Автори, співробітники Університету

Омельченко Вікторія Юріївна

Ідентифікатор автора: 38150
Кількість пошукових запитів автора: 2233

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Української філософії і культури
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 28, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Ідеал правової держави у тріаді принципів народовладдя, політичних прав та децентралізації. Політичний міф чи реальність? М.Грушевський vs Є.Спекторський
Омельченко Вікторія Юріївна
2018
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.167-172
2
Тези
«Соціологія права» у контексті становлення і розвитку вітчизняної філософсько-правової традиції
Омельченко Вікторія Юріївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.1 в.1 c.83-87
3
Тези
Про смисли і значущість, визнання і легітимність в концепції прав людини Ернеста Туґендгата
Омельченко Вікторія Юріївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.2 в.2 c.42-45
4
Тези
Втрата інституційної пам’яті як індикатор неефективного державного управління
Омельченко Вікторія Юріївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.5 в.5 c.107-110
5
Тези
Евристична цінність міждисциплінарного діалогу між соціологією, філософією та правом
Омельченко Вікторія Юріївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.5 в.5 c.132-134
6
Наукова стаття
Філософія як методологія «розуміння» у контексті міждисциплінарного дискурсу соціології, філософії, права (Б.Кістяківський, Л.Петражицький, О.Ерліх)
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Соціологія права: науково-практичний журнал
т.1 в.16-17 c.109-115
7
Наукова стаття
Філософія права Г.Гегеля як всезагальність розуму
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
т.18 в.18 c.183-191
8
Наукова стаття
До питання про міжнародну політику як «діалог культур», «культ» прав людини та «терапію насилля»
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Суспільно-політичні процесию Науково-популярне видання Громадської організації "Академія політичних наук"
т.4 в.4 c.38-52
9
Наукова стаття
Політичний міф: гіпербола «прекрасного» та «теорія змови» супроти дійсності
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Суспільно-політичні процесию Науково-популярне видання Громадської організації "Академія політичних наук"
т.1 в.1 (5) c.28-42
10
Тези
Філософсько-правові погляди П.Юркевича як «aurea mediocritas» між «позитивним» і «природним» правом
Омельченко Вікторія Юріївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.2 c.34-36
11
Тези
Смислові постулати концепції «живого права» О.Ерліха
Омельченко Вікторія Юріївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.3 c.179-181
12
Тези
«Політичний міф» як прикладна міфологія
Омельченко Вікторія Юріївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.8 c.197-198
13
Тези
Мир регіонального масштабу як підгрунття безпеки глобального порядку
Омельченко Вікторія Юріївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.8 c.83-85
14
Тези
Діалог культур у контексті розбудови розумного світового співтовариства
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот
т.1 в.1 c.164-166
15
Тези
Поняття «українське право»: семантика та смисли. «Національна Конституція» vs «Конституція України»
Омельченко Вікторія Юріївна
2017
Концепція та методологія історії українського права: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, присвяченого пам‘яті професора Олександра Шевченка
т.1 в.1 c.121-124
16
Тези
Rolę Filozofii w kontekście humanitarnych i społecznych wartościach
Омельченко Вікторія Юріївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.10 c.22-28
17
Наукова стаття
Ідеал правової держави в філософсько-правовому вченні Євгенія Трубецького
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.3 в.3 (122) c.24-27
18
Тези
Основні постулати філософсько-правового вчення І.Канта та їх критична рецепція К. Неволіним
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.2 c.32-34
19
Тези
Роль філософії права як практичної філософії у контексті соціогуманітарної стратегїї сьогодення
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.112-114
20
Тези
Ефективність соціальних інституцій та принцип все загальності як засадничі умови впорядкованості (Ordnung muss sein)
Омельченко Вікторія Юріївна
2016
«UChoice: 4P» Ukrainian Choice: Public Politicy, Politics, Psychology: матеріали ІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2016 р.)
т.1 в.1 c.53-57
21
Тези
Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст.
Омельченко Вікторія Юріївна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.74-77
22
Тези
Роль і значення історії філософії у філософсько-правовому вченні К. Неволіна
Омельченко Вікторія Юріївна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.36-38
23
Наукова стаття
Вітчизняна філософсько-правова думка ХІХ-ХХ ст. як предмет сучасних історико-філософських досліджень
Омельченко Вікторія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.38-41
24
Тези
«Енциклопедія права» як складова вітчизняного філософсько-правового дискурсу
Омельченко Вікторія Юріївна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.2 c.23-26
25
Тези
Філософсько-правові погляди Джузеппе Мадзіні
Омельченко Вікторія Юріївна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.3 c.170-172
26
Тези
Критична рецепція поняття "свобода" у філософсько-правовому вченні М. Хлєбнікова
Омельченко Вікторія Юріївна
2014
Х Харківські студентські філософські читання
т.1 c.66-67
27
Тези
Філософія права vs історія філософії права у контексті філософсько-правового вчення М.К.Ренненкампфа
Омельченко Вікторія Юріївна
2014
Шевченківська весна 2014: Збірник наукових праць ХІІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Гуманітарні науки
т.1 c.25-28
28
Феноменологія права: проект «ідеальних величин» А. Райнаха vs «практики життєсвіту» М. Алексєєва
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.68.0000
29
Наукова стаття
Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.20 c.112.0000
30
Наукова стаття
Філософсько-правові погляди П. Юркевича у контексті сучасних методологічних проблем
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Практична філософія : науковий журнал
в.3 (49) c.142-149
31
Наукова стаття
Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько - правових вчень в Університеті Св . Володимира
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.20 c.112-121
32
Наукова стаття
Поняття "справедливість" П. Юркевича як джерело розвитку вітчизняної філософської мови
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Мультиверсум. Філософський альманах
т.5 c.94-107
33
Наукова стаття
Культура перекладу у контексті історико-філософських досліджень (П.Юркевич vs О. Гьофе)
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.77 c.225-229
34
Наукова стаття
Философия права Б. Чичерина: со-бытие с Другим на основе законодательства разума
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Б. Н. Чичерин и традиции философской и социально-политической мысли в России: материалы Международной научной конференции. 2013
т.1 c.479-484
35
Тези
Філософсько-правові погляди Є.Трубецького: від «вічного і священного права» до конституювання динаміки його смислів
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.53.0000
36
Тези
Філософсько-правові погляди Є.Спекторського:«імперативна юриспруденція» versus «юридична справедливість
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
37
Тези
Філософсько-правова термінологія: переклад як чинник розвитку вітчизняної філософської мови
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
38
Тези
Структура аргументації в філософії права: «матриця розуміння» та тлумачення
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
39
Тези
Концепция естественного права: «кодекс вечных заповедей» vs практики жизненного мира (Е.Трубецкой, Г.Шершеневич, Б.Чичерин)
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2010" (МГУ, 12-15 апреля 2010) - М., 2010
т.1 c.1.0000
40
Тези
Феноменологія права: проект «ідеальних величин» А. Райнаха vs «практики життєсвіту» М. Алексєєва
Омельченко Вікторія Юріївна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.68.0000
41
Наукова стаття
Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна
Омельченко Вікторія Юріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.109 c.22-25
42
Тези
Мова позитивного права й юридична звичаєвість: «однозначність» та практики «життєсвіту»
Омельченко Вікторія Юріївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.58-59
43
Тези
Концентрована доза «повсякденності» у чорно-білих фотографіях Брасая (уг. gyula halasz)
Омельченко Вікторія Юріївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.46-48

Повернення до списку

Вгору