Автори, співробітники Університету

Пастушенко Тетяна Володимирівна
Pastushenko Tetiana Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 38623
Author Identifier Number Scopus: 56835556000 →
Кількість пошукових запитів автора: 605

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов природничих факультетів
Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: лексична семантика, когнітивна семантика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 8, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Check up Your Geo English: Навчально-методичний збірник з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 103 Науки про землю.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мегела Катерина Іванівна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
2
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції композит-колоративів на матеріалі твору О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»
т.2 в.31 c.24-28
3
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.24-27
4
Наукова стаття
Magnetic methods in tracing soil erosion, Kharkov Region, Ukraine
Вижва Сергій Андрійович
Меньшов Олександр Ігоревич
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
Studia Geophysica et Geodaetica
в.62 c.681-696
5
Наукова стаття
Magnetic methods in tracing soil erosion, Kharkov Region, Ukraine
Вижва Сергій Андрійович
Меньшов Олександр Ігоревич
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
Studia Geophysica et Geodaetica
в.62 c.681-696
6
Довідник
Навчально-науковий інститут «Інститут геології». Міжнародна діяльність
Байсарович Ірина Михайлівна
Михайлов Володимир Альбертович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-95
7
Навчальний посібник
English Syntax / Синтаксис англійської мови
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
Кременчук: ПП Щербатих О.В
c.3-272
8
Навчально-методичний комплекс
«Академічне письмо англійською мовою» для аспірантів та здобувачів ОР «Доктор Філософії» (PhD) в галузі «103 – Науки про Землю»
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.22
9
Навчально-методичний комплекс
«Усне наукове мовлення» для аспірантів та здобувачів ОР «Доктор Філософії» (PhD) в галузі «103 – Науки про Землю»
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-22
10
Наукова стаття
Функціональний рівень семантики тексту наукової анотації // Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.4 c.26-37
11
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.
Мизин Тетяна Олексіївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-132
12
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А2-В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.
Мизин Тетяна Олексіївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-132
13
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А1-А2 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.
Мизин Тетяна Олексіївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-128
14
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3- 160
15
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» четвертого року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-98
16
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» третього року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-78
17
Наукова стаття
Groundwater in the Ukrainian Tisza river basin management plan.
Байсарович Ірина Михайлівна
Гожик Андрій Петрович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016. Science and Technologies in Geology. Exploration and Mining. Conference proceedings.
т.1 в.III c.131- 138
18
Наукова стаття
Magnetic studies at Starunia paleontological and hydrocarbon bearing site (Carpathians, Ukraine)
Вижва Сергій Андрійович
Меньшов Олександр Ігоревич
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
Studia Geophysica et Geodaetica
19
Наукова стаття
Іноземні мови на геологічному факультеті у дзеркалі інтернаціоналізації навчального процесу
Байсарович Ірина Михайлівна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.80-93
20
Наукова стаття
Електричні властивості порід кембрію Волино-Поділля
Вижва Сергій Андрійович
Онищук Віктор Іванович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.67 c.38-43
21
Наукова стаття
Magnetic mapping and soil magnetometry of hydrocarbon prospective areas in western Ukraine
Вижва Сергій Андрійович
Меньшов Олександр Ігоревич
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2015
Studia Geophysica et Geodaetica
т.59 c.1-14
22
Наукова стаття
Естетичний семіомімесис кольору:мовні формули.
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.1 c.61-72
23
Тези
Опозиція як інструмент мислення та лінгвістичного аналізу
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2013
Міжнародна наукова конференція "Перші Почепцовські читання", 25-27 вересня 2013 р.
c.74-77
24
Наукова стаття
Усна історія: сучасність та перспективи в Україні
Боровик Микола Андрійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.111 c.4.0000
25
Наукова стаття
Конвергенція мовних засобів як механізм інтенсифікації іронії.
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2013
Іноземні мови на природничих факультетах.Міжкафедральний збірник.
c.20-31
26
Праці конференції
Перші Почепцовські читання.Опозиція як інструмент мислення та лінгвістичного аналізу.
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2013
Матеріали Міжнародної наукової конференції,25-27 вересня 2013 року.-К.:Вид.центр КНЛУ,2013.
т.1 c.74.0000
27
Наукова стаття
Прагматичні особливості назв-заголовків (на матеріалі перекладів англійської мови ХХІ століття).
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2012
28
Наукова стаття
Особливості мовного вираження концептуальної опозиції «Схід-Захід» у сучасному англомовному дискурсі.
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2012
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.177.0000
29
Наукова стаття
Прагматичні параметри мовленнєвого конфлікту
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2011
30
Наукова стаття
Семантична та концептуальна опозиція у прислів’ях та приказках.
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2010

Повернення до списку

Вгору