Автори, співробітники Університету

Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Olikh Lesya

Ідентифікатор автора: 38130
Author Identifier Number Scopus: 57204759955 →
Кількість пошукових запитів автора: 523

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: процеси розвитку ринку науково-технічних послуг, історія менеджменту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Форми організації інноваційної діяльності в умовах цифрової трансформації економіки України
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2020
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 в.6 c.124-128
2
Наукова стаття
Стратегічне управління інтелектуальною власністю організації в контексті процесного підходу
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Бізнес Інформ
в.11 c.99–107
3
Матеріали конференції
Підприємницький університет як сучасна форма підготовки фахівців
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.145-146
4
Матеріали конференції
Передумови впровадження засад цифрової економіки в Україні
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: Міжнародна науково-практична конференція
в.18 c.104-107
5
Монографія
Strategic management of intellectual property in organization
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph
в.2 c.105-113
6
Наукова стаття
Цифровізація економіки України за умов сталого розвитку
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Економічні студії
в.3 (25) c.100-104
7
Навчальний посібник
Практикум з управління інтелектуальною власністю
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-346
8
Навчальний посібник
Організація та управління нововведеннями
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-238
9
Наукова стаття
Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Problems and Perspectives in Management
т.1 в.16 c.292-308
10
Наукова стаття
Особливості розвитку ринку зовнішньої реклами в Україні
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Коваленко Тетяна Володимирівна
2017
Ефективна економіка
в.12 c.16-21
11
Матеріали конференції
Нормативно-правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
т.1 в.1 c.124-128
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
13
Наукова стаття
Рейтинговый подход к оцениванию национальной инновационной системы Украины
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2017
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 в.2 c.133-136
14
Наукова стаття
Technological Platform is the Modern Instrument of Innovation Activity Organization
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2017
Формування ринкової економіки в Україні.
т.2 в.37 c.52-56
15
Наукова стаття
Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.27 c.36-42
16
Розділ монографії
Specifications of the Venture Capital Investments in the Ukrainian it Industry // Innovation in Education and Economy
Кухта Павло Володимирович
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2017
Monograph Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.1 c.47-61
17
Наукова стаття
Рынок научно-технических услуг как объект государственного регулирования в условиях глобализациии
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.110-114
18
Наукова стаття
Українська практика формування неймінгу провідних брендів
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
International workshop “Problems of Bisiness and Education Development in West and East European Countries ”
т.1 c.98-111
19
Наукова стаття
Innovative development of the economy of Ukraine
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2013
Economics
т.2 c.78-85
20
Навчально-методичний комплекс
Time-Management: educational-methodical complex
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-28
21
Навчально-методичний комплекс
Історія менеджменту: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-68
22
Наукова стаття
Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.33-37
23
Наукова стаття
Національна інноваційна система України: особливості її функціональної структури
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : Міжнародна науково-практична конференція до 20-річчя кафедри менеджменту
т.1 c.56-60
24
Наукова стаття
Світові тенденції трансформації споживчого попиту в умовах глобалізації
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації»
т.1 c.273-280
25
Наукова стаття
Outsourcing as the instrument of enterprise’s innovation development
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 c.112-117
26
Наукова стаття
Роль науково-технічних послуг у формуванні національної інноваційної системи
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Ефективна економіка
т.7 c.6-11
27
Наукова стаття
Впровадження концепції «потрійної спіралі» в економіці України
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
т.4 c.36-39
28
Тези
Formation of National Innovation System in the Context of Innovation Development of Ukraine Economy
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2011
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.86-89
29
Тези
Эволюция организационных форм инновационной деятельности в контексте развития концепции технологических укладов
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.123-124
30
Тези
Еволюція науково-технічних послуг на етапах становлення і розвитку інноваційних теорій
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.87-89
31
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
32
Навчально-методичний комплекс
Організація та управління нововведеннями: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни (напрям підготовки «Фінанси», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-80
33
Наукова стаття
Innovation Development and its Quantity Characteristics
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
c.122
34
Наукова стаття
Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.94-98
35
Тези
Складові управління інтелектуальною власністю у вищих навчальних закладах//Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцін
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2011
К.: ДП «Прінт Сервіс»
т.1 в.1 c.45-47
36
Тези
Управління у науково-технічній сфері
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2010
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
37
Наукова стаття
Синергічні аспекти розвитку науково-технічної сфери
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.78-80
38
Наукова стаття
Сутність інноваційного потенціалу організації та основні підходи до його оцінки
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.41-44
39
Наукова стаття
Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2008
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.5 (84) c.86-89
40
Наукова стаття
Місце людського фактору у концепціях шкіл менеджменту
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2007
Зб. наук. праць. Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Формування ринкової економіки. Київ: КНЕУ.
т.2 c.848–853

Повернення до списку

Вгору