Автори, співробітники Університету

Носова Євгенія Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 37960
Кількість пошукових запитів автора: 488
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичні праці
Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms
Делас Віталіна Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Мисака Ганна Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Nord University
2
Наукова стаття
Накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні: проблеми та перспективи
Носова Євгенія Анатоліївна
Кучевська Ольга Олександрівна
2019
Фінансові послуги
в.2-3 (14-15) c.15-20
3
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
4
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
5
Наукова стаття
Сучасний стан та особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні
Носова Євгенія Анатоліївна
2017
Ефективна економіка
в.3
6
Наукова стаття
Сучасний стан та особливості діяльності венчурних фондів в Україні
Носова Євгенія Анатоліївна
Могге Денис Борисович
2017
Ефективна економіка
в.3
7
Матеріали конференції
Екологічний податок та його адміністрування на рівні суб'єкта господарювання в Україні
Носова Євгенія Анатоліївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.187-191
8
Матеріали конференції
Проблеми реформування податкової системи України
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
в.VII c.20-23
9
Наукова стаття
Реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
Носова Євгенія Анатоліївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.178 c.18-25
10
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по подготовке и защите отчета о прохождении научно-производственной практики для ОКУ «Бакалавр» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 6.030508 «Финансы и кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
ООО «Абрис Принт»
11
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчально-виробничої практики за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
ООО «Абрис Принт»
12
Наукова стаття
Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.73-81
13
Наукова стаття
Financial Security of Enterprises
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2015
Procedia Economics and Finance
т.27 c.248-266
14
Праці конференції
Фінансова безпека господарюючих суб’єктів як запорука фінансової безпеки держави
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.20-23
15
Праці конференції
Використання досвіду США в реформуванні системи оподаткування доходів фізичних осіб
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
c.186-188
16
Праці конференції
Використання інноваційних технологій для здійснення грошових розрахунків
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
c.256-257
17
Праці конференції
Реформування податкової системи як напрямок детінізації економіки України
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.55-56
18
Праці конференції
Фактори впливу на фінансову безпеку підприємства
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.58-60
19
Наукова стаття
Тіньова заробітна плата в України: причини існування та шляхи подолання
Носова Євгенія Анатоліївна
2013
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.2 c.95-105
20
Праці конференції
Использование международных стандартов финансовой отчетности в Украине как способ привлечении иностранных инвестиций
Носова Євгенія Анатоліївна
2014
Устойчивое развитие: общество и экономика: материалы Международной научно-практической конференции
c.281-282
21
Праці конференції
Проблеми перетворення заощаджень домогосподарств на інвестиційний ресурс в Україні
Носова Євгенія Анатоліївна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.135-138
22
Праці конференції
Проблемы управления государственным долгом Украины
Носова Євгенія Анатоліївна
2014
Проблемы социально-ориентированного развития белорусского общества и профсоюзы: Материалы Межвузовской научно-практической конференции
c.110-113
23
Праці конференції
Проблеми оподаткування та тінізації заробітної плати в Україні
Носова Євгенія Анатоліївна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.259-265
24
Наукова стаття
Система показників оцінки фінансового стану підприємств
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.138 c.53-56
25
Наукова стаття
Порівняльна характеристика традиційних методів оцінки вартості підприємства
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.134 c.100-104
26
Наукова стаття
Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.135 c.86-90
27
Наукова стаття
Шляхи забезпечення фінансової стійкості діяльності підприємства
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.264-272
28
Наукова стаття
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.2 c.57-64
29
Наукова стаття
Статистичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.11 c.254-264
30
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.177-185
31
Тези
Визначення сутності ліквідності та платоспроможності підприємства
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.140-143
32
Тези
Рейтингова оцінка фінансового стану підприємств
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Корпоративна соціальна відповідальність – фактор сталого розвитку держави: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів
c.90-92
33
Тези
Використання програмного забезпечення в аналізі фінансового стану підприємств
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Інтернет-освіта-наука-2012: Міжнародна науково-практична конференція
c.204-205
34
Тези
Використання інтегрованого показника для оцінки фінансового стану підприємств
Носова Євгенія Анатоліївна
2011
Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.61-63
35
Тези
Роль статистики при здійсненні аналізу фінансового стану підприємств
Носова Євгенія Анатоліївна
2011
Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: Міжнародна наукова конференція
c.137-139
36
Тези
Проблеми розвитку кредитного ринку України
Носова Євгенія Анатоліївна
2010
Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: Міжнародна наукова конференція
c.138-139
37
Наукова стаття
Проблеми статистичного забезпечення кон’юнктурного аналізу ринку молочних продуктів
Носова Євгенія Анатоліївна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.297.0000
38
Наукова стаття
Проблеми використання статистичної інформації в маркетингових дослідженнях
Носова Євгенія Анатоліївна
2008
Статистика України
т.2 c.4-9

Повернення до списку

Вгору