Автори, співробітники Університету

Обушний Микола Іванович

Ідентифікатор автора: 37991
Кількість пошукових запитів автора: 1056
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Політології / Центр українознавства /
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 77, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 7, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Замітка
Повернення Пантелеймона Куліша
Обушний Микола Іванович
2019
Газета «Отчий поріг»
в.№ 6 c.10
2
Монографія
Консолідація українства в постколоніальну добу
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-391
3
Наукова стаття
Україноцентрична складова у творчій спадщині Пантелеймона Куліша
Обушний Микола Іванович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.21 c.5–9
4
Довідник
Чернігівчани в Київському університеті
Обушний Микола Іванович
2018
К.:ВПЦ "Київський університет"
5
Наукова стаття
Особливості впровадження антикорупційної «чистки» в сучасній Україні
Обушний Микола Іванович
2018
Кадравая і антыкарупцыйная палітыка як фактары развіцця грамадзянскай супольнасці: зборнік навуковых прац Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 мая 2018 года
c.223 - 227
6
Наукова стаття
Суспільні цінності у контексті розробки ідеології консолідації українців
Обушний Микола Іванович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.Випуск 20 c.5 - 9
7
Наукова стаття
Ідеологія як чинник консолідації українців у постколоніальну добу
Обушний Микола Іванович
2018
Українознавчий альманах
в.Випуск 23 c.60 - 68
8
Наукова стаття
Рецензія на монографію: Явір В.А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт
Обушний Микола Іванович
2018
Українознавчий альманах
в.Випуск 23 c.162 - 163
9
Наукова стаття
Російський неоколоніалізм у пострадянській Україні
Обушний Микола Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.№ 19 c.4 - 8
10
Наукова стаття
Національне самовизначення у контексті державотворення (Рецензія на монографію: Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення: [монографія]
Обушний Микола Іванович
2017
Українознавчий альманах
в.№ 20 c.113 - 115
11
Наукова стаття
Проблеми політичної консолідації українців у програмових документах та діяльності українських політичних партій
Обушний Микола Іванович
2017
Українознавчий альманах
в.21 c.71 – 81
12
Розділ монографії
Міжнародний імідж в утвердженні цивілізаційного поступу українства
Обушний Микола Іванович
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
т.1 в.1 c.380-406
13
Розділ монографії
Післямова
Обушний Микола Іванович
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.407 – 414
14
Тези
Гібридна складова російського неоколоніалізму в сучасній Україні
Обушний Микола Іванович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.155-159
15
Тези
Маргінальні політичні партії – деструктивний чинник консолідації українців
Обушний Микола Іванович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.8 c.110-113
16
Замітка
Етнополітична стабільність у контексті національної безпеки
Обушний Микола Іванович
2016
Українознавчий альманах
т.19 в.19 c.155-157
17
Навчальний посібник
Історія України: Джерельний літопис
Обушний Микола Іванович
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-896
18
Наукова стаття
Ідеї консолідації українців у програмних документах перших українських політичних партій
Обушний Микола Іванович
2016
Українознавчий альманах
в.19 c.32-37
19
Наукова стаття
Зовнішньополітична складова в науково-педагогічній діяльності Бориса Гончара
Обушний Микола Іванович
2016
Українознавчий альманах
т.1 в.19 c.183-185
20
Тези
М. Драгоманов – основоположник української партології
Обушний Микола Іванович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 в.8 c.137-139
21
Матеріали конференції
Научно-педагогическая деятельность Николая Хлебникова в Могилевской гимназии
Обушний Микола Іванович
2015
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магілёў: МДУХ, 2015
c.459-463
22
Монографія
Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Конча Сергій Вікторович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-382
23
Монографія
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-247
24
Наукова стаття
Міграційні процеси у цивілізаційному вимірі
Обушний Микола Іванович
2014
Українознавчий альманах
т.15 c.7-9
25
Наукова стаття
Концептуальні підходи дослідження українства у світовому цивілізаційному процесі в доробку науковців Центру українознавства
Обушний Микола Іванович
2015
Українознавчий альманах
в.18 c.8-13
26
Наукова стаття
Научно-педагогическая деятельность Николая Хлебникова в Могилевской гимназии
Обушний Микола Іванович
2015
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магілёў: МДУХ, 2015
т.1 в.1 c.459-463
27
Тези
Політичні рішення у цивілізованому вимірі
Обушний Микола Іванович
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
в.8 c.35-39
28
Тези
Політичні рішення – ключовий елемент політичного процесу
Обушний Микола Іванович
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
в.9 c.122–124
29
Тези
Політичні рішення – ключовий елемент політичного процесу
Обушний Микола Іванович
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.1 в.1, 9 c.122-124
30
Тези
Політичні рішення у цивілізованому вимірі
Обушний Микола Іванович
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.1 в.1, 8 c.35-38
31
Наукова стаття
Демократичні традиції українців у цивілізаційному вимірі
Обушний Микола Іванович
2014
Українознавчий альманах
т.17 c.12-18
32
Тези
Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича
Обушний Микола Іванович
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.163-165
33
Тези
Політичний світогляд Тараса Шевченка
Обушний Микола Іванович
2014
Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура: Матеріали круглого столу філософського факультету (11 березня 2014 р.)
c.28-30
34
Тези
Рационализация политической власти как платформа для общественных инноваций в постнациональном государстве
Обушний Микола Іванович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.10 c.202-205
35
Тези
Політичний світогляд Тараса Шевченка
Обушний Микола Іванович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.2 c.163-165
36
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Політична думка княжої доби
Обушний Микола Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.5-11
37
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Українська суспільно-політична думка доби Відродження
Обушний Микола Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.22-32
38
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Народницько-демократичний напрям в українській політичній думці
Обушний Микола Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.202-212
39
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Косервативно-мнархічний напрям в українській політичній думці
Обушний Микола Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.245-254
40
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Національно-державницький напрям в українській політичній думці
Обушний Микола Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.262-271
41
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Українська політична думка у пошуках альтернативи радянській державності
Обушний Микола Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.302-315
42
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Геополітичний напрям в українській політичній думці
Обушний Микола Іванович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.327-335
43
Навчальний посібник
Історія української політичної думки
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Каращук Микола Григорович
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Федірко Іван Павлович
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-479
44
Наукова стаття
Менталітет українців у цивілізаційному вимірі
Обушний Микола Іванович
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.119-122
45
Наукова стаття
Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка
Обушний Микола Іванович
2013
Українознавчий альманах
в.12 c.33-37
46
Наукова стаття
Особливості формування політичних ідей у сучасних політичних реаліях
Обушний Микола Іванович
2013
Українознавчий альманах
т.1 c.53-57
47
Наукова стаття
Особливості формування політичних еліт у сучасних українських реаліях
Обушний Микола Іванович
2013
Українознавчий альманах
т.14 c.30-32
48
Замітка
Рецензія на книгу В.Й. Борисенко «Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст.»
Обушний Микола Іванович
2012
Українознавчий альманах
т.7 c.201
49
Монографія
Шлях до себе
Обушний Микола Іванович
2011
50
Наукова стаття
Українство в дослідженнях українознавців Київського університету
Обушний Микола Іванович
2011
Українознавчий альманах
т.5 c.9-20
51
Наукова стаття
Партійна комунікація у політичній структуризації суспільства.
Обушний Микола Іванович
2011
52
Наукова стаття
Етнополітична парадигма еволюції назви «Русь».
Обушний Микола Іванович
2011
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.107.0000
53
Наукова стаття
Міграційні процеси у державній політиці сучасної України
Обушний Микола Іванович
2012
Українознавчий альманах
т.7 c.7-9
54
Підручник
Історія України: Джерельний літопис
Обушний Микола Іванович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-832
55
Наукова стаття
Політико-психологічні аспекти голодомору 1932-1933 рр.
Обушний Микола Іванович
2009
Соціальна психологія
56
Наукова стаття
Вісник «Українознавство» у становленні українознавства як науки та навчальної дисципліни
Обушний Микола Іванович
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.14
57
Наукова стаття
Громадські об’єднання далекосхідної української діаспори Росії у збереженні національної ідентичності
Обушний Микола Іванович
2010
Українознавство
58
Тези
До питання сутності «партійна комунікація»
Обушний Микола Іванович
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.81.0000
59
Тези
Енциклопедія – систематизоване джерело наукових та прикладних знань
Обушний Микола Іванович
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.86.0000
60
Філософська складова українознавсьтва в університеті св.Володимира(до 175-річчя Університету св.Володимира)
Обушний Микола Іванович
2009
Українознавство
c.147.0000
61
Монографія
Історія України
Обушний Микола Іванович
2008
62
Монографія
Походження, становлен- ня та розвиток українсь- кого народу: монографія
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Кагамлик Світлана Романівна
Конча Сергій Вікторович
Обушний Микола Іванович
2008
63
Навчальний посібник
Історія України. Джерельний літопис
Горбань Тетяна Юріївна
Обушний Микола Іванович
Пилипенко Віктор Володимирович
Терес Наталія Володимирівна
2008
ДП «Дирекція ФВД» (монографія)
c.1-799
64
Наукова стаття
Проблеми формування зовнішньополітичного іміджу України.
Обушний Микола Іванович
2009
65
Монографія
Український modus vestiendi - спосіб зодягання
Обушний Микола Іванович
Шептицька Тетяна Леонідівна
2008
66
Наукова стаття
Українські поведінкові типи в соціокультурному вимірі
Обушний Микола Іванович
2008
Українознавство
c.5.0000
67
Наукова стаття
Гадяцький договір у контексті українського державотворення (до 350-річчя Гадяцької унії)
Обушний Микола Іванович
2008
Українознавство
c.123.0000
68
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
2008
Українознавство
69
Наукова стаття
Проблеми формування зовнішньополітичного іміджу сучасної України
Обушний Микола Іванович
2008
Українознавчий альманах
в.Вип. 1 c.195-199
70
Наукова стаття
Вступ до монографії «Український modus vestiendi – спосіб зодягання»
Обушний Микола Іванович
2008
71
Праці конференції
Політична культура - базовий чинник електоральної поведінки українців
Обушний Микола Іванович
2007
72
Праці конференції
Опозиційна складова в діяльності політичних партій
Обушний Микола Іванович
2008
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.9 c.109.0000
73
Наукова стаття
Галицький договір у контексті українського державотворення (до 350-річчя Галицької Унії)
Обушний Микола Іванович
2007
Українознавство
74
Праці конференції
Загальноєвропейські політичні партії в формуванні регіональної ідентичності
Обушний Микола Іванович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.80.0000
75
Тези
Етнонаціональна ідентичність як чинник згуртування спільнот періоду трансформації.(матеріали наук. конф-ії)
Обушний Микола Іванович
2007
76
Тези
Політична культура-базовий чинник електоральної поведінки українців.(міжнародна наук. конф.25.10.2007, м.Київ)
Обушний Микола Іванович
2007
77
Тези
Українозація освіти в добу Центральної Ради.(Міжн. наук.конф.20-21.11.2007)
Обушний Микола Іванович
2007

Повернення до списку

Вгору