Автори, співробітники Університету

Павліщук Анна Віталіївна
Pavlishchuk Anna V.

Ідентифікатор автора: 38393
Author Identifier Number Scopus: 55521252200 →
ResearcherID, Web of Science: F-3704-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 565

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь / Фізичної хімії /
Посада: н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Магнітні властивості

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
CoII Complexes with a Tripyridine Ligand, Containing a 2,6-Di- tert-butylphenolic Fragment: Synthesis, Structure, and Formation of Stable Radicals
Гавриленко Костянтин Сергійович
Павліщук Анна Віталіївна
2019
ACS Omega
т.4 в.1 c.203-213
2
Наукова стаття
The crystal structures of {LnCu5}3+ (Ln = Gd, Dy and Ho) 15-metallacrown-5 complexes and a reevaluation of the isotypic EuIII analogue
Наумова Діна Дмитріївна
Павліщук Анна Віталіївна
2019
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.75 c.1215-1223
3
Наукова стаття
Magnetic Properties of LnIII–CuII 15‐Metallacrown‐5 Dimers with Terephthalate (LnIII = Pr, Nd, Sm, Eu)
Павліщук Анна Віталіївна
2018
European Journal of Inorganic Chemistry
т.2018 в.30 c.3504-3511
4
Наукова стаття
Crystal structure of bis (pivaloylhydroxamato-κ2O,O′)copper(II)
Наумова Діна Дмитріївна
Павліщук Анна Віталіївна
Голєва Катерина М.
2018
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
в.9 c.1384-1387
5
Наукова стаття
Supramolecular Maleate Adducts of Copper(II) 12-Metallacrown-4: Magnetism, EPR and Alcohol Sorption Properties
Павліщук Анна Віталіївна
2017
European Journal of Inorganic Chemistry
т.41 c.4866-4878
6
Наукова стаття
High Nuclearity Assemblies and One-Dimensional (1D) Coordination Polymers Based on Lanthanide–Copper 15-Metallacrown-5 Complexes (LnIII = Pr, Nd, Sm, Eu)
Павліщук Анна Віталіївна
2017
Inorganic Chemistry
т.56 в.21 c.13152–13165
7
Наукова стаття
Структурні типи гідроксаматних металокраунів
Голеня Ірина Олександрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Саф'янова Інна Сергіївна
Фрицький Ігор Олегович
2016
Украинский химический журнал
т.82 в.1 c.3-16
8
Наукова стаття
Crystal structure of m-oxalodihydroxamato-bis[(2,2'-bipyridyl)(dimethyl sulfoxide-kO)copper(II)] bis(perchlorate)
Павліщук Анна Віталіївна
2016
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.72 c.147-150
9
Наукова стаття
Metallacrown-based compounds: Applications in catalysis, luminescence, molecular magnetism, and adsorption
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2016
Coordination Chemistry Reviews
т.327 c.304-332
10
Наукова стаття
Coordination Polymers and Oligonuclear Systems Based on Oximate or Hydroxamate Building Blocks: Magnetic and Sorption Properties
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2015
Current Inorganic Chemistry
т.5 c.5-25
11
Тези
Coordination polymers and metal-organic frameworks based on hydroxamates
Голеня Ірина Олександрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2015
International Symposium on Inorganic Biochemistry
т.13 c.44
12
Навчальний посібник
Фізична хімія. Практикум та тестові завдання
Олексенко Людмила Петрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-224
13
Наукова стаття
Formation of Coordination Polymers or Discrete Adducts via Reactions of Gadolinium(III)–Copper(II) 15-Metallacrown-5 Complexes with Polycarboxylates: Synthesis, Structures and Magnetic Properties
Павліщук Анна Віталіївна
2014
Inorganic Chemistry
т.53 c.1320–1330
14
Наукова стаття
Tetrakis[bis(pyridin-2-yl)amine-kN2](nitrato-kO)silver(I)
Павліщук Анна Віталіївна
2014
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
c.m58-m59
15
Тези
Координационная и супрамолекулярная химия металлокраунов
Голеня Ірина Олександрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2014
16
Тези
Строение, сорбционные и магнитные свойства супрамолекулярных комплексов и координационных полимеров на основе гетерополиядерных комплексов типа 15-металлокраун-5
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2014
17
Наукова стаття
Tetrabutylammonium 2-[2,5-dimethyl-3-(4-nitrophenyl)-2,3-dihydro-1,2,4-oxadiazolium-4-yl]nonahydro-closo-decaborate
Павліщук Анна Віталіївна
2012
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.68 c.o3284-o3285
18
Наукова стаття
Bis[m4-(E)-N-(3-amino-2,2-dimethylpropyl)-2-(hydroxyimino)propanamide(2-)]bis[(E)-N-(3-amino-2,2-dimethylpropyl)-2-(hydroxyimino)propanamide]dicopper(II) bis[(E)-3-(2-(hydroxyimino)propanamido)-2,2-dimethylpropan-1-aminium] bis[(E)-(3-(2-(hydroxyimino)pro
Бувайло Андрій Іванович
Котова Наталія Володимирівна
Павліщук Анна Віталіївна
Пенкова Лариса Володимирівна
2012
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.68 c.m1480–m1481
19
Тези
Assemblies based on metallacrowns:structure, sorption and magnetic properties // XXXX Internat. Conf. on Coordination Chemistry, Valencia, Spain, 9-13 September, 2012.
Голеня Ірина Олександрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2012
Невідоме
c.0.0000
20
Наукова стаття
Magnetic and sorption properties of supramolecular systems based on pentanuclear copper(II) 12-metallacrown-4 complexes and isomeric phthalates: Structural modeling of the different stages of alcohol sorption
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2011
21
Тези
Molecular grids and metallacrowns: novel families of discrete nanosized high-nuclear exchange clusters
Голеня Ірина Олександрівна
Мороз Юрій Сергійович
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2011
6th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev
т.6 c.6
22
Тези
Металокрауни та молекулярні гратки – нові типи дискретних супрамолекулярних архітектур // XVIІI Українська конференція з неорганічної хімії, Харків, 27 червня - 1липня 2011.
Голеня Ірина Олександрівна
Мороз Юрій Сергійович
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2011
23
Наукова стаття
A Triple-Decker Heptadecanuclear (CuII)15(CrIII)2 Complex Assembled from Pentanuclear Metallacrowns
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2010
24
Тези
Sorption properties of nanosized assemblies based on polynuclear copper(II) 12-metallacrown-4 complexes // Intern. Symp. devoted to the 80th anniversary of Acad. O.O. Chuiko “Modern problems of surface chemistry and physics”, Kyiv, 18-21 May, 2010
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2010
25
Тези
Нові сенсори для визначення гепарину на основі гетерометальних 15-металакраун-5 комплексів // Одинадцята всеукр.конф. студ.та аспір. «Сучасні проблеми хімії», Київ, 19-21 травня 2010 р
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2010
26
Тези
Hydroxamic Acids as Versatile Bridging Ligands: Structure and Biomedical Application of Polynuclear Hydroxamate Complexes // 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference “EUROBIC-10”, 22-26 June 2010, Thessaloniki, Greece
Голеня Ірина Олександрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2010
27
Тези
Hydroxamate Metallacrowns and Related Polynuclear Assemblies: Structure, Reactivity and Biomedical Applications // XI Internat.Symp.on Inorganic Biochemistry Challenge for all Generations, Kudowa Zdroj, Poland, 4-8 September, 2010
Голеня Ірина Олександрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2010
28
Тези
Supramolecular assemblies and coordination polymers based on homo- and heterometallic mettalacrown building blocks // 3rd International Summer School "Supramolecular Systems in Chemistry and Biology", Lviv, Ukraine, 6-10 September, 2010
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2010
29
Тези
Структура и сорбционные свойства пористых координационных соединений на основе пентаядерных металлокраунов меди(II) ХХІV Междунар. Чугаевская конф.по коорд. химии, Санкт-Петербург, 15-19 июня 2009 г.
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2009
30
Тези
Комплексоутворення мультидентатних гідроксамових кислот з 3d-металами
Павліщук Анна Віталіївна
Фрицький Ігор Олегович
2007
Зб. тез доповідей Восьмої Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Київ
c.29.0000

Повернення до списку

Вгору