Автори, співробітники Університету

Нурищенко Наталія Євгенівна

Ідентифікатор автора: 37970
Author Identifier Number Scopus: 6506511970 →
Кількість пошукових запитів автора: 1133

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біофізики та медичної інформатики
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 108, з них наукових статей (наукові публікації) - 56, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 40, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Активация рецептора холода и ментола TRPM8 улучшает посттравматическое восстановление muscle soleus крысы при фуллереновой терапии
Богуцька Катерина Іванівна
Жолос Олександр Вікторович
Ноздренко Дмитро Миколайович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцький Юрій Іванович
Сорока Василь Михайлович
Матвієнко Тетяна Юріївна
2020
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.18 в.1 c.205-216
2
Наукова стаття
Activation of the cold and menthol receptor TRPM8 improves the post-traumatic recovery of rat muscle soleus during fullerene treatment
Богуцька Катерина Іванівна
Жолос Олександр Вікторович
Ноздренко Дмитро Миколайович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцький Юрій Іванович
Сорока Василь Михайлович
Матвієнко Тетяна Юріївна
2019
Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii
т.17 в.4 c.511-519
3
Тези
Ефекти стереотаксичного введення суспензій наноструктурованого діоксиду титану в медулярні кардіоваскулярні ядра щурів
Войтешенко Іван Сергійович
Давидовська Тамара Леонідівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2019
Тези доповідей VІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. – Київ-Луцьк, 12-15 листопада 2019 р.
c.55
4
Наукова стаття
Influence of water-soluble pristine C60 fullerenes on the ischemia-reperfusion injury in the skeletal muscle of rat limb: mechanokinetic and biochemical analysis
Заводовський Данило Олександрович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцький Юрій Іванович
Матвієнко Тетяна Юріївна
2018
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.90 в.6
5
Наукова стаття
Вплив водорозчинних С60 фулеренів на механокінетичні особливості формування гладкого тетанічного скорочення ішемізованого скелетного м’яза щурів
Артеменко Олександр Юрійович
Богуцька Катерина Іванівна
Ноздренко Дмитро Миколайович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцький Юрій Іванович
2018
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.16 в.4 c.17-25
6
Матеріали конференції
Вивчення впливу тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів
Весельський Станіслав Павлович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчю заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»: Роль і місце народної медицини в комплексній терапії
c.133-135
7
Матеріали конференції
The impact of the nanocrystal cerium dioxide on the ATP-ase activity of rat’s smooth muscles actomyosin of the stomach and colon in different age groups
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
Smooth Muscle Physiology, Biophysics and Pharmacology. International Symposium
c.72
8
Навчальний посібник
Фізика біосистем у формулах, термінах, схемах
Войтешенко Іван Сергійович
Говорун Дмитро Миколайович
Грабчук Галина Петрівна
Давидовська Тамара Леонідівна
Науменко Анна Миколаївна
Нипорко Олексій Юрійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2017
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
9
Навчальний посібник
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Електробіофізика» для студентів фізичного факультету освітньої програми – лазерна та оптоелектронна техніка
Войтешенко Іван Сергійович
Грабчук Галина Петрівна
Давидовська Тамара Леонідівна
Науменко Анна Миколаївна
Нипорко Олексій Юрійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
10
Наукова стаття
Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів
Весельський Станіслав Павлович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
в.2 c.122-129
11
Наукова стаття
Вплив тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів
Весельський Станіслав Павлович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Фітотерапія
т.2 c.26-31
12
Наукова стаття
Розвиток м’язової втоми muscle soleus щурів при ожирінні
Заводовський Данило Олександрович
Ноздренко Дмитро Миколайович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
в.12 c.212-218
13
Наукова стаття
Molecular docking of nanosized titanium dioxide material to the extracellular part of GABAb-receptor
Войтешенко Іван Сергійович
Давидовська Тамара Леонідівна
Науменко Анна Миколаївна
Нипорко Олексій Юрійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2016
Studia Biologica
т.10 в.3-4 c.5-16
14
Наукова стаття
Age-related determination of contractile activity of actomyosin complex in rat gastrointestinal smooth muscle
Берегова Тетяна Володимирівна
Зеленська Катерина Сергіївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2016
Japanese Journal of Applied Physics
в.55 c.1-5
15
Тези
Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на скоротливу систему м’язів in vitro
Нурищенко Наталія Євгенівна
2017
Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології. Міжнародна конференція.
c.50-51
16
Тези
The contribution of Mg2+, Ca2+-atpase, K+-atpaseand calmodulin in mechanisms of colonic motility in rat model of parkinson's disease
Довбинчук Таїса Володимирівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
Нестерук Катерина Володимирівна
2017
Smooth Muscles Physiology, Biophysics and Pharmacology:Симпозіум
c.14
17
Наукова стаття
Вплив ультразвуку на вміст інтерлейкінів у крові щурів з експериментальним запаленням
Нурищенко Наталія Євгенівна
2016
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
в.20 c.526–532
18
Праці конференції
The role of dopaminergic system in inflammatory bowel disease pathogenesis
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
c.112-113
19
Праці конференції
Age-related determination of contractile activity of actomyosin complex in rat gastrointestinal smooth muscle
Берегова Тетяна Володимирівна
Зеленська Катерина Сергіївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2015
International conference on global research and education
т.14 c.138-13
20
Наукова стаття
Age-relateddeterioration of contractile activity of actomyosin complex in rat gastrointestinal smooth muscle.
Берегова Тетяна Володимирівна
Зеленська Катерина Сергіївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2015
Japanese journal of applied physics
т.55 c.17-25
21
Тези
Морфо-функціональний стан шлунка та товстої кишки у щурів різного віку за умов введення нанокристалічного діоксиду церію
Берегова Тетяна Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
т.1 c.23
22
Тези
The disturbance of central dopaminergic neurons in rat model of parkinson`s disease increases susceptibility to colonic inflammation
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2015
United European Gastroenterology Journal
т.3 c.444
23
Тези
Fullerene C60 multi-walled carbon nanotubes and multi-walled iron-filled carbon nanotubes impact on the actomyosin ATPase activity
Нурищенко Наталія Євгенівна
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and Nanobiotechnology
c.252
24
Тези
P1017 the disturbance of central dopaminergic neurons in rat model of parkinson's disease increases susceptibility to colonic inflamation
Гарманчук Людмила Василівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2015
23rd united european gastroenterology week barcelona 2015
т.3 c.444
25
Тези
Age-related deterioration of contractile activity of actomyosin complex in rat gastrointestinal smooth muscle.
Берегова Тетяна Володимирівна
Зеленська Катерина Сергіївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2015
Japan inter-academia
c.138-139
26
Матеріали конференції
Моторна функція травного тракту у щурів в умовах тривалої блокади н+-к+-атфази та її корекція пробіотиком
Берегова Тетяна Володимирівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Савченко Юлія Олександрівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Фізіологічний журнал
c.122
27
Матеріали конференції
Вплив хронічної алкоголізації на ступінь деструктивних змін скелетних мязів у щурів
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
т.86 в.5 (2) c.149-150
28
Наукова стаття
Скоротлива активність гладеньких м'язів шлунку та товстої кишки у щурів за умов10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію
Нурищенко Наталія Євгенівна
Савченко Юлія Олександрівна
2014
29
Наукова стаття
Вплив блокади кальцієвих каналів L-типу на моторику товстої кишки за умов тривалого введення омепразолу
Берегова Тетяна Володимирівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Вісник проблем біології і медицини
т.2 c.211-215
30
Наукова стаття
Вплив блокади кальцієвих каналів L-типу на моторику шлунка у щурів за умов тривалого введення омепразолу
Берегова Тетяна Володимирівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.67 c.39-43
31
Наукова стаття
Скоротлива активність гладеньких м'язів шлунку та товстої кишки у щурівза умов10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію
Нурищенко Наталія Євгенівна
Савченко Юлія Олександрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.67 c.35-39
32
Наукова стаття
Вплив блокади кальцієвих каналів L-типу на моторику товстої кищки за умов тривалого введення омепразолу.
Берегова Тетяна Володимирівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Вісник проблем біології і медицини
т.111 c.211-215
33
Наукова стаття
АТPазна активність актоміозину скелетних м’язів та маркери ушкодження тканин у крові щурів в умовах тривалої хронічної алкоголізації.
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.56-64
34
Наукова стаття
Скоротлива активність гладеньких мязів шлунка та товстої кишки у щурів за умов 10-денного введення нанокристалічного діоксину церію
Нурищенко Наталія Євгенівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.67 c.35-39
35
Наукова стаття
Вплив блокади кальцієвих каналів L-типу на моторику товстої кишки за умов тривалого введення омепразолу
Берегова Тетяна Володимирівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Вісник проблем біології і медицини
т.2 c.211-215
36
Наукова стаття
ВПЛИВ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ДИОКСИДУ ЦЕРІЮ НА ОКИСНУ МОДИФІКАЦІЮ БІЛКІВ КРОВІ В УМОВАХ ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Фізика живого
c.61-66
37
Наукова стаття
Вплив наноструктоурованого діоксиду церію на окисну модифікацію білків крові в умовах її зберігання
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Фізика живого
т.21 c.61-66
38
Наукова стаття
Actomyosin ATPase activity of skeletal muscles and the markers of tissue damage in the blood of rats under prolonged chronic alcoholization
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.56-64
39
Тези
Вплив нанокристалічного диоксиду церію на АТФ-азну активність гладеньких м»язів шлунка та товстої кишки у щурів старечого віку
Берегова Тетяна Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Савченко Юлія Олександрівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
c.115
40
Тези
Effect of ethanol on actomiosin ATPase activity of muscles with different sensitivity to alcohol
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Трушина Валентина Анатоліївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
41
Монографія
Актуальные аспекты внутренней медицины
Зима Ігор Григорович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сокур Олеся Вадимівна
Янчук Петро Іванович
2013
СибАК
c.150
42
Наукова стаття
Вплив двомісячної алкоголізації на функціональну активність скоротливих білків plantaris щурів
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
т.1 c.108.0000
43
Наукова стаття
Effect of fullerene C60 on ATPase activity and superprecipitation of skeletal muscle actomyosin
Богуцька Катерина Іванівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
2013
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.85 в.2 c.20-26
44
Наукова стаття
Effect of multi-walled iron-filled carbon nanotubes on ATPase activity and superprecipitation of natural actomyosin
Богуцька Катерина Іванівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Шелюк Ольга Вікторівна
2013
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
т.44 в.2-3 c.103-106
45
Тези
Динамика АТФазной активности актомиозина скелетных мышц в условиях электромагнитного воздействия
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2013
Космос и биосфера: Международная конференция
т.1 c.46.0000
46
Тези
Infltnce of extremely low freguency electromagnetic field on Functional State of Muscle Tissue/ Abstract book of BioEM 2013
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2013
Невідоме
т.1 c.63.0000
47
Наукова стаття
Вплив ультразвуку різних режтмів на суперпреципітацію окисномодифікованого актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля
Нурищенко Наталія Євгенівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.83 c.80.0000
48
Наукова стаття
Effect of Fullerene C60 on ATPase Activity and Superprecipitation Reaction of Rabbit Skeletal Muscle Actomyosin
Богуцька Катерина Іванівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцький Юрій Іванович
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
c.13-18
49
Наукова стаття
Machanism of Motility Loss by Spermatozoa under Ionizing Irradiation
Нурищенко Наталія Євгенівна
2012
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
c.17.0000
50
Наукова стаття
Modification of Functional State of Muscle Tissue upon Influence Extremely Low Frequency of Electromagnetic Field
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
c.122.0000
51
Наукова стаття
ATP-азна активність актоміозинового комплексу скелетних м'язів кроля за дії ультразвуку
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.84 c.54.0000
52
Наукова стаття
Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТР-азну активність актоміозину
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.84 c.62.0000
53
Наукова стаття
Mechanisms of motility loss by spermatozoa under ionizing irradiation
Нурищенко Наталія Євгенівна
2012
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
c.17.0000
54
Наукова стаття
Вплив пестицидів на функціональні характеристики актоміозинового комплексу скелетних м'язів
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.26.0000
55
Наукова стаття
Impact of carbon nanotubes on ATPase activity and superprecipitation reaction of natural actomyosin
Богуцька Катерина Іванівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
2012
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.3 c.341-347
56
Праці конференції
Effect of Fe-MWCNTs on ATPase activity and superprecipitation of natural actomyosin
Богуцька Катерина Іванівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
4th German-Ukrainian symposium «Physics and chemistry of nanostructures and nanobiotechnology». – 2012
c.129
57
Тези
Вплив терапевтичного ультразвуку на АТФазну активність окисненого актоміозинового комплексу скелетних м»язів// Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные вопросы биологической физики и химии».- Севастополь, 23-27 квітня 2012
Нурищенко Наталія Євгенівна
2012
58
Тези
Вплив терапевтичного ультразвуку на АТР-азну активність окисненого актоміозинового комплексу // Актуальні питання біологічної фізики та хімії БФФХ-2012, Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, Севастополь, 23-27 квітня 2012 р.
Нурищенко Наталія Євгенівна
2012
59
Тези
Вплив хронічної алкоголізації щурів на ступінь деструктивного порушення скелетних м’язів // Тезисы докладов «Адаптационные стратегии живых систем», 11-16 июня, 2012, Новый Свет, Украина
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
60
Тези
Modification of functional state of muscle tissue upon influence extremely low frequency of electromagnetic field // Abstracts of 3-rd International Symposoum: «Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design», 17-23 September 2012, Lviv, Ukraine
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
Невідоме
c.32.0000
61
Тези
Muscle protein damage by chronic alcohol consumption // Abstracts of 3-rd International Symposoum: «Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design», 17-23 September 2012, Lviv, Ukraine
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
62
Тези
Effect of chronic alcohol abuse on the activity of creatine kinase in the blood plasma of rats // Abstracts of II Scientific Conference of Young Physiologists “Physiology: from Molecules to the Body”, 8 – 9 October, 2012, Kiev, Ukraine
Нурищенко Наталія Євгенівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
63
Тези
Вплив хронічної алкоголізації на активність креатинкінази в плазмі крові щурів // ІІ наукова конференція молодих вчених «Фізіологія: від молекул до організму», 8-10 жовтня 2012
Нурищенко Наталія Євгенівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
64
Наукова стаття
Бародифузійні явища при активному транспорті іонів Na+ і К2+ через клітинну мембрану
Нурищенко Наталія Євгенівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.15.0000
65
Наукова стаття
Вирусы и человек: естественные механизмы защиты организма и возможности биологической терапии // Биологическая терапия
Нурищенко Наталія Євгенівна
2010
66
Наукова стаття
Регуляторные влияния на холерез простагладина F2alpha; c вовлечением alpha-адренорецепторов симпатической нервной системы // Перспективы медицины и биологии
Лященко Тарас Петрович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2011
67
Тези
Структура та функціональна активність окисно-модифікованого актоміозину// Науково-практична конференція "Биологически активные вещества фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения", Новый Свет, Крым, Украина, 23-28 мая 2011
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
68
Тези
АТФазна активність нативного та реконструйованого актоміозину скелетних м”язів за дії ультразвуку різних режимів // V з”їзд українського біофізичного товариства, Луцьк, 2011 р
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
69
Тези
АТФазна активність нативного та реконструйованого актоміозину скелетних м’язів за дії ультразвуку різних режимів // V з’їзд Українського біофізичного товариства: тези доповідей - Луцьк: Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2011
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
70
Вплив ендогенних простагландинів у печінці на рівень холерезу та вміст основних компонентів жовчі
Лященко Тарас Петрович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2010
Український фізіологічний журнал
т.56 c.191.0000
71
Time-dependent effect of low-intensity ultrasound on skeletal muscle trauma//V Международная научная конференция "Психофизиологические и висцеральные функции в норме и патологии".-Київ
Нурищенко Наталія Євгенівна
2010
72
Наукова стаття
Effect of ultrasound on interleukin (IL)-6, IL-8, and tumor necrosis factor alpha content in skeletal muscle after trauma
Нурищенко Наталія Євгенівна
2010
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
c.67.0000
73
Наукова стаття
Вплив неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м”язів кроля
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.77.0000
74
Наукова стаття
Бародифузійні явища при активному транспорті іонів Na+ і K+ через клітинну мембрану
Нурищенко Наталія Євгенівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.Вип. 3 c.277-280
75
Тези
АТФазна активність структурних компонентів міофібрили скелетних м”язів під впливом ультразвуку
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.98.0000
76
Тези
Вплив ультразвуку різних режимів на структурні характеристики тропоніну та міозину скелетних м”язів//Український фізіол.журн..Матеріали Українського фізіологічного з”зду 2010.-
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2010
77
Тези
Вплив донорів NO та NEM на АТФазні активності, суперпреципітацію та вміст SH-груп в скоротливих білках серцевого м”язу//V Международная научная конференция "Психофизиологические и висцеральные функции в норме и патологии".-Київ.-7-8 жовтня 2010
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2010
78
Тези
Вплив ультразвуку різних режимів на структурні характеристики тропоніну та міозину скелетних м”язів
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2010
Український фізіологічний журнал
т.56 c.151.0000
79
Наукова стаття
Вплив ультразвуку на перебіг запалення при травмі скелетного м'язу щура
Нурищенко Наталія Євгенівна
2008
Фізика живого
т.16 c.149.0000
80
Наукова стаття
Зміни співвідношення ліпідних компонентів жовчі щурів при застосуванні нейропептиду бомбезину
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.52.0000
81
Наукова стаття
Роль бомбензинподібних пептидів у регуляції жовтоутворення щурів
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
Физика живого
т.17 c.139.0000
82
Наукова стаття
Характеристика співвідношення жовчних кислот в жовчі собак та щурів при застосуванні простагландину F2
Горенко Зоя Анатоліївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
Фізика живого
c.179-189
83
Наукова стаття
Основные современные данные о механизмах развития хронического воспаления // В кн.Антигомотоксическая терапия хронических воспалительных заболеваний" Киев, 2009
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
84
Тези
Вплив ультразвуку на перебіг експериментального запалення при травмуванні скелетного м'язу щура // VI Международный симпозиум "Актуальные проблемы биофизической медицины". Киев, 2009
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
85
Тези
Ultrasound influence of different modes on skeletal muscle troponin and myosin structural properties
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.226.0000
86
Тези
Low-intensity ultrasound effect on creatinekinase activity of serum under skeletal muscle trauma
Бабан Володимир Миколайович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.277.0000
87
Тези
Invesyigation of bile secretion and hepatocytes electrophysiological properties affected by aspirin and dexamethasone in rat liver // International students’Conference.-2009- 19-23 of August, Kiev.Ukraine
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цапенко Петро Костянтинович
2009
88
Наукова стаття
Жовчоутворювальна функція печінки у щурів різного віку
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.12 c.16.0000
89
Наукова стаття
Вплив ультразвуку на вільнорадикальне окиснення в скелетних м’язах при їх травмуванні
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007
Фізика живого
т.15 c.73.0000
90
Наукова стаття
Effect of ultrasound on free-radical oxidation in muscle trauma .
Бабан Володимир Миколайович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2008
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
т.2 c.298.0000
91
Наукова стаття
Вплив кальцію на власну флуоресценцію актоміозину при дії ультразвуку різних режимів
Давидовська Тамара Леонідівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2008
Физика живого
т.16 c.34.0000
92
Наукова стаття
Запалення при мязовій травмі: пошкоджуюча та відновлювальна дія
Нурищенко Наталія Євгенівна
2008
Фізика живого
т.16 c.171.0000
93
Наукова стаття
Запалення при м'язовій травмі: пошкоджуючи та відновлювальна дія
Нурищенко Наталія Євгенівна
2008
Фізика живого
т.16 c.171.0000
94
Наукова стаття
Вплив ультразвуку на перебіг запалення при травмі скелетного м"язу щура
Мірошниченко Микола Степанович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2008
Фізика живого
т.16 c.149.0000
95
Тези
Effect of ultrasound on structural and functional characteristics of skeletal muscle myosin.
Качкарова Леся Анатоліївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2008
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
т.2 c.311.0000
96
Тези
Основные современные данные о механизмах развития хронического воспаления// Матер.международной научно-практического симпозиума "Антигомотоксическая терапия острых воспалительных заболеваний". Киев 2008
Нурищенко Наталія Євгенівна
2008
97
Наукова стаття
Radiation induced depression of reproductive function
Нурищенко Наталія Євгенівна
2006
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
c.270.0000
98
Наукова стаття
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ РІЗНИХ РЕЖИМІВ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТОМІОЗИНУ
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.59 c.123.0000
99
Наукова стаття
Біологічна ефективність терапевтичного ультразвуку різних інтенсивностей
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.50 c.96.0000
100
Тези
Bombesin influence on bile lipid composition in rat // Acta Physiological society and the Federation of European Physiological Societies. 11-14 September 2007, Bratislava, Slovakia
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007
101
Наукова стаття
Індуковане опроміненням пригнічення репродуктивної функції
Нурищенко Наталія Євгенівна
2006
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
c.270.0000
102
Тези
Вільнорадикальне окиснення як механізм експериментального запалення верхніх дихальних шляхів // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”. Київ. 4-6 жовтня 2006 р.
Качкарова Леся Анатоліївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
103
Тези
Вплив ультразвуку терапевтичного діапазону на структурно-функціональні властивості актоміозину скелетних м’язів // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду. Харків. 24-47 жовтня 2006 р.
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
104
Тези
Вплив ультразвуку на АТФазну активність скелетних м’язів // Матеріали Міжнародної конференції “Механізми функціонування фізіологічних систем”. Львів. 8-11 листопада 2006 р.
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
105
Тези
Механізми лікувальної дії ультразвуку при хронічному тонзиліті // Матеріали IV з’їзду Українського біофізичного товариства. Донецьк. 19-21 грудня 2006 р.
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
106
Тези
Radiation effects of male gamets // International Congress of European Radiobiological Society. 10-23 August, 2006
Нурищенко Наталія Євгенівна
2006
107
Тези
Radioprotective properties of plant extract // 2-nd International Congress of Bioprocesses in Food Technologies.Andros, Greece, 20-24 September, 2006
Нурищенко Наталія Євгенівна
2006
108
Тези
Oxidative stress during inflammation // 3-d International Conference of Oxidative Stress in Biology and Skin Medicine. 19-23 June, 2006. Patras, Greece
Нурищенко Наталія Євгенівна
2006

Повернення до списку

Вгору