Автори, співробітники Університету

Орлюк Олена Павлівна

Ідентифікатор автора: 38252
Кількість пошукових запитів автора: 494

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: Професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Cybersecurity in Educational Networks
Орлюк Олена Павлівна
2020
Springer Nature Switzerland
т.1131 c.359-364
2
Наукова стаття
SOCIAL STANDARDS AND DECENTRALIZATION OF POWER: FINANCIAL-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECTS
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2019
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
т.3 в.30 c.472–481
3
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Господарське право
Горяєва Олександра Сергіївна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Орлюк Олена Павлівна
Пацурія Ніно Бондівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2019
Видавництво "Право" (енциклопедія)
т.15 c.1-784
4
Монографія
PUBLIC FINANCE: LEGAL ASPECTS
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
Ковалко Наталія Миколаївна
Маринчак Євген Степанович
Орлюк Олена Павлівна
Очкуренко Сергій Володимирович
Пришва Надія Юріївна
Якимчук Наталія Яківна
Савенкова Владислава Геннадіївна
2019
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.1-260
5
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7
Наукова стаття
Розрахунки
Орлюк Олена Павлівна
2018
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
т.2 c.751-789
8
Наукова стаття
Здоров’я людини як найвища соціальна цінність
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Світ медицини та біології
в.3 (69) c.133-136
9
Наукова стаття
Соціальні стандарти і децентралізація влади: фінансово-правові та адміністративно-правові аспекти.
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 c.463-471
10
Наукова стаття
International Experience of Using Parallel Imports to Ensure the Accessibility of Drugs
Орлюк Олена Павлівна
2019
International Journal of Recent Technology and Engineering
т.8 в.4S c.52-56
11
Наукова стаття
Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання
Орлюк Олена Павлівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.6 (110) c.148-159
12
Матеріали конференції
Євроінтеграційні засади реформування сфери інтелектуальної власності в Україні
Орлюк Олена Павлівна
2018
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». 23-24 martie 2018. Chişinău: Iulian, 2018
c.194-197
13
Наукова стаття
Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності через призму правової аналітики
Орлюк Олена Павлівна
2018
Альманах права
в.9 c.45-52
14
Наукова стаття
Стратегические пути развития национальной сферы интеллектуальной собственности в Украине
Орлюк Олена Павлівна
2018
Очерки права интеллектуальной собственности : сб. ст. / И. В. Спасибо-Фатеева, С. А. Глотов и др. ; отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева.
c.391-404
15
Наукова стаття
До питання про удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні
Орлюк Олена Павлівна
2018
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.5 c.54-62
16
Наукова стаття
Прийняття Стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні як складова національної реформи
Орлюк Олена Павлівна
2018
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної
c.204-209
17
Матеріали конференції
Орлюк О.П. До питання про стратегію розвитку наукового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні
Орлюк Олена Павлівна
2017
Збірник наукових праць за матеріалами VIІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття», м. Черкаси, 13 жовтня 2017 р.
c.11-15
18
Матеріали конференції
Розвиток політики з інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних організаціях. Роль ВОІВ у розробці політики у цій сфері
Орлюк Олена Павлівна
2017
Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнарод
c.5-13
19
Матеріали конференції
Перспективи запровдаження в законодавстві України з інтелектуальної власності європейських стандартів та шляхи удосконалення правової охорони селекційних досягнень.
Орлюк Олена Павлівна
2017
International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin:
c.111-115
20
Монографія
Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення
Орлюк Олена Павлівна
2016
Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення : монографія / за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського; кол. авторів: Г.О.Андрощук, Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.П.Орлюк,
21
Наукова стаття
Реформування сфери охорони здоров’я механізмами права інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2017
Фармацевт Практик : журнал [Електронне видання].
22
Наукова стаття
Про розробку політики з інтелектуальної власності в національних університетах та роль профільних кафедр з інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.5 c.61-70
23
Наукова стаття
Юридична освіта: якою вона має бути?
Орлюк Олена Павлівна
2017
Юридичний вісник України
c.2-3
24
Наукова стаття
Концепція проекту Закону про Національну систему інтелектуальної власності України.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Право України
c.75-85
25
Наукова стаття
Реформа системи правової охорони інтелектуальної власності: час рухатися вперед.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
c.10
26
Наукова стаття
Продолжительные новации: иновационная экономика без нормально функционирующей сфери интеллектуальной собственности невозможна.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридическая практика
c.8-9
27
Матеріали конференції
Тенденції розвитку венчурного підприємництва в Україні в контексті фінансово-правового регулювання /
Орлюк Олена Павлівна
2016
Вороновські читання. Фінансове право: сучасний стан та перспективи
c.175-178
28
Матеріали конференції
Роль інтелектуальної власності у соціальному прогресі українського суспільства
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття: Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково - практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р.)
c.31-35
29
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
30
Наукова стаття
The role of legal science in the process of reforming intellectual property sphere in Ukraine: achievements, objectives, mission
Орлюк Олена Павлівна
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.№ 3 (89) c.5-13
31
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності: реалії і завдання на перспективу
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
в.1-7 лип. (№ 26) c.6-7
32
Наукова стаття
Сфера інтелектуальної власності нарешті стала пріоритетом для органів державної влади
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридична газета
в.27-28(525-526) c.4-7
33
Наукова стаття
Освічена нація, освічена країна - це ми…
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
в.16(1085) c.2-3
34
Наукова стаття
Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу
Орлюк Олена Павлівна
2016
Альманах права
c.33-37
35
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності у контексті європейської інтеграції
Орлюк Олена Павлівна
2016
Вісник Національної академії правових наук України
в.№ 3 c.58-74
36
Наукова стаття
Освічена нація – освічена країна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
c.2-3
37
Наукова стаття
Отдавать себе отчет.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридическая практика
c.4
38
Тези
Щодо перспектив удосконалення правового регулювання економічної діяльності в Україні: кодифікація чи декодифікація?
Орлюк Олена Павлівна
2016
Реформування господарського законодавства України: Круглий стіл
c.85-90
39
Наукова стаття
Європеські орієнтири для національної сфери інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2015
Сучасні проблеми порівняльного правознавства: збірник праць
т.1 c.51-60
40
Закон України „Про банки і банківську діяльність”: Науково-практичний коментар.Глава 4
Орлюк Олена Павлівна
2006
41
Наукова стаття
Деякі аспекти застосування Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”
Орлюк Олена Павлівна
2006
42
Наукова стаття
Проблеми формування та реалізації науково-технологічної та інноваційної політики
Орлюк Олена Павлівна
2006
43
Наукова стаття
Кредитная система Украины: основы правового регулирования
Орлюк Олена Павлівна
2006
44
Наукова стаття
Проблемы терминологии в сфере законодательного обеспечения банковской деятельности в Украине. В кн.: Законодательная дефиниция: логико-юридические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы.
Орлюк Олена Павлівна
2007
Нижний Новгород: Нижегородский научно–прикладной центр "Юридическая техника"
c.994.0000
45
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності: проблеми механізму правової реалізації
Орлюк Олена Павлівна
2007
Інтелектуальна власність
c.23.0000
46
Наукова стаття
Інтелектуальна власність: проблеми законодавчого забезпечення
Орлюк Олена Павлівна
2007
Юридичний вісник України
c.3.0000
47
Тези
Доповідь на науково – практичному семінарі - ,,Актуальні проблеми законодавчого забезпечення та розвитку національної системи захисту прав інтелектуальної власності в контексті світового досвіду, стандартів ЄС, Сот та ВОІВ”
Орлюк Олена Павлівна
2007
Інтелектуальна власність
c.14.0000
48
Словник
Юридичні терміни. Тлумачний словник
Заєць Олена Іванівна
Орлюк Олена Павлівна
Щербина Валентин Степанович
2003
К.: Либідь
в.1 c.1-320

Повернення до списку

Вгору