Автори, співробітники Університету

Пашнюк Леся Олегівна

Ідентифікатор автора: 38669
Кількість пошукових запитів автора: 523
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Процес оновлення матеріально-технічної бази виробництва / адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Transformation of Public Administration of the Social and Economic Policy in Ukraine by the Example of The Healthcare Reformation
Лозова Ганна Матвіївна
Пашнюк Леся Олегівна
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2020
Journal of Environmental Treatment Techniques
2
Навчально-методичний комплекс
Organization of production: Educational and methodological complex for students of economic specialties
Гончарова Ольга Миколаївна
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2019
Наукова столиця
3
Навчальний посібник
Організація виробництва
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
4
Навчальний посібник
Планування діяльності підприємства. Практикум
Андреюк Наталія Вікторівна
Пашнюк Леся Олегівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-189
5
Навчально-методичний комплекс
Организация производства
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-73
6
Навчально-методичний комплекс
Планування діяльності підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-83
7
Навчально-методичний комплекс
Організація виробництва
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-79
8
Наукова стаття
Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення
Пашнюк Леся Олегівна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.22 c.48-50
9
Наукова стаття
Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.144 c.35-38
10
Наукова стаття
Проблемы и перспективы инновационно-технологического развития пищевой промышленности Украины
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Экономика. Управление. Право.
т.3 c.316-321
11
Наукова стаття
M&A market in current conditions
Гончарова Ольга Миколаївна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.2 c.39-49
12
Наукова стаття
Using the capabilities of business entities to solve the social problems of society
Гончарова Ольга Миколаївна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст. Сборник наукчный статей
т.1 c.86-92
13
Тези
роль інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентних переваг підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
14
Тези
До питання оцінки ефективності використання власного капіталу підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: Міжнародна науково-практична конференція
15
Наукова стаття
Стан інноваційної активності підприємств харчової промисловості України
Пашнюк Леся Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.155-160
16
Наукова стаття
Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку
Пашнюк Леся Олегівна
2012
Економічний часопис – ХХІ
т.9 c.124-133
17
Тези
Передумови виникнення поняття "економічна безпека" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теория и практика экономики и предпринимательства"
Пашнюк Леся Олегівна
2012
18
Тези
Составляющие экономической безопасности предприятия // Материалы XXI конференции "Управление в социальных и экономических системах"
Пашнюк Леся Олегівна
2012
19
Тези
Соціальна відповідальність бізнесу як засіб вирішення соціально-економічних проблем країни
Пашнюк Леся Олегівна
2012
Соціально-економічні та правові аспекти розвитку світової економіки: Матеріали міжнародної конференції
20
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та напрямки реалізації
Пашнюк Леся Олегівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.196.0000
21
Наукова стаття
Концептуальні підходи до оновлення основних засобів промислових підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні: зб. наук. праць
Пашнюк Леся Олегівна
2011
22
Наукова стаття
Влияние консьюмеризма и инвайронментализма на маркетинговые решения современных предприятий // Сборник научных трудов Института экономики, управления и финансов Марийского государственного университета. - Йошкар-Ола
Пашнюк Леся Олегівна
2011
23
Тези
Исторический истоки консьюмеризма и его влияние на деятельность современных предприятий предприятия // Материалы конференции «Управление в социальных и экономических системах»
Мірошниченко Ольга Юріївна
Пашнюк Леся Олегівна
2011
Current problems in information and computational technologies
c.77.0000
24
Навчальний посібник
Економіка підприємства: збірник тестів і задач
Пашнюк Леся Олегівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
Шегда Анатолій Васильович
2010
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-240
25
Тези
Инновационно-инвестиционные возможности хлебопекарной отрасли Украины
Мірошниченко Ольга Юріївна
Пашнюк Леся Олегівна
2010
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
т.1 c.70-71
26
Наукова стаття
Вплив оновлення основних засобів на собівартість продукції підприємств хлібопекарської галузі України
Мірошниченко Ольга Юріївна
Пашнюк Леся Олегівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
т.20 c.109-116
27
Наукова стаття
Динаміка основних засобів та зміна їх структрури на підприємствах хлібопекарської галузі
Пашнюк Леся Олегівна
Шегда Анатолій Васильович
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.107.0000
28
Наукова стаття
Проблеми ресурсного забезпечення підприємств хлібопекарської промисловості
Пашнюк Леся Олегівна
2008
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.2 c.84.0000
29
Тези
Перспективи розвитку підприємств хлібопекарської галузі Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Сб. материалов конфер. / Материалы междунар. науч.-практ. конфер. Алушта, 26-28 сентября 2008 г.
Пашнюк Леся Олегівна
2008
30
Наукова стаття
Виробнича система підприємства та роль основних засобів в забезпеченні її адаптації до змін зовнішнього середовища.
Пашнюк Леся Олегівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.265.0000
31
Наукова стаття
Внутрішнє середовище підприємства як складна система
Пашнюк Леся Олегівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.330.0000
32
Наукова стаття
Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання
Пашнюк Леся Олегівна
2007
Актуальні проблеми економіки
в.1
33
Наукова стаття
Амортизаційна політика держави на сучасному етапі
Пашнюк Леся Олегівна
2006
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.4
34
Тези
Роль оновлення основних фондів в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2006
Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
35
Наукова стаття
Внутрішньо-організаційні зміни в процесі адаптації промислових підприємств до потреб ринку
Пашнюк Леся Олегівна
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.6
36
Наукова стаття
Джерела фінансування оновлення основних фондів та напрями їх вдосконалення
Пашнюк Леся Олегівна
2005
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.9
37
Наукова стаття
Стан та проблеми оновлення основних виробничих фондів промисловості
Пашнюк Леся Олегівна
2005
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
в.5
38
Тези
Державне сприяння оновленню основних виробничих фондів промисловості
Пашнюк Леся Олегівна
2005
Дні науки 2005. Економіка підприємства та промисловості: матеріали міжнародної конференції
39
Тези
Оновлення техніко-технологічної бази як основний чинник підаищення конкурентоспроможності підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2005
Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Міжнародна конференція
40
Тези
К вопросу адаптации предприятий к изменениям внешней среды
Пашнюк Леся Олегівна
2005
Управление в социальных и экономических системах: Материалы международной конференции
41
Тези
Вплив податкової політики на оновлення основних фондів підприємств
Пашнюк Леся Олегівна
2005
Проблемы повышения эффективнсоти деятельности предприятий в современных условиях: Материалы международной конференции

Повернення до списку

Вгору