Автори, співробітники Університету

Орлюк Олена Павлівна

Ідентифікатор автора: 38252
Кількість пошукових запитів автора: 351

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: Професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
PUBLIC FINANCE: LEGAL ASPECTS
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
Ковалко Наталія Миколаївна
Маринчак Євген Степанович
Орлюк Олена Павлівна
Очкуренко Сергій Володимирович
Пришва Надія Юріївна
Якимчук Наталія Яківна
Савенкова Владислава Геннадіївна
2019
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.1-260
2
Наукова стаття
Розрахунки
Орлюк Олена Павлівна
2018
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]. Київ: Юрінком Інтер, 2019.
т.2 c.751-789
3
Матеріали конференції
Євроінтеграційні засади реформування сфери інтелектуальної власності в Україні
Орлюк Олена Павлівна
2018
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». 23-24 martie 2018. Chişinău: Iulian, 2018
c.194-197
4
Наукова стаття
Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності через призму правової аналітики
Орлюк Олена Павлівна
2018
Альманах права
в.9 c.45-52
5
Наукова стаття
Стратегические пути развития национальной сферы интеллектуальной собственности в Украине
Орлюк Олена Павлівна
2018
Очерки права интеллектуальной собственности : сб. ст. / И. В. Спасибо-Фатеева, С. А. Глотов и др. ; отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева.
c.391-404
6
Наукова стаття
До питання про удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні
Орлюк Олена Павлівна
2018
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.5 c.54-62
7
Наукова стаття
Прийняття Стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні як складова національної реформи
Орлюк Олена Павлівна
2018
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної
c.204-209
8
Матеріали конференції
Орлюк О.П. До питання про стратегію розвитку наукового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні
Орлюк Олена Павлівна
2017
Збірник наукових праць за матеріалами VIІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття», м. Черкаси, 13 жовтня 2017 р.
c.11-15
9
Матеріали конференції
Розвиток політики з інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних організаціях. Роль ВОІВ у розробці політики у цій сфері
Орлюк Олена Павлівна
2017
Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнарод
c.5-13
10
Матеріали конференції
Перспективи запровдаження в законодавстві України з інтелектуальної власності європейських стандартів та шляхи удосконалення правової охорони селекційних досягнень.
Орлюк Олена Павлівна
2017
International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin:
c.111-115
11
Монографія
Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення
Орлюк Олена Павлівна
2016
Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення : монографія / за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського; кол. авторів: Г.О.Андрощук, Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.П.Орлюк,
12
Наукова стаття
Реформування сфери охорони здоров’я механізмами права інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2017
Фармацевт Практик : журнал [Електронне видання].
13
Наукова стаття
Про розробку політики з інтелектуальної власності в національних університетах та роль профільних кафедр з інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.5 c.61-70
14
Наукова стаття
Юридична освіта: якою вона має бути?
Орлюк Олена Павлівна
2017
Юридичний вісник України
c.2-3
15
Наукова стаття
Концепція проекту Закону про Національну систему інтелектуальної власності України.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Право України
c.75-85
16
Наукова стаття
Реформа системи правової охорони інтелектуальної власності: час рухатися вперед.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
c.10
17
Наукова стаття
Продолжительные новации: иновационная экономика без нормально функционирующей сфери интеллектуальной собственности невозможна.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридическая практика
c.8-9
18
Матеріали конференції
Щодо перспектив удосконалення правового регулювання економічної діяльності в Україні: кодифікація чи декодифікація?
Орлюк Олена Павлівна
2016
Реформування господарського законодавства України: зб. тез і матеріалів «Круглого столу» 31 березня 2016р. - Київ.
c.126-129
19
Матеріали конференції
Тенденції розвитку венчурного підприємництва в Україні в контексті фінансово-правового регулювання /
Орлюк Олена Павлівна
2016
Вороновські читання. Фінансове право: сучасний стан та перспективи
c.175-178
20
Матеріали конференції
Роль інтелектуальної власності у соціальному прогресі українського суспільства
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття: Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково - практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р.)
c.31-35
21
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев’юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
22
Наукова стаття
Щодо перспектив удосконалення правового регулювання економічної діяльності в Україні: кодифікація чи декодифікація?
Орлюк Олена Павлівна
2016
Збірник тез і матеріалів учасників круглого столу, проведеного за участю Вищого господарського суду України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту еконмоіко-правових досліджень НАН
c.85-90
23
Наукова стаття
The role of legal science in the process of reforming intellectual property sphere in Ukraine: achievements, objectives, mission
Орлюк Олена Павлівна
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.3 c.5-13
24
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності: реалії і завдання на перспективу
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
в.26(1025) c.6-7
25
Наукова стаття
Сфера інтелектуальної власності нарешті стала пріоритетом для органів державної влади
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридична газета
в.27-28(525-526) c.4-7
26
Наукова стаття
Освічена нація, освічена країна - це ми…
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
в.16(1085) c.2-3
27
Наукова стаття
The role of legal science in the process of reforming intellectual property sphere in Ukraine: achievements, objectives, mission
Орлюк Олена Павлівна
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.5-13
28
Наукова стаття
Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу
Орлюк Олена Павлівна
2016
Альманах права
c.33-37
29
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності у контексті європейської інтеграції.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Вісник Національної академії правових наук України
c.58-74
30
Наукова стаття
Освічена нація – освічена країна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
c.2-3
31
Наукова стаття
Сфера інтелектуальної власності нарешті стала пріоритетом для органів державної влади
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридична газета
c.4-5
32
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності: реалії і завдання на перспективу
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридичний вісник України
c.9
33
Наукова стаття
Отдавать себе отчет.
Орлюк Олена Павлівна
2016
Юридическая практика
c.4
34
Наукова стаття
Європеські орієнтири для національної сфери інтелектуальної власності
Орлюк Олена Павлівна
2015
Сучасні проблеми порівняльного правознавства: збірник праць
т.1 c.51-60
35
Закон України „Про банки і банківську діяльність”: Науково-практичний коментар.Глава 4
Орлюк Олена Павлівна
2006
36
Наукова стаття
Деякі аспекти застосування Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”
Орлюк Олена Павлівна
2006
37
Наукова стаття
Проблеми формування та реалізації науково-технологічної та інноваційної політики
Орлюк Олена Павлівна
2006
38
Наукова стаття
Кредитная система Украины: основы правового регулирования
Орлюк Олена Павлівна
2006
39
Наукова стаття
Проблемы терминологии в сфере законодательного обеспечения банковской деятельности в Украине. В кн.: Законодательная дефиниция: логико-юридические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы.
Орлюк Олена Павлівна
2007
Нижний Новгород: Нижегородский научно–прикладной центр "Юридическая техника"
c.994.0000
40
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності: проблеми механізму правової реалізації
Орлюк Олена Павлівна
2007
Інтелектуальна власність
c.23.0000
41
Наукова стаття
Інтелектуальна власність: проблеми законодавчого забезпечення
Орлюк Олена Павлівна
2007
Юридичний вісник України
c.3.0000
42
Тези
Доповідь на науково – практичному семінарі - ,,Актуальні проблеми законодавчого забезпечення та розвитку національної системи захисту прав інтелектуальної власності в контексті світового досвіду, стандартів ЄС, Сот та ВОІВ”
Орлюк Олена Павлівна
2007
Інтелектуальна власність
c.14.0000

Повернення до списку

Вгору