Автори, співробітники Університету

Остроух Віталій Іванович

Ідентифікатор автора: 38332
Кількість пошукових запитів автора: 828

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Геодезії та картографії
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 92, з них наукових статей (наукові публікації) - 61, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 13, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії в школі
Остроух Віталій Іванович
Остроух Оксана Анатоліївна
2018
Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств: Международная научно-практическая конференция
в.Ч.2 c.285-287
2
Навчальний посібник
Навчальна геодезична практика (навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 206 Садово-паркове господарство)
Остроух Віталій Іванович
2019
К.: ДНВП "Картографія"
c.1-40
3
Навчальний посібник
Географія: регіони та країни. [навч. атлас]
Остроух Віталій Іванович
2019
К.: ДНВП "Картографія"
c.1-40
4
Навчальний посібник
Світ. Ґрунти: стінна навч. карта. М-б 1:22 000 000
Остроух Віталій Іванович
2019
К.: ДНВП "Картографія"
c.1-1
5
Навчальний посібник
Географія: географічний простір Землі. [навч. атлас]
Остроух Віталій Іванович
2019
К.: ДНВП "Картографія"
c.1-56
6
Навчальний посібник
Картознавство (навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 103 Науки про Землю, освітньої програми „Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі”)
Остроух Віталій Іванович
Підлісецька Ірина Олександрівна
2019
К.: ДНВП "Картографія"
7
Наукова стаття
Картографічні проекції
Остроух Віталій Іванович
2018
Географія та економіка в рідній школі
в.В.10 c.14-16
8
Наукова стаття
Дидактичні можливості атласу з природознавства до курсу „Я досліджую світ” (1-2 класи) для навчання молодших школярів
Остроух Віталій Іванович
2019
Початкова школа
в.В.5 c.38-42
9
Наукова стаття
Використання інтерактивних карт як новітній підхід в організації навчання з географії у сучасній школі
Остроух Віталій Іванович
2019
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
в.В.29 c.71-77
10
Наукова стаття
Особливості геоінформаційного аналізу і картографічного моделювання змін хімічного складу підземних вод
Остроух Віталій Іванович
Остроух Оксана Анатоліївна
2019
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.1 (20) c.39-50
11
Матеріали конференції
Картографічні посібники для початкової школи як приклад реалізації компетентнісно-орієнтованого навчання
Остроух Віталій Іванович
2018
Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.77-79
12
Матеріали конференції
Електронні картографічні посібники як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі
Остроух Віталій Іванович
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.311-314
13
Навчальний посібник
Природознавство. 1-2 класи: [навч. електрон. посіб.]
Остроух Віталій Іванович
2017
К.: ДНВП "Картографія"
14
Наукова стаття
Картографічний аналіз трансформації сільського господарства України
Остроух Віталій Іванович
Мікуліна Аліна Дмитрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.В.2 (39) c.35-39
15
Наукова стаття
Картографія Азії, Америки та Африки у середньовіччі
Остроух Віталій Іванович
2018
Географія та економіка в рідній школі
в.В.3 c.36-39
16
Наукова стаття
Региональные факторы формирования химического состава грунтовых вод Чоп-Мукачевского басейна (на базе ГИС)
Остроух Віталій Іванович
Остроух Оксана Анатоліївна
2017
Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств: Международная научно-практическая конференция
в.Ч.1 c.338-343
17
Наукова стаття
Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі
Остроух Віталій Іванович
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
т.2 в.15 c.181-187
18
Навчальний посібник
Практикум з топографії (методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму 6.0470103 – Геологія)
Остроух Віталій Іванович
2015
ПП "Фотопрінт"
т.1 c.1-44
19
Навчальний посібник
Навчальний електронний посібник "Географія України. 8-9 клас"
Остроух Віталій Іванович
2015
К.: ДНВП "Картографія"
т.1 c.1-10
20
Наукова стаття
Електронні навчальні картографічні видання як приклад реалізації інноваційних технологій вивчення географії в школі
Остроух Віталій Іванович
2015
Академперіодика (монографія)
т.1 c.55-59
21
Наукова стаття
Китай. Загальногеографічна карта (стінна навчальна карта китайською мовою)
Остроух Віталій Іванович
2015
К.: ДНВП "Картографія"
т.1 c.1-1
22
Навчальний посібник
Африка. Інтерактивна карта. 7 клас
Остроух Віталій Іванович
2014
Картографія
т.1 c.1
23
Навчальний посібник
Економічна і соціальна географія світу. 10-11 класи
Остроух Віталій Іванович
2014
Картографія
т.1 c.1
24
Наукова стаття
Стінна навчальна карта "Україна. Екологічна ситуація" як приклад картографування екологічної та природно-техногенної безпеки України
Остроух Віталій Іванович
2014
Часопис картографії : збірник наукових праць
т.10 c.38-47
25
Наукова стаття
Навчальні електронні посібники з географії як приклад реалізації нових технологій навчання
Остроух Віталій Іванович
2014
Вісник геодезії та картографії
т.2 c.41-45
26
Наукова стаття
Поєднання наукових досліджень та практичного досвіду ДНВП "Картографія" при створенні навчального комплекту з географії
Остроух Віталій Іванович
2014
Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку
т.6 c.73-76
27
Наукова стаття
Особливості створення настінних навчальних карт для вивчення іноземних мов
Остроух Віталій Іванович
2014
Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку
т.6 c.12-15
28
Наукова стаття
Навчальні картографічні видання для вивчення географії в школі
Остроух Віталій Іванович
2014
Вісник геодезії та картографії
т.2 c.34-37
29
Наукова стаття
Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду роботи ДНВП "Картографія")
Остроух Віталій Іванович
2014
Вісник геодезії та картографії
т.2 c.38-41
30
Наукова стаття
Північна Америка. Інтерактивна карта. 7 клас
Остроух Віталій Іванович
2014
Картографія
т.1 c.1
31
Наукова стаття
Особливості створення та впровадження у процес навчання географії навчальних електронних картографічних посібників та інтерактивних карт
Остроух Віталій Іванович
2014
Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку
т.1 c.82-85
32
Наукова стаття
Специфіка роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників
Остроух Віталій Іванович
2014
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
т.1 c.91-94
33
Підручник
Картознавство
Остроух Віталій Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-332
34
Создание интерактивных карт для изучения географии в общеобразовательных учебных заведениях (на примере курса «География материков и океанов»)
Остроух Віталій Іванович
2013
Bilim, sport we syyahatcylyk Berkarar dowletin bagtyyarlyk dowrunde. - atly halkara serginin we ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaca beyany.
т.1 c.523.0000
35
«Bilim, sport we syýahatçylyk Berkarar döwletin bagtyýarlyk döwrunde» atly halkara serginin we ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beýany
Остроух Віталій Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.523.0000
36
Навчальний посібник
картознавство
Остроух Віталій Іванович
2013
37
Навчальний посібник
Основи геоінформаційних систем і технологій
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2013
Картографія
т.1 c.184.0000
38
Наукова стаття
Комплексний атлас Київської області
Остроух Віталій Іванович
2012
39
Наукова стаття
Інформатизація географічної освіти в школах
Остроух Віталій Іванович
2012
Освіта
т.21 c.5.0000
40
Наукова стаття
Нові електронні навчальні посібники для вивчення курсу "Географія України"
Остроух Віталій Іванович
2012
41
Наукова стаття
Англомовна версія комплексного атласу Київської області - складова інфраструктури геопросторових даних регіону
Остроух Віталій Іванович
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.5 c.121.0000
42
Наукова стаття
Навчальний посібник «Основи геоінфор-маційних систем і технологій» як актуальна складова впровадження відповідної програми курсу
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2013
Часопис картографії : збірник наукових праць
т.6 c.217.0000
43
Наукова стаття
Нові навчальні електронні посібники з курсу "Фізична географія України" як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі
Остроух Віталій Іванович
2013
Вісник геодезії та картографії
т.1 c.33.0000
44
Наукова стаття
Нові навчальні електронні посібники з курсу „Фізична географія України” як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі
Остроух Віталій Іванович
2013
Вісник геодезії та картографії
т.82 c.33.0000
45
Наукова стаття
Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як актуальна складова впровадження відповідної програми курсу
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2013
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.6 c.217-223
46
Наукова стаття
Нові електронні навчальні посібники для вивчення курсу "Фізична географія України"
Остроух Віталій Іванович
2013
Україна: географія цілей та можливостей. - Зб. наук. праць
т.3 c.373.0000
47
Праці конференції
Информатизация географического образования в школах на базе учебных электронных пособий, опыт ГНПП "Картография"
Остроух Віталій Іванович
2012
Materials
т.1 c.241.0000
48
Атлас. Фізична географія України для 8 класу
Остроух Віталій Іванович
2012
Картографія
т.1 c.1.0000
49
Навчальний посібник
Фізична географія України: навчальний електронний посібник для 8 класу
Остроух Віталій Іванович
2012
50
Наукова стаття
Особливості створення стінної навчальної карти «Україна. Екологічна ситуація»
Остроух Віталій Іванович
2012
51
Наукова стаття
Використання новітніх засобів навчання як одне з актуальних питань сучасної методики викладання географічних знань
Остроух Віталій Іванович
2012
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
т.16 c.91.0000
52
Наукова стаття
Англомовна версія комплексного атласу Київської області – складова інфраструктури геопросторових даних регіону
Остроух Віталій Іванович
2012
Картографія
т.5 c.121.0000
53
Загальна географія для 6 класу
Остроух Віталій Іванович
2011
54
Наукова стаття
Аналіз діяльності ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» у 2009 році
Остроух Віталій Іванович
2011
55
Наукова стаття
Підходи до створення карт для середньої школи (на прикладі карти природно-заповідний фонд)
Остроух Віталій Іванович
2011
56
Наукова стаття
Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як приклад реалізації сучасних методів навчання в контексті інформатизації освіти
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2011
57
Наукова стаття
Науково-практичні аспекти використання ортофотопланів при оновленні топографо-геодезичних матеріалів
Баранова Людмила Георгіївна
Остроух Віталій Іванович
2011
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.32 c.269.0000
58
Наукова стаття
Програма курсу за вибором „Основи ГІС і технологій” (Для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів)
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2011
Географія та основи економіки в школі
c.14.0000
59
Наукова стаття
Навчальний посібник „Основи геоінформаційних систем і технологій” як приклад реалізації сучасних методів навчання в контексті інформатизації освіти
Остроух Віталій Іванович
2011
60
Наукова стаття
Вирішення проблеми інформатизації географічної освіти в школах на базі електронних картографічних посібників
Баранова Людмила Георгіївна
Остроух Віталій Іванович
2011
61
Наукова стаття
Вивчення основ геоінформаційних систем і технологій у профільних класах
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2010
62
Наукова стаття
Застосування системного підходу при створенні електронних навчальних картографічних посібників
Остроух Віталій Іванович
2010
Картографія
т.4 c.93.0000
63
Наукова стаття
Особливості систематизації матеріалів та формування змісту картографічних творів із всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів
Остроух Віталій Іванович
2010
Картографія
т.4 c.97.0000
64
Наукова стаття
Інтерактивні карти для вивчення географії в школі
Остроух Віталій Іванович
2010
Картографія
т.4 c.126.0000
65
Наукова стаття
Викладання основ геоінформаційних систем і технологій у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2010
Картографія
т.4 c.260.0000
66
Наукова стаття
Електронні навчальні картографічні посібники як сучасна модель представлення знань
Остроух Віталій Іванович
2010
Зб. наук. праць Військового інституту
т.28 c.329.0000
67
Наукова стаття
Створення картографічного посібника з краєзнавства на рівні адміністративного району
Остроух Віталій Іванович
2009
68
Наукова стаття
Основні етапи та методика геоінформаційної підготовки картографічної інформації для соціально-економічних карт
Баранова Людмила Георгіївна
Остроух Віталій Іванович
2009
Зб. наук. праць Військового інституту
т.19 c.253.0000
69
Наукова стаття
Основні напрями досліджень з інформаційної оцінки
Остроух Віталій Іванович
Полякова Наталія Олександрівна
2009
70
Праці конференції
Науково-організаційні особливості впровадження та використання ГІС-технологій в сучасному картографічному виробництві
Баранова Людмила Георгіївна
Остроух Віталій Іванович
2009
71
Европа. Атлас автомобільних дорог
Остроух Віталій Іванович
2008
72
Київська область. Атлас автомобільних шляхів
Остроух Віталій Іванович
2008
73
Kysv/ Tourist Map 2012
Остроух Віталій Іванович
2008
74
Наукова стаття
Результати використання програмних та апаратних засобів ком'ютерної картографії на сучасному картографічному виробництві
Остроух Віталій Іванович
2008
75
Наукова стаття
Особливості новітніх видавничих технологій покласних атласів
Остроух Віталій Іванович
2008
76
Наукова стаття
Цифрові географічні основи - новий вид цифрової картографічної продукції
Остроух Віталій Іванович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.11 c.235.0000
77
Наукова стаття
Комп'ютерна картографія як результат експерементально-практичних розробок сучасних картографічних творів
Остроух Віталій Іванович
2008
78
Наукова стаття
Економічна і соціальна географія України. Атлас для 9 класу. (рекомендовано Міністерством Освіти України )
Остроух Віталій Іванович
2008
79
Наукова стаття
Фізична географія. Атлас для 8 класу. (рекомендовано Міністерством Освіти України)
Остроух Віталій Іванович
2008
80
Наукова стаття
Я і Україна. Атлас для 4 класу. (схвалено до використання у навчально-виховному процесі Міністерством Освіти і науки України)
Остроух Віталій Іванович
2008
81
Наукова стаття
Цифрове картографування як орігінальне поширення традицій класичного картографування та сучасних комп'ютерних технологій
Остроух Віталій Іванович
2008
82
Тези
Роль геоінформаційних симтем у технологічних схемах створення навчальної картографічноїї продукції
Остроух Віталій Іванович
2008
83
Вінниця. Атлас до кожного будинку.
Остроух Віталій Іванович
2007
84
Наукова стаття
Науково-технологічна база застосування комп'ютерних технологій у створенні карт і атласів для загальноосвітньої школи.
Остроух Віталій Іванович
2007
85
Наукова стаття
Цифрові зображення як спосіб представлення графічної інформації.
Остроух Віталій Іванович
2007
86
Наукова стаття
Особливості розробки спеціалізованої ГІС інженерних мереж малого міста (організаційно-управлінські передумови)
Остроух Віталій Іванович
Полякова Наталія Олександрівна
2007
Міжнар. науково-краєзнавча конф., присв. 750-річчю від першої літописної згадки про місто, м. Новоград-Волинський
т.1 c.84.0000
87
Наукова стаття
Вплив комп’ютерної картографії на сучасне картографічне виробництво.
Остроух Віталій Іванович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.17.0000
88
Наукова стаття
Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп'ютерних технологій
Даценко Людмила Миколаївна
Остроух Віталій Іванович
2007
89
Праці конференції
Методологічні принципи та особливості створення, оновлення і використання цифрових топологічних карт
Остроух Віталій Іванович
2007
90
Монографія
Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування
Бондаренко Едуард Леонідович
Остроух Віталій Іванович
2005
Видавництво "Фітосоціоцентр" (монографія)
c.1-116
91
Наукова стаття
Комп’ютерний практикум для студентів: засвоєння новітніх технологій створення карт
Бондаренко Едуард Леонідович
Остроух Віталій Іванович
2004
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
в.в.4 c.210-215
92
Наукова стаття
Основні принципи створення навчальної картографічної продукції
Бондаренко Едуард Леонідович
Остроух Віталій Іванович
2002
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
в.В.3 c.55-58

Повернення до списку

Вгору