Автори, співробітники Університету

Оліх Леся Анатоліївна
Olikh Lesya

Ідентифікатор автора: 38130
Author Identifier Number Scopus: 57204759955 →
Кількість пошукових запитів автора: 404

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: процеси розвитку ринку науково-технічних послуг, історія менеджменту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Підприємницький університет як сучасна форма підготовки фахівців
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.145-146
2
Навчальний посібник
Практикум з управління інтелектуальною власністю
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-346
3
Навчальний посібник
Організація та управління нововведеннями
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-238
4
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності»
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
5
Наукова стаття
Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Problems and Perspectives in Management
т.1 в.16 c.292-308
6
Наукова стаття
Особливості розвитку ринку зовнішньої реклами в Україні
Оліх Леся Анатоліївна
Коваленко Тетяна Володимирівна
2017
Ефективна економіка
в.12 c.16-21
7
Матеріали конференції
Нормативно-правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
т.1 в.1 c.124-128
8
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-48
9
Наукова стаття
Рейтинговый подход к оцениванию национальной инновационной системы Украины
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 в.2 c.133-136
10
Наукова стаття
Technological Platform is the Modern Instrument of Innovation Activity Organization
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.2 в.37 c.52-56
11
Наукова стаття
Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.27 c.36-42
12
Розділ монографії
Specifications of the Venture Capital Investments in the Ukrainian it Industry // Innovation in Education and Economy
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Monograph Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.1 c.47-61
13
Наукова стаття
Рынок научно-технических услуг как объект государственного регулирования в условиях глобализациии
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.110-114
14
Наукова стаття
Українська практика формування неймінгу провідних брендів
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
International workshop “Problems of Bisiness and Education Development in West and East European Countries ”
т.1 c.98-111
15
Наукова стаття
Innovative development of the economy of Ukraine
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2013
Economics
т.2 c.78-85
16
Навчально-методичний комплекс
Time-Management: educational-methodical complex
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-28
17
Навчально-методичний комплекс
Історія менеджменту: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-68
18
Наукова стаття
Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
Маслюківська Анна Олександрівна
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.33-37
19
Наукова стаття
Національна інноваційна система України: особливості її функціональної структури
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : Міжнародна науково-практична конференція до 20-річчя кафедри менеджменту
т.1 c.56-60
20
Наукова стаття
Світові тенденції трансформації споживчого попиту в умовах глобалізації
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації»
т.1 c.273-280
21
Наукова стаття
Outsourcing as the instrument of enterprise’s innovation development
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 c.112-117
22
Наукова стаття
Роль науково-технічних послуг у формуванні національної інноваційної системи
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Ефективна економіка
т.7 c.6-11
23
Наукова стаття
Впровадження концепції «потрійної спіралі» в економіці України
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
т.4 c.36-39
24
Тези
Formation of National Innovation System in the Context of Innovation Development of Ukraine Economy
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2011
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.86-89
25
Тези
Эволюция организационных форм инновационной деятельности в контексте развития концепции технологических укладов
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.123-124
26
Тези
Еволюція науково-технічних послуг на етапах становлення і розвитку інноваційних теорій
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.87-89
27
Навчально-методичний комплекс
Організація та управління нововведеннями: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни (напрям підготовки «Фінанси», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-80
28
Тези
Складові управління інтелектуальною власністю у вищих навчальних закладах//Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцін
Оліх Леся Анатоліївна
2011
К.: ДП «Прінт Сервіс»
т.1 в.1 c.45-47

Повернення до списку

Вгору