Автори, співробітники Університету

Пашков Сергій Олександрович
Pashkov Sergey

Ідентифікатор автора: 38660
Кількість пошукових запитів автора: 389

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Прогнозування надійності складних об’єктів радіоелектронної техніки та оптимізація параметрів їх технічної експлуатації з використанням імітаційних статистичних моделей
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-248
2
Монографія
Прогнозирование надежности сложных объектов радиоэлектронной техники и оптимизация параметров их технической эксплуатации с использованием имитационных статистических моделей
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-256
3
Монографія
Forecasting to reliability complex object radio-electronic technology and optimization parameter their technical usage with use the simulation statistical models
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-252
4
Наукова стаття
Аналіз якості професійної підготовки у ВВНЗ України на основі компетентнісного підходу
Осипа Володимир Олександрович
Пампуха Ігор Володимирович
Пашков Сергій Олександрович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.27 c.296-303
5
Наукова стаття
Автоматическое управление параметрами преобразователей в составе информационно-измерительных систем
Пашков Сергій Олександрович
2014
Сучасна спеціальна техніка
т.1 c.51-57
6
Наукова стаття
О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на его показатели надежности
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
т.2 c.127-131
7
Наукова стаття
Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
2014
Системи обробки інформації
т.6 c.51-55
8
Наукова стаття
Розвиток інформаційної безпеки автоматизованих систем управління
Охрамович Леся Володимирівна
Пашков Сергій Олександрович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.115-118
9
Наукова стаття
Теоретичні можливості підвищення рівня безвідмовності складного об’єкта РЕТ за рахунок проведення планових ремонтів
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
2014
Сучасна спеціальна техніка
т.2 c.61-67
10
Монографія
Имитационное статистическое моделирование процессов технического обслуживания и ремонта сложных объектов РЭТ: модели и оптимизация
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Сент-Гросс
c.1-244
11
Наукова стаття
Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ с использованием имитационной статистической модели
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.43 c.53-61
12
Наукова стаття
Шляхи зменшення витрат потужності і підвищення експлуатаційних властивостей військових гусеничних машин
Пашков Сергій Олександрович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.23.0000
13
Наукова стаття
Метрологічне забезпечення та його вплив на ефективність застосування озброєння і військової техніки в сучасних умовах
Пашков Сергій Олександрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.30 c.12-15
14
Наукова стаття
Методика визначення раціонального складу сил та засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів
Пашков Сергій Олександрович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.36 c.68-76
15
Тези
Інтеграція геоінформаційних систем і технологій у сфері дистанційного зондування Землі для вирішення військових задач
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.386-387
16
Тези
Функціональні можливості та сфери застосування модулів Arc View GIS – Spatial Analyst і Network Analyst
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2012
Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військових та спеціальних задачах („Січневі ГІСи”): науково-практичний семінар
т.3 c.43-48
17
Тези
Методика застосування Arcgis Server для проведення навчань у частинах Топографічної служби Збройних Сил України
Кольцов Руслан Юрійович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2012
Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.38-40
18
Наукова стаття
Алгоритми вирішення задачі про найкоротший маршрут на основі застосування теорії графів
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.33 c.335-343
19
Тези
Математична формалізація і алгоритм розв’язання задачі визначення маршруту пересування рухомого об’єкта за різноважливими критеріями
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2011
м. Львів, IV-та всеукраїнська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ», 12–13 квітня 2011 р.
c.125.0000
20
Наукова стаття
Математична формалізація і алгоритм розв’язання задачі визначення маршруту пересування рухомого об’єкта за різноважливими критеріями
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.28 c.328-331
21
Наукова стаття
Порядок використання геопросторової інформації для підтримки прийняття управлінських рішень
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.27 c.342-352
22
Тези
Порядок використання геопросторової інформації для підтримки прийняття управлінських рішень
Литвиненко Наталія Ігорівна
Пашков Сергій Олександрович
2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.253
23
Наукова стаття
Виховання у студентів гуманістичного ставлення до довкілля засобами еколого-економічної освіти
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Плахотнік Ольга Василівна
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.212.0000

Повернення до списку

Вгору