Автори, співробітники Університету

Омельчук Людмила Леонідівна
Omelchuk Liudmila L

Ідентифікатор автора: 38156
ResearcherID, Web of Science: H-9894-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 450
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Теорії та технології програмування
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: інформаційні технології, програмна інженерія, IT-освіта

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Composition-Nominative Specification Languages and Logics for the Object-Oriented Programs
Омельчук Людмила Леонідівна
2019
Logic and its Applications: The workshop [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://logic.net.ua/sites/default/files/Book%20of%20Abstracts.pdf
в.1 c.9-10
2
Монографія
Розробка та впровадження галузевої рамки кваліфікацій в галузі "Інформаційні технології"
Заславський Володимир Анатолійович
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчальний посібник
Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник
Бойко Борис Іванович
Омельчук Людмила Леонідівна
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Айс Прінт
4
Праці конференції
Досвід розробки стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Омельчук Людмила Леонідівна
2016
Матеріали Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)», 22-23 вересня 2016
c.115-116
5
Праці конференції
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ IT-ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Омельчук Людмила Леонідівна
2017
Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю АСІТ
c.164-166
6
Наукова стаття
Принципы разработки украинской секторальной рамки квалификаций по Информатике
Заславський Володимир Анатолійович
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вестник университета (Государственный университет управления) – Москва, Российская Федерация
т.19 c.153-160
7
Наукова стаття
Composition - nominative specification languages of the object - oriented programs
Омельчук Людмила Леонідівна
2015
European Cooperation. – Warsaw, Poland
c.76-84
8
Підручник
Технологія програмування інформаційних систем. Методи, засоби, інструменти.
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-367
9
Підручник
Технологія програмування інформаційних систем: Методи, засоби, інструменти
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
10
Наукова стаття
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та державного освітнього стандарту Російської Федерації з інформатики та обчислювальної техніки
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія фіз.-мат. науки
в.1 c.174-178
11
Наукова стаття
Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної програми дисципліни «Програмування»
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія фіз.-мат. науки
в.2 c.172-179
12
Наукова стаття
Системи специфiкацiй об’єктно-орiєнтованих програм над номiнативними даними
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Таврiйський вiсник iнформатики та математики
в.1 (24) c.43-49
13
Наукова стаття
Зміст дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць – Київ : ІВЦ “Політехніка”
в.1 c.103-109
14
Наукова стаття
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та Computer Science’2008
Омельчук Людмила Леонідівна
2012
15
Наукова стаття
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та Computer Science’2013
Омельчук Людмила Леонідівна
2013
16
Тези
Системи композиційно-номінативних специфікацій об’єктно-орієнтованих програм
Омельчук Людмила Леонідівна
2009
17
Тези
Класифікація мов та методів формальних специфікацій програмних систем. Abstracts of International Conference TAAPSD’2008
Буй Дмитро Борисович
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
Редько Володимир Никифорович
Шишацька Олена Володимирівна
2008
18
Тези
Про дескриптологічні витоки інформатики. Abstracts of International Conference TAAPSD’2008
Зубенко Віталій Володимирович
Омельчук Людмила Леонідівна
2008
19
Тези
Композиційно-номінативні системи специфікацій програм для об`єктно-орієнтованого програмування. Abstracts of International Conference TAAPSD’2008
Омельчук Людмила Леонідівна
2008
20
Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними
Омельчук Людмила Леонідівна
2007
21
Тези
Прототип реалізації аксіоматичної системи специфікацій програм над метаномінативними даними
Омельчук Людмила Леонідівна
2007
Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
c.107.0000
22
Наукова стаття
Система автоматизації доведення теорем теорії метаноміна-тивних даних
Омельчук Людмила Леонідівна
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
23
Наукова стаття
Логіки, орієнтовані на специфікації програм
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
Шкільняк Степан Степанович
2006
Проблеми програмування
24
Тези
Formalisms for Specification of Programs over Nominative Data. Electronic computers and informatics (ECI 2006). – Thesis of conference reports. – Kosice – Her"any, Slovakia, 2006. P.134-139
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
Шкільняк Степан Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору