Автори, співробітники Університету

Овденко Валерія Миколаївна
Ovdenko Valeriia

Ідентифікатор автора: 37993
Author Identifier Number Scopus: 57192387618 →
ResearcherID, Web of Science: G-7251-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 916

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Посада: інженер І категорії

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Полімери з оптичними властивостями

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 25, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4'-положенні
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Микола Олександрович
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.Вип. 1 (56) c.36-39
2
Наукова стаття
ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ТЕТРАЯДЕРНЫМ КОМПЛЕКСОМ МЕДИ / Photovoltaic Properties of Polymer Composites with a Tetranuclear Copper Complex
Амірханов Володимир Михайлович
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Овчинніков Володимир Анатолійович
Слива Тетяна Юріївна
Чуприна Микола Григорович
Зозуля Валерія
2020
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy)
т.87 в.2 c.212-218
3
Наукова стаття
Novel efficient nonlinear optical azo- and azomethine polymers containing antipyrine fragment: synthesis and characterization
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
J. Mater. Chem. C,
т.8 в.26 c.9032-9045
4
Тези
SYNTHESIS OF NOVEL POLYAZOMETHINE WITH ANTIPYRINE MOIETY: EFFECT OF COPOLYMER COMPOSITION VARIATION ON NONLINEAR OPTICAL RESPONSE.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
Conference abstracts, Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12), June 1 - 5, 2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine
c.161
5
Тези
SYNTHESIS AND NONLINEAR OPTICAL CHARACTERIZATION OF NOVEL AZO- AND AZOMETHINE CONTAINING POLYMERS WITH HETEROCYCLIC MOIETY.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
Conference abstracts, Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12), June 1 - 5, 2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine
c.168
6
Тези
NEW RECORDING MEDIA FOR HOLOGRAPHY BASED ON AZO-DYES OF SUDAN SERIES.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Микола Олександрович
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2020
Conference abstracts, Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12), June 1 - 5, 2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine
c.218
7
Тези
EFFECT OF ORTHO- AND PARA-SUBSTITUTIONS IN AZO-NAPHTHOL DYES ON THE DIFFRACTION EFFICIENCY OF HOLOGRAPHIC MEDIA.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2020
Conference abstracts, Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12), June 1 - 5, 2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine
c.221
8
Тези
Enhancement of thermal stability of polystyrene by azo- and azomethine derivatives containing antipyrine moiety. X
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
X International scientific-technical conference «Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry», Lviv, Ukraine, May 18–23, 2020
c.303
9
Тези
Holographic media based on Methyl Orange and PEG polymer matrix with different molecular mass.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2020
. X International scientific-technical conference «Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry», Lviv, Ukraine, May 18–23, 2020
c.301-302
10
Наукова стаття
Quantum chemical investigation of new model bent-shaped bis-azomethines for nonlinear optics applications.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2019
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.671 в.1 c.113-127
11
Наукова стаття
Информационные свойства галогенсодержащих регистрирующих сред для фототермопластического способа записи голограмм
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
Чуприна Микола Григорович
2019
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy)
т.86 в.5 c.830-835
12
Наукова стаття
Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4'-положенні.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Микола Олександрович
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.56 в.1 c.36-39
13
Наукова стаття
Novel efficient nonlinear optical azo- and azomethine polymers containing antipyrine fragment: synthesis and characterization
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Polymer Science, Ser.B
т.60 в.4 c.4464–468
14
Тези
Synthesis, characterization, spectral properties of congo red based polymeric holographic media
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Микола Олександрович
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
10th International Chemistry Conference Toulouse – Kiev , Toulouse, France, 3-5 june, 2019
c.47
15
Тези
Synthesis, characterization and nonlinear optical properties of bent-shaped azomethine-based polymeric materials
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2019
10th International Chemistry Conference Toulouse – Kiev , Toulouse, France, 3-5 june, 2019
16
Тези
Information properties of photothermoplastic holographic media based on the halogen containing oligomers.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
Чуприна Микола Григорович
2019
20th International Young Scientists Conference SPO 2019 "Optics and High Technology Material Science", Scientific works, Kiyv, Ukraine, September 26-29
c.127-128
17
Наукова стаття
Effect of chromophore structure of azo dyes on their diffraction efficiency in polarization holograms of recording media.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Теоретическая и экспериментальная химия
т.54 в.1 c.36-39
18
Наукова стаття
Среда на основе сополимера 4-((1,5-диметил -3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)диазенил)фенил-метакрилата с нонилметакрилатом длч поляризационной голографии.
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Высокомолекулярные соединения
т.60 в.4 c.314–318
19
Наукова стаття
Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразол-вмісного гетероциклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 в.1 c.72-75
20
Тези
Azobenzene polymers with low softening temperature for application in polarization holography.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
11 International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Book of Abstracts
c.102
21
Тези
Cubic nonlinear optical responce of azo-doped polymer films provided by third harmonic generation and self-action effects studies.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2018
11 International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Book of Abstracts
c.146
22
Тези
Quantum chemical investigation of new models "bant shaped" bis-azomethines for nonlinear optics applications.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2018
Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Conference abstracts
c.185
23
Наукова стаття
Синтез и исследование полимеризационной способности новых метакриловых мономеров с азометиновыми молекулярными фрагментами
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
Полимерные материалы и технологии
т.2 в.4 c.57-61
24
Наукова стаття
Полиазометины. Синтез, свойства и применение (обзор)
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2017
Полимерные материалы и технологии
т.3 в.1 c.6-31
25
Наукова стаття
New bent-shaped azomethine monomers for optical applications
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.639 в.1 c.113-121
26
Наукова стаття
Photoconductive, photovoltaic and information properties of new photochromic carbazole-based oligomeric film compositions doped with azo-dye
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.639 в.1 c.115-125
27
Тези
New bent-shaped azomethine monomers for optical applications
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
International Conference on Electronic Processes in Organic and Materials
в.10 c.149
28
Тези
Синтез та дослідження спектральних властивостей фотоактивних азосполук на основі 4-нітроаніліну
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
Шилова Анастасія Олександрівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.15 c.163
29
Тези
Synthesis, photochemical and fluorescent properties of new bent-shaped azomethines
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.9 c.290
30
Тези
Synthesis and investigation of photoinduced isomerization of new azobenzenes with two photochromic groups
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
Шилова Анастасія Олександрівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.9 c.293
31
Тези
Photoelectric Properties of New Photochromic Carbazole-Containing Oligomeric Film Compositions Doped With Quinoline-Based Azo-Dye
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.147
32
Тези
Photoelectric Properties of New Azomethine-Based Photochromic Materials For Photonics Applications
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.148
33
Тези
Photoconductive and Photovoltaic Properties of New Photochromic Carbazole-Based Oligomeric Film Compositions Doped With Azo-Dye
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.179
34
Матеріали конференції
Novel crosslinkers for nanomaterials based on bis-pentazadienes
Вишневський Дмитро Георгійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
Int. Research & Practice Conf. “Nanotech. & Nanomater.” (NANO - 2014), Lviv, aug.23 - 30, 2014
т.1 c.24
35
Матеріали конференції
Заміщені 1,3-біс(4-((фенілімино)метил) феноксі) пропан-2-оли як перспективні фоточутливі матеріали
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
16 Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 20-22 травня 2015 р. Київ. Збірка тез доповідей.
т.1 c.154
36
Матеріали конференції
Photoelectric properties of 1,3-bis(4-((e)-((4-nitrophenyl) imino)methyl)phenoxy)propan-2-ol
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
Студзинський Сергій Леонідович
2015
VIIIth scientific international conference in chemistry KIEV-TOULOUSE 2015
т.1 c.165
37
Матеріали конференції
Synthesis and optical properties of new 4,4`-substituted 1,3-bis(4-((e)-(phenylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ols
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
8th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev – Toulouse. France, 2015
т.1 c.172
38
Матеріали конференції
Optical properties of 4,4’-substituted bis-azomethines
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
3rd International research and practice conference NANOTECHNOLOGY and NANOMATERIALS NANO-2015
т.1 c.333
39
Наукова стаття
Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on β-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (51) c.76-80
40
Тези
Photoelectric and photochromic properties of new azomethine-based material for photonic applications. Ukrainian-German symposium on physics and chemistry of nanostructures and on nanobiotechnology, Kyiv, Ukraine, 21-25 September, 2015
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.214
41
Тези
Нові метакрилові мономери на основі азо-гетероциклічних сполук
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2014
7 міжн. наук.-техн.конф. «Поступ в нафтогазо-перероб. та нафтохім. пром.», Львів, 19-24 травня. 2014
c.147
42
Тези
NEW AZO-POLYMERS BASED ON GLYCEROL-1,3-DIPHENYL ETHER Ovdenko V., Kolendo A. //9-th International Conference on Electronic Processes in Organic Materials. - Lviv, Ukraine. May 20 – 24, 2013
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2013
International Conference on Electronic Processes in Organic Materials
т.1 c.142.0000
43
Тези
Novel bent_shaped schiff bases as potential monomers with the special properties //Abstract of Scientific Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse – Kyiv. Ukraine. 2-7 June 2013. - P.192
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.192.0000
44
Тези
Synthesis and investigation of new bis-ditiolene complexes for applications in photovoltaics //Abstract of Scientific Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse – Kyiv. Ukraine. 2-7 June 2013. - P.193
Овденко Валерія Миколаївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.193.0000
45
Тези
Синтез та полімеризація метакрилових мономерів на основі азобензольних барвників
Овденко Валерія Миколаївна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.208.0000

Повернення до списку

Вгору