Автори, співробітники Університету

Пелюх Петро Федорович

Ідентифікатор автора: 38684
Кількість пошукових запитів автора: 398

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Відділ загальної фізіології НДІ фізіології

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Роль некоторых производных мезенхимальной ткани в формировании периодической деятельности пищеварительного тракта
Пелюх Петро Федорович
2015
Вестник науки Сибири: серия "Медицинские технологии"
т.15 c.326-332
2
Матеріали конференції
К вопросу о роли производных мезенхимальной ткани в формировании периодической деятельности пищеварительного тракта
Пелюх Петро Федорович
2014
20-я Международная научно-практическая конференция «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» (Россия, Томск, 8-10 окт. 2014 г.)
c.163-166
3
Матеріали конференції
Значение «фибробласт –подобных клеток» в механізмах регуляции моторной функции желудочно-кишечного тракта
Пелюх Петро Федорович
2014
Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных функций в норме и при патологи : материалы научно- практической конференции с международным участием, посвященной памяти профессора Е. Ф. Ларина (г. Томск, Россия, 19-20 ноября 2013 г.)
c.161-164
4
Наукова стаття
Hydrogen sulfide effects on parameters of еlectrical and contractile activity of guinea pig taenia coli
Пелюх Петро Федорович
2014
International Symposium Gasotransmitters: Physiology and Pathophysiology (Kazan, Russia, September 21-23, 2014)
c.14-15
5
Праці конференції
Вплив флавоноїду кверцетину на електро-механічне спряження гладеньких м'язів
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2014
Збірник наукових праць "13 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях"
c.251-263
6
Тези
Іонні механізми впливу вазопресину на електричну та скоротливу активність гладеньких м'язів шлунка морської свинки
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.119
7
Тези
Дослідження ролі циклічних нуклеотидів у механізмах впливу вазопресину на гладенькі м'язи шлунка
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.80
8
Наукова стаття
Вплив флавоноїдів на функціональний стан печінки та шлунково-кишкового тракту за умов норми та різних патологій
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
Штанова Лідія Яківна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.33-36
9
Наукова стаття
Влияние гидроген сульфида натрия на электрическую и сократительную активности гладких мышц taenia coli морской свинки
Пелюх Петро Федорович
2013
Зб. наук. пр., 12 Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (9-13 вересня2013 р.), Київ- Харків- АР Крим
т.1 c.279-285
10
Тези
Деякі механізми впливу етанолу на електро-механічне спряження гладеньких м'язів шлунково-кишкового тракту та сечоводу
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2013
Зб. наук. пр., 12 Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (9-13 вересня2013 р.), Київ- Харків- АР Крим
т.1 c.262-270
11
Тези
Влияние этанола на электрофизиологические, биофизические и механические параметры гладких мышц мочеточника
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2013
Доклады 19 Международная научно-практическая конференция «Природные и интелектуальные ресурсы Сибири» СибРесурс, г.Новосибирск, 12 октября 2013 г.
т.1 c.165-172
12
Наукова стаття
Эффекты гидроген сульфида натрия на параметры электрической и сократительной активности гладких мышц taenia coli морской свинки
Пелюх Петро Федорович
2011
Медична хімія
т.13 c.142
13
Наукова стаття
Интерстициальные клетки Кахаля: что лежит в основе их работы?
Пелюх Петро Федорович
2011
Медична хімія
т.13 c.181-182
14
Тези
Роль циклических нуклеотидов в механизмах влияния эндотелина-1 на электрическую и сократительную активность гладкомышечных клеток воротной вены
Пелюх Петро Федорович
Янчук Петро Іванович
2012
Материалы VII сибирского съезда физиологов с международным участием (27-29 июня 2012 г.). Красноярск
c.631-632
15
Матеріали конференції
Дослідження ролі циклічних нуклеотидів в механізмах впливу ендотеліну-1 на гладенькі м’язи ворітної вени щура
Пелюх Петро Федорович
Янчук Петро Іванович
2011
З'їзд українського біофізичного товариства
т.5 c.112
16
Наукова стаття
Интерстециальные клетки Кахаля: что заставляет их работать
Пелюх Петро Федорович
2011
Научно-практическая конференция "Природные и интелектуальные ресурсы Сибири"
т.17 c.168-171
17
Наукова стаття
Деякі іонні механізми впливу простагландину Е2 на електромеханічну активність ворітної вени
Пелюх Петро Федорович
2011
Збірник наукових праць "10 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (5-9 вересня 2011 р.)
т.10 c.134-146
18
Наукова стаття
Влияние донора SH+ гидросульфида натрия на параметры электрической и сократительной активности гладких мышц
Пелюх Петро Федорович
2011
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.82-87
19
Тези
Іонні механізми впливу вазопрессину на електричну та скоротливу активність гладеньких м’язів кишечника морської свинки
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2011
З'їзд українського біофізичного товариства
т.5 c.88
20
Тези
Интерстициальные клетки Кахаля как причина формирования периодического ритма тонкого кишечника (введение в проблему)
Пелюх Петро Федорович
2011
Съезда Казахстанского физиологического общества "Современная физиология: от клеточно-молекулярного до интегративной основы здоровья и долголетия"
т.7 c.24912
21
Наукова стаття
З’ясування шляхів реалізації дії ендотеліну-1 на скоротливу та електричну активність гладеньком’язових клітин ворітної вени щура
Пелюх Петро Федорович
Янчук Петро Іванович
2010
Вісник Черкаського державного університету. Сеоія: Природничі науки
c.106-109
22
Наукова стаття
Значение клеток Кахаля в формировании пейсмекерной активности желудочно-кишечного тракта
Пелюх Петро Федорович
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.312.0000
23
Наукова стаття
Реалізація впливу ендотеліну-1 на гладенькі м'язи ворітної вени щура
Пелюх Петро Федорович
Янчук Петро Іванович
2010
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.377-390
24
Тези
Вплив деяких гормонів і біологічно активних речовин на гладком"язові клітини шлунково-кишкового тракту// Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”. Київ, 6-8 жовтня 2010, и
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2010
25
Тези
Роль клеток Кахаля в формировании периодического мио-электрического ритма ЖКТ//Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”. Київ, 6-8 жовтня 2010,
Пелюх Петро Федорович
2010
26
Праці конференції
Іонні механізми дії пентагастрину на електричну і скоротливу активність гладеньких м’язів повздовжнього шару кишечника
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
2006
Матеріали Міжнар. наук. конф. "Механізми функціонування фізіологічних систем"
c.118.0000

Повернення до списку

Вгору