Автори, співробітники Університету

Олійник Ростислав Васильович

Ідентифікатор автора: 38118
Author Identifier Number Scopus: 57193339285 →
Кількість пошукових запитів автора: 459

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Метеорології та кліматології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Indexing of heat waves in Ukraine
Олійник Ростислав Васильович
Свінціцька Ганна Іванівна
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
Костирко Іван Олександрович
2020
Water
в.12(4)
2
Тези
Investigation of the different heat waves indices applicability for the territory of Ukraine
Олійник Ростислав Васильович
Свінціцька Ганна Іванівна
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
Костирко Іван Олександрович
2020
EGU General Assembly
3
Наукова стаття
Індикатори температурних аномалій регіонального клімату
Олійник Ростислав Васильович
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
Костирко Іван Олександрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.73 c.15-19
4
Наукова стаття
Вплив зміни клімату на економіку
Олійник Ростислав Васильович
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
2018
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
в.4 c.102-111
5
Тези
Індексація посухи
Олійник Ростислав Васильович
Костирко Іван Олександрович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
в.3 (54) c.121-122
6
Тези
Оцінка температурної аномалії 2010 року на території України
Олійник Ростислав Васильович
Костирко Іван Олександрович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
в.3 (54) c.137-138
7
Наукова стаття
SELECTION OF THE EFFICIENT DRYING SCHEDULE IN CONVENTIONAL CHAMBERS
Олійник Ростислав Васильович
2018
Acta Facultatis Xylologiae
в.60 c.125-134
8
Тези
Температурні спалахи в сучасному кліматі міста Чернівці
Олійник Ростислав Васильович
Шевченко Ольга Григорівна
2018
Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. 26-28 вересня 2018 р. м. Чернівці
c.22-23
9
Тези
ТЕМПЕРАТУРНІ АНОМАЛІЇ В СУЧАСНОМУ КЛІМАТІ ПОДІЛЛЯ
Олійник Ростислав Васильович
Свінціцька Ганна Іванівна
Шевченко Ольга Григорівна
Костирко Іван Олександрович
2018
ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ: Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика. Міжнародна науково-практична конференція
10
Тези
Магнітуда екстремальних температурних хвиль в сучасному кліматі міста Києва
Олійник Ростислав Васильович
Костирко Іван Олександрович
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.277-281
11
Наукова стаття
Quality assessment of lumber after low temperature drying from the view of stochastic process charachteristics
Олійник Ростислав Васильович
2016
Wood Research
т.61 в.6 c.871-884
12
Наукова стаття
Determination of the wood thermodynamic characteristics at convection drying
Олійник Ростислав Васильович
2017
Acta Facultatis Xylologiae Zvolen
т.2 в.59 c.105-114
13
Тези
Про достовірність методики визначення середніх показників метеорологічних величин
Олійник Ростислав Васильович
2017
Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду / Одес. держ. екологічний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017
c.215-216
14
Монографія
Низькотемпературне сушіння пилопродукції
Олійник Ростислав Васильович
2016
К.: «Центр учбової літератури»
15
Тези
Вплив макроосциляційних процесів Атлантико-європейського регіону на термічний режим міста Києва
Олійник Ростислав Васильович
Шевченко Ольга Григорівна
2016
Матеріали міжнародної наукової конференції "Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків"
c.164-165
16
Тези
Електричне моделювання автотранспортних потоків у вулично-дорожній мережі міста
Олійник Ростислав Васильович
2016
LXXІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету
c.73-75
17
Тези
R/S-траєкторія часового ряду глобального кліматичного індексу
Олійник Ростислав Васильович
Шевченко Ольга Григорівна
2016
ХІІ з‘їзд УГТ "Українська географія: сучасні виклики"
т.3 c.97-99
18
Наукова стаття
Картографічне забезпечення системи моніторингу автотранспортної мережі великого міста
Курач Тамара Миколаївна
Олійник Ростислав Васильович
2014
Вісник геодезії та картографії
т.6 c.6-10
19
Наукова стаття
Електричне моделювання міських автотранспортних потоків
Олійник Ростислав Васильович
2015
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях
c.109-114
20
Наукова стаття
Екологічна оцінка вуличних каньйонів міста
Олійник Ростислав Васильович
2015
Охорона довкілля: зб. наук. статей XI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна
c.284-292
21
Тези
Методы расчета продолжительности сушки в современных конвекционных камерах
Олійник Ростислав Васильович
2015
Обеспечение экологической безопасности путем создания наукоемких технических средств и технологий. Международная научно-техническая конференция.Сб.научных трудов
c.1
22
Наукова стаття
Фізика низькотемпературного сушіння пилопродукції
Олійник Ростислав Васильович
2014
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України
т.24 c.114-118
23
Наукова стаття
Сушка пиломатериалов, как релаксационный процесс
Олійник Ростислав Васильович
2014
Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика. Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции
т.3 c.330-334
24
Наукова стаття
Мережа моніторингу автотранспортних потоків у вулично-дорожній мережі великого міста
Олійник Ростислав Васильович
2014
Вісник Національного транспортного університету
т.30 c.86-94
25
Наукова стаття
Прогнозування динаміки інтенсивності автотранспортних потоків
Олійник Ростислав Васильович
2014
Systemy i środki tranaportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Systems and means of motor transport. Selected problems. Monografia nr 5. Seria: Transport
т.5 c.231-238

Повернення до списку

Вгору