Автори, співробітники Університету

Овденко Валерія Миколаївна
Ovdenko Valeriia

Ідентифікатор автора: 37993
Author Identifier Number Scopus: 57192387618 →
ResearcherID, Web of Science: G-7251-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 670

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Посада: інженер І категорії

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Полімери з оптичними властивостями

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Effect of chromophore structure of azo dyes on their diffraction efficiency in polarization holograms of recording media.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Теоретическая и экспериментальная химия
т.54 в.1 c.36-39
2
Наукова стаття
Среда на основе сополимера 4-((1,5-диметил -3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)диазенил)фенил-метакрилата с нонилметакрилатом длч поляризационной голографии.
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Высокомолекулярные соединения
т.60 в.4 c.314–318
3
Наукова стаття
Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразол-вмісного гетероциклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 в.1 c.72-75
4
Тези
Azobenzene polymers with low softening temperature for application in polarization holography.
Вишневський Дмитро Георгійович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Conference abstracts
c.102
5
Тези
Cubic nonlinear optical responce of azo-doped polymer films provided by third harmonic generation and self-action effects studies.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2018
11 International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Book of Abstracts
c.146
6
Тези
Quantum chemical investigation of new models "bant shaped" bis-azomethines for nonlinear optics applications.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2018
Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Conference abstracts
c.185
7
Наукова стаття
Синтез и исследование полимеризационной способности новых метакриловых мономеров с азометиновыми молекулярными фрагментами
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
Полимерные материалы и технологии
т.2 в.4 c.57-61
8
Наукова стаття
Полиазометины. Синтез, свойства и применение (обзор)
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2017
Полимерные материалы и технологии
т.3 в.1 c.6-31
9
Наукова стаття
New bent-shaped azomethine monomers for optical applications
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.639 в.1 c.113-121
10
Наукова стаття
Photoconductive, photovoltaic and information properties of new photochromic carbazole-based oligomeric film compositions doped with azo-dye
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.639 в.1 c.115-125
11
Тези
New bent-shaped azomethine monomers for optical applications
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
International Conference on Electronic Processes in Organic and Materials
в.10 c.149
12
Тези
Синтез та дослідження спектральних властивостей фотоактивних азосполук на основі 4-нітроаніліну
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
Шилова Анастасія Олександрівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.15 c.163
13
Тези
Synthesis, photochemical and fluorescent properties of new bent-shaped azomethines
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.9 c.290
14
Тези
Synthesis and investigation of photoinduced isomerization of new azobenzenes with two photochromic groups
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
Шилова Анастасія Олександрівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.9 c.293
15
Тези
Photoelectric Properties of New Photochromic Carbazole-Containing Oligomeric Film Compositions Doped With Quinoline-Based Azo-Dye
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.147
16
Тези
Photoelectric Properties of New Azomethine-Based Photochromic Materials For Photonics Applications
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.148
17
Тези
Photoconductive and Photovoltaic Properties of New Photochromic Carbazole-Based Oligomeric Film Compositions Doped With Azo-Dye
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.179
18
Матеріали конференції
Novel crosslinkers for nanomaterials based on bis-pentazadienes
Вишневський Дмитро Георгійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
Int. Research & Practice Conf. “Nanotech. & Nanomater.” (NANO - 2014), Lviv, aug.23 - 30, 2014
т.1 c.24
19
Матеріали конференції
Заміщені 1,3-біс(4-((фенілімино)метил) феноксі) пропан-2-оли як перспективні фоточутливі матеріали
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
16 Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 2015
т.1 c.154
20
Матеріали конференції
Заміщені 1,3-біс(4-((фенілімино)метил) феноксі) пропан-2-оли як перспективні фоточутливі матеріали
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
16 Міжнародна конференція студентів та аспірантів. 20-22 травня 2015 р. Київ. Збірка тез доповідей.
т.1 c.154
21
Матеріали конференції
Photoelectric properties of 1,3-bis(4-((e)-((4-nitrophenyl) imino)methyl)phenoxy)propan-2-ol
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
Студзинський Сергій Леонідович
2015
VIIIth scientific international conference in chemistry KIEV-TOULOUSE 2015
т.1 c.165
22
Матеріали конференції
Synthesis and optical properties of new 4,4`-substituted 1,3-bis(4-((e)-(phenylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ols
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
8th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev – Toulouse. France, 2015
т.1 c.172
23
Матеріали конференції
Optical properties of 4,4’-substituted bis-azomethines
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
3rd International research and practice conference NANOTECHNOLOGY and NANOMATERIALS NANO-2015
т.1 c.333
24
Наукова стаття
Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on β-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.76-80
25
Тези
Photoelectric properties of 1,3-bis(4-((E)-((4-nitrophenyl)imino)methyl)phenoxy)propan-2-ol. 8th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev, 1st – 4th june 2015, France, Toulouse, Book abstracts
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
Студзинський Сергій Леонідович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.165
26
Тези
Photoelectric and photochromic properties of new azomethine-based material for photonic applications. Ukrainian-German symposium on physics and chemistry of nanostructures and on nanobiotechnology, Kyiv, Ukraine, 21-25 September, 2015
Овденко Валерія Миколаївна
Студзинський Сергій Леонідович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.214
27
Тези
Нові метакрилові мономери на основі азо-гетероциклічних сполук
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2014
7 міжн. наук.-техн.конф. «Поступ в нафтогазо-перероб. та нафтохім. пром.», Львів, 19-24 травня. 2014
c.147
28
Тези
NEW AZO-POLYMERS BASED ON GLYCEROL-1,3-DIPHENYL ETHER Ovdenko V., Kolendo A. //9-th International Conference on Electronic Processes in Organic Materials. - Lviv, Ukraine. May 20 – 24, 2013
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2013
International Conference on Electronic Processes in Organic Materials
т.1 c.142.0000
29
Тези
Novel bent_shaped schiff bases as potential monomers with the special properties //Abstract of Scientific Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse – Kyiv. Ukraine. 2-7 June 2013. - P.192
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.192.0000
30
Тези
Synthesis and investigation of new bis-ditiolene complexes for applications in photovoltaics //Abstract of Scientific Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse – Kyiv. Ukraine. 2-7 June 2013. - P.193
Овденко Валерія Миколаївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.193.0000
31
Тези
Синтез та полімеризація метакрилових мономерів на основі азобензольних барвників
Овденко Валерія Миколаївна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.208.0000

Повернення до списку

Вгору