Автори, співробітники Університету

Омельчук Людмила Леонідівна
Omelchuk Liudmila L

Ідентифікатор автора: 38156
Author Identifier Number Scopus: 57209796450 →
ResearcherID, Web of Science: H-9894-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 664
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Теорії та технології програмування
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: інформаційні технології, програмна інженерія, IT-освіта

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
SMT-LIB Theory of Nominative Data
Омельчук Людмила Леонідівна
Шишацька Олена Володимирівна
2020
Communications in Computer and Information Science
т.1175 c.89-110
2
Праці конференції
Development of the ICT-standard of Higher Education in Ukraine within the Framework of European Requirements
Омельчук Людмила Леонідівна
Русіна Наталія Геннадіївна
Шишацька Олена Володимирівна
2019
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI): Міжнародна конференція
т.1 в.15 c.262-273
3
Праці конференції
Extending the SMT-Lib Standard with Theory of Nominative
Омельчук Людмила Леонідівна
Шишацька Олена Володимирівна
2019
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI): Міжнародна конференція
т.2 в.15 c.522-533
4
Праці конференції
Compositional-Nominative Approach to the Client-Server Systems Properties Proofs within Different Formal Execution Models
Омельчук Людмила Леонідівна
Панченко Тарас Володимирович
Русіна Наталія Геннадіївна
Шишацька Олена Володимирівна
2019
Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)
в.2 c.1127-1132
5
Тези
Composition-Nominative Specification Languages and Logics for the Object-Oriented Programs
Омельчук Людмила Леонідівна
2019
Logic and its Applications: The workshop [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://logic.net.ua/sites/default/files/Book%20of%20Abstracts.pdf
в.1 c.9-10
6
Тези
Задача розв'язності формул в теорії номінальних даних
Омельчук Людмила Леонідівна
Шишацька Олена Володимирівна
2019
Логіка та її застосування (UCLA): Українська наукова конференція
в.1 c.133-134
7
Матеріали конференції
Досвід розробки стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Омельчук Людмила Леонідівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.115-116
8
Монографія
Розробка та впровадження галузевої рамки кваліфікацій в галузі "Інформаційні технології"
Заславський Володимир Анатолійович
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9
Навчальний посібник
Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник
Бойко Борис Іванович
Омельчук Людмила Леонідівна
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Айс Прінт
10
Праці конференції
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ IT-ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Омельчук Людмила Леонідівна
2017
Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю АСІТ
c.164-166
11
Наукова стаття
Принципы разработки украинской секторальной рамки квалификаций по Информатике
Заславський Володимир Анатолійович
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вестник университета (Государственный университет управления) – Москва, Российская Федерация
т.19 c.153-160
12
Наукова стаття
Composition - nominative specification languages of the object - oriented programs
Омельчук Людмила Леонідівна
2015
European Cooperation. – Warsaw, Poland
c.76-84
13
Підручник
Технологія програмування інформаційних систем. Методи, засоби, інструменти.
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-367
14
Підручник
Технологія програмування інформаційних систем: Методи, засоби, інструменти
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
15
Наукова стаття
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та державного освітнього стандарту Російської Федерації з інформатики та обчислювальної техніки
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.174-178
16
Наукова стаття
Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної програми дисципліни «Програмування»
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.172-179
17
Наукова стаття
Системи специфiкацiй об’єктно-орiєнтованих програм над номiнативними даними
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Таврiйський вiсник iнформатики та математики
в.1 (24) c.43-49
18
Наукова стаття
Зміст дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка
в.1 c.103-109
19
Наукова стаття
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та Computer Science’2008
Омельчук Людмила Леонідівна
2012
20
Наукова стаття
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та Computer Science’2013
Омельчук Людмила Леонідівна
2013
21
Тези
Системи композиційно-номінативних специфікацій об’єктно-орієнтованих програм
Омельчук Людмила Леонідівна
2009
22
Тези
Класифікація мов та методів формальних специфікацій програмних систем. Abstracts of International Conference TAAPSD’2008
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
Шишацька Олена Володимирівна
2008
23
Тези
Про дескриптологічні витоки інформатики. Abstracts of International Conference TAAPSD’2008
Зубенко Віталій Володимирович
Омельчук Людмила Леонідівна
2008
24
Тези
Композиційно-номінативні системи специфікацій програм для об`єктно-орієнтованого програмування. Abstracts of International Conference TAAPSD’2008
Омельчук Людмила Леонідівна
2008
25
Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними
Омельчук Людмила Леонідівна
2007
26
Тези
Прототип реалізації аксіоматичної системи специфікацій програм над метаномінативними даними
Омельчук Людмила Леонідівна
2007
Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
c.107.0000
27
Наукова стаття
Система автоматизації доведення теорем теорії метаноміна-тивних даних
Омельчук Людмила Леонідівна
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
28
Наукова стаття
Логіки, орієнтовані на специфікації програм
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
Шкільняк Степан Степанович
2006
Проблеми програмування
29
Тези
Formalisms for Specification of Programs over Nominative Data. Electronic computers and informatics (ECI 2006). – Thesis of conference reports. – Kosice – Her"any, Slovakia, 2006. P.134-139
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
Шкільняк Степан Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору