Автори, співробітники Університету

Пащук Лідія Віталіївна
Pashchuk Lidiia Vitaliivna

Ідентифікатор автора: 38674
Кількість пошукових запитів автора: 708
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародні економічні відносини / Маркетинг / Стратегічне управління підприємств /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Managing multicultural environment in international companies
Дьоміна Оксана Миколаївна
Пащук Лідія Віталіївна
2018
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world II International scientific-practical conference
c.83-86
2
Навчально-методичний комплекс
International Management. Course learning and teaching materials for students at Master degree, Specialty: 075 Marketing, Field of knowledge: 07 Management and Administration, Education program: Marketing
Дьоміна Оксана Миколаївна
Пащук Лідія Віталіївна
Старостіна Алла Олексіївна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчально-методичний комплекс
International Management. Course learning and teaching materials for students at Master degree, Specialty: 051 Economics, Field of knowledge: 05 Social and Behavioral Sciences, Education program: International Economics
Дьоміна Оксана Миколаївна
Пащук Лідія Віталіївна
Старостіна Алла Олексіївна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Навчальний посібник
Розвиток членської бази бізнес-об’єднань
Пащук Лідія Віталіївна
2018
http://platforma-msb.org/rozvytok-chlenskoyi-bazy-biznes-obyednan-posibnyk/
c.1-49
5
Навчальний посібник
Підвищення конкурентоспроможності українських малих та середніх підприємств як чинник національної безпеки
Пащук Лідія Віталіївна
Кузнецова Юлія Віталіївна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.63-66
6
Наукова стаття
Strengthening Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Municipalities
Пащук Лідія Віталіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2017
Journal of Applied Economic Sciences
т.12 в.6(52) c.1713-1724
7
Навчально-методичний комплекс
Управління персоналом. Навчально-методичний комплекс (англійською мовою). Personnel Management. Syllabus
Пащук Лідія Віталіївна
Старостіна Алла Олексіївна
2017
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.1-27
8
Наукова стаття
Managing economic effectiveness of marketing in transnational companies
Булкот Оксана Вікторівна
Пащук Лідія Віталіївна
2017
Baltic Journal of Economic Studies
т.3 в.2 c.18-25
9
Наукова стаття
Strengthening Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Municipalities
Пащук Лідія Віталіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2017
Journal of Applied Economic Sciences
т.12 в.6(52) c.1713-1724
10
Розділ монографії
The market strategies of companies in the innovative and high technology products market
Журило Вікторія Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2016
Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels
т.3 c.194-211
11
Словник
Міжнародна економіка. Термінологічний словник
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.8, 21, 24-27, 31, 41, 43, 51-52, 63-64, 70, 71-72, 77, 80, 81-82, 96, 128-129, 137-138, 142, 145-146, 152, 155, 168-171, 176-177, 179-180, 186, 190, 211-121, 224, 235-237
12
Наукова стаття
Using merchandising to manage consumer behaviour globally
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2016
Evropsky Chasopis Ekonomiky a Managementu
т.2 c.124-129
13
Наукова стаття
Using neuromarketing to support effective marketing functions
Пащук Лідія Віталіївна
2016
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.4 c.102-105
14
Наукова стаття
Marketing-Based human resource management strategy development
Пащук Лідія Віталіївна
2016
Технологічний аудит та резерви виробництва
c.33-39
15
Тези
Project management application to manage marketing activity
Пащук Лідія Віталіївна
2016
The formation of modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes - 2016
т.1 c.42-44
16
Тези
Розробка стратегії управління персоналом підприємств хімічної галузі на основі маркетингових підходів та інструментів
Пащук Лідія Віталіївна
2016
Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці: наукова конференція
в.IV c.19
17
Монографія
Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография
Длігач Андрій Олександрович
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Кузьома Олена Юріївна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.1-348
18
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
19
Наукова стаття
Особливості контролю ефективності маркетингу в міжнародних компаніях
Пащук Лідія Віталіївна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.215-218
20
Наукова стаття
Міжнародні системи мерчандайзингу в управлінні поведінкою споживачів
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.163 c.57-63
21
Розділ монографії
Мерчандайзинг в управлении поведением конечных потребителей на национальных и международных рынках // Глобальные трансформации международной экономической системы
Пащук Лідія Віталіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.115-140
22
Тези
Напрями використання технологій нейромаркетингу у комерційній діяльності підприємств
Журило Вікторія Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.88-91
23
Тези
Sustainable Investing Strategy as a Current Demand of the Knowledge Economy in Global Market
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2015
Rozwoj Gospodarki Narodovej: teoria I praktyka (Розвиток національної економіки: теорія і практика): Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.232-234
24
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчально-методичний комплекс дисциплін кластеру та спеціалізації для студентів напряму підготовки/ спеціальності «Міжнародна економіка»
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-302
25
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни “Міжнародні організації” для студентів 1 року навчання ОКР «бакалавр» спеціальності 8. 03050301 «Міжнародна економіка».
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-44
26
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни “Міжнародні організації” (російською мовою) для студентів 1 року навчання ОКР «бакалавр» спеціальності 8. 03050301 «Міжнародна економіка».
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1--44
27
Наукова стаття
Перспективні напрями використання нейромаркетингу в управлінні поведінкою споживачів
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Маркетинг в Україні
т.214 c.16-24
28
Наукова стаття
Маркетинг и стейкхолдеры неприбыльных организаций
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Маркетинг в Україні
т.212 c.17-21
29
Наукова стаття
Контроль эффективности в маркетинговом планировании
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Маркетинг в Україні
т.2013 c.18-22
30
Праці конференції
Merchandising As An Effective Tool To Impact The Global Consumer Behavior
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Zbio`r Raporto`w naukowych. „ Aktualne naukove badania/ Od teorii do praktyk
c.62-65
31
Праці конференції
International bio-economy concept expansion and possibility of its implementation in Ukraine under requirements of a knowledge-based green economy
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
c.67
32
Навчальний посібник
Маркетинг для бізнес асоціацій. Сучасні можливості практичного використання /Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Пащук Лідія Віталіївна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.0.0000
33
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку.
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.2 c.0.0000
34
Наукова стаття
Marketing Application in Management of the Corporate Sector Enterprises
Бутенко Наталія Василівна
Пащук Лідія Віталіївна
2013
Приднепровская магистраль
т.1 c.99.0000
35
Наукова стаття
Managing Stakeholders of Non-For-Profit Organisations Using Marketing Techniques in CIS Сountries Under Global Instability
Комендант Олена Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2013
36
Наукова стаття
Project Management in Marketing: Modern Trends and Perspectives of Application
Пащук Лідія Віталіївна
2013
37
Наукова стаття
Сегментация рынка труда как эффективный инструмент для работодателя
Пащук Лідія Віталіївна
2013
Електронная версія
т.1 c.2.0000
38
Наукова стаття
Маркетингові засади підвищення ефективності діяльності бізнес-асоціацій
Пащук Лідія Віталіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.6.0000
39
Наукова стаття
Synergic effects of the partnership networks formation at the industrial market
Бутенко Наталія Василівна
Пащук Лідія Віталіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.1.0000
40
Праці конференції
Особенности проведения маркетингового аудита в деятельности международной компании
Пащук Лідія Віталіївна
2013
41
Праці конференції
Management in Marketing: Modern Trends and Perspectives of Application
Пащук Лідія Віталіївна
2013
42
Праці конференції
Просування в рамках нульового або обмеженого бюджету
Пащук Лідія Віталіївна
2013
43
Праці конференції
Marketing tools to develop effective human resource management strategy
Пащук Лідія Віталіївна
2013
44
Наукова стаття
Маркетинг персоналу як чинник управління підприємницькими структурами
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.111.0000
45
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.4 c.15-19
46
Наукова стаття
Особливості формування комплексу маркетингу в сфері туристичних послуг
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.73 c.200.0000
47
Наукова стаття
Лізинг персоналу як нетрадиційна форма його привернення
Білорус Тетяна Валеріївна
Пащук Лідія Віталіївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.52-56
48
Наукова стаття
Особливості конкурентного аналізу в управлінні персоналом підприємства
Пащук Лідія Віталіївна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
т.88 c.157-161
49
Наукова стаття
Імідж працедавця як вирішальний чинник при виборі місця роботи// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
Пащук Лідія Віталіївна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
т.88 c.157-161
50
Наукова стаття
Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору
Бутенко Наталія Василівна
Пащук Лідія Віталіївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.22-24

Повернення до списку

Вгору