Автори, співробітники Університету

Островська Галина Віталіївна
Ostrovska Galyna

Ідентифікатор автора: 38326
Author Identifier Number Scopus: 6504493227 →
ResearcherID, Web of Science: I-1233-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1010
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 111, з них наукових статей (наукові публікації) - 66, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 36, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 19

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Нормалізуючий вплив композиту Лімфосиліка на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому
Островська Галина Віталіївна
Пазюк Любов Михайлівна
Ткаченко Олена Василівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.11 c.81-92
2
Наукова стаття
Impact of epidermal growth factor or Toll-like receptor activation on mesenchymal-epithelial transition in bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells
Гарманчук Людмила Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Cytometry Part A
т.93 в.8 c.1-10
3
Наукова стаття
Morpho-Functional Characteristics of Bone Marrow Multipotent Mesenchymal Stromal Cells after Activation or Inhibition of Epidermal Growth Factor and Toll-Like Receptors or Treatment with DNA Intercalator Cisplatin
Гарманчук Людмила Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Степанов Юрій Володимирович
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Cytometry Part A
c.1-10
4
Наукова стаття
Влияние кремнезёма на гидратированность измельчённых цветов Hibiscus sabdariffa в нейтральной и кислой средах
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2016
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.14 в.4 c.643-660
5
Наукова стаття
Influence of silica on hydratability of the grinded flowers of a hibiscus sabdariffa in neutral and acidic mediums
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2016
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.14 в.4 c.643-660
6
Матеріали конференції
Прояв регенеративного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин при впливах на сигнальні клітинні системи
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98-99
7
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованих клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
c.31-36
8
Наукова стаття
Effects of novel maleimide derivatives on cell cultures with different properties
Островська Галина Віталіївна
2016
Cell and Tissue Banking
т.17 в.3 c.505-515
9
Тези
Порівняння морфофункціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2015
Клінічна онкологія
т.18 в.2 c.69
10
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованних клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.19 c.31-36
11
Праці конференції
Порівняння морфо-функціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2015
Клінічна онкологія
т.2 c.69
12
Тези
Порівняння морфо-функціональних характеристик трансформованих та мезенхімальних стовбурових клітин після впливу тейхоєвої кислоти
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.87 в.4 c.31
13
Тези
Морфо-функціональна характеристика мезенхімальних стовбурових клітин при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.50
14
Тези
Морфо-функціональна характеристика трансформованних клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
c.69
15
Тези
Кардіотоксичні ефекти потенційної протипухлинної сполуки похідного дигідропіролу за умов хімічно-індукованого канцерогенезу
Островська Галина Віталіївна
2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
c.92
16
Наукова стаття
Стан сім’яників щурів при дії потенційного антинеопластичного препарату похідного малеіміду у нормі та на фоні хемоіндукованого раку
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.6 c.36-43
17
Наукова стаття
Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу та 5-фторурацилу на гістологічну структуру печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Вісник морфології
т.20 c.154-157
18
Наукова стаття
Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-CL-бензил)-3-CL-4- (CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.118 c.12-18
19
Наукова стаття
Модифіковані умови культивування як спосіб впливу на морфофункціональні властивості мезенхімальних клітин пуповини людини
Островська Галина Віталіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.66 c.33-36
20
Наукова стаття
Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу колоректального раку
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Доповіді НАН України
т.7 c.140-144
21
Наукова стаття
Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфофункціональний стан нирок щурів при різних термінах введення та за умов хемоіндукованого колоректального канцерогенезу
Островська Галина Віталіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.17 c.52-55
22
Наукова стаття
The effect of Amaranth oil on monolayers of artificial lipids and hepatocyte plasma membranes with adrenalin-induced stress
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Food Chemistry
т.147 c.152-159
23
Праці конференції
The histological state of the small and large intestine in the norm and in conditions of carcinogenesis under the action of tyrosine kinase inhibitor maleimide derivative
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.100
24
Праці конференції
Механізми стресостійкості і формування горметичної реакції
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
т.1 c.38
25
Тези
Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells as an indicator of their functional state
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.31
26
Наукова стаття
Похідні малеіміду і дигідропіролу як потенційні антипроліферативні та апоптоз-індукуючі сполуки
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.12 c.149-156
27
Наукова стаття
Вплив похідного дигідропіролу з цитостатичною активністю на міокард щурів за умов оксиативного стресу
Островська Галина Віталіївна
2012
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.54-59
28
Наукова стаття
Порівняння стану міокарда під впливом нової цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу
Островська Галина Віталіївна
2012
Доповіді НАН України
т.8 c.136-140
29
Наукова стаття
Особливості мембранотропного впливу нейротензину на плазматичні мембрани гепатоцитів щурів, годованих олією амаранту, у нормі та за умов адреналін-індукованого стресу
Островська Галина Віталіївна
2011
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.5 c.58-65
30
Наукова стаття
Гепатотоксичність 1,2-диметилгідразину при моделюванні колоректального раку у щурів
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
2012
Современные проблемы токсикологии
т.1 c.29-34
31
Наукова стаття
Безрецепторні механізми мембранотропних ефектів біорегуляторів на прикладі пептидних гормонів
Дзержинський Микола Едуардович
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.89-96
32
Наукова стаття
Вплив похідного дигідропіролу з цитостатичною активністю на міокард щурів за умов оксидативного стресу
Островська Галина Віталіївна
2012
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.54-59
33
Наукова стаття
Порівняння стану міокарду під впливом нової цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу
Островська Галина Віталіївна
2012
Доповіді НАН України
т.8 c.136-140
34
Наукова стаття
Відновлення стану підшлункової залози за умов застосування похідного малеіміду при канцерогенезі товстої кишки
Островська Галина Віталіївна
2011
Сучасні проблеми токсикології
т.3 c.30-35
35
Наукова стаття
Морфо-функціональний стан органів шлунково-кишкового тракту після впливу похідного малеіміду МІ-1 протягом місяця
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
2011
Современные проблемы токсикологии
т.1 c.52-55
36
Тези
Effect of maleimide derivative on liver after experimental colorectal carcinogenesis in rats
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
2012
37
Тези
The comparison of effects of cytostatic compounds dihydropyrrol derivative and 5-fluoruracil on rat large intestine tunica mucosa (19th United European Gastroenterology Week)
Кузнєцова Галина Миколаївна
Островська Галина Віталіївна
2011
Gut
т.60 c.317
38
Тези
Protective effects of MI-1 (maleimide derivative) against DMH-induced hepatotoxicity in rats with colorectal cancer
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
2012
Gut “GASTRO 2012 – 20th UEGW Amsterdam”
т.61 c.343
39
Тези
The Change in adhesive propeities of endothelial cell under the influence of lead ions
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2012
40
Тези
Complex estimation of antioxidant potential during correction oxidative damage: modern appoaches, new possibilities
Островська Галина Віталіївна
2011
Conferense “Analytical methods to study oxidative damages, antioxidants and drugs”
т.1 c.32-33
41
Тези
Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо функціональний стан нирок щурів
Островська Галина Віталіївна
2012
42
Тези
Вплив інгібітора тирозинових протеїнкіназ похідного малеіміду на морфо-функціональний стан печінки щурів при довготривалому введенні
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
2011
43
Тези
Изменения в печени крыс при моделировании колоректального рака у крыс
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
2011
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.4 c.19
44
Навчальний посібник
Гістологія
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарматіна Софія Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Островська Галина Віталіївна
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2011
К.: ВПЦ Київський університет
45
Наукова стаття
Вивчення впливу нового похідного 1,4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів
Воловенко Юліан Михайлович
Островська Галина Віталіївна
2011
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.84-92
46
Тези
Действие цитостатика производного дигидропиррола на слизистую оболочку толстого кишечника в состоянии окислительного стресса
Воловенко Юліан Михайлович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Островська Галина Віталіївна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.539
47
Наукова стаття
Оцінка гепатотоксичності нового похідного малеіміду з цитостатичною активністю і його вплив на пероксидне окислення та антиоксидантну систему печінки
Островська Галина Віталіївна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.83.0000
48
Наукова стаття
Вплив сукцинату натрію та 2,4-Д на морфофункціональний стан слизової оболонки тонкої кишки щурів / Линчак О.В. - асп., 1 автор
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2009
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.32.0000
49
Наукова стаття
Activity of membrane-bound ezymes of rat hepatocyte plasma membrane under the influence of pyridine and pyridoxine (vitamann B6) / Lozovyy V. - асп., 2 автор, Zelenuyuk V - асп., 6 автор
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2009
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
т.23 c.61.0000
50
Наукова стаття
Вплив похідного малеіміду з цитостатичними властивостями на стан слизової оболонки товстої кишки щурів / Линчак О.В. - асп., 1-й автор
Островська Галина Віталіївна
2010
Вісник морфології
т.16 c.0.0000
51
Наукова стаття
Вплив похідного малеіміду на розвиток окисного стресу в печінці при індукованому 1,2-диметилгідразином канцерогенезі товстого кишечника щурів / Линчак О.В. - асп., 3 автор, Бурлака А.П. - асп., 4 автор, Лук`янчук Є.В. - студ., 7 автор
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2010
Доповіді Національної академії наук України
c.185.0000
52
Наукова стаття
Вивчення впливу нового похідного 1.4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів
Воловенко Юліан Михайлович
Островська Галина Віталіївна
2010
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.345-348
53
Наукова стаття
Effect of maleimide derivative on oxidative stress and glytathione antioxidant system in 1,2-dimethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rat
Мандрик Сергій Ярославович
Островська Галина Віталіївна
2010
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
т.23 c.191
54
Підручник
Загальна цитологія та гістологія
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарматіна Софія Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Островська Галина Віталіївна
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2010
К.: ВПЦ Київський університет
55
Стан слизової оболонки тонкої кишки щурів після впливу похідного малеіміду (асп. Линчак О.В.)
Островська Галина Віталіївна
2009
56
Наукова стаття
Evaluation of hepatotoxicity of new cytostatic maleimide derivate (Линчак О.В. асп.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
т.21 c.277.0000
57
Наукова стаття
Морфологічні зміни у підшлунковій залозі щурів під впливом 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону (асп. Линчак О.В.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.16.0000
58
Наукова стаття
Стан антиоксидантної системи печінки щурів під впливом похідного малеіміду за умов розвитку оксидативного стресу
Островська Галина Віталіївна
2009
59
Наукова стаття
Вплив похідного малеіміду на стан антиоксидантної системи печінки щурів за умов оксидативного стресу
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.179.0000
60
Наукова стаття
Особливості морфо-функціонального стану нирок під впливом різних доз та тривалості дії потенційного цитостатика похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.185.0000
61
Наукова стаття
Біохімічні показники сироватки крові щурів під впливом похідного малеіміду за умов колоректального канцерогенезу (асп. Линчак О.В., студ. Ямшанова О.Ю., Котляр І.П.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
62
Наукова стаття
Стан сім’яників щурів під впливом нового похідного малеіміду з антипроліферативною активністю за умов оксидативного стресу (студ. Пристопюк В.С.)
Островська Галина Віталіївна
2009
63
Наукова стаття
Зміна біохімічних показників сироватки крові щурів під впливом похідного малеіміду за умов колоректального канцерогенезу
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
2009
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.8 c.145-149
64
Тези
Livers antioxidative system after single doze administration of novel cytostatic maleimide derivate
Островська Галина Віталіївна
2008
Фізіологічний журнал
т.55 c.79.0000
65
Тези
Morpho-functional parameters of rat’s pancreas after per os administration the new antineoplastic compound maleimide derivative (асп. Линчак О.В.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Фізіологічний журнал
т.55 c.82.0000
66
Тези
Влияние производного малеимида – потенциального противоопухолевого препарата – на процессы антиоксидантной защиты печени крыс
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2009
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.0.0000
67
Тези
The influence of novel maleimide derivate on liver glutathione antioxidant system state after intragastric treatment // Scientific conference “Biological active substances: fundamental and applied problems”. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine
Артеменко Олександр Юрійович
Островська Галина Віталіївна
2009
68
Тези
The influence of cobalt chloride and maleimide derivate on the morpho-funktional state of the rat liver // Scientific conference “Biological active substances: fundamental and applied problems”. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine (Линчак О.В. асп.)
Островська Галина Віталіївна
2009
69
Тези
Antiproliferative effects and influence on liver condition after per os administration of novel cytostatic maleimide derivate // The FEBS journal (Линчак О.В. асп))
Островська Галина Віталіївна
2009
70
Тези
Liver’s damage and glutathione antioxidant system after treatment with the colon carcinogen 1,2-dimethylhydrazine and novel cytostatic maleimide derivative (асп. Линчак О.В.)
Островська Галина Віталіївна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.275.0000
71
Тези
The lipid peroxidation and the antioxidant system of the rat liver during 1,2-dimethylhydrazine-induced carcinogenesis (асп. Линчак О., студ. Ямшанова О.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.196.0000
72
Тези
Effects of new maleimide derivate on the 1,2-dimethylhydrazine-induced colon carcinogenesis in rats // Gut “GASTRO 2009 UEGW/WCOG, London”.(асп. Линчак О.)
Островська Галина Віталіївна
2009
73
Наукова стаття
Особливості структурних змін у жовчних протоках печінки при дії деяких пестицидів та гепатопротекторів (асп. Линчак О.В.)
Гурняк Оксана Миколаївна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
Цивінська Світлана Миколаївна
2007
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.18.0000
74
Наукова стаття
Дослідження впливу похідного малеіміду 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону на морфологічний стан печінки (асп.Линчак О.В., співр. Карпезо Н.О.))
Островська Галина Віталіївна
2007
75
Наукова стаття
Влияние гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сукцината натрия и их совместного применения на Mg2+,Ca2+-АТФазную активность плазматической мембраны гепатоцитов
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
c.174.0000
76
Наукова стаття
Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) с диэтаноламином
Кокозей Володимир Миколайович
Маханькова Валерія Григорівна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.179-183
77
Наукова стаття
Вплив піридину на активність мембранозв’язаних ферментів клітин печінки
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.173.0000
78
Наукова стаття
Морфо-функціональні зміни в сім’яниках щурів під впливом нового антинеопластичного препарату, похідного малеіміду (Карпезо Наталія Олександрівна співр., Линчак Оксана Валеріївна асп.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
Цивінська Світлана Миколаївна
2008
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.61.0000
79
Наукова стаття
Вплив піридину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.173.0000
80
Наукова стаття
Сім'янники як тест-система антипроліферативної активності потенційного протипухлинного засобу 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
81
Наукова стаття
Влияние гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сукцината натрия и их совместного применения на Магний(2+), Кальций (2+)-АТФазную активность плазматической мембраны гепацитов.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.174.0000
82
Наукова стаття
Морфо-функціональні зміни в сім'янниках щурів під впливом нового антинеопластичного препарату, похідного малеіміду.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Цивінська Світлана Миколаївна
2008
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.61.0000
83
Наукова стаття
Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) c диэтаноламином.
Кокозей Володимир Миколайович
Маханькова Валерія Григорівна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.179-183
84
Наукова стаття
Морфо-функціональний стан нирок та слизової оболонки тонкої кишки щурів під впливом 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти.
Іващенко Олена Русланівна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2008
85
Наукова стаття
Evaluation of hepatotoxicity of new cytostatic maleimide derivate.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
c.277.0000
86
Тези
Antiproliferative properties and low hepatotoxicity of new cytostatic maleimide derivate // The FEBS Journal “Biochemistry of cell regulation: 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference” (Athens, Greece).(Линчак Оксана Валеріївна асп.)
Островська Галина Віталіївна
2008
87
Тези
Влияние 2,4-Д и сукцината натрия на морфо-функциональное состояние слизистой оболочки тонкого кишечника крыс (Линчак Оксана Валеріївна асп., Карпезо Наталія Олександрівна співр.)
Островська Галина Віталіївна
2008
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.0.0000
88
Тези
Morpho-functional parameters of rat’s pancreas after per os administration the new antineoplastic compound maleimide derivative// 5th International Symposium On Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection. Focus on GI Tract (асп. Линчак О.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
89
Тези
Livers antioxidative system after single doze administration of novel cytostatic maleimide derivate // 5th International Symposium On Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection. Focus on GI Tract
Островська Галина Віталіївна
2008
Фізіологічний журнал
90
Тези
Antiproliferative properties and low hepatotoxicity of new cytostatic maleimide derivate.
Островська Галина Віталіївна
2008
91
Тези
Влияние 2,4-Д и сукцината натрия на морфо-функциональное состояние слизистой оболочки тонкого кишечника крыс.
Островська Галина Віталіївна
2008
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.0.0000
92
Тези
Вплив нової сполуки з антинеопластичними властивостями на основі малеіміду на морфо-фукціональний стан нирок інтактних щурів.
Островська Галина Віталіївна
Цивінська Світлана Миколаївна
2008
93
Тези
Morpho-functional parameters of rat's pancreas after per os administration the new antineoplastic compound maleimide derivative.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Фізіологічний журнал
т.55 c.82.0000
94
Тези
Livers antioxidative sestem after single doze administration of novel cytostatic maleimide derivate.
Островська Галина Віталіївна
2008
Фізіологічний журнал
т.55 c.79.0000
95
Тези
Мембраностабилизизующие эффекты масла амарана.
Островська Галина Віталіївна
2008
96
Наукова стаття
Na+,K+-ATPase activity of the rat hepatocyte plasma membrane after subchronic exposure to herbicide 2,4-D and plant growth regulators (pyridine derivates)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2006
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
т.19 c.111.0000
97
Наукова стаття
The influence of heteropolynuclear complex compounds on ion-transporting ATPase of rat hepatocytes plasma membrane
Кокозей Володимир Миколайович
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
Синельник Тетяна Борисівна
2006
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
т.19 c.183-185
98
Наукова стаття
Дослідження іон-транспортних АТФаз плазматичної мембрани гепатоцитів щурів за умов впливу вітаміну В6 (піридоксину)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2006
99
Наукова стаття
Слабкі кислоти, як переносники протонів через біомолекулярні ліпіди мембрани
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2007
Фізіологічний журнал
c.54.0000
100
Наукова стаття
In Silico Design of Protein Kinase Inhibitors: Successes and Failures
Островська Галина Віталіївна
2007
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
c.171.0000
101
Наукова стаття
In Silico design of protein kinase inhibitors: successen and failures
Бориско Петро Олександрович
Островська Галина Віталіївна
2007
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
т.7 c.171.0000
102
Тези
Ca2+-ATPase activity of hepatocyte plasma membrane under the influence of pyridine and its derivates // Molecular physiology of membrane transport and cell excitability: International Workshop of The Physiological Society. Yaremche, Ukraine
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2007
103
Тези
Influence of pyridine and pyridoxine (vitamin B6) on membrane binding enzymes activity of the rat hepatocyte plasma membrane // 6th Parnas Conference Molecular Mechanism of Cellular Signaling, Krakow, Poland
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2007
Acta Biochimica Polonica
т.54 c.30.0000
104
Навчальний посібник
Цитофізіологія і біохімія травлення
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Островська Галина Віталіївна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Рибальченко Тарас Володимирович
Синельник Тетяна Борисівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2006
Навчальний посібник-практикум
c.1-272
105
Навчальний посібник
Загальна цитологія
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарматіна Софія Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Островська Галина Віталіївна
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
Скрипник Наталія Вячеславівна
2006
К.: ВПЦ Київський університет
106
Наукова стаття
Морфо-функціональні зміни у гіпоталамо-гіпофізарній системі щурів при дії гербіциду 2,4-Д та стимулятора росту рослин івіну
Гурняк Оксана Миколаївна
Островська Галина Віталіївна
2005
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.34.0000
107
Наукова стаття
Еко-АТФазна та Mg2+, Ca2+-АТФазна активності плазматичних мембран гепатоцитів щурів за умов дії гетерополіядерних Cu(II)/Co(III) комплексів з діетаноламіном
Кокозей Володимир Миколайович
Маханькова Валерія Григорівна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.172-174
108
Наукова стаття
Екто-АТФазна та Mg2+,Ca2+-АТФазна активність плазматичних мембран гепатоцитів щурів за умов дії гетерополіядерних Cu(II)/Co(III) комплексів з диетаноламіном
Кокозей Володимир Миколайович
Маханькова Валерія Григорівна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.172.0000
109
Наукова стаття
Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регуляторів росту рослин івіну і потейтину на перекисне окислення ліпідів та активність супероксиддисмутази гомогенату печінки щурів
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.185.0000
110
Наукова стаття
Вплив тривалого інтрагастрального введення щурам 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, сукцинату натрію та їх сумісного застосування на Mg2+,Са2+–АТФазну активність плазматичних мембран гепатоцитів щурів
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2006
Фізіологічний журнал
т.52 c.169.0000
111
Наукова стаття
Вплив тривалого інтрагастрального введення щурам 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну на Mg2+,Ca2+-АТФазну активність плазматичних мембран гепатоцитів
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович
2006

Повернення до списку

Вгору