Автори, співробітники Університету

Острик Володимир Іванович
Ostryk V. I.

Ідентифікатор автора: 38323
Author Identifier Number Scopus: 6507214059 →
Кількість пошукових запитів автора: 1141
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: НДС Механіки спряжених хвильових полів
Посада: Завідувач НДС

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Контактні задачі теорії пружності, механіка руйнування, методи факторизації

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Stress distributions in the Cattaneo – Mindlin problem on a contact with slip and adhesion of two cylindrical bodies
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2020
Frontiers in Mechanical Engineering
т.6 в.22 c.1-11
2
Наукова стаття
Asymptotic Distributions of Stresses and Displacements Near the Edge of a Contact Zone
Острик Володимир Іванович
2019
Journal of Mathematical Sciences
т.238 в.1 c.63-82
3
Наукова стаття
Contact of faces of a rectilinear crack under complex loading and various contact conditions
Острик Володимир Іванович
2019
Acta Mechanica
т.230 в.10 c.3741-3758
4
Наукова стаття
Симетрія інверсії розв’язку першої крайової задачі теорії пружності для півпростору
Острик Володимир Іванович
2019
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.62 в.1 c.112-126
5
Праці конференції
Контакт берегів міжфазної півнескінченної тріщини у кусково-однорідній смузі
Острик Володимир Іванович
2019
Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Міжнародна наукова конференція
в.5 c.192-193
6
Тези
Ковзний контакт пружної смуги та параболічного штампа
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2019
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.45
7
Тези
Контакт берегів прямолінійної тріщини за складного навантаження та різних умов контакту
Острик Володимир Іванович
2019
Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції пам'яті академіка Володимира Івановича Моссаковського. - Дніпро, 10-12 жовтня 2019 р.
c.114-115
8
Наукова стаття
Про симетрію інверсії розв'язків крайових задач для пружного клина
Острик Володимир Іванович
2018
Сучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т.
т.2 c.81-82
9
Наукова стаття
Симетрія інверсії розв'язків основних крайових задач двовимірної теорії пружності для клина
Острик Володимир Іванович
2017
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.60 в.4 c.90-110
10
Наукова стаття
Smooth contact of a semi-infinite punch with rounded edge and an elastic strip
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2018
Journal of Mathematical Sciences
т.231 в.5 c.650-664
11
Наукова стаття
Гладкий контакт напівнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2016
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.59 в.2 c.132-141
12
Наукова стаття
Контакт зі зчепленням і проковзуванням півнескінченного штампа та пружної смуги
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.43-48
13
Наукова стаття
Фрикційний контакт двох півнескінченних штампів і пружної смуги
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.15-20
14
Наукова стаття
Вдалювання двох півнескінченних штампів у пружну смугу
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.41-46
15
Наукова стаття
Bending of a partially supported circular plate
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2017
Journal of Mathematical Sciences
т.220 в.2 c.149-161
16
Наукова стаття
Закрита півнескінченна тріщина на межі пружної смуги і жорсткої стінки
Острик Володимир Іванович
2017
Фізико-хімічна механіка матеріалів
т.53 в.1 c.84-89
17
Наукова стаття
Closed semiinfinite crack on the boundary of an elastic strip and a rigid wall
Острик Володимир Іванович
2017
Materials Science
т.53 в.1 c.93-101
18
Наукова стаття
Frictional contact between an elastic strip and a semi-infinite punch with rounded edge
Острик Володимир Іванович
2017
Acta Mechanica
т.228 в.10 c.3619-3631
19
Тези
Ковзний контакт пружної смуги з двома півнескінченними штампами
Острик Володимир Іванович
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.43
20
Наукова стаття
Асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі краю області контакту
Острик Володимир Іванович
2016
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.59 в.4 c.58-71
21
Наукова стаття
Гладкий контакт півнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2016
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.59 в.2 c.132-141
22
Матеріали конференції
Ковзний контакт пружної смуги з напівнескінченним штампом
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.36
23
Наукова стаття
Згин пружної смуги зосередженими силами
Острик Володимир Іванович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.83-86
24
Наукова стаття
Ковзний контакт напівнескінченного штампа з пружною смугою
Клімчук Тарас Володимирович
Острик Володимир Іванович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.75-78
25
Наукова стаття
Edge crack opening in an elastic plane with a wedge-like cut in contact with a punch
Острик Володимир Іванович
2014
Mechanics of Solids
т.49 c.175-186
26
Наукова стаття
Згин частково опертої круглої пластинки
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2014
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.57 c.121-130
27
Наукова стаття
Гладкий контакт штампа поліноміального профілю з пружною півплощиною
Острик Володимир Іванович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.41-44
28
Підручник
Контактна механіка
Острик Володимир Іванович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-560
29
Навчальний посібник
Метод факторизації
Острик Володимир Іванович
2014
Одеський національний університет ім. Мечникова
c.1-118
30
Наукова стаття
Раскрытие краевой трещины в упругой плоскости с клиновидным вырезом в условиях контакта со штампом
Острик Володимир Іванович
2014
Известия РАН. Механика твердого тела
т.2 c.73-86
31
Наукова стаття
Ковзний контакт з довантаженням двох штампів і пружної півплощини.
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.58-61
32
Наукова стаття
Аналогія між неосесиметричною деформацією та крученням у контактних задачах для півпростору
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.93-98
33
Тези
Закрита півнескінченна тріщина на межі пружної смуги і жорсткої стінки
Острик Володимир Іванович
2014
Праці конференції
c.294-296
34
Наукова стаття
Контакт з відривом штампа і пружного клина
Острик Володимир Іванович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.59.0000
35
Наукова стаття
Axially symmetric contact of two elastic bodies with friction and adhesion
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2013
Materials Science
т.48 c.444-455
36
Наукова стаття
Осесимметричный кон­такт штампа полиноми­ального профиля с упру­гим полупространством при наличии трения и сцепления
Острик Володимир Іванович
2013
Прикладная математика и механика
c.605.0000
37
Наукова стаття
Axisymmetric contact of a punch of polynomial profile with an elastic half-space when there is friction and adhesion
Острик Володимир Іванович
2013
Journal of Applied Mathematics and Mechanics
т.77 c.433-444
38
Праці конференції
Узагальнення класичної схеми методу Вінера-Гопфа на випадок системи інтегральних рівнянь з різницевими ядрами // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 26 – 27 червня 2013 р
Острик Володимир Іванович
2013
39
Тези
Фрикційний контакт жорсткого конуса з пружним півпростором / Тези Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки та математики» – Львів, 21-25 травня 2013р.
Острик Володимир Іванович
2013
40
Тези
Згин частково обпертої круглої пластинки // Тези доп. міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки деформ. твердого тіла, диф. та інт. рівнянь». – Одеса, 2013.
Острик Володимир Іванович
2013
41
Equilibrium of an elastic wedge with a semiinfinite crack
Острик Володимир Іванович
2012
Journal of Mathematical Sciences
т.186 c.14.0000
42
Наукова стаття
Рівновага пружного клина з напівскінченною тріщиною
Острик Володимир Іванович
2011
Математические методы и физико-механические поля
т.54 c.111.0000
43
Наукова стаття
Осесиметричний контакт двох пружних тіл за тертя та зчеплення
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2012
Фізико-хімічна механіка матеріалів
44
Наукова стаття
Sliding contact of a punch with elastic wedge
Острик Володимир Іванович
2012
Materials Science and Engineering B
т.47 c.514.0000
45
Наукова стаття
Контакт з відривом на півнескінченному проміжку пружної смуги та жорсткої основи
Острик Володимир Іванович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.75.0000
46
Праці конференції
Контакт двух упругих клиньев с учетом трения и сцепления
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2011
47
Наукова стаття
Гладкий контакт жорсткого диска з пружним клином
Острик Володимир Іванович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.37.0000
48
Наукова стаття
Розклинювання пружного клина жорсткою пластинкою за умови контакту з відставанням
Острик Володимир Іванович
2010
Математические методы и физико-механические поля
т.53 c.109.0000
49
Наукова стаття
Ковзний контакт жорсткого диска з пружним клином
Острик Володимир Іванович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
50
Наукова стаття
Вдавлювання пружного клиноподібного індентора в пружнний півпростір
Острик Володимир Іванович
Улітко Ігор Андрійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
51
Наукова стаття
Про одну властивість розв'язків задач теорії пружності для двох півплощин або півпросторів
Острик Володимир Іванович
Улітко Андрій Феофанович
2009
Математические методы и физико-механические поля
т.52
52
Наукова стаття
Контакт з відривом при згині пружної смуги жорстким диском
Острик Володимир Іванович
2009
Математические методы и физико-механические поля
т.52

Повернення до списку

Вгору