Автори, співробітники Університету

Парасюк Ігор Остапович
Parasyuk Igor

Ідентифікатор автора: 38559
Author Identifier Number Scopus: 16430162800 →
Кількість пошукових запитів автора: 833
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Геометрії, топології і динамічних систем
Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Розроблення аналітико-геометричних методів дослідження інтегральних многовидів та коливних режимів у нелінійних системах

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 29

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Hyperbolic quasiperiodic solutions of U-monotone systems on Riemannian manifolds
Парасюк Ігор Остапович
2019
Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A: Mathematical Analysis
т.26 c.21-52
2
Наукова стаття
Landau-Kolmogorov type inequalities for curves on Riemannian manifolds
Парасюк Ігор Остапович
2019
Mathematical Inequalities and Applications
т.22 в.2 c.433-443
3
Наукова стаття
До 80-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка
Бойчук Олександр Андрійович
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 в.39 c.60-63
4
Наукова стаття
Quasiperiodic Forced Oscillations of a Solid Body in the Field of a Quadratic Potential
Парасюк Ігор Остапович
2019
Journal of Mathematical Sciences
т.240 в.3 c. 323-341
5
Тези
On asymptotic phase of dynamical system hyperbolic along attracting invariant manifold
Парасюк Ігор Остапович
Лучко Аліна Валеріївна
2019
XIX International Conference "Dynamical System Modelling and Stability Investigation"
c.63-64
6
Наукова стаття
Квазіперіодичні вимушені коливання твердого тіла в полі квадратичного потенціалу
Парасюк Ігор Остапович
2018
Нелінійні коливання
т.21 в.1 c.99-115
7
Наукова стаття
Yurii Oltksiiovych Mitropol'skii (03.01.1917 - 14.06.2008), Outstanding Mathematician and Mechanician (on the 100th Anniversary of His Birth)
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
2017
Ukrainian Mathematical Journal
т.69 в.1 c.161-172
8
Препринт
On asymptotic phase of dynamical system hyperbolic along attracting invariant manifold
Парасюк Ігор Остапович
Лучко Аліна Валеріївна
2018
Електронний варіант
c.1-12
9
Тези
Сингулярна крайова задача на півосі для системи зі скінченною та нескінченно віддаленою особливими точками першого роду
Парасюк Ігор Остапович
2017
Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь
c.16
10
Тези
Iснування гіперболічного багаточастотного розв’язку рівнянь руху твердого тіла у квазіперіодичному за часом силовому полі Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний
Парасюк Ігор Остапович
2018
Збірник праць міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми механіки та математики
c.153-154
11
Тези
Hyperbolic quasipeeeeriodic motion of charged particle on 2-sphere
Парасюк Ігор Остапович
2018
international scientific conference algebraic and geometric methods of analysis
c.43-44
12
Наукова стаття
Hyperbolic invariant tori of a fast-slow system with dynamic bifurcation of multifrequency oscillations
Парасюк Ігор Остапович
2017
Journal of Mathematical Sciences
т.222 в.3 c.312-335
13
Наукова стаття
До сторіччя видатного математика та механіка Юрія Олексійовича Митропольського
Бойчук Олександр Андрійович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
2017
Український математичний журнал
т.69 в.1 c.132-144
14
Препринт
A counterpart of Landau - Hadamard type inequality for manifold-valued mappings
Парасюк Ігор Остапович
2017
arXiv - Інтернет-видання: http://arxiv.org/
15
Препринт
Hyperbolic quasiperiodic solutions of U-monotone systems on Riemannian manifolds
Парасюк Ігор Остапович
2017
arXiv - Інтернет-видання: http://arxiv.org/
16
Тези
Landau-type inequalities for curves on Riemannian manifolds
Парасюк Ігор Остапович
2017
international scientific conference algebraic and geometric methods of analysis
c.99-100
17
Наукова стаття
Dynamical bifurcation in a system of coupled oscillators with slowly varying parameters
Парасюк Ігор Остапович
2016
Electronic Journal of Differential Equations
в.233 c.1-32
18
Наукова стаття
Гіперболічні інваріантні тори швидко-повільної системи, у якій спостерігається динамічна біфуркація багаточастотних коливань
Парасюк Ігор Остапович
2016
Нелінійні коливання
т.19 в.1 c.101-121
19
Наукова стаття
Василь Юхимович Слюсарчук (до 70-річчя від дня народження)
Бойчук Олександр Андрійович
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
2016
Нелінійні коливання
т.19 в.3 c.431-432
20
Тези
Дослідження процесу виникнення багаточастотних коливань у швидко-повільній системі нелінійної механіки
Парасюк Ігор Остапович
2016
Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна наукова конференція
c.105
21
Наукова стаття
Динамічна біфуркація багаточастотних коливань у швидко-повільній системі
Парасюк Ігор Остапович
Самойленко Анатолій Михайлович
2015
Український математичний журнал
т.7 c.890-914
22
Тези
Біфуркація коливних режимів у швидко повільній системі внаслідок втрати стійкості многовиду повільних рухів
Парасюк Ігор Остапович
2015
К.: НТУУ "КПІ"
c.180-184
23
Тези
Invariant tori of a fast-slow system exhibiting a dynamical bifurcation of the multi-frequency oscillations
Парасюк Ігор Остапович
2015
Видавництво Львівської політехніки
c.118
24
Навчальний посібник
Локальний аналіз нелінійних диференціальних рівнянь
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
2013
Аксіома
c.1-192
25
Наукова стаття
Квазіперіодичні екстремалі неавтономних лагранжевих систем на ріманових многовидах
Парасюк Ігор Остапович
2014
Український математичний журнал
т.66 c.1379-1398
26
Наукова стаття
Existence theorem for hyperbolic quasiperiodic solutions of Lagrangian systems on Riemannian manifolds
Парасюк Ігор Остапович
2013
arXiv - Інтернет-видання: http://arxiv.org/
c.1-16
27
Тези
Гіперболічні квазіперіодичні розв'язки лагранжових систем на ріманових многовидах
Парасюк Ігор Остапович
2014
Праці конференції
c.98
28
Тези
Про один випадок динамічної біфуркації автоколивань у тривимірній автономній системі
Парасюк Ігор Остапович
2014
Інститут математики НАН Украни
т.1 c.164
29
Наукова стаття
Variational approach for weak quasiperiodic solutions of quasiperiodically excited Lagrangian systems on Riemannian manigolds//
Парасюк Ігор Остапович
2012
Electronic Journal of Differential Equations
т.1 c.205-226
30
Наукова стаття
Теорема існування інваріантного перерізу над (R в ст. m) індефінітно монотонної системи в (R у ст. m помножити на R у ст. n)
Парасюк Ігор Остапович
2013
Український математичний журнал
т.65 c.103-118
31
Наукова стаття
Біфуркація автоколивань у двовимірній системі з повільнозмінними параметрами
Парасюк Ігор Остапович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки
т.13 c.163-180
32
Наукова стаття
До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.56-58
33
Підручник
Differential Equations
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
2012
Almaty
c.1-464
34
Тези
Існування слабких квазіперіодичних розв'язків лагранжевих истем на ріманових многовидах// Чотирнадцята Міжнародна наукова конференція ім. акад. Кравчука. 19-21 квітня 2012 р. Київ
Парасюк Ігор Остапович
2012
Праці конференції
т.1 c.335
35
Наукова стаття
Оцінка кількості ультрасубгармонік двовимірної майже автономної періодичної за часом гамільтонової системи.
Вакал Юлія Євгенівна
Парасюк Ігор Остапович
2011
Український математичний журнал
т.4 c.463-489
36
Наукова стаття
Лiпшицевi iнварiантнi тори iндефiнiтно монотонних систем
Парасюк Ігор Остапович
Самойленко Анатолій Михайлович
2012
37
Наукова стаття
До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Парасюк Ігор Остапович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.61
38
Навчальний посібник
Диференціальні рівняння
Капустян Олексій Володимирович
Касімова Ніна Василівна
Ловейкін Юрій В'ячеславович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Станжицький Олександр Миколайович
Сукретна Анна Василівна
Чернікова Ольга Сергіївна
2010
Видавництво механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.1-42
39
Наукова стаття
Наукові школи в галузі математики та механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
2009
40
Тези
Про обмежені та майже періодичні розв’язки лагранжевої системи на рухомому гелікоїді
Парасюк Ігор Остапович
2010
41
Наукова стаття
До сторіччя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.114.0000
42
Наукова стаття
Integral Representation of Solutions to Boundary Value Problems on the Half-Line for Linear ODEs with Singularity of the First Kind
Парасюк Ігор Остапович
2008
43
Наукова стаття
Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогоровських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами
Парасюк Ігор Остапович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.20 c.64.0000
44
Тези
Принцип Важевського в теорії обмежених розв'язків нелінійних неавтономних систем
Парасюк Ігор Остапович
2008
45
Тези
On V-bounded solutions of essentially nonlinear systems
Парасюк Ігор Остапович
2008
46
Інваріантні тори локально гамільтонових систем, близьких до умовно інтегровних
Парасюк Ігор Остапович
2007
Український математичний журнал
т.59 c.71.0000
47
Наукова стаття
Побудова границь зон нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінпера з тригонометричним потенціалом
Парасюк Ігор Остапович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.83.0000
48
Наукова стаття
Інваріантні тори локально гамільтонових систем, близьких до умовно інтегрованих
Парасюк Ігор Остапович
2007
Український математичний журнал
т.59 c.71.0000
49
Наукова стаття
Побудова границь зон нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом
Парасюк Ігор Остапович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.83.0000
50
Наукова стаття
Біфуркація козіотропних інваріантних торів при локально гамільтонових збуреннях інтегрованих систем та невиродженої деформації симплектичної структури
Парасюк Ігор Остапович
2006
51
Наукова стаття
Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
Парасюк Ігор Остапович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.20.0000
52
Довідник
Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анісімов Анатолій Васильович
Закусило Олег Каленикович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Трохимчук Ростислав Миколайович
2005
53
Наукова стаття
Про вступні іспити на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2005 році
Парасюк Ігор Остапович
Перегуда Олег Володимирович
2005

Повернення до списку

Вгору