Автори, співробітники Університету

Пасічніченко Олег Михайлович
Pasichnichenko Oleg Mykhailovych

Ідентифікатор автора: 38612
Author Identifier Number Scopus: 6505777091 →
Кількість пошукових запитів автора: 380

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Фізіології людини і тварин / Фундаментальної медицини /
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Нейро-гуморальна регуляція тонусу судин печінки

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 27, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Підручник
Биология: Учебник для 8 кл. общеобразовательных учебных. заведений
Балан Павло Георгійович
Остапченко Людмила Іванівна
Пасічніченко Олег Михайлович
2016
Київ: Генеза
c.1-288
2
Тези
Механізми скорочення ворітної вени печінки щурів під впливом дофаміну
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2017
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
c.80
3
Підручник
Біологія: підручник для 8-го кл. загальноосв. навч. закл.
Балан Павло Георгійович
Остапченко Людмила Іванівна
Пасічніченко Олег Михайлович
2016
Київ: Генеза
c.1-288
4
Наукова стаття
Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.2 c.141-144
5
Наукова стаття
Роль тромбоксану та лейкотрієнів у реалізації скоротливих реакцій ворітної вени, викликаних дією ацетилхоліну та норадреналіну
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2015
Фізіологічний журнал
т.61 c.70-75
6
Навчально-методичний комплекс
Збірник задач і тестів з фізіології людини і тварин
Данилов Сергій Анатолійович
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Куценко Тетяна Василівна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-77
7
Наукова стаття
Участь простаноїдів у механізмі скоротливих реакцій ворітної вени щурів на адреналін та норадреналін
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2013
Фізіологічний журнал
т.59 c.43-49
8
Наукова стаття
Скоротлива активність ворітної вени щурів, індукована ацетилхоліном, на фоні блокади адренорецепторів
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2014
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія
т.36 c.89-94
9
Тези
Роль тромбоксану у механізмі скоротливих реакцій ізольованих препаратів ворітної вени печінки щурів, зумовлених норадреналіном
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.39
10
Тези
Участь простаноїдів у скоротливих реакціях ворітної вени щурів, індукованих ацетилхоліном та норадреналіном за умов експериментальної портальної гіпертензії
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.23
11
Тези
Деякі особливості скоротливої активності ворітної вени щура під дією ацетилхоліну та норадреналіну
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.82
12
Навчальний посібник
Зошит-практикум з фізіології людини і тварин (друге видання, виправлене і доповнене)
Данилов Сергій Анатолійович
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Куценко Тетяна Василівна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2013
ТОВ «РА «АМТ»
т.2 c.1-144
13
Навчальний посібник
Біологія. Повний шкільний курс. Довідник: навчальний посібник для підготовки до ЗНО
Балан Павло Георгійович
Пасічніченко Олег Михайлович
Серебряков Валентин Валентинович
2013
Київ: Генеза
c.1-536
14
Навчальний посібник
Лекції з нервово-м’язової фізіології
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Цапенко Петро Костянтинович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-109
15
Наукова стаття
Вплив корвітину на печінковий кровообіг та серотоніну на скоротливу активність ворітної вени
Вовкун Тетяна Вікторівна
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.30-32
16
Тези
Участие простаноидов в сократительных реакциях воротной вены печени крыс под действием катехоламинов
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.37
17
Тези
Участь адренорецепторів у механізмі скорочення ворітної вени, індукованого ацетилхоліном
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2013
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 26-27 вересня 2013 р.)
c.43
18
Тези
Рrostanoids mediates constraction of the rat portal vein to cateсholamines
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
II Міжнародний симпозіум «Молекулярні механізми регулювання синаптичної передачі» (6-9 жовтня 2012р.)
c.65
19
Тези
Prostanoids mediates constriction of the rat portal vien to catecholamines
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
II International Symposium “Molecular mechanisms of synaptic transmission regulation” in memory of professor Vladimir Skok. Program and abstract book, Kyiv, Ukraine, 2012
т.2 c.24-25
20
Навчальний посібник
Зошит-практикум з фізіології людини та тварин
Данилов Сергій Анатолійович
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Куценко Тетяна Василівна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
ТОВ «РА «АМТ»
c.1-119
21
Наукова стаття
Участь ендотелiю у скоротливих реакцiях ворітної вени, iндукованих серотонiном
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.35-38
22
Наукова стаття
Mechanisms of Contractile Action of Acetylcholine on Hepatic Vein
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2011
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.2 c.379-387
23
Наукова стаття
Механізм скоротливої дії ацетилхоліну на печінкові вени
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2011
Фізіологічний журнал
т.57 c.21-28
24
Наукова стаття
Участь ендотелiю у скоротливих реакцiях воротньої вени, iндукованих серотонiном
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.35-37
25
Тези
Особенности влияния норадреналина на сократительную активность воротной вены печени крыс
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
14-й Славяно-Балтийский научный форум. – Санкт-Петербург, Россия – Гастро-2012
c.385
26
Тези
Участь ендотелію у вазомоторних реакціях ворітної вени щурів, індукованих норадреналіном
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.332
27
Тези
Скорочення інтактних та деендотелізованих препаратів ворітної вени під дією норадреналіну
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2011
З'їзд українського біофізичного товариства
т.5 c.135
28
Тези
The role of myoendothelial contacts in contracting mechanism in the portal vein under the influence of acetylcholine
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
3nd International Symposium “Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design”. Lviv
c.157
29
Тези
Участь простаноїдів у механізмі скорочення ворітної вени щурів під дією адреналіну та норадреналіну
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
c.55
30
Тези
The role of myoedothelial contacts in mechanisms of contractile activity of the rat portal vein under the influence of acetylcholine
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
3nd International Symposium “Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design”. Lviv
c.157
31
Тези
Ендотелійзалежні скорочення ворітної вени, індуковані норадреналіном
Пасічніченко Олег Михайлович
2010
XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 13-15 квітня 2010)
c.218
32
Тези
Роль ендотелію у вазомоторних реакціях ворітної вени щурів на ацетилхолін та норадреналін
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2010
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології: Міжнародна конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Харченка П.Д. та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача (6-8 жовтня 2010 р.)
c.1
33
Тези
Скорочення інтактних та деендотелізованих препаратів ворітної вени під дією норадреналіну
Пасічніченко Олег Михайлович
2011
ІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Фундаментальні і прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 19-22 вересня 2011р.)
c.76
34
Тези
Дослідження ролі простаноїдів у ендотелійзалежних скороченнях ворітної вени викликаних норадреналіном Ендотелійзалежні скорочення ворітної вени, індуковані норадреналіном
Пасічніченко Олег Михайлович
2010
XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 13-15 квітня 2010)
c.218
35
Тези
Скорочення інтактних та деендотелізованих препаратів ворітної вени щура при дії норадреналіну
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2011
V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки
c.111
36
Тези
Роль серотонина в регуляции кровообращения и тканевого дыхания печени
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2011
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.105-106
37
Тези
Особенности вазомоторного действия некоторых гуморальных факторов в печени
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2011
Научные труды ІІІ съезда физиологов СНГ, Ялта
c.148
38
Матеріали конференції
Участие гистамина в регуляции кровообращения и кислородного баланса печени
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2010
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.2 c.103
39
Матеріали конференції
Участь адренорецепторів у вазоконстрикторних реакціях венозних судин печінки на введення серотоніну
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2010
Фізіологічний журнал
т.18 c.85
40
Матеріали конференції
Вплив блокаторів тромбоксансинтази та циклооксигенази на скоротливу активність ворітної вени щура
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2010
Фізіологічний журнал
c.169
41
Тези
Дослідження ролі простаноїдів у ендотелійзалежних скороченнях ворітної вени викликаних норадреналіном
Пасічніченко Олег Михайлович
2009
IV Міжнародна конференція молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» від 15-18 грудня 2009, м. Харків
c.104-105
42
Тези
Участь аутокоїдів у регуляції печінкового кровообігу
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2010
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології: Міжнародна конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Харченка П.Д. та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача (6-8 жовтня 2010 р.)
т.5 c.132
43
Наукова стаття
Ендотелій залежне скорочення ворітної вени печінки щура під дією ацетилхоліну та норадреналіну
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2009
Фізика живого
т.17 c.127-129
44
Тези
Зміни кровообігу та кисневого гомеостазу печінки, зумовлені гістаміном. // Матеріали наукової конференції «Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій». - Луцьк – 2009
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2009
45
Тези
Зміни кровообігу та кисневого гомеостазу печінки, зумовлені гістаміном // Матеріали наукової конференції "Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій", Луцьк, 2009.
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2009
46
Тези
Автоматизована система контролю знань студентів// Матеріали наукової конференції "Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій", Луцьк, 2009
Кравченко Вікторія Іванівна
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
47
Тези
Multiple mechanisms of portal venous vessels contraction
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2009
Main Meeting of the Physiological Society «Physiology 2009» (Ireland, Dublin, 7-10 July 2009)
c.125
48
Навчальний посібник
Методичні вказівки до практикуму з фізіології крові та дихання
Комаренко Віктор Іванович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2007
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-43
49
Наукова стаття
Исследование вазоконстрикторного эффекта ацетилхолина в венозных сосудах печени
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2007
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
т.143 c.258-262
50
Наукова стаття
Участь ендотеліну-1 у регуляції кровообігу, кисневого балансу та жовчосекреторної функції печінки
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.11 c.8-10
51
Наукова стаття
З'ясування механізмів звужувальної дії ацетілхоліну на ворітну вену та її внутрішньопечінкові гілки
Комаренко Віктор Іванович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2006
Фізіологічний журнал
т.52 c.23-28
52
Наукова стаття
Зміни скоротливих реакцій ізольованих препаратів черевної аорти за умов неспецифічного навантаження NaCl
Пасічніченко Олег Михайлович
2006
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.19 c.43-47

Повернення до списку

Вгору