Автори, співробітники Університету

Парахіна Марія Богданівна

Ідентифікатор автора: 38561
Кількість пошукових запитів автора: 833

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Правовий чинник в українсько-російських взаємовідносинах у питанні повернення культурного надбання України (1990‒2000-х роки)»
Парахіна Марія Богданівна
2018
Міжнародній науковій конференції на тему «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості», 23 лютого 2018 року на базі факультету соціальних наук в Університеті Вітаутаса Великого (Каунас, Литва) за сприяння Університета Віта
c.81-84
2
Матеріали конференції
Проблеми повернення й реституції культурних цінностей
Парахіна Марія Богданівна
2018
Міжнародній науковій конференції на тему «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості», 23 лютого 2018 року на базі факультету соціальних наук в Університеті Вітаутаса Великого (Каунас, Литва) за сприяння Університета Віта
3
Наукова стаття
THE PROBLEM OF RETRIEVAL OF UKRAINE’S CULTURAL PROPERTY IN THE UKRAINIAN-RUSSIAN MUTUAL RELATIONS: ON THE PROBLEMS HISTORY
Парахіна Марія Богданівна
2018
Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin]: науковий журнал
в.6 c.8-14
4
Наукова стаття
Історія і сьогодення українсько-російських реституційних взаємин: з питання повернення українських архівних матеріалів з Росії
Парахіна Марія Богданівна
2018
Virtus: Scientific Journal
в.26 c.227-231
5
Розділ монографії
Модернізація держави і суспільства в Україні у контексті процесів сучасного європейського державотворення // Україна в культурному та політичному просторі Європи (нариси історії)
Парахіна Марія Богданівна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.53
6
Матеріали конференції
Історичні умови включення України до Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1920-1923 рр.)
Парахіна Марія Богданівна
2017
Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» м. Сладковічево, Словацька Республіка
c.189-193
7
Матеріали конференції
Радянське кіномистецтво 1930-1940-х рр.: «соціалістичний реалізм»
Парахіна Марія Богданівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція: «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології» 16-17 червня 2017 року м. Шумен, Болгарія
c.149-151
8
Матеріали конференції
Проблема повернення культурного надбання України в українсько-російських взаємовідносинах: історія питання
Парахіна Марія Богданівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері суспільних наук» 20–21 жовтня 2017 р., Люблін, Республіка Польща
c.69-72
9
Наукова стаття
ECONOMICS AGAINST THE BACKGROUND OF GEOPOLITICAL CHALLENGES: TOWARDS UKRAINIAN-RUSSIAN ECONOMIC RELATIONS (1990S – 2000S)
Парахіна Марія Богданівна
2017
Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin]: науковий журнал
в.3 c.101-107
10
Наукова стаття
Геополітичні виклики першого двадцятиріччя після розпаду СРСР: економічний контекст
Парахіна Марія Богданівна
2017
Актуальні проблеми філософії та соціології
в.16 c.85-88
11
Наукова стаття
Історія формування української діаспори в Російській Федерації: економічні та соціально-політичні механізми виникнення та перспектива збереження
Парахіна Марія Богданівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.126 (№ 11) c.157-162
12
Матеріали конференції
Історія мовної проблеми в УРСР (1950-ті – перша половина 1960-х років)
Парахіна Марія Богданівна
2016
Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.81-85
13
Матеріали конференції
Пошуки історіографічного консенсусу українсько-російських взаємовідносин (1991-2010 рр.)
Парахіна Марія Богданівна
2016
Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.24-30
14
Матеріали конференції
«Українізаційні процеси» 1920-1930- х рр. та концепція «Теорії боротьби двох культур»
Парахіна Марія Богданівна
2016
Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук. Міжнародна науково-практична конференція
c.18-21
15
Матеріали конференції
Російсько-українське протистояння на мовно-культурному й міжцивілізаційному полі
Парахіна Марія Богданівна
2016
Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» м. Сладковічево, Словацька Республіка
c.176-179
16
Матеріали конференції
Українці в Російській Федерації: між асиміляцією й спробами збереження національної ідентичності
Парахіна Марія Богданівна
2016
Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук
c.174-178
17
Наукова стаття
Діяльність Українсько-російської комісії істориків та спроби написання спільного підручника з історії: досвід історичних зв’язків
Парахіна Марія Богданівна
2016
Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: Історія. Політологія.
в.15 c.73-82
18
Наукова стаття
Національна кінематографія України та Росії: Передісторія співпраці
Парахіна Марія Богданівна
2016
Вісник Маріупольського державного університету
в.16 c.101-109
19
Наукова стаття
Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави׃ політико-правові функції та практична діяльність (1654-1657 рр.)
Парахіна Марія Богданівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.113 c.7-11
20
Наукова стаття
«Соціалістичний реалізм» радянського кіномистецтва 1930-1940-х рр.: у пошуках ідеологічної парадигми
Парахіна Марія Богданівна
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
в.2, Частина 3 c.94-100
21
Наукова стаття
Проблеми і завдання розвитку українсько-російської музейної міждержавної практики 1991-2013рр.
Парахіна Марія Богданівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.119 c.57-60
22
Наукова стаття
Українська нація в загальноєвропейському контексті: українське питання в міжнародних відносинах кінця XVIII – початку ХХ ст.
Парахіна Марія Богданівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.120 c.50-53
23
Наукова стаття
Історичні засади консолідації та розвитку української нації: досвід, проблеми, пропозиції
Парахіна Марія Богданівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.123 c.35-37
24
Наукова стаття
Українсько-російські взаємовідносини: історичне минуле обох держав та пошуки історіографічного консенсусу (1991-2010 рр.)
Парахіна Марія Богданівна
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.202-208
25
Наукова стаття
Наукове співробітництво України та Росії у соціогуманітарній сфері
Парахіна Марія Богданівна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.81 c.73-77
26
Наукова стаття
Ползучая русификация в УССР: вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х годов
Парахіна Марія Богданівна
2014
Modern Science – Moderní věda
т.2 c.150-155
27
Наукова стаття
Влада і специфіка русифікації в УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х років (з історії мовної проблеми)
Парахіна Марія Богданівна
2014
Український історичний журнал
т.4 c.128-146
28
Наукова стаття
Особливості національної політики й законодавства України та Росії щодо національних меншин
Парахіна Марія Богданівна
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.148-156
29
Наукова стаття
Вирішення задач національного розвитку і регулювання міжнаціональних відносин на прикладі «концепції державної національної політики російської федерації»
Парахіна Марія Богданівна
2014
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.19 c.158-164
30
Монографія
Україна і Росія в 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ (міждержавні відносини в сфері культури).
Парахіна Марія Богданівна
2013
31
Наукова стаття
Розвиток міждержавних відносин України та Росії в бібліотечній галузі
Парахіна Марія Богданівна
2013
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.2 c.181.0000
32
Наукова стаття
Українсько-російські відносини в кризисні 1990-ті роки: теорія і практика співпраці
Парахіна Марія Богданівна
2013
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.3 c.176.0000
33
Наукова стаття
Досвід реституції історико-культурної спадщини в Україні: перші роки незалежності
Парахіна Марія Богданівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.115 c.49.0000
34
Наукова стаття
Від «мирного непорозуміння» до конфронтації: 1993 – 2012 роки в історії українсько-російських відносин
Парахіна Марія Богданівна
2013
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.1 c.121.0000
35
Наукова стаття
Розвиток театрального мистецтва в 1990-х – на початку 2000 років: українсько-російський контекст проблеми
Парахіна Марія Богданівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.75 c.122.0000
36
Наукова стаття
Міжнародні відносини і дипломатія українського козацтва: перші роки становлення та функціонування.
Парахіна Марія Богданівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.77 c.7.0000
37
Наукова стаття
Основні напрямки зовнішньої політики Русі ІХ – Х ст. у контексті державотворчих процесів
Парахіна Марія Богданівна
2012
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.181.0000
38
Наукова стаття
Українське козацтво та його роль у зовнішній політиці Великого князівства Литовського (кінець XV – початок XVI ст.)
Парахіна Марія Богданівна
2012
39
Наукова стаття
Більшовицька «теорія боротьби двох культур» і історичні реалії 30-60-х років ХХ ст.: еволюція проблеми
Парахіна Марія Богданівна
2012
Сумська старовина
c.21.0000
40
Наукова стаття
Українська мовна проблема на зламі ХІХ – ХХ ст.: деякі апологетичні теорії та практика вирішення
Парахіна Марія Богданівна
2012
Сумський історико-архівний журнал
c.52.0000
41
Наукова стаття
Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в ХХ ст
Парахіна Марія Богданівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.91 c.116.0000
42
Наукова стаття
Шляхи досягнення економічного суверенітету України як основа розвитку її соціокультурної сфери
Парахіна Марія Богданівна
2007
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.46.0000
43
Наукова стаття
Україна на міжнародній арені в ХХ ст.: змагання за власну державність
Парахіна Марія Богданівна
2007
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.130.0000
44
Наукова стаття
Діяльність міжнародних організацій в Україні
Парахіна Марія Богданівна
2008
45
Наукова стаття
Соціальні , економчні проблеми збереження наукових кадрів в Україні (90-ті рр.XX ст)
Парахіна Марія Богданівна
2006
46
Наукова стаття
Соціальні, економчні проблеми збереження наукових кадрів в Україні (90-ті рр.XX ст)
Парахіна Марія Богданівна
2006
47
Наукова стаття
Історіографія розбудови незалежної української держави в 90-х рр. XX ст.
Парахіна Марія Богданівна
2006
48
Наукова стаття
Формування і розвиток українського державотворення в 90-ті рр.XX ст.
Парахіна Марія Богданівна
2006
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
c.219.0000
49
Наукова стаття
Шляхи досягнення економічного університету України
Парахіна Марія Богданівна
2006
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.77.0000
50
Наукова стаття
Економічний чинник у розвитку української нації
Парахіна Марія Богданівна
2006
Сіверянський літопис
c.173.0000
51
Наукова стаття
Етнонаціональна політика у відродженні самостійної української держави у кінці XX - на початку XXI ст.
Парахіна Марія Богданівна
2006
52
Наукова стаття
Українська національно-культурна політика 1920-1930-х рр. у наукових працях
Парахіна Марія Богданівна
2006
Київська старовина
c.50.0000
53
Наукова стаття
Національна академія наук України: міжнародна наукова співпраця (90-ті рр.XX ст.)
Парахіна Марія Богданівна
2006
Український історичний збірник
c.294.0000
54
Наукова стаття
Становлення незалежної України: основні концепції історіографії
Парахіна Марія Богданівна
2006
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.99.0000
55
Наукова стаття
Національно-культурна політика України (1921-1939 рр.): історіографічний аналіз
Парахіна Марія Богданівна
2007
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.96.0000
56
Наукова стаття
Україна на шляху до Європейської інтеграції: реформи та перспективи
Парахіна Марія Богданівна
2007
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.140.0000
57
Наукова стаття
Тенденції формування і розвитку українського державотворення (90-ті рр. XX ст.)
Парахіна Марія Богданівна
2007
Історіографічні дослідження в Україні
c.319.0000
58
Наукова стаття
Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в XX ст.
Парахіна Марія Богданівна
2007
59
Наукова стаття
Державотворчий процес в Україні: стан та перспективи розвитку
Парахіна Марія Богданівна
2007

Повернення до списку

Вгору