Автори, співробітники Університету

Панова Людмила Вячеславівна

Ідентифікатор автора: 38523
Кількість пошукових запитів автора: 849

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Договір банківського рахунку як публічний договір
Панова Людмила Вячеславівна
2019
Модернізація цивільно-правової відповідальності. Матвєєвські читання. Матеріали наук-пр. конф. Київ, 18 жовтня 2019 р.
c.198-202
2
Наукова стаття
THE CIVIL LAW NATURE OF ELECTRONIC MONEY
Панова Людмила Вячеславівна
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.1 в.6 c. 100-104
3
Наукова стаття
Problematic aspects of property rights in the field of settlement transactions using cryptocurrency
Кодинець Анатолій Олександрович
Панова Людмила Вячеславівна
Харченко Георгій Георгійович
2020
International Journal of Advanced and Applied Sciences
т.7 в.9 c.83-88
4
Наукова стаття
Problematic asects of property rights in the field of settlement transactions using cryptocurrency
Кодинець Анатолій Олександрович
Панова Людмила Вячеславівна
Харченко Георгій Георгійович
2020
International Journal of Advanced and Applied Sciences
т.7 в.9 c.83-88
5
Навчальний посібник
глава 66, § 3, ст. 967-978
Панова Людмила Вячеславівна
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
c.967-978
6
Навчальний посібник
тема 43 “ Договір підряду. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт”
Панова Людмила Вячеславівна
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.399-412
7
Навчальний посібник
тема 54 “Розрахунки”
Панова Людмила Вячеславівна
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.536 – 547
8
Наукова стаття
Підстави виникнення зміни або припинення банківських правовідносин
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Право і суспільство
в.6 c.68-76
9
Наукова стаття
Банківська операція як юридичний факт
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.4
10
Наукова стаття
Банківський рахунок як ключова ознака банківських операцій
Панова Людмила Вячеславівна
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.57-62
11
Тези
Герменевтичний підхід до правової природи договору банківського рахунку
Панова Людмила Вячеславівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
c.209 - 216
12
Тези
Основні підходи до платіжних рахунків з базовими послугами: в контексті Директиви 2014/92/ЄС
Панова Людмила Вячеславівна
2019
Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС»
c.222 - 229
13
Наукова стаття
До питання правової природи договору еквайрингу
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.197-200
14
Наукова стаття
Деякі питання правової природи договору еквайрингу
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.7 c.47-53
15
Тези
Кореляційні зв’язки між законодавством Європейського Союзу та України в сфері платіжних послуг
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.209-211
16
Тези
Юридична категорія “платіжна система”
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.176-178
17
Матеріали конференції
Щодо підходів у розумінні грошового та платіжного обороту
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
т.15 c.137-140
18
Матеріали конференції
Принцип незалежності у діяльності Європейського центрального банку та Національного банку України
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.45 c.91-96
19
Матеріали конференції
Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 20-21 трав. 2016 р.)
c.279-284
20
Матеріали конференції
Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
в.1 c.137-140
21
Матеріали конференції
Щодо поняття безготівкових розрахунків
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.134-137
22
Матеріали конференції
Платіжне забезпечення належного виконання зобов’язання
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
т.6 c.191-193
23
Наукова стаття
Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.9 c.29-34
24
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
25
Підручник
Глава 16. Усиновлення
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.388–404
26
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
27
Наукова стаття
Основні принципи розрахунків за акредитивом
Панова Людмила Вячеславівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.116-119
28
Розділ монографії
Імперативність/ дизпозитивність норм про відповідальність за невиконання гошових зобовязань
Панова Людмила Вячеславівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.269-275
29
Наукова стаття
Правовий ризик у міжнародних розрахункових правовідносинах
Панова Людмила Вячеславівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.13.0000
30
Наукова стаття
Ознаки цінних паперів: класична теорія та сучасність
Панова Людмила Вячеславівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.929 c.292.0000
31
Тези
Застосування правової конструкції рамкового кредитного договору у банківській діяльності
Панова Людмила Вячеславівна
2011
32
Тези
Деякі проблемні питання укладання кредитних договорів
Панова Людмила Вячеславівна
2011
33
Наукова стаття
Щодо поняття ринку цінних паперів
Панова Людмила Вячеславівна
2010
Вісник прокуратури
c.86.0000

Повернення до списку

Вгору