Автори, співробітники Університету

Павлов Юрій Валерійович

Ідентифікатор автора: 38403
Кількість пошукових запитів автора: 628

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії та методології науки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблема отчуждения в учении К. Маркса
Павлов Юрій Валерійович
2018
Маркс и марксизм в контексте современности : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения К. Маркса (1818-1883), Минск, 26-27 апр. 2018 г.
c.335-338
2
Матеріали конференції
Соціокомунікативні аспекти феномену відчуження в сучасному українському суспільстві
Павлов Юрій Валерійович
2019
Філософія освіта наука. Треті академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: Міжнародна наукова конференція
c.128-131
3
Матеріали конференції
Світоглядні аспекти кореляції релігійних переконань та медичних практик
Павлов Юрій Валерійович
2019
Релігія та медицина: Міжнародна науково-практична конференція
c.114-117
4
Навчальний посібник
Методологія та організація наукових досліджень
Білоус Тетяна Миколаївна
Добронравова Ірина Серафимівна
Іванов Іван Іванович
Комар Олена Вікторівна
Кравчук Андрій Андрійович
Павлов Юрій Валерійович
Петрущенков Сергій Петрович
Руденко Ольга Валентинівна
Савинська Інна Володимирівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Чайка Яна Миколаївна
Чуйко Вадим Леонідович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-607
5
Тези
Етико-аксіологічні аспекти медичних пізнавальних практик
Павлов Юрій Валерійович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.37-39
6
Тези
Специфіка викладання соціогуманітарних дисциплін у вищий школі: сучасні реалії та примарні перспективи
Павлов Юрій Валерійович
2017
Другі академічні читання пам'яті Г. І. Волинки: "Філософія, наука і освіта" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2017 р., м. Київ
c.174-177
7
Тези
Комунікативний складник підвищення ефективності наукової діяльності
Павлов Юрій Валерійович
2017
Матеріали Міжн. наук. конф. "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади", 6-7 жовтня 2017 р.
c.57-60
8
Тези
«Десакрализация» феномена религии в современном европейском обществе
Павлов Юрій Валерійович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.7 c.124-127
9
Наукова стаття
Постнекласична трансформація сучасного етичного дискурсу
Павлов Юрій Валерійович
2015
Перші академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: «Філософія, освіта, наука»: Міжнародна конференція.
c.174-177
10
Наукова стаття
Специфіка викладання марксистської філософії у вищій школі: українські реалії та європейські практики
Павлов Юрій Валерійович
2015
Українська філософська думка у контексті європейської філософії: історія і сучасність
c.41-44
11
Наукова стаття
Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля
Павлов Юрій Валерійович
2015
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
c.229-234
12
Тези
Феномен соціального відчуження в сучасному соціокультурному просторі України
Павлов Юрій Валерійович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.109-111
13
Тези
Феномен «етичної безвідповідальності» в постнекласичній світоглядній парадигмі
Павлов Юрій Валерійович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.6 c.190-192
14
Тези
Філософський зміст проблеми самореалізації особи
Павлов Юрій Валерійович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.142.0000
15
Наукова стаття
Особливості соціалізації сучасної української молоді
Павлов Юрій Валерійович
2009
16
Праці конференції
Необарокова модель постмодерністськихсоціальних практик сучасності
Павлов Юрій Валерійович
2009
17
Праці конференції
Концепція «критики історичного розуму» В. Дільтея як альтернатива класичній історицистській моделі пізнання // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р
Павлов Юрій Валерійович
2009
18
Праці конференції
Идеи справедливости и свободы в философии Вл. Соловьева и современность
Павлов Юрій Валерійович
2008
19
Праці конференції
Проблема морально-ціннісних ориєнтирів в контексті постмодерністського світогляду
Павлов Юрій Валерійович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.102.0000
20
Праці конференції
Про специфіку функціонування суч. укр. суспільства. /Конф. "Аксеологічні аспекти трансформації суч. укр. суспільства", Ів.-Фр.
Павлов Юрій Валерійович
2007
21
Праці конференції
Самоідентифікація "людини постмодерну" як проблема суч. гум. знання. "Філософія соціогум. знання: соціокультурні виміри"
Павлов Юрій Валерійович
2007
Чернівці:Рута.Наук.вісник Чернівецького ун-ту.Філософія
c.20.0000
22
Праці конференції
Феномен моды как современный симулякр истины. Материалы 12 Междун. симпозиума "Человек и христианское мировозрение" - "Истина, добро и красота - их роль и значение"
Павлов Юрій Валерійович
2007

Повернення до списку

Вгору