Автори, співробітники Університету

Овчаренко Тетяна Сергіївна

Ідентифікатор автора: 38013
Кількість пошукових запитів автора: 442
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: проблеми розвитку інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, бізнес-планування інвестиційних проектів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 58, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Інвестування: Робочий зошит
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Вінниця: ТОВ "ТВОРИ"
c.1-252
2
Розділ монографії
Тенденції розвитку ринку венчурних інвестицій: світовий та вітчизняний аналіз
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2018
Economic and legal foundations of the public transformations in conditions of financial globalization: monograph
c.141-154
3
Матеріали конференції
Фінансування венчурного капіталу в інноваційні проекти в України
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Іноземцева Катерина Володимирівна
2018
Фінансова система та економічна безпека: сучасний стан, ефективність, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.45-49
4
Наукова стаття
Формування сучасної інноваційної інфраструктури для розвитку стартапів в Україні
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Іноземцева Катерина Володимирівна
2018
Молодий вчений
т.1 в.2 (54) c.414-417
5
Наукова стаття
Trends of Enterprise’ Investment Development in the Ukrainian Market of Informational Technologies
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2018
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.20 c.144-149
6
Матеріали конференції
Організація процесу інвестицій у розвиток персоналу на підприємствах з урахуванням світового досвіду
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2016
Integrated business structures: models, processes, technologies: International Scientific Conference
т.1 в.1 c.112-116
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент».
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-38
8
Наукова стаття
The Necessity of Development of Student’s Professional Competences in Economic Specialities
Анісімова Людмила Анатоліївна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.5-9
9
Наукова стаття
Розробка інвестиційного проекту створення виробничих потужностей на промисловому підприємстві
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал
т.1 в.5 c.116-127
10
Наукова стаття
Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Молодий вчений
т.1 в.5 c.684-689
11
Наукова стаття
Підходи до оцінювання ефективності інвестицій у розвиток персоналу ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Руденко Єлізавета Олексіївна
2016
Молодий вчений
т.1 в.12 c.904-908
12
Наукова стаття
Modern Trends and Problems of Development of Consulting Services Industry in Ukraine
Анісімова Людмила Анатоліївна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.17 c.84-90
13
Тези
Перспективи інноваційного розвитку будівельної галузі України
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.4 c.799-801
14
Тези
Міжкультурна компетентність як фактор успішної крос-культурної комунікації
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2016
Problems and Perspectives in European Education development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference
т.1 в.1 c.64-67
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-38
16
Наукова стаття
Перспективы развития лизинговой деятельности в условиях глобализации
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Publishing house «BREEZE»
т.1 c.80-86
17
Наукова стаття
Особливості мотивування персоналу інноваційного підприємства
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Ефективна економіка
т.12 c.65-70
18
Навчальний посібник
Інвестування. Практикум
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 c.1-418
19
Наукова стаття
Теоретичні аспекти вивчення закономірностей інвестиційного процесу Дж.М.Кейнса
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.31 c.92-97
20
Наукова стаття
Аспекти світового та національного досвіду державного регулювання та інвестування інноваційних процесів
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2014
Кримський економічний вісник
т.1 c.105-108
21
Наукова стаття
Особенности использования концепции всеобщего управления качеством в условиях глобализации
Анісімова Людмила Анатоліївна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.16-23
22
Наукова стаття
Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А.Смітом
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.40.0000
23
Наукова стаття
The directions of forming a new investment climate in Ukraine
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2013
Материалы ХХІІІ Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых " Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: макро- и микро- уровень"
т.1 в.23 c.134-138
24
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій"
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
К.: Нічлава
т.1 в.1 c.1-32
25
Наукова стаття
Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.136 c.36-41
26
Наукова стаття
Инновации как основа повышения уровня конкурентоспособности предприятия
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.161-164
27
Наукова стаття
Управление инновациями как фактор снижения рисков промышленных предприятий
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
Проблемы и перспективы развития экономики в современном обществе: Сборник научных работ участников международной научно-практической конференции
т.1 в.1 c.52-57
28
Тези
Основні напрями іноземного інвестування
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.44-47
29
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
30
Наукова стаття
Усовершенствование системы интегральных показателей при оценивании инвестиционной привлекательности страны // Московское научное обозрение
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Научно-практический журнал "Московское научное обозрение"
c.9-13
31
Наукова стаття
Practical aspects of public investment policy in Ukraine and its impact
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar, 3–8 May 2011. – Prague–Kherson.
c.105-111
32
Наукова стаття
Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних ресурсів на підприємствах
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.121 c.41-47
33
Наукова стаття
Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.121 c.25-27
34
Наукова стаття
Розвиток аутсорсингу в галузі інформаційних технологій у вітчизняних компаніях
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.24 c.273-279
35
Тези
Соціальна відповідальність бізнесу та її становлення в Україні
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.109-114
36
Тези
Замовлення соціальних послуг як інноваційна практика в Україні
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Борецький С. П.
2010
Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.30-36
37
Тези
Соціальні аспекти глобалізації
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Галушка Д. Ю.
2010
Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.35-39
38
Тези
Особливості змін у законодавстві України щодо інвестиційної діяльності
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Економіка та ефективна організація виробничих процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.67-70
39
Наукова стаття
Особливості розвитку та формування регіональної інфраструктури інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної кризи
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 в.19 c.346-355
40
Наукова стаття
Інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах України
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.49-52
41
Наукова стаття
Особливості управління грошовими потоками на ринку державних запозичень України
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2010
Менеджмент. Збірник наукових праць. - Міжнародний інститут управління
т.1 в.12 c.101-107
42
Наукова стаття
Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)
т.1 в.1 c.99-105
43
Тези
Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізацій них процесів // III Міжнародна науково-практична конференція, 17-21 лютого 2010 р., м. Краків
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
44
Тези
Конкурентоспроможність національної економіки // X Міжнародна науково-практична конференція, 26 березня 2010р. м. Київ
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
45
Тези
Фінансово-промислові групи як організаційна форма управління внутрішніми інвестиціями // VII Міжнародна науково-практична конференція «Світові тендентіції та перспективи розвитку фінансової системи України», 14-15 жовтня 2010 р.
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2010
46
Наукова стаття
Економічна привабливість України для прямих іноземних інвестицій: проблеми формування та заходи забезпечення.
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.46.0000
47
Наукова стаття
Механізм впровадження міжнародних стандартів gmp у фармацевтичний сектор економіки України.
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.90.0000
48
Наукова стаття
Розвиток бізнес-корпорацій на основі форм організаційного проектування
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.98.0000
49
Наукова стаття
розвитку сек`юритизації як фінансової інновації в Україні // Вісник Буковинської державної фінансової академії
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Вісник БДАУ
т.4
50
Наукова стаття
Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.109 c.32.0000
51
Наукова стаття
Особливості концепції ”Вашингтонського конценсусу” як найефективнішої політики залучення іноземних інвестицій // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка»
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Наука і освіта
т.1
52
Наукова стаття
Підходи до визначення і реалізації основної мети інвестиційної діяльності
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
53
Тези
Оцінювання впливу впровадження корпоративних стандартів управління на інвестиційну привабливість підприємств
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2009 р.)
т.1 в.1 c.59-61
54
Тези
Особливості управління організаціями за стадіями їх життєвого циклу
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2009
Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Міжнародна науково-практична конференція
в.8 c.46-47
55
Наукова стаття
Методика комплексної оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.88.0000
56
Наукова стаття
Теоретичні підходи до становлення та розвитку теорії інноватики.
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
т.93
57
Наукова стаття
Аналіз та недоліки методичного забезпечення технічного рівня виробництва
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.87 c.107-110
58
Наукова стаття
Особливості становлення та розвитку корпоративного управління в країнах Східної Європи та СНД
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2005
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.8 c.124-130

Повернення до списку

Вгору