Автори, співробітники Університету

Огієнко Олег Сергійович
Ogienko Oleg Sergiyovych

Ідентифікатор автора: 38029
Author Identifier Number Scopus: 56764509100 →
ResearcherID, Web of Science: H-9997-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 759

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Загальної та історичної геології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Палеогеографічні умови формування секреційної цементації в породах бурімської світи (Канівське Придніпров'є).
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2020
Новітні проблеми геології України.Науково-практична конференція.Харьків.
т.1 в.1 c.29-31
2
Наукова стаття
The Late Cretaceous phosphatized ichnofauna fossils from the Eocene basal horizon of the Middle Dnieper area
Крочак Марина Дмитрівна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2020
Journal of Geology, Geography and Geoecology
т.29 в.1(2020) c.146-165
3
Наукова стаття
Навчальна геологічна практика у Київському національному університеті імені Т. Шевченка
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2020
Новітні проблеми геології України.Науково-практична конференція.Харьків.
т.1 в.1 c.124-126
4
Матеріали конференції
Літологічні та мікропалеонтологічні дослідження четвертинних осадків західного шельфу Антарктичного півострова
Огієнко Олег Сергійович
2019
Міжнародна Антарктична конференція
в.IX c.145-147
5
Матеріали конференції
Знахідка рештки рака-богомола (ряд. Stomatopoda) у відкладах київської світи (середній еоцен) в районі м. Малин, Житомирської обл.
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2019
Сесія Палеонтологічного товариства НАН України
в.XXXIX c.64-66
6
Матеріали конференції
Эдиакарская биота Подолии – одна из составляющих процессов фосфоритообразования в калюсское время
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2019
Матеріали сесії Палеонтологічного товариства НАН України
в.XXXIX c.16-18
7
Наукова стаття
Четвертинні осадки західного шельфу Антарктичного півострова: літологічні та мікропалеонтологічні аспекти
Огієнко Олег Сергійович
2019
Український Антарктичний журнал
в.17 c.15-19
8
Тези
Таксономічний склад комплексів діатомових водоростей (Bacillariophyta) з поверхневих доних відкладів каналу Стела Крик, (Аргентинські острови, північно-західна частина шельфу Антарктичного півострова)
Огієнко Олег Сергійович
2019
Міжнародна конференція "Актуальні проблеми сучасної альгології"
в.VI c.54
9
Матеріали конференції
Палеоекологічні умови морських басейнів у межах середньої наддніпрянщини на рубежі рання-пізня крейда за даними біостратиграфії
Киселевич Леонід Сергійович
Огієнко Олег Сергійович
2018
Проблеми геології фанерозою України:Матеріали VІIІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 9–11 жовтня 2017 р.)
в.IX c.28-32
10
Матеріали конференції
Значення молюсків роду Myopholas при палеогеографічних дослідженнях верхньоальбських відкладів району Канівських дислокацій
Киселевич Леонід Сергійович
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2018
Проблеми геології фанерозою України:Матеріали VІIІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 9–11 жовтня 2017 р.)
в.IX c.41-42
11
Наукова стаття
Склад будова та генезис бурімської світи (верхній альб-нижній сеноман)
Крочак Марина Дмитрівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.4(75) c.7-12
12
Тези
Ядра Myopholas нижньокрейдових відкладів району Канівських дислокацій
Киселевич Леонід Сергійович
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2017
40 років палеонтологічному товариству України:Матеріали сесії Палеонтологічного товариства НАН України
в.ХХХVIII c.93-94
13
Тези
Реконструкции климатических и палеогеографических изменений в южной части моря Скоша в голоцене по микропалеонтологическим данным
Огієнко Олег Сергійович
2017
Міжнародна Антарктична конференція
в.VIII c.134-136
14
Наукова стаття
Влияние позднеголоценовых колебаний климата на обстановки седиментации в акватории антарктического полуострова
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.2 в.69 c.11-16
15
Наукова стаття
Опалоформирующая роль растительных остатков в коре выветривания
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
в.3/1 c.21-25
16
Наукова стаття
Taxonomic Composition of Diatom Assemblages (Bacillariophyta) from the Quaternary Deposits, Scotia Sea (Antarctic)
Огієнко Олег Сергійович
2015
International Journal of Algae
c.211-218
17
Наукова стаття
Диатомовые водоросли как показатель динамики формирования поверхностных донных осадков южной части моря Скоша
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.5 c.31-37
18
Наукова стаття
Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини
Огієнко Олег Сергійович
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.68 c.10-14
19
Наукова стаття
Особенности голоценового осадконакопления в северной акватории Антарктического полуострова по диатомовым водорослям
Огієнко Олег Сергійович
2015
Вестник ИГ Институт геологии Коми НЦ УРО РАН
т.248 c.28-31
20
Наукова стаття
Біофаціальна характеристика за діатомовим водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова
Огієнко Олег Сергійович
2015
Геология и полезные ископаемые Мирового океана
т.3 c.82-90
21
Наукова стаття
Таксономический состав комплексов Bacillariophyta из четвертичных осадков моря Скоша (Антарктика)
Огієнко Олег Сергійович
2015
Альгология
т.25 c.297-305
22
Наукова стаття
Перевідкладання середньоміоценових діатомітів у верхньочетвертинні осадки південної частини моря Скотта (Антарктика)
Огієнко Олег Сергійович
2014
Тектоніка і стратиграфія: Міжвід. зб.
т.41 c.106-117
23
Наукова стаття
Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів із поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики (район Аргентинських островів)
Огієнко Олег Сергійович
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.67 c.14-18
24
Наукова стаття
Розподіл комплексів діатомових водоростей у поверхневому шарі донних відкладів північно-західної частини Антарктичного півострова за морфоструктурними зонами шельфу
Огієнко Олег Сергійович
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.68(1) c.14-20
25
Наукова стаття
Відродження навчальної маршрутної геологічної практики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та її значення для підготовки висококваліфікованих фахівців
Киселевич Леонід Сергійович
Огієнко Олег Сергійович
2014
Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка): матеріали міжнародної наукової конфенції (31 березня-3 квітня 2014 р., Київ)
т.1 c.28-30
26
Праці конференції
Знахідки міоценових діатомітів у четвертинних донних відкладах Південної частини моря Скотта (Антарктика)
Огієнко Олег Сергійович
2014
Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: сесія палеонтологічного товариства НАН України
т.35 c.110-111
27
Праці конференції
Диатомовые водоросли как показатель динамики формирования поверхностных донных осадков южной части моря Скотта
Огієнко Олег Сергійович
2014
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: матеріали міжнародної конференції (ІГН НАН України, 6-11 жовтня, Київ)
c.98-99
28
Тези
Мікропалеонтологія у підготовці магістрів-геологів на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.26-27
29
Тези
Діагенетичні стяжіння у відкладах буромької світи (верхній альб-нижній сеноман) Канівських дислокацій
Крочак Марина Дмитрівна
Огієнко Олег Сергійович
2014
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: тези міжнародної конференції (ІГН НАНУ Київ, 6-11 жовтня 2014)
c.55
30
Матеріали конференції
Формирование голоценовых диатомовых комплексов поверхностных осадков южной части моря Скотта
Огієнко Олег Сергійович
2013
современное состояние и перспективы исследований: Международная конференция альгологов
c.68
31
Праці конференції
Вивчення комплексів діатомових водоростей із поверхневих осадків південної частини моря Скотта
Огієнко Олег Сергійович
2013
Матеріали IV всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання геологічних досліджень в Україні", Львів, 3-6 жовтня 2013 р.
т.1 c.75-76
32
Наукова стаття
Скальные навесы под уступом столовых гор и определение геологического возраста пещерного палеолита Крыма
Огієнко Олег Сергійович
2012
Геологічні пам'ятки – яскраві свідчення еволюції Землі: Міжнародна конференція
т.1 c.101-103
33
Праці конференції
Екологія коралових угрупувань готеріву Криму
Огієнко Олег Сергійович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.252-254
34
Тези
Характер распространения диатомовых водорослей в морских поверхностных отложениях района Аргентинских островов Западной Антарктики
Огієнко Олег Сергійович
2012
35
Тези
Особливості поширення діатомових водоростей у поверхневому шарі осадків в районі Аргентинських островів
Огієнко Олег Сергійович
2012
Сесія Палеонтологічного товариства
c.136-137
36
Тези
Різноманіття роду Cocconeis у морських донних відкладах Українського сектора Антарктики
Огієнко Олег Сергійович
2012
Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України: Всеукраїнська наукова конференція
т.1 c.55-56
37
Тези
Екологія коралових угрупувань готеріву Криму
Огієнко Олег Сергійович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.252-254
38
Тези
Популяционные характеристики готеривских морских ежей Toxaster resutus (Echinoidea, Spatangoida) как критерий благополучия кораллового сообщества
Огієнко Олег Сергійович
2012
Полевые практики в системе высшего профессионального образования, С.-Петербург
c.69-71
39
Матеріали конференції
Скальные навесы под уступом столовых гор и определение геологического возраста пещерного палеолита Крыма
Огієнко Олег Сергійович
2011
Геологічні пам'ятки – яскраві свідчення еволюції Землі: Міжнародна конференція
в.II c.101-103

Повернення до списку

Вгору