Автори, співробітники Університету

Олексієнко Інна Миколаївна

Ідентифікатор автора: 38086
Кількість пошукових запитів автора: 213

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Метеорології та кліматології
Посада: Завідувач навчальної лабораторії

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 16, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Аналіз положень директив ЄС у сфері управління та контролю якості атмосферного повітря та можливості їх застосування на території України
Олексієнко Інна Миколаївна
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
в.3 (54) c.112-114
2
Наукова стаття
Проблема кліматичної оптимізації вирощування плодових культу в Україні
Олексієнко Інна Миколаївна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.283-286
3
Тези
Кліматична оцінка ступеня пошкодження плодових культур заморозками на території України
Затула Василь Іванович
Олексієнко Інна Миколаївна
2017
Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду / Одес. держ. екологічний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017
c.87-88
4
Наукова стаття
Оцінка впливу географічного положення на основні характеристики заморозку
Затула Василь Іванович
Олексієнко Інна Миколаївна
2014
Геополитика и экогеодинамика регионов : научн. журн.
т.10 c.777-782
5
Наукова стаття
The division of Ukrainian territory on frost danger condition during the flowering period of horticultural crops
Затула Василь Іванович
Олексієнко Інна Миколаївна
2014
European Applied Sciences
т.2 c.88-89
6
Тези
Кліматична характеристика заморозків на території України
Олексієнко Інна Миколаївна
2010
7
Наукова стаття
Вплив агрометеорологічних умов на ріст і розвиток проса у Лісостепу
Олексієнко Інна Миколаївна
2003
8
Наукова стаття
Вивченість проблеми заморозків:сучасний стан питання
Олексієнко Інна Миколаївна
2007
Фізична географія та геоморфологія
т.52 c.194.0000
9
Наукова стаття
Можливість довгострокового прогнозу зливових опадів на території україни
Олексієнко Інна Миколаївна
2009
Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ)
т.258
10
Наукова стаття
шкодочинність заморозків для сільського господарства України
Затула Василь Іванович
Олексієнко Інна Миколаївна
2008
11
Наукова стаття
Кліматичний прогноз заморозку на території України
Олексієнко Інна Миколаївна
2008
Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ)
в.263
12
Тези
Кліматична характеристика заморозків на території Україн в умовах глобальних змін клімату
Затула Василь Іванович
Олексієнко Інна Миколаївна
2008
Екологічні проблеми регіонів України
13
Тези
Економічні збитки, до яких призводять заморозки в Україні
Олексієнко Інна Миколаївна
2008
Географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування
14
Тези
Климатическая характеристика заморозков на территории Украины
Затула Василь Іванович
Олексієнко Інна Миколаївна
2007
15
Тези
Характеристика заморозків Київської області
Олексієнко Інна Миколаївна
2007
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
c.236.0000
16
Тези
Заморозки в Україні в умовах зміни клімату
Затула Василь Іванович
Олексієнко Інна Миколаївна
2007
Материалы Междунар. науч. конф. студ., асп. и мол. ученых «Ломоносов-2007», Севастополь

Повернення до списку

Вгору