Автори, співробітники Університету

Оноцький В'ячеслав Валерійович

Ідентифікатор автора: 38204
Author Identifier Number Scopus: 57202162128 →
Кількість пошукових запитів автора: 561

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ / Обчислювальної математики /
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: розробка алгоритмів та програмних комплексів розв'язування задач чисельного моделювання для систем Нав'є-Стокса, параболічних та гіперболічних рівнянь; різницеві алгоритми; задачі ідентифікації та оптимального керування; СЛАР та ЗЛП з погано обумовленими матрицями

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Forming a methodology of basic matrices in the study of poorly conditioned linear systems
Кудін Володимир Іванович
Онищенко Андрій Михайлович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2019
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.6 в.4 c.57-67
2
Наукова стаття
Advancement of a long Arithmetic Technology in the construction of Algorithms for studing linear systems
Кудін Володимир Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2019
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.1 в.4 c.14-22
3
Тези
Трансдермальне перенесення ліків із розчинних мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2018
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
т.10 c.40-40
4
Матеріали конференції
Ефективність застосування ДС-алгоритму для чисельного моделювання тривимірного вологоперенесення на багатопроцесорних комплексах
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Михайлюк Владислав Юрійович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.134-135
5
Наукова стаття
Оптимальное управление переносом лекарств из систем микроигл
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 в.3 c.17-26
6
Наукова стаття
Optimal Control of Drug Delivery from Microneedle Systems
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2018
Cybernetics and Systems Analysis
т.54 в.3 c.357-365
7
Тези
Комп’ютерне моделювання масоперенесення ліків з точкових джерел
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2017
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.9 c.19-20
8
Тези
Моделювання трансдермального перенесення ліків із розчинних мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Бондар Олена Сергіївна
2018
Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Міжнародна науково-практична конференція
в.8 c.72-73
9
Тези
Моделювання трансдермального перенесення ліків із розчинних мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Бондар Олена Сергіївна
2018
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.10 c.37
10
Наукова стаття
Numerical simulation of 3D unsaturated infiltration from point sources in porous media
Клюшин Дмитро Анатолійович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2016
Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics.
т.4 в.3 c.187-193
11
Наукова стаття
Оптимізація цільового перенесення ліків із системи мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Бондар Олена Сергіївна
2017
Доповіді НАН України
в.11 c.16-23
12
Тези
Метод чисельного моделювання еволюційних процесів на багатопроцесорних комплексах
Марцафей Анна Сергіївна
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.29 c.164
13
Наукова стаття
Чисельне моделювання тривимірного вологоперенесення при мікрозрошенні
Клюшин Дмитро Анатолійович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2016
Журнал обчислювальної та прикладної математики
в.1 c.54-64
14
Наукова стаття
Ефективність застосування ДС-алгоритму для системи рівнянь Нав’є-Стокса на багатопроцесорних комплексах
Марцафей Анна Сергіївна
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2016
Журнал обчислювальної та прикладної математики
в.1 c.28-36
15
Тези
Algorithm of numerical modeling of transport processes on multiprocessor complexes
Марцафей Анна Сергіївна
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVIIІ c.55
16
Навчальний посібник
Курс лекцій з комплексного аналізу. Частина перша
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2015
Електронні видання
т.1 c.1-144
17
Наукова стаття
Моделювання розповсюдження радіоактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3
Клюшин Дмитро Анатолійович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Потапенко Леонід Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2013
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.4 c.77-86
18
Наукова стаття
Розв'язання задачі ідентифікації точкових джерел з невідомими координатами та інтенсивностями
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 c.9-16
19
Тези
Про дослідження розв'язків матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.58-59
20
Тези
Про аналіз рівноважних станів матричної гри у змішаних стратегіях
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.121
21
Тези
Двокроковий симетризований рiзницевий алгоритм для чисельного моделювання процесу розповсюдження випромiнювання в деформуючому середовищi
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2014
Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки: матеріали Міжнародної математичної конференції до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Г. М. (Київ, 23-24 квітня 2014)
c.62
22
Тези
Numerical simulation of the process of optical radiation in the deforming medium
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
c.46
23
Наукова стаття
Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отиманих знімальною апаратурою супутника “Січ-2”.
Кузьмін Анатолій Володимирович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2013
Екологічна безпека та природокористування: Збір. наук. праць
т.12 c.133-146
24
Тези
Аналіз двоїстої задачі лінійного програмуання матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць / XXII International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013) Abstracs Sept. 23-27, 2013, Yalta, Ukraine
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2013
25
Тези
Метод базисних матриць та рівноважні стани матричної гри у змішаних стратегіях./ VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р.
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2013
26
Наукова стаття
Про точний алгоритм методу базисних матриць розв‘язання задач лінійного програмування.
Кудін Григорій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.177-180
27
Тези
Аналіз погано обумовлених систем в середовищі МAPLE / V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р.
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2012
28
Тези
Аналіз погано обумовлених задач лінійного програмування в середовищі MATLAB / V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2012
29
Тези
Про аналіз властивостей матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць / V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2012
30
Наукова стаття
Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму.
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Стешенко Григорій Миколайович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.104 c.40.0000
31
Наукова стаття
Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження задачі лінійного програмування.
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.104 c.77.0000
32
Тези
Про поточний алгоритм методу базисних матриць розв’язання залачі лінійного програмування./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2011
33
Наукова стаття
О технологии длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем.
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2009
34
Праці конференції
Оптимальне зосереджене керування для лінеаризованої системи рівнянь нав’є-Стокса / Праці міжн. симпоз. "Питання оптимізації обчислень" (ПОО-XXXV), Крим, 2009
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2009
35
Тези
О технологи длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем./ III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2009
36
Тези
Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження моделі Леонтьєва/Матер. I міжнар. наук.-метод. конференції "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" 1-4 квітня 2009р, м. Чернівці
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2009
37
Наукова стаття
Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.145.0000
38
Наукова стаття
Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем.
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2007
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.61.0000
39
Наукова стаття
Про один двокроковий скінченно-різницевий алгоритм моделювання процесів переносу
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
40
Наукова стаття
Об одном алгоритме регуляризации сингулярных управлений параболическими системами
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2006

Повернення до списку

Вгору