Автори, співробітники Університету

Пелюх Любов Іванівна

Ідентифікатор автора: 38685
Кількість пошукових запитів автора: 738

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: НДС Біофізики

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
The contribution of Mg2+, Ca2+-atpase, K+-atpaseand calmodulin in mechanisms of colonic motility in rat model of parkinson's disease
Довбинчук Таїса Володимирівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
Нестерук Катерина Володимирівна
2017
Smooth Muscles Physiology, Biophysics and Pharmacology:Симпозіум
c.14
2
Тези
The disturbance of central dopaminergic neurons in rat model of parkinson`s disease increases susceptibility to colonic inflammation
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2015
United European Gastroenterology Journal
т.3 c.444
3
Тези
P1017 the disturbance of central dopaminergic neurons in rat model of parkinson's disease increases susceptibility to colonic inflamation
Гарманчук Людмила Василівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2015
23rd united european gastroenterology week barcelona 2015
т.3 c.444
4
Матеріали конференції
Вплив хронічної алкоголізації на ступінь деструктивних змін скелетних мязів у щурів
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
т.86 в.5 (2) c.149-150
5
Тези
Effect of ethanol on actomiosin ATPase activity of muscles with different sensitivity to alcohol
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Трушина Валентина Анатоліївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
6
Наукова стаття
Вплив двомісячної алкоголізації на функціональну активність скоротливих білків plantaris щурів
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
т.1 c.108.0000
7
Наукова стаття
ATP-азна активність актоміозинового комплексу скелетних м'язів кроля за дії ультразвуку
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.84 c.54.0000
8
Наукова стаття
Вплив пестицидів на функціональні характеристики актоміозинового комплексу скелетних м'язів
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.26.0000
9
Наукова стаття
Изменения степени окисления актомиозина скелетных мышц и показателей липидного обмена плазмы крови крыс в условиях хронической алкоголизации/Матеріали ІІ міжнародного семінару «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології»
Мартинюк Віктор Семенович
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.123.0000
10
Наукова стаття
Вплив двомісячної алкоголізації на функціональну активність скоротливих білків plantaris щурів
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
т.1 c.108.0000
11
Тези
Вплив хронічної алкоголізації щурів на ступінь деструктивного порушення скелетних м’язів // Тезисы докладов «Адаптационные стратегии живых систем», 11-16 июня, 2012, Новый Свет, Украина
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
12
Тези
Muscle protein damage by chronic alcohol consumption // Abstracts of 3-rd International Symposoum: «Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design», 17-23 September 2012, Lviv, Ukraine
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
13
Тези
Структура та функціональна активність окисно-модифікованого актоміозину// Науково-практична конференція "Биологически активные вещества фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения", Новый Свет, Крым, Украина, 23-28 мая 2011
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
14
Тези
АТФазна активність нативного та реконструйованого актоміозину скелетних м”язів за дії ультразвуку різних режимів // V з”їзд українського біофізичного товариства, Луцьк, 2011 р
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
15
Тези
АТФазна активність нативного та реконструйованого актоміозину скелетних м»язів за дії ультразвуку різних режимів //тези доповідей V з»їзду українського біофізичного товариства – Луцьк: Волинський націон. ун-тет ім.. Лесі Українки
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
16
Тези
АТФазна активність нативного та реконструйованого актоміозину скелетних м’язів за дії ультразвуку різних режимів // V з’їзд Українського біофізичного товариства: тези доповідей - Луцьк: Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2011
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
17
Навчальний посібник
Особливості цінносно-мотиваційної та емоційної структури особистості юнаків та дівчат шкільного віку
Остапченко Людмила Іванівна
Пелюх Любов Іванівна
Філімонова Наталя Борисівна
2010
Збірник наукових праць Університету імені Грінченка
т.1 c.72-159
18
Наукова стаття
Actomyosin superprecipitation under oxidative modification and action of continuous ultrasound with different intensities
Богуцька Катерина Іванівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2010
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
c.239.0000
19
Наукова стаття
Вплив неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м”язів кроля
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.77.0000
20
Наукова стаття
Особливості ціккістно-мотиваційної та емоційної структури особистості юнаків та дівчат шкільгого віку ./Збірник наукових праць “ Педагогічна освіта. Теорія і практика. Педагогіка. Психологія”.”
Остапченко Людмила Іванівна
Пелюх Любов Іванівна
Філімонова Наталя Борисівна
2010
21
Тези
АТФазна активність структурних компонентів міофібрили скелетних м”язів під впливом ультразвуку
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.98.0000
22
Тези
Вплив ультразвуку різних режимів на структурні характеристики тропоніну та міозину скелетних м”язів//Український фізіол.журн..Матеріали Українського фізіологічного з”зду 2010.-
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2010
23
Тези
Вплив донорів NO та NEM на АТФазні активності, суперпреципітацію та вміст SH-груп в скоротливих білках серцевого м”язу//V Международная научная конференция "Психофизиологические и висцеральные функции в норме и патологии".-Київ.-7-8 жовтня 2010
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2010
24
Тези
Вплив ультразвуку різних режимів на структурні характеристики тропоніну та міозину скелетних м”язів
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2010
Український фізіологічний журнал
т.56 c.151.0000
25
Тези
Вплив ультразвуку терапевтичного діапазону на кінетичні характеристики суперпреципітації актоміозину скелетних м'язів // VI Международный симпозиум "Актуальные проблемы биофизической медицины". Киев, 2009
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2009
26
Тези
Ultrasound influence of different modes on skeletal muscle troponin and myosin structural properties
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.226.0000
27
Наукова стаття
Вплив кальцію на власну флуоресценцію актоміозину при дії ультразвуку різних режимів
Давидовська Тамара Леонідівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2008
Физика живого
т.16 c.34.0000
28
Тези
Effect of ultrasound on structural and functional characteristics of skeletal muscle myosin.
Качкарова Леся Анатоліївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2008
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
т.2 c.311.0000
29
Наукова стаття
Біологічна ефективність терапевтичного ультразвуку різних інтенсивностей
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.50 c.96.0000
30
Тези
Вплив біофізичних факторів на скорочувальну активність скелетних м’язів // Матеріали УІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”. Київ. 21-22 вересня 2006 р.
Пелюх Любов Іванівна
2006
31
Тези
Вільнорадикальне окиснення як механізм експериментального запалення верхніх дихальних шляхів // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”. Київ. 4-6 жовтня 2006 р.
Качкарова Леся Анатоліївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
32
Тези
Вплив ультразвуку терапевтичного діапазону на структурно-функціональні властивості актоміозину скелетних м’язів // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду. Харків. 24-47 жовтня 2006 р.
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
33
Тези
Вплив Са2+ на спектральні характеристики тропоніну м’язів у комплексі з піренілом // Матеріали Міжнародної конференції “Механізми функціонування фізіологічних систем”. Львів. 8-11 листопада 2006 р.
Давидовська Тамара Леонідівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
34
Тези
Вплив ультразвуку на АТФазну активність скелетних м’язів // Матеріали Міжнародної конференції “Механізми функціонування фізіологічних систем”. Львів. 8-11 листопада 2006 р.
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006
35
Тези
Механізми лікувальної дії ультразвуку при хронічному тонзиліті // Матеріали IV з’їзду Українського біофізичного товариства. Донецьк. 19-21 грудня 2006 р.
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
2006

Повернення до списку

Вгору