2013
Вестник КазНУ. Серия журналистика
т.1 c.62-65
27
Наукова стаття
Публицистика современности как часть коммуникативного ресурса
Носова Богдана Миколаївна
2013
Вестник КазНУ. Серия журналистика
c.163-166
28
Наукова стаття
The Agenda-Setting of High-Quality Media: Ukrainian context
Носова Богдана Миколаївна
2014
Understanding Communication in the New Media Era: The Collected Book of the Papers Presented at the International Scientific Conference of Faculties of Communication
c.73-83
29
Наукова стаття
Комунікаційний слід минулого у контексті інтерв’ю А. Д. Ротфельда
Носова Богдана Миколаївна
2014
Актуальні питання масової комунікації
т.15 c.78–90
30
Наукова стаття
The role of the discourse of intellectuals in foreign opinion journalism in communicative evolution
Носова Богдана Миколаївна
2014
Przegląd Politologiczny
т.3 c.149 – 161
31
Праці конференції
Медіадомінантність як інструментарій комунікаційних практик
Носова Богдана Миколаївна
2014
Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.85-86
32
Праці конференції
Актуализация интеллектуального дискурса в социальных коммуникациях
Носова Богдана Миколаївна
2013
Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: 52 межд. науч.-практ. конф.
c.1-2
33
Праці конференції
Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива
Носова Богдана Миколаївна
2013
ІІ Міжнародна Інтернет-конференція “Медіакартина світу: структура, семіотика, канали трансляції”
c.1
34
Наукова стаття
Інтерпретація цивілізаційних вартостей у публіцистиці У. Еко
Носова Богдана Миколаївна
2011
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.24 в.4, 1 c.245–250
35
Наукова стаття
Медійний дискурс есеїв А. Міхніка як історико-філософський аспект політичної комунікації
Носова Богдана Миколаївна
2011
Інформаційне суспільство
в.14 c.10-14
36
Наукова стаття
Керованість європейської безпеки і новий порядок денний української безпекової політики (за матеріалами сучасних медіа)
Носова Богдана Миколаївна
2012
Наукові записки Інституту журналістики
т.47 c.139–144
37
Матеріали конференції
Керованість європейської безпеки і новий порядок денний української безпекової політики
Носова Богдана Миколаївна
2011
Типологічні характеристики українського медійного контенту : матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.172–175
38
Матеріали конференції
Дискурс європейської України у системі соціальних комунікацій як сегмент ідеології
Носова Богдана Миколаївна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.185–186
39
Наукова стаття
Феномен А. Міхніка як публіциста – автора постійної дискусії про Польщу
Носова Богдана Миколаївна
2011
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
в.35 c.222–229
40
Наукова стаття
Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети “День”)
Носова Богдана Миколаївна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.102, 1 c.177–180
41
Наукова стаття
Відносини Україна – НАТО: сприйняття в політичній комунікації
Носова Богдана Миколаївна
2011
Наукові записки Інституту журналістики
т.44 c.58–62
42
Наукова стаття
Концептуалізація зарубіжного публіцистичного дискурсу в комунікативній практиці
Носова Богдана Миколаївна
2011
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.4 c.82–85
43
Наукова стаття
Європа ХХІ століття у зарубіжній науковій публіцистиці
Носова Богдана Миколаївна
2011
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
в.13 c.147–155
44
Наукова стаття
Еволюція політичного дискурсу європейської інтеграції України
Носова Богдана Миколаївна
2008
Євроінтеграція України: крок за кроком : Інформаційно-аналітичні матеріали з питань висвітлення в регіональних ЗМІ європейської інтеграції
c.1-23
45
Наукова стаття
Євроатлантична інтеграція як сегмент політики безпеки України: практика в системі засобів масової комунікації
Носова Богдана Миколаївна
2009
Наукові записки Інституту журналістики
т.36 c.25–30
46
Наукова стаття
НАТО і медіатизовані сюжети
Носова Богдана Миколаївна
2007
Українська журналістика
c.112-117
47
Наукова стаття
Монополія НАТО в завоюванні світу з погляду глобалізаційних процесів
Носова Богдана Миколаївна
2007
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
т.15 c.404–410
48
Наукова стаття
Інформування громадян про діяльність НАТО як стимул підтримки Євроатлантичного курсу держави
Носова Богдана Миколаївна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.29 c.71–78
49
Наукова стаття
Асиметрія відносин Україна–НАТО як прояв нового балансу сил у геополітиці
Носова Богдана Миколаївна
2006
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
в.29 c.206–212
50
Наукова стаття
НАТО-скептицизм як наслідок непоінформованості суспільства
Носова Богдана Миколаївна
2006
Наукові записки Інституту журналістики
т.25 c.86–91
51
Наукова стаття
Україна–НАТО: новий етап співробітництва очима журналістів
Носова Богдана Миколаївна
2003
Наукові записки Інституту журналістики
т.13 c.40–43
52
Наукова стаття
Висвітлення відносин Україна–НАТО в пресі на сучасному етапі
Носова Богдана Миколаївна
2002
Наукові записки Інституту журналістики
т.7 c.149–151
53
Наукова стаття
“Стампа” – одна із найстаріших італійських газет
Носова Богдана Миколаївна
2002
Міжнародна журналістика: збірник робіт магістрів і спеціалістів зі спеціалізації “Міжнародна журналістика”
в.3 c.27–30
54
Наукова стаття
“Новини НАТО” – квартальне видання відділу інформації та преси НАТО в Брюсселі
Носова Богдана Миколаївна
2000
Актуальні питання масової комунікації
в.1 c.11–12

Повернення до списку

Вгору