Автори, співробітники Університету

Павличко Оксана Олексіївна
Pavlichko Oksana OleksIYivna

Ідентифікатор автора: 38390
Кількість пошукових запитів автора: 593
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Стилістика німецької мови, порівняльна стилістика, фразеологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Мовознавча термінологія для германістів.
Материнська Олена Валеріївна
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2020
Київ "Інтерсервіс"
2
Наукова стаття
Гендерна специфіка реалізації категорії інформативності (на матеріалі журналів «Spiegel» і « Brigitte»)
Павличко Оксана Олексіївна
2019
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
т.1 в.65 c.135-141
3
Наукова стаття
Фразеологічні паралелі німецької та української мов
Павличко Оксана Олексіївна
2019
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.66 c.124-131
4
Наукова стаття
Австріацизми у мові сучасної австрійської преси
Карпік Микола Іванович
Павличко Оксана Олексіївна
2019
International Journal of Innovative Technologies in Social Science
т.7 в.19 c.21-26
5
Наукова стаття
Гендерні особливості реалізації категорії експресивності в інформаційному тексті (на матеріалі журналів „Spiegel“ і „Brigitte“)
Павличко Оксана Олексіївна
2018
Advances of science: Proceedings of articles. The international scientific conference
в.В.65 Ч.1 c.135-141
6
Наукова стаття
Фразеологізми як аспект вивчення німецької мови (Методичні роздуми та емпіричні спостереження у практиці викладання німецької мови як іноземної)
Павличко Оксана Олексіївна
2018
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.61 c.33-37
7
Підручник
Kommunikative Strategien: Lesen, Schreiben, Sprechen
Іваницька Марія Лонгинівна
Кучма Ольга Іванівна
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2018
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.0-276
8
Навчальний посібник
Фразеологізми сучасної німецької мови
Павличко Оксана Олексіївна
2016
Київ: Наук.-вид. відділ НА СБ України
c.0-110
9
Наукова стаття
Спеціфика реалізації неологізмів у сучасній німецькій пресі.
Павличко Оксана Олексіївна
2016
Вісник Київського славіністичного університету.
в.57 c.311-316
10
Навчальний посібник
Фразеологізми сучасної німецької мови
Павличко Оксана Олексіївна
2016
Київ: Наук.-вид НА СБ України
c.1-110
11
Словник
Німецько-український словник лінгвістичної термінології1. Німецько-український словник лінгвістичної термінології
Павличко Оксана Олексіївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-302
12
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стилістика німецької мови» для студентів напряму підготовки 6.020303 ФІЛОЛОГІЯ
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-50
13
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стилістика німецької мови» для студентів напряму підготовки 6.020303 ФІЛОЛОГІЯ
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-50
14
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Порівняльна стилістика німецької та української мов» для студентів напряму підготовки 6.020303 ФІЛОЛОГІЯ
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-40
15
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (німецька)» для студентів 1-4 курсів
Кучма Ольга Іванівна
Наконечна Любов Василівна
Павличко Оксана Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-90
16
Довідник
Українсько-німецький розмовник (за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Л. В. Коломієць
Клаппер Денні
Луценко Оксана Іванівна
Павличко Оксана Олексіївна
2012
17
Навчальний посібник
Українсько-німецький розмовник для волонтерів, стюардів, працівників правоохоронних органів, медичних працівників, працівників сфери обслуговування, які обслуговували фінальну частину чемпіонату Європи 2012 з футболу у м. Києві
Клаппер Денні
Павличко Оксана Олексіївна
2012
видавництво КНУ імені Т. Шевченко
c.1-143
18
Наукова стаття
Принципи моделювання складнопідрядних речень у сучасній німецькій мові.
Павличко Оксана Олексіївна
2011
19
Наукова стаття
Основні вимоги до підготовки та написання науково-дослідницьких учнівських робіт МАН. – Іноземні мови в навчальних закладах
Павличко Оксана Олексіївна
2011
Педагогічний процес: теорія і практика
20
Довідник
Практикум зі стилістики сучасної німецької мови.
Павличко Оксана Олексіївна
2009
21
Наукова стаття
Щодо параметрів еквівалентності фразеологічних одиниць у німецькій та українській мові
Павличко Оксана Олексіївна
2009
22
Наукова стаття
Зіставна фразеологія німецької і української мов як складова навчального плану
Павличко Оксана Олексіївна
2008
23
Наукова стаття
Deutsch-ukrainische kontrastive Phraseologie und Fremdsprachenlernen. Zur Problematik einer phraseodidaktischen Umsetzung // Актуальні проблеми германської філології
Павличко Оксана Олексіївна
2008
24
Словник
Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології
Павличко Оксана Олексіївна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2008
25
Словник
Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології.
Павличко Оксана Олексіївна
2008

Повернення до списку

Вгору