Автори, співробітники Університету

Ольхович Ольга Петрівна
Olkhovych Olga Petrivna

Ідентифікатор автора: 38137
Author Identifier Number Scopus: 57076992300 →
Кількість пошукових запитів автора: 1459
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біології рослин
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: екологія та фізіологія вищих водяних рослин, створення нових біотестів для оцінки якості водного середовища на основі фізіолого-біохімічних реакцій водних макрофітів, проблеми фітоіндикації та фітомоніторингу природних водойм.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Визначення здатності плейстофітів до вилучення наночасток металів та оцінка їх стрес-толерантності за зміною вмісту фотосинтетичних пігментів
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2019
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.15 c.175-176
2
Матеріали конференції
Вміст ацилкарнітинів як показник стрес-толерантності водних макрофітів до наночасток металів
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2019
Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Міжнародна міждициплінарна науково-практична конференція
т.12 c.234-236
3
Матеріали конференції
Changes in the content of photosynthetic pigments in pleuston under the influence of metal nanoparticles
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2019
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.744
4
Матеріали конференції
Дослідження довгоносиків фауни України для створення нових біологічних методів контролю інвазійних водних рослин
Ольхович Ольга Петрівна
2019
Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів: збірник матеріалів з'їзду Гідроекологічного товариства України
т.13 c.220-222
5
Навчальний посібник
Рабочая тетрадь по курсу «Ботаника» раздел «Анатомия растений»
Косик Оксана Іванівна
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2020
ФОП Ямчинський О.В.
c.1-66
6
Наукова стаття
Influence of alien species Pistia Stratiotes L., 1753 on representative species of genus Salvinia in Ukraine
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2020
Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research
т.22 в.1 c.43-56
7
Наукова стаття
Біохімічна характеристика біомаси Spirulina platensis, отриманої різними способами вирощування
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2020
Альгология
т.30 в.2 c.148-159
8
Наукова стаття
Biochemical Characteristics of Spirulina platensis Biomass Obtained by Different Modes of Cultivation
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2020
International Journal on Algae
т.22 в.2 c.179–190
9
Навчальний посібник
Анатомія рослин: практикум
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2019
АВЕГА
c.1-280
10
Наукова стаття
Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність і фотосинтетичний апарат проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу
Белава Вікторія Назарівна
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Мікробіологічний журнал
т.80 в.6 c.66-78
11
Наукова стаття
Assessment of the Influence of the Invasive Species Pistia stratiotes (Araceae) on Some Species of Submerged Macrophytes of Natural Water Bodies of Ukraine
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.5 c.75-84
12
Праці конференції
Induction of adaptive response of grain crops under the drought conditions
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Sustainable Approaches for Improving Wheat Yield and Nutritional Value: International symposium
т.1 c.24-25
13
Праці конференції
Influence of invasive species of Pistia stratiotes L. on theaboriginal flora of Ukrainian reservoirs
Бацманова Людмила Михайлівна
Войцехівська Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Synanthropization of Flora and Vegetation: International Conference
т.12
14
Матеріали конференції
Оцінка вмісту білка та амінокислот у водних макролітів за дії наночасток металів для з’ясування ступеня їх пошкодження
Ольхович Ольга Петрівна
Гречишкіна С.В.
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.13 c.279-280
15
Наукова стаття
Removal of Metal Nanoparticles Colloidal Solutions by Water Plants
Караушу Олена Василівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Гречишкина Світлана Вікторівна
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 в.1 c.1-7
16
Наукова стаття
Здатність до акумуляції металів та ремедіаційний потенціал Pistia stratiotes
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкіна С.В.
2017
Гидробиологический журнал
т.53 в.1 c.94-103
17
Наукова стаття
Оцінка впливу інвазійного виду Pistia stratiotes (Araceae) на занурені макрофіти природних водойм України
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Гидробиологический журнал
т.53 в.3 c.82-91
18
Наукова стаття
Capability for accumulating metals and remediation potential of Pistia stratiotes
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
Гречишкіна С.В.
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.3 c.90-99
19
Наукова стаття
Assessment of the Influence of the Invasive Species Pistia stratiotes (Araceae) on Some Species of Submerged Macrophytes of Natural Water Bodies of Ukraine
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.5 c.75-84
20
Праці конференції
Оцінка змін у вмісті білка, амінокислот та ацилкарнітинів у водних макрофітів за дії наночасток металів
Ольхович Ольга Петрівна
Гречишкіна С.В.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.127-128
21
Праці конференції
Changes in the content of amino acids and protein in different hidromakrofits under the influence of metal nanoparticles
Войцехівська Олена Василівна
Караушу Олена Василівна
Карпенко Наталія Іванівна
Ольхович Ольга Петрівна
Гречишкіна С.В.
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.17 c.638
22
Наукова стаття
The effect of copper and zinc nanoparticles on the growth parameters, contents of ascorbic acid, and qualitative composition of amino acids and acylcarnitines in Pistia stratiotes L. (Araceae)
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 c.218-226
23
Наукова стаття
Особенности метаболизма клеток Chlamydomonas reinhardtii СС-124 дикого штамма [137C] в условиях миксотрофного и фототрофного культивирования
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Альгология
в.26 (1) c.33-45
24
Наукова стаття
Features of cell metabolism of Chlamydomonas reinhardtii CC-124 wild strain [137c] under mixotrophic and phototrophic cultivation
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2015
International Journal on Algae
т.17 в.4 c.371-384
25
Праці конференції
Removal of Metal Nanoparticles Colloidal Solutions by Water Plants
Караушу Олена Василівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
2016
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.506
26
Праці конференції
Підвищення стійкості до осмотичних стресів біотехнологічних рослин кукурудзи
Ольхович Ольга Петрівна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 в.- c.42
27
Праці конференції
Можливості використання інвазійного виду Pistia stratiotes L. в фіторемедіації технічних водойм
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 в.- c.72
28
Праці конференції
Оцінка фізіологічного стану смородини чорної сорту «Козацька» методом індукції флуоресценції хлорофілу
Ольхович Ольга Петрівна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 в.- c.81
29
Наукова стаття
Дослідження причин всихання Pinus sylvestris L. в штучних соснових насадженнях НПП «Подільські Товтри»
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 c.38-43
30
Наукова стаття
Biochemical and Molecular Phylogenetic Study of Agriculturally Useful Association of a Nitrogen-Fixing Cyanobacterium and Nodule Sinorhizobium with Medicago sativa L.
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International
c.1-16
31
Наукова стаття
Ecological Assessment of the Metal Nanoparticles Impact on the Growth Processes of Pleustophytes
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Hydrobiological Journal
т.50 c.70-78
32
Наукова стаття
Порівняльна оцінка дії іонів та наночасток міді й цинку на Pistia stratiotes (Araceae) за біохімічними показниками
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.368-375
33
Наукова стаття
Порівняльна оцінка дії іонів та наночастинок міді й цинку на Pistia stratiotes (Araceae) за біохімічними показниками
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.368-375
34
Праці конференції
Оцінка впливу інвазійного виду Pistia Stratiotes на представників корінної флори природних водойм України
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.62
35
Праці конференції
The influence of biogenetic metal nanoparticles on aquatic plants
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.419
36
Праці конференції
The qualitative biochemical composition of Chlamydomonas reinhardtii under conditions of mixotrophic and phototrophic cultivation
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Innovative technologies in plant production
c.47
37
Праці конференції
Сравнительная оценка действия наночастиц биогенных металлов на рост плейстофитов
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: Міжнародна наукова конференція
c.163-164
38
Наукова стаття
Assesment of potential hazards of biogenic metals nanoparticles to aquatic plants
Караушу Олена Василівна
Кравченко Інна Анатоліївна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Natura Monenegrina
т.12 c.883-893
39
Наукова стаття
Основи моніторингу стану гідросфери за ростовими показниками гідромакрофітів
Ольхович Ольга Петрівна
2014
Посібник українського хлібороба
т.1 c.141-143
40
Наукова стаття
Экологическая оценка действия наночастиц металлов на ростовые процессы плейстофитов
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2014
Гидробиологический журнал
т.50 c.73-82
41
Тези
Assessment of potential hazards of biogenic metal nanoparticles to aquatic plants
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
V International Symposium of Ecologists of Montenegro. The Book of Abstracts and Programme.
c.136
42
Тези
Сomparative evaluation on changes in amino acid and acylcarnitine content in Pistia stratioites L. under influence of nanopraticles and ions of copper and zinc
Ольхович Ольга Петрівна
2014
XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska Vesna: Life Sciences”, Kyiv (March 25-28, 2014)
c.39
43
Тези
Оцінка резистентності різних видів водних макрофітів до дії важких металів
Ольхович Ольга Петрівна
2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
c.60
44
Тези
Сравнительная оценка промышленно-ценных веществ в биомассе Spirulina platensis, полученной из разных источников выращивания.
Караушу Олена Василівна
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.85 c.211
45
Тези
Effect of C1-2 monohydric alcohol on the growth, photosynthesis and respiration of unicellular green algae Chlamidomonas reinhardtii.
Ольхович Ольга Петрівна
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.86 c.207
46
Навчальний посібник
Анатомія рослин у Біологія. Тестові завдання для підготовки до вступних випробувань з фаху за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр»
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2013
АВЕГА
c.151-160
47
Матеріали конференції
Вплив наночасток біогенних металів на морфологічні та ростові показники Limnobium stoloniferum
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Сучасні проблеми фізики, хімії та біології «ФізХімБіо - 2012»: Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.159-161
48
Навчальний посібник
Анатомія рослин: терміни
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2012
АВЕГА
c.1-110
49
Наукова стаття
Характеристика екологічного стану водних фітоценозів м. Києва
Грудіна Ніла Сергіївна
Ольхович Ольга Петрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.32-33
50
Наукова стаття
Оценка состояния фитоценозов водоемов города Киева с целью оптимизации городских экосистем
Ольхович Ольга Петрівна
2012
Проблемы современной биологии: Медународная научная конференция
т.3 c.33-38
51
Наукова стаття
Гидромакрофиты в мониторинге природных водоемов урбанизированных территорий//Ботанические чтения 2012. Мат-лы международной научно-практической конференции. Ишим, 11-12 мая, 2012
Ольхович Ольга Петрівна
2012
52
Наукова стаття
Оцінка фізіологічного стану рухливих видів мікроводоростей в умовах культивування за присутності надлишку хрому
Ольхович Ольга Петрівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2012
Фізика живого
т.20 c.35-39
53
Наукова стаття
Цитофизиологические исследования влияния наночастиц металов на водные растения
Ольхович Ольга Петрівна
2012
Современная наука: тенденции развития: Международная научно-практической конференция
т.2 c.167-171
54
Наукова стаття
Продуктивність гідромакрофітів за дії іонів плюмбуму
Ольхович Ольга Петрівна
2012
Видавництво Л.: ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченко
c.192-194
55
Тези
Продуктивність гідромакрофітів та їх фотосинтетична активність за дії іонів плюмбуму. Мат-ли Міжнародної конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» 15-20 жовтня 2012 р. Кам’янець-Подільський. 2012.
Ольхович Ольга Петрівна
2012
Невідоме
т.1 c.9.0000
56
Матеріали конференції
Синфитоиндикация как основа мониторинга водоемов
Ольхович Ольга Петрівна
2011
Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем
c.118
57
Навчальний посібник
Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.159-166
58
Навчальний посібник
Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія (окр «бакалавр»)
Войцехівська Олена Василівна
Косик Оксана Іванівна
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.167-197
59
Наукова стаття
Экологическое образование в ВУЗах Украины.// Экологические проблемы промышленных городов. Сборник трудов. Под ред. Е.И.Тихомировой. –Саратов, 2011
Ольхович Ольга Петрівна
2011
60
Наукова стаття
Оптимізація системи моніторингу антропогенно-трансформованих водойм сучасними фіто індикаційними методами
Ольхович Ольга Петрівна
2011
61
Наукова стаття
Дослідження фітоценозів річки Нивки м.Києва з метою відновлення біорізноманіття антропогенно-порушених водних екосистем
Ольхович Ольга Петрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
c.32.0000
62
Тези
Стан фітоценозів урбанізованих водойм міста Києва та фітомоніторингові методи його оцінки. //Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування. Матеріали Міжнар. наук. конференції 10-11 травня 2011 р. –Камянець-Подільский, 2011.
Ольхович Ольга Петрівна
2011
63
Наукова стаття
Фото індикаційні дослідження як основа моніторингу водоймФізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: у 2 т. НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – Т. 2. – С
Ольхович Ольга Петрівна
2009
64
Тези
Фитоиндикация в мониторинге водоёмов: возможности и перспективы. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Навколишнє середовищє і здоров’я людини. М.Кам’янець-Подільський, 18-20 листопада 2008 р. с.138-142. Ольхович О
Ольхович Ольга Петрівна
2009
65
Тези
Фітоіндикація урбанізованих водойм: стан та перспективи. Матеріали Міжнародної наукової конференції: Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин. Дніпропетровськ, Вид-во ДНУ,-2008.- с.18-19. Ольхович О.П.
Ольхович Ольга Петрівна
2009
66
Тези
Современное состояние фитоценозов р. Нивки г. Киева и поиски путей их оптимизации. Мат. и лекции докладов всероссийской школы-конференции. Борок,-2009. -С. 205. Ольхович О.П.
Ольхович Ольга Петрівна
2009
67
Анатомія рослин: зошит для лабораторних занять. Посібник
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2008
68
Робоча навчальна програма дисципліни "Фізіологія рослин". Посібник //К:. Вид-во "Internet"
Войцехівська Олена Василівна
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2008
69
Наукова стаття
Хром у природних водах і можливості його видалення біологічним методом
Ольхович Ольга Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.39.0000
70
Препринт
Наскрізне проложення про проведення практики студентів біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
Кілочицький Петро Якович
Ольхович Ольга Петрівна
Подобайло Анатолій Віталійович
2008
71
Тези
Фітоіндикація урбанізованих водойм:стан та перспективи//Мат.Міжнар конф. до 75-річча Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету
Ольхович Ольга Петрівна
2008

Повернення до списку

Вгору