Автори, співробітники Університету

Павлова Олена Юріївна

Ідентифікатор автора: 38409
Кількість пошукових запитів автора: 276

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Естетика, теорія та історія культури, культурологія, філософія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Традиции государственной репресии и их наследние в «пост- советскую» эпоху
Павлова Олена Юріївна
2018
"Имперское наследие, национальное строительство и Восточное партнерство". Ереван. Армения 24-25 октября 2018 г.
2
Навчальний посібник
Візуальні практики та комунікація : курс лекцій
Павлова Олена Юріївна
Тормахова Анастасія Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
3
Наукова стаття
The cultural mission of classic university
Павлова Олена Юріївна
2018
Future Human Image
c.92 – 99
4
Наукова стаття
Politically-technological potential of cultural practices in ukrainian perspective
Павлова Олена Юріївна
2018
Ukrainian Policymaker
в.Volume 2 c.20-26
5
Наукова стаття
Культурна місія класичного університету
Павлова Олена Юріївна
2018
Українські культурологічні студії
в.№1(2) c.74 -78.
6
Тези
Корпоративна та професійна відповідальність викладача філософського факультету та їх динаміка в процесі трансформації соціокультурних функцій університету
Павлова Олена Юріївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.63-57
7
Тези
Культурна практика символічної архітектури
Павлова Олена Юріївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
c.159-161
8
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Естетика" для студентів спеціальності "філософія" філософського факультету.
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
Живоглядова Ірина Вікторівна
Павлова Олена Юріївна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-23
9
Наукова стаття
Оптика режимів сигніфіації в постмодерністському концепті С. Леша: соціокульутрний вимір
Павлова Олена Юріївна
2017
Наукові записки: Теорія та історія культури
т.191 c.13-18
10
Наукова стаття
Transhumanizm w kontekscie odniesienia czlowieka do rzeczy
Павлова Олена Юріївна
2017
Rocznik Lubuski
т.42 в.2 c.51-63
11
Наукова стаття
До дефініції поняття "культурна індустрія": дескрипція симптомів та аналіз тенденцій
Павлова Олена Юріївна
2017
Українські культурологічні студії
в.1 c.39-47
12
Тези
Теоретичні та організаційні підстави культурних досліджень як проблемного поля
Павлова Олена Юріївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.167-168
13
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс «Візуальні практика та комунікація»
Павлова Олена Юріївна
Панченко Валентина Іванівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
2016
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-36
14
Наукова стаття
Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови
Павлова Олена Юріївна
2016
Культура і сучасність. Альманах
в.1 c.3-8
15
Тези
Специфіка комічного як художньої форми десакралізації
Павлова Олена Юріївна
2015
Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету 2015», 21-22 квітня 2015 р.
в.- c.170-172
16
Навчально-методичний комплекс
Сучасні візуальні практики і комунікація
Павлова Олена Юріївна
Панченко Валентина Іванівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-52
17
Наукова стаття
Візуальні практики війни Бертольда Шварца
Павлова Олена Юріївна
2015
Вісник НТУУ "КПІ" Серія. Філософія. Психологія. Педагогіка
т.1 c.С. 64-69
18
Наукова стаття
Візуальна культура та повсякденність доби Постмодерну
Павлова Олена Юріївна
2015
Культура і сучасність. Альманах
т.1 c.68-79
19
Тези
Творчість війни в контексті візуальної культури
Павлова Олена Юріївна
2015
К.: НТУУ "КПІ"
т.1 c.123-125
20
Навчальний посібник
Культурологія
Павлова Олена Юріївна
2014
«Фоліо»
т.1 c.50-74 429-488 536-559
21
Наукова стаття
Візуальні практики в контексті трансформації культури премодерну
Павлова Олена Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.2 c.57-61
22
Наукова стаття
Визуальные практики в логике диффернциации производства - потребеления - наслаждения культуры Постмодерна
Павлова Олена Юріївна
2014
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
т.1 c.6-14
23
Наукова стаття
Візуальні практики Премодерну
Павлова Олена Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.118 c.57-61
24
Наукова стаття
Выход за пределы опытa: эстетические перспективы «плутовской иронии»
Павлова Олена Юріївна
2014
The international Scientific and Theoretical Journal. The Institute of Philosophy and Law of Azerbaijan National Academy of Sciences. – Baku, 2014.
т.2 c.8
25
Наукова стаття
Візуальна культура Постмодерна: режими бачення приватного та публічного
Павлова Олена Юріївна
2014
Ученые записки Таврического государственного университета им. В.И.Вернадского.Философия. Культурология. Политология. Социология.
т.27 c.163-174
26
Тези
Візуальна антропологія в контексті культурологічного знання:оптика самоідентифікації людини в розробках В. Проппа
Павлова Олена Юріївна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.6 c.114-116
27
Наукова стаття
Актуальність естетичного
Павлова Олена Юріївна
2013
Філософська думка
т.5 c.124.0000
28
Наукова стаття
Генезис вкуса в трансформациях культурных практик
Павлова Олена Юріївна
2013
29
Тези
Cоціокультурні засади естетичної культури давнього сходу
Павлова Олена Юріївна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.40.0000

Повернення до списку

Вгору