Автори, співробітники Університету

Опанасюк Ольга Іванівна
Opanasiuk Olga

Ідентифікатор автора: 38218
Кількість пошукових запитів автора: 492

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних організацій і дипломатичної служби
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: галузева дипломатія, сучасні форми та методи дипломатії, теорія та практика переговорів, теорія та практика міжнародних організацій, дипломатичний протокол та етикет,історія дипломатії, дипломатичне листування, основи дипломатичної роботи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Новітні тенденції сучасної дипломатії
Опанасюк Ольга Іванівна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
в.1 c.55-59
2
Наукова стаття
Новітні тенденціїв роботі дипломатичного агента ХХІ ст.
Опанасюк Ольга Іванівна
2016
Міжнародні відносини серія “Політичні науки”
т.12
3
Наукова стаття
Особливості сучасної публічної дипломатії
Опанасюк Ольга Іванівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.117
4
Наукова стаття
Cultural diplomacy of Ukraine: practical issues of its implementation
Опанасюк Ольга Іванівна
2016
European Applied Sciences
т.9 c.29-30
5
Тези
Концепция "Русского мира" как инструмент мягкой силы России
Опанасюк Ольга Іванівна
2016
Міжнародна наукова конференція «Росія – «ближнє зарубіжжя» та ЄС»
6
Наукова стаття
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури // Міжнародні організації: підручник
Опанасюк Ольга Іванівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.214-239
7
Наукова стаття
Міжнардна організація з міграції // Міжнародні організації: підручник
Опанасюк Ольга Іванівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.274-286
8
Підручник
Міжнародні організації
Головченко Володимир Іванович
Ковтун Олена Юріївна
Кузнєцова Катерина Ігорівна
Матвієнко Віктор Михайлович
Опанасюк Ольга Іванівна
Петюр Роман Костянтинович
Сапсай Артем Петрович
Скороход Юрій Степанович
Шинкаренко Тетяна Іванівна
Яковенко Наталя Леонідівна
2015
Міжнародні організації: підручник
c.1-783
9
Наукова стаття
Трансформация внешнеполитических ведомств в условиях формирования современной модели дипломатии. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
Опанасюк Ольга Іванівна
2013
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота
т.10 c.147-150
10
Наукова стаття
Трансформация внешнеполитических ведомств в условиях формирования современной модели дипломатии.
Опанасюк Ольга Іванівна
2013
Грамота
c.147-150
11
Тези
Політичні аспекти парадипломатії
Опанасюк Ольга Іванівна
2014
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
т.1 c.63-54
12
Наукова стаття
New Trends in the Work of a 21st Century Diplomatic Agent
Матвієнко Віктор Михайлович
Опанасюк Ольга Іванівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.100 c.8-14
13
Наукова стаття
Напрямки трансформації форм і методів сучасної дипломатії під впливом процесів глобалізації.
Опанасюк Ольга Іванівна
2012
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdau/2012_18/24.pdf
т.1 c.32
14
Тези
Особливості дипломатії ЄС в умовах регіоналізації ( як складової сучасної моделі дипломатії)
Опанасюк Ольга Іванівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.103 c.122-125
15
Тези
Сучасне осмислення теорії дипломатії
Опанасюк Ольга Іванівна
2012
Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.16-20
16
Тези
Роль міжнародних неурядових організацій в сучасній дипломатії
Опанасюк Ольга Іванівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
т.1 c.63-64
17
Тези
Розвиток економічної дипломатії як сучасної форми діяльності держави в сфері міжнародних економічних відносин
Опанасюк Ольга Іванівна
2012
Західноукраїнський науковий вісник – І-Франк: ГО «ЗУНТ»
т.1 c.21-24
18
Тези
Мовна специфіка дипломатичної бесіди
Опанасюк Ольга Іванівна
2011
Х міжнародна науково-практична конференція «Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей»: науково-методичні матеріали
c.109-110
19
Тези
Лісабонський договір: чи має майбутнє ЄС?
Опанасюк Ольга Іванівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.1 c.85-89
20
Тези
Сучасна дипломатія в умовах глобалізаційних процесів
Опанасюк Ольга Іванівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.2 c.82-85
21
Наукова стаття
Дипломатія на зламі тисячоліть, її перспективи та еволюція
Опанасюк Ольга Іванівна
2009
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.41 c.413-438
22
Тези
Діяльність Ради Європи у врегулюванні екологічних питань
Опанасюк Ольга Іванівна
Шинкаренко Тетяна Іванівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 c.224-225

Повернення до списку

Вгору