Автори, співробітники Університету

Панова Людмила Вячеславівна

Ідентифікатор автора: 38523
Кількість пошукових запитів автора: 619

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
До питання правової природи договору еквайрингу
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.197-200
2
Наукова стаття
Деякі питання правової природи договору еквайрингу
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Підприємництво, господарство і право
в.7 c.47-53
3
Тези
Кореляційні зв’язки між законодавством Європейського Союзу та України в сфері платіжних послуг
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.209-211
4
Тези
Юридична категорія “платіжна система”
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.176-178
5
Матеріали конференції
Щодо підходів у розумінні грошового та платіжного обороту
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
т.15 c.137-140
6
Матеріали конференції
Принцип незалежності у діяльності Європейського центрального банку та Національного банку України
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.45 c.91-96
7
Матеріали конференції
Платіжне забезпечення належного виконання зобов’язання
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.191-194
8
Матеріали конференції
Щодо поняття безготівкових розрахунків
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
c.134-137
9
Матеріали конференції
Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.279-284
10
Матеріали конференції
Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
в.1 c.137-140
11
Матеріали конференції
Щодо поняття безготівкових розрахунків
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.134-137
12
Матеріали конференції
Платіжне забезпечення належного виконання зобов’язання
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
т.6 c.191-193
13
Матеріали конференції
Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.6 c.279-284
14
Наукова стаття
Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Підприємництво, господарство і право
т.9 c.29-34
15
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
16
Підручник
Глава 16. Усиновлення
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.388–404
17
Монографія
Відповідальність у приватному праві
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Про українське право
т.1 c.416
18
Наукова стаття
Основні принципи розрахунків за акредитивом
Панова Людмила Вячеславівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.116-119
19
Розділ монографії
Імперативність/ дизпозитивність норм про відповідальність за невиконання гошових зобовязань
Панова Людмила Вячеславівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.269-275
20
Наукова стаття
Правовий ризик у міжнародних розрахункових правовідносинах
Панова Людмила Вячеславівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.13.0000
21
Наукова стаття
Ознаки цінних паперів: класична теорія та сучасність
Панова Людмила Вячеславівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.929 c.292.0000
22
Тези
Застосування правової конструкції рамкового кредитного договору у банківській діяльності
Панова Людмила Вячеславівна
2011
23
Тези
Деякі проблемні питання укладання кредитних договорів
Панова Людмила Вячеславівна
2011
24
Наукова стаття
Щодо поняття ринку цінних паперів
Панова Людмила Вячеславівна
2010
Вісник прокуратури
c.86.0000

Повернення до списку

Вгору