Автори, співробітники Університету

Осецький Валерій Леонідович
Valerii Osetskyi

Ідентифікатор автора: 38267
Author Identifier Number Scopus: 57202905651 →
ResearcherID, Web of Science: I-4477-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1241
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: професор, провідний науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Інвестиції. Інновації. Техніко-економічна парадигма. Економічні цикли

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 133, з них наукових статей (наукові публікації) - 87, монографій - 12, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасний університет як агент розвитку людського капіталу та соціальних інновацій
Осецький Валерій Леонідович
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.1 c.53-54
2
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Гончарук Інна Василівна
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
3
Наукова стаття
Water-soluble C60 fullerenes reduce manifestations of acute cholangitis in rats
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Оглобля Олександр Володимирович
Осецький Валерій Леонідович
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Applied Nanoscience
т.9 в.5 c.601-608
4
Наукова стаття
Концепт формування нової моделі інноваційної індустріалізації України
Осецький Валерій Леонідович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Ящук Руслан Миколайович
2018
Стратегія розвитку України
в.2 c.24-29
5
Наукова стаття
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Осецький Валерій Леонідович
2018
Ефективна економіка
т.10 c.65-71
6
Наукова стаття
A Novel Nanoconjugate of Landomycin A with C60 Fullerene for Cancer Targeted Therapy: In Vitro Studies
Ліціс Олена Олегівна
Осецький Валерій Леонідович
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
2019
Cellular and Molecular Bioengineering
т.12 в.1 c.41-51
7
Наукова стаття
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ В УКРАЇНІ
Каніщенко Олена Леонідівна
Осецький Валерій Леонідович
Россо Мартіна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління
т.30 в.1 c.12-18
8
Наукова стаття
Відповідність вищої освіти запитам “цифрових аборигенів”
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-13
9
Наукова стаття
Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі
Каніщенко Олена Леонідівна
Осецький Валерій Леонідович
Россо Мартіна
2019
Бізнес Інформ
c.51-62
10
Наукова стаття
Динаміка скорочення musculus soleus щурів за хронічної алкоголізації та терапевтичної дії водорозчинних С60-фуллеренів
Богуцька Катерина Іванівна
Ноздренко Дмитро Миколайович
Осецький Валерій Леонідович
Прилуцький Юрій Іванович
2019
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.17 в.2 c.399-408
11
Наукова стаття
Людський капітал в структурі національного багатства країни
Осецький Валерій Леонідович
Кириченко Євгенія Михайлівна
2019
Економічна теорія
в.3 c.29-44
12
Розділ монографії
Місія і функції підприємницьких університетів у глобальному просторі.
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2019
Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору: [колективна монографія]
c.156-180
13
Матеріали конференції
Institutional principles of realization of Europian economic development in Ukraine
Осецький Валерій Леонідович
2018
Information Technologies and Management: The International Scientific Conference
в.16 c.201-202
14
Матеріали конференції
Пріоритетні напрями реалізації української економічної євроінтеграції
Осецький Валерій Леонідович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.169-172
15
Монографія
Strategic priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership. Under Ed. D.G.Lukianenko and T. Beridze
Осецький Валерій Леонідович
Филюк Галина Михайлівна
2018
Batumi
16
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми економіки: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього ступеня «Магістр»
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-61
17
Наукова стаття
Ціннісні орієнтири європейської економічної інтеграції для України
Маслов Анатолій Олександрович
Осецький Валерій Леонідович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1(34) c.44-53
18
Наукова стаття
Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному «освітньому ландшафті»
Осецький Валерій Леонідович
2017
Економіка України
в.12 c.86-98
19
Наукова стаття
Institutional Imperatives of the Expansion of the Fiscal Space of Ukraine in the Process of European Integration
Осецький Валерій Леонідович
Осецька Діана Валеріївна
2017
Науковий вісник Полісся
в.4(12) c.72-78
20
Наукова стаття
Бізнес-моделі монетизації провайдерів МВОК
Осецький Валерій Леонідович
2018
Економічна теорія
в.2 c.59–76
21
Наукова стаття
Investment cooperation of Ukraine and the countries of the European Union
Осецький Валерій Леонідович
Куліш Вікторія Анатоліївна
2018
Economics & Education
в.03(01) c.14-22
22
Наукова стаття
Startups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Наука та інновації
в.14 (5) c.77-89
23
Наукова стаття
Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції
Кравченко Володимир Анатолійович
Осецький Валерій Леонідович
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.4(199) c.35-45
24
Наукова стаття
Визначення якості корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю
Осецький Валерій Леонідович
Россо Мартіна
2018
Стратегія розвитку України
в.1 c.42-47
25
Наукова стаття
Розширення фіскального простору України в умовах євроінтеграційних процесів
Осецький Валерій Леонідович
Осецька Діана Валеріївна
2018
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.89-94
26
Наукова стаття
On the Way to European Integration: Measures for Efficient Social and Economic Transformation of the Educational Market in Ukraine
Бабій Сергій Миколайович
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
в.1 c.451-460
27
Наукова стаття
Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості
Осецький Валерій Леонідович
2018
Економіка АПК
в.9 c.16-27
28
Наукова стаття
A Molecular Container for Anti-Aromatic System Based on Double-Walled Carbon Nanotube: in Silico Study
Комаров Ігор Володимирович
Михайленко Олексій Володимирович
Михайленко Олена Олександрівна
Осецький Валерій Леонідович
Прилуцький Юрій Іванович
2018
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.16 в.1 c.23-30
29
Розділ монографії
Strategic priorities of innovative development of institutional architecture of economy of Ukraine and Georgia
Осецький Валерій Леонідович
2018
Strategic priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership. Under Ed. D.G.Lukianenko and T. Beridze
c.120-146
30
Розділ монографії
Інноваційна індустріалізація як нова модель реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики України
Куліш Микола Полікарпович
Осецький Валерій Леонідович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.162-182
31
Розділ монографії
Огляд європейських та міжнародних урядових ініціатив з підтримки й просування новаторських технологій навчання
Осецький Валерій Леонідович
Осецька Діана Валеріївна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.212-236
32
Розділ монографії
Аксіологічні аспекти інтеграції україни до європейського економічного та суспільного простору
Базилевич Віктор Дмитрович
Маслов Анатолій Олександрович
Осецький Валерій Леонідович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.8-28
33
Тези
Особливості формування інституційного середовища інноваційного підприємництва в Україні
Осецький Валерій Леонідович
Прилуцька Ірина Анатоліївна
2017
Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.42-44
34
Матеріали конференції
Державна трансакційна політика України в процесі євроінтеграції
Осецький Валерій Леонідович
2017
Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2017 р. - Київ: КНЕУ, 2017
c.129-131
35
Матеріали конференції
Інституціоналізація економічної політики України
Осецький Валерій Леонідович
2017
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.139-141
36
Матеріали конференції
Циклічні моделі інноваційного розвитку національної економіки
Осецький Валерій Леонідович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.163-166
37
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика"
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Ільїн Володимир Васильович
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-33
38
Наукова стаття
Інноваційний розвиток: виклики та управління власністю
Осецький Валерій Леонідович
2017
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.1 в.12 c.84-90
39
Наукова стаття
Інституціоналізація стійкості державних фінансів в умовах євроінтеграції
Осецький Валерій Леонідович
Осецька Діана Валеріївна
2017
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.95-100
40
Наукова стаття
Innovative changes of values of the public sector in the context of Ukraine’s European choice
Осецький Валерій Леонідович
Гірник Євген Володимирович
2017
Economics & Education
т.2 в.1 c.41-45
41
Наукова стаття
Інституційний підхід до трактування економічних систем за умов посилення їх екологізації та глобалізації
Осецький Валерій Леонідович
2016
Системний аналіз економічних систем: Всеукраїнський круглий стіл
в.2 c.9-15
42
Розділ монографії
Філософія економічних систем у контексті гносеології суспільно-економічних трансформацій
Осецький Валерій Леонідович
2016
Економічні системи: Монографія
т.6 c.62-96
43
Розділ монографії
Якісний освітній сервіс в умовах університетської автономії
Осецький Валерій Леонідович
2017
Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції: колективна монографія
c.220-239
44
Тези
Державна трансакційна політика України в процесі євроінтеграції
Заблоцька Ріта Олександрівна
Осецький Валерій Леонідович
2017
Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2017 р. - Київ: КНЕУ, 2017
c.129-131
45
Матеріали конференції
Можливості і перспективи розвитку підприємництва в Україні
Осецький Валерій Леонідович
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.198-199
46
Матеріали конференції
Суспільний сектор як фактор забезпечення національного добробуту: контекст глобалізації
Осецький Валерій Леонідович
2016
Глобалізаційні виклики розвитку національних економік
т.1 c.1075-1086
47
Матеріали конференції
Innovative modernization is an imperative of implementing the strategy of Economic breakthrough in Ukraine
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика:Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.194-195
48
Матеріали конференції
Innovative tool of implementing of modern geo-economic strategy in Ukraine6
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference «Modern problems of management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy» (November 11-14, 2016, Opole, Poland)
c.66-68
49
Наукова стаття
Теорія економіки знань у суспільному цивілізаційному розвитку
Осецький Валерій Леонідович
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.134-138
50
Наукова стаття
Трансмісійний механізм циклічного інноваційного розвитку економіки
Осецький Валерій Леонідович
2016
Економічний часопис
т.1 c.24-30
51
Наукова стаття
Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці
Осецький Валерій Леонідович
2016
Фінанси України
т.3 c.86-100
52
Наукова стаття
Організаційні форми міжуніверситетської співпраці у структурі вищої освіти
Осецький Валерій Леонідович
2016
Інтелект ХХІ
т.3 c.91-101
53
Наукова стаття
Місце футурології у структурі наукових досліджень феномену освіти
Осецький Валерій Леонідович
2016
Вища школа
т.10 c.27-44
54
Наукова стаття
Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст
Осецький Валерій Леонідович
2016
Науковий погляд: Економіка та управління
т.1 в.1 c.61-68
55
Матеріали конференції
Управління інституційними змінами у трансформаційній економіці
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2014
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.214-215
56
Матеріали конференції
Стратегічні напрями інноваційної політики держави
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2015
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.109-111
57
Монографія
Фінанси інституційних секторів економіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-584
58
Навчальний посібник
Інвестування
Осецький Валерій Леонідович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-383
59
Наукова стаття
Активізація дії механізму трансмісії економічних шоків як шлях нормалізації монетарної політики України
Осецький Валерій Леонідович
2015
Економіка і прогнозування
т.3 c.52-58
60
Наукова стаття
Функції державних боргових зобов’язань: минуле та сучасне
Осецький Валерій Леонідович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.171 c.54-60
61
Наукова стаття
Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку
Осецький Валерій Леонідович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.30 c.44-53
62
Наукова стаття
Інноваційні виміри інституту освіти в інтеграційних процесах
Осецький Валерій Леонідович
2015
Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.6 c.39-43
63
Наукова стаття
Інтелектуальні аспекти розвитку інтелектуального капіталу інноваційної економіки
Осецький Валерій Леонідович
2014
Вісник Академії митної служби України. Серія Економіка
т.2 c.66-71
64
Монографія
Концепт "соціальна відповідальність" в економіко теоретичному вимірі
Осецький Валерій Леонідович
2014
Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян
т.1 c.367-375
65
Монографія
Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів
Осецький Валерій Леонідович
2013
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.1-724
66
Наукова стаття
Макроэкономическое регулирование аграрного рынка Украины в условиях институциональных изменений
Осецький Валерій Леонідович
2013
Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве
т.17 c.34.0000
67
Наукова стаття
Господарский менталітет як чинник розвитку інституційного середовища
Осецький Валерій Леонідович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.75.0000
68
Наукова стаття
Discouraging Shockwaves under Simulated Green Shoots Among Developed Countries
Осецький Валерій Леонідович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.63-68
69
Наукова стаття
Інститут освіти в процесах європейської інтеграції: ціннісний вибір
Осецький Валерій Леонідович
2014
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.397-404
70
Наукова стаття
Соціальний вектор розвитку економіки знань
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2014
Економічний нобелівський вісник
т.1 c.343-348
71
Наукова стаття
Соціальна відповідальність інституту освіти в інтеграційних процесах: європейський контекст
Осецький Валерій Леонідович
2014
Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ
c.116-123
72
Наукова стаття
Зменшення впливу невизначеності та ризиків на розвиток ринку житла України
Осецький Валерій Леонідович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.160 c.59-63
73
Наукова стаття
Економіко-теоретичні знання в контексті філософії: методологічний підхід
Осецький Валерій Леонідович
2014
Соціальна економіка
т.1 c.148-152
74
Інноваційні чинники забезпечення конкурентоспроможності України
Осецький Валерій Леонідович
2013
75
Монографія
Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів
Андрєєв Петро Петрович
Баюра Дмитро Олександрович
Зайчикова Віталіна Вікторівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Осецький Валерій Леонідович
Петленко Юлія Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рожко Олександр Дмитрович
2012
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-244
76
Монографія
Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем
Захарченко Павло Васильович
Осецький Валерій Леонідович
Черняк Олександр Іванович
2013
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В
т.1 c.1-556
77
Навчальний посібник
Політекономія: навчальний посібник
Осецький Валерій Леонідович
2013
К. : НАУ (навчальний посібник)
т.1 c.1-380
78
Наукова стаття
Інноваційно-інвестиційний вектор соціально-економічного розвитку: регіональний
Осецький Валерій Леонідович
2012
Наукові праці НДФІ
c.183.0000
79
Наукова стаття
Еволюція теоретичних уявлень про дослідження моделей економічних циклів у сучасній економіці
Осецький Валерій Леонідович
2012
Економіка і менеджмент культури
т.1 c.4.0000
80
Наукова стаття
Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України
Осецький Валерій Леонідович
2012
Фінанси України
т.12 c.103-111
81
Наукова стаття
Інвестиційні пріоритети формування ринку високих технологій
Осецький Валерій Леонідович
2013
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
т.20 c.52.0000
82
Наукова стаття
Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку
Осецький Валерій Леонідович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.56.0000
83
Наукова стаття
Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2013
Фінанси України
т.5 c.19-30
84
Наукова стаття
Теорія модернізації регіональної економіки
Осецький Валерій Леонідович
2013
Экономика и управление: научно-практический журнал
c.34.0000
85
Наукова стаття
Сучасна периферизація: соціальні аспекти інформаційно-технологічних шоків
Осецький Валерій Леонідович
2012
Збірник Інституту економіки та прогнозування НАН України за матеріалами конференції «Механізм реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в мовах глобальних викликів»
c.543-553
86
Тези
Забезпечення фінансової стійкості акціонерного товариства в глобальному постіндустріальному вимірі// Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації
Осецький Валерій Леонідович
2013
Невідоме
c.63.0000
87
Тези
Забезпечення фінансової стійкості акціонерного товариства в глобальному постіндустріальному вимірі
Осецький Валерій Леонідович
2013
Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри. Матер. Міжн. наук.-практ. конфер.
c.63-67
88
Тези
Стимулювання інноваційної діяльності в рамках формування регіональної інноваційної системи
Осецький Валерій Леонідович
2013
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.114.0000
89
Монографія
Технологічний імператив стратегії
Осецький Валерій Леонідович
2011
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.1-655
90
Наукова стаття
Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей // Міжвідомчий науково-теоретичний журнал : Економічна теорія
Осецький Валерій Леонідович
2011
Невідоме
c.47.0000
91
Наукова стаття
Проблеми системи забезпечення фінансової безпеки України // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ
Осецький Валерій Леонідович
2011
Невідоме
т.4 c.99.0000
92
Наукова стаття
Інноваційна інфраструктура аграрного ринку в умовах інституційних змін
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.4.0000
93
Монографія
Економічні системи
Гражевська Надія Іванівна
Осецький Валерій Леонідович
2011
Видавництво комерційної академії
т.2
94
Наукова стаття
Економіка знань у «дзеркалі» сучасного підручника
Осецький Валерій Леонідович
2010
Економічна теорія
т.4 c.110-111
95
Розділ монографії
Самоорганізація і розвиток економічних систем в умовах глобалізації
Гражевська Надія Іванівна
Осецький Валерій Леонідович
2011
Економічні системи: Монографія
т.2 c.263-289
96
Монографія
І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні
Базилевич Віктор Дмитрович
Короткий Віктор Андрійович
Осецький Валерій Леонідович
2009
К.: Знання
c.1-862
97
Навчальний посібник
Економічна теорія: політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2010
К.: Знання
c.1-494
98
Наукова стаття
Ідеї М. Зібера в контексті інституційних реформ
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.32.0000
99
Наукова стаття
еханізм впливу державних інституцій на регулювання трудових процесів у мотиваційній системі
Осецький Валерій Леонідович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.117 c.0.0000
100
Наукова стаття
Структурне и институциональные факторы инновационного развития // Экономика управления. - Симферополь
Осецький Валерій Леонідович
2010
101
Наукова стаття
Зарубіжний досвід захисту та стимулювання розвитку інтелектуальної власності в Україні
Осецький Валерій Леонідович
2009
Социальная экономика: научный журнал
т.1 c.156-164
102
Наукова стаття
Генераційні моделі структурних змін в економічних системах
Осецький Валерій Леонідович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.24.0000
103
Наукова стаття
Теорії економічних циклів у перехідних економіках
Осецький Валерій Леонідович
2009
Економіка та держава
c.4.0000
104
Наукова стаття
Захист і розвиток інтелектуальної власності в Україні. Захист і розвиток інтелектуальної власності в Україні
Осецький Валерій Леонідович
2009
105
Наукова стаття
Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи
Осецький Валерій Леонідович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.111 c.0.0000
106
Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / ред.Л.І.Федулової. - К.: УкрІНТЕІ
Осецький Валерій Леонідович
2007
107
Бюджетна політика як інструмент забезпечення інновацйного розвитку економіки. // Зб.наукових праць Дніпропетровської державної фінансової академії
Осецький Валерій Леонідович
2008
108
Наукова стаття
Інноваційний контекст в умовах сучасної глобалізації
Осецький Валерій Леонідович
2008
Збірник наукових праць "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності".
т.1 c.75-81
109
Наукова стаття
Регуляторне забезпечення системи державного управління у сфері інновацій. - Полтава, РВЦ ПУСКУ
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2008
110
Наукова стаття
Концентрація в галузях харчової промисловості України та можливості її зміни в результаті світових процесів конкуренції.
Осецький Валерій Леонідович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.85.0000
111
Наукова стаття
Концептуальні передумови формування фінансової системи в ринкові економіці.
Осецький Валерій Леонідович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.7.0000
112
Наукова стаття
Інвестиційно-інноваційні чинники підвищення конкурентоспрможності економіки. // К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".
Осецький Валерій Леонідович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.15.0000
113
Наукова стаття
Шляхи активізації лізингової діяльності в Україні
Осецький Валерій Леонідович
2000
Вісник Національного банку України
c.31.0000
114
Наукова стаття
Гроші як інвестиційний ресурс
Осецький Валерій Леонідович
2001
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.45.0000
115
Наукова стаття
Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств
Осецький Валерій Леонідович
2002
Підприємництво, господарство і право
c.114.0000
116
Наукова стаття
Сучасна стратегія управління інвестиціями
Осецький Валерій Леонідович
2003
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.108.0000
117
Наукова стаття
Оптимізаційна модель прискорення економічного зростання за рахунок структурних змін у сфері інвестиційної діяльності
Осецький Валерій Леонідович
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.31.0000
118
Наукова стаття
Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки
Осецький Валерій Леонідович
2006
Фінанси України
119
Наукова стаття
Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації
Осецький Валерій Леонідович
2006
Банківська справа
т.3 c.39-45
120
Наукова стаття
Підприємницькі ризики та їх страхування в економіці України
Осецький Валерій Леонідович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
121
Наукова стаття
Ідеї М.Зібера в контексті інституційних реформ
Осецький Валерій Леонідович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.23.0000
122
Наукова стаття
Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності.
Осецький Валерій Леонідович
2007
Економіка і управління
c.9.0000
123
Наукова стаття
Противоречия и парадоксы процесса трансформации форм собственности в экономике Украины
Осецький Валерій Леонідович
2007
124
Монографія
М.Бунге: сучасний дискурс
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
2005
К.: Знання
c.1-697
125
Навчальний посібник
Теорія фінансів
Осецький Валерій Леонідович
2005
Центр навчальної літератури
c.1-480
126
Наукова стаття
Державна власність та інституційні зміни
Осецький Валерій Леонідович
2005
Академічний огляд
т.1 c.29-32
127
Монографія
Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики
Осецький Валерій Леонідович
2003
К. : ІАЕ УААН
c.1-412
128
Наукова стаття
Роль заощаджень населення та інвестицій в трансформаційній економіці
Осецький Валерій Леонідович
2004
129
Наукова стаття
Інвестиційна модель зростання економіки
Осецький Валерій Леонідович
2003
Фінанси України
т.1 c.21-27
130
Наукова стаття
Інвестиційно-інноваційна стратегія економічних перетворень
Осецький Валерій Леонідович
2002
131
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність та її державне регулювання в Україні
Осецький Валерій Леонідович
2001
132
Наукова стаття
Конкурентні умови на ринку лізингових послуг і економічна політика держави
Осецький Валерій Леонідович
2000
133
Наукова стаття
Підвищення ролі банківської системи в стимулюванні розвитку лізингу в Україні
Осецький Валерій Леонідович
2000

Повернення до списку

Вгору