Автори, співробітники Університету

Пенкова Лариса Володимирівна
Penkova Larysa V.

Ідентифікатор автора: 38689
Кількість пошукових запитів автора: 607

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Посада: н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Кінетика та електронна структура металічних центрів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Combined analysis of chemical bonding in a CuII dimer using QTAIM, Voronoi tessellation and Hirshfeld surface approaches
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
2015
Acta Crystallographica Section B : Structural Science
т.71 c.543-554
2
Навчальний посібник
Фізична хімія. Практикум та тестові завдання
Олексенко Людмила Петрівна
Павліщук Анна Віталіївна
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-224
3
Наукова стаття
Chloride Ion-Aided Self-Assembly of Pseudoclathrochelate Metal Tris-pyrazoloximates
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
Inorganic Chemistry
т.53 c.3062–3071
4
Наукова стаття
A Mononuclear Mn(II) Pseudoclathrochelate Complex Studied by Multi-Frequency Electron-Paramagnetic-Resonance Spectroscopy
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
The Journal of Physical Chemistry Letters (ACS Publications)
т.5 c.886–889
5
Наукова стаття
Heterobinuclear Zn–Ln and Ni–Ln Complexes with Schiff-Base and Carbacylamidophosphate Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Catalytic Activity
Амірханов Володимир Михайлович
Амірханов Олексій Володимирович
Знов'як Катерина Олександрівна
Мороз Олеся Федорівна
Пенкова Лариса Володимирівна
Слива Тетяна Юріївна
2014
European Journal of Inorganic Chemistry
т.23 c.3720–3730
6
Наукова стаття
On a Way to New Types of the Hybrid Polyazomethine-Pyrazolate Metal Pseudomacrobicyclic Complexes: the Synthesis and Structure of their Ligand Synthones
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
Макрогетероциклы
т.7 c.34-39
7
Наукова стаття
Реакции азометиновых производных 3-ацетилпиразола и синтез псевдомакробициклических комплексов переходных 3d-металлов на их основе
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
8
Тези
A mononuclear Mn(II) pseudo-clathrochelate complex studied by multi-frequency electron-paramagnetic-resonance spectroscopy
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
22d Benelux EPR Society Meeting
c.21
9
Тези
A mononuclear Mn(II) pseudo-clathrochelate complex studied by multi-frequency electron-paramagnetic-resonance spectroscopy
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
Chemistry in Relation to Physics and Materials Sciences: International Conference
c.9
10
Тези
Experimental QTAIM, Voronoi tesselation and Hirshfeld surface analysis of [Cu2(HPzOx)2Cl2Py2]
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
2014
Chemistry of Organoelement Compounds & Polymers: Internatinal Conference
c.88
11
Наукова стаття
Cage Metal Complexes: X-ray Structure, and Spectral and Redox Behavior of the First Hybrid Iron(II) Clathrochelatoscorpionate and Its Pyrazoloxime-Armed Macrocyclic Intermediate
Пенкова Лариса Володимирівна
2013
European Journal of Inorganic Chemistry
т.12 c.1987-1992
12
Тези
Polynuclear copper(II) complexes based on a non-symmetric 3,5-disubstituted pyrazolate ligand
Голеня Ірина Олександрівна
Малінкін Сергій Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2013
XII Internat. Symp. on Inorganic Biochemistry Collaboration and Beyond. 28 August-1 September 2013 Wroclaw, Poland
c.117
13
Тези
First pseudo-clathrochelate d-metal tris-pyrazoloximates: synthesis, X-ray structure and pH-potentiometry
Пенкова Лариса Володимирівна
2013
XII Internat. Symp. on Inorganic Biochemistry Collaboration and Beyond. 28 August-1 September 2013 Wroclaw, Poland
c.104.0000
14
Наукова стаття
Bis{4-[(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-selanyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-2-ium} chloride monohydrate
Знов'як Катерина Олександрівна
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Середюк Максим Леонідович
2012
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.68 c.2068
15
Наукова стаття
Facile synthesis of Cu(II) complexes of mono- and bicondensed N donor Schiff base 1H-pyrazolate ligands: Crystal structures, spectroscopic and magnetic properties
Малінкін Сергій Олександрович
Мороз Юрій Сергійович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2012
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
т.37 c.77-84
16
Наукова стаття
Каталітична активність тетраядерного комплексу міді(ІІ) з топологією молекулярної гратки в реакції окиснення 3,5-ди-трет-бутилпірокатехіну
Малінкін Сергій Олександрович
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
2012
Український хімічний журнал
т.5 c.28-34
17
Наукова стаття
Catalytic activity of the tetranuclear Cu(II) grid complex in the oxidation of di-tert-butyl catechlel
Малінкін Сергій Олександрович
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
2012
Український хімічний журнал
т.78 c.28-34
18
Наукова стаття
Bis[m4-(E)-N-(3-amino-2,2-dimethylpropyl)-2-(hydroxyimino)propanamide(2-)]bis[(E)-N-(3-amino-2,2-dimethylpropyl)-2-(hydroxyimino)propanamide]dicopper(II) bis[(E)-3-(2-(hydroxyimino)propanamido)-2,2-dimethylpropan-1-aminium] bis[(E)-(3-(2-(hydroxyimino)pro
Бувайло Андрій Іванович
Котова Наталія Володимирівна
Павліщук Анна Віталіївна
Пенкова Лариса Володимирівна
2012
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.68 c.m1480–m1481
19
Наукова стаття
(3-Acetyl-5-carboxylato-4-methyl-1H-pyrazol-1-ido-k2N1,O5)aqua[(pyridin-2-yl)methanamine-k2N,N']copper(II)
Малінкін Сергій Олександрович
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
2012
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.67 c.2634-2635
20
Наукова стаття
Dibromidobis(3,5-dimethyl-1H-pyrazole-kN2)cobalt(II)
Котова Наталія Володимирівна
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Томин Стефанія Володимирівна
2011
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
c.0.0000
21
Наукова стаття
1-{3-[1-(Hydroxyimino)ethyl]-4-methyl-1H-pyrazol-5-yl}ethanone
Малінкін Сергій Олександрович
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
2011
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.67 c.2634-2635
22
Тези
Синтез та властивості комплексів міді(ІІ) та нікелю(ІІ) на основі 1Н-піразольних карбонових кислот азометинового типу // XVIІI Українська конференція з неорганічної хімії, Харків, 27 червня - 1липня 2011.
Малінкін Сергій Олександрович
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2011
23
Наукова стаття
Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразолвмісними лігандами
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
c.19.0000
24
Наукова стаття
Efficient syntheses of some versatile 3,5-bifunctional pyrazole building blocks
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
Synthesis
c.800.0000
25
Наукова стаття
Catena-[trans-diaqua-kO-bis-pyridine-kN-cobalt(II)]-mu-bis-{4-[N'-1-(5-Acetyl-4-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-ethylidene]-hydrazino}-benzoato-k3N,N',O-cobalt(III) perchlorate trihydrate
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
c.432.0000
26
Наукова стаття
Bi- and Trinuclear Copper(II) Complexes with a Bridging Pyrazole/Oxime Ligand: Structures and Magnetic Properties // Z. Anorg. Allg. Chem.
Пенкова Лариса Володимирівна
2008
27
Наукова стаття
Будова, спектральні та кріомагнетичні властивості біядерного комплексу міді(ІІ) з 4-метил-3,5-ди(1-оксиіміноетил)піразолом
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.124.0000
28
Тези
Координаційні полімери 3-d металів на основі піразолкарбонової кислоти // Дев’ята Всеукр.Конф. студ. і асп. “Сучасні проблеми хімії”. 14-16 травня 2008 року, Київ
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
29
Тези
3d-metals coordination polymers based on (3,5-dymethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid // Macro- and Supramolecular Architectures and Materials. Synthesis, properties and applications. Sept. 7-11, 2008, Duesseldorf, Germany
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
30
Тези
Синтез, структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю (ІІ) з 3-[(1E)-N-гідроксиетанімідоїл]-4-метил-1H-піразол-5-карбоновою кислотою // ХVII Укр. конф. з неорг. хімії. 15-19 вересня 2008, Львів
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
31
Тези
Dizinc(II) Pyrazolate Complexes as Functional Models of Enzyme Active Sites // 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference “EUROBIC-9”, Wroclaw, Poland, 2008
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2008
32
Тези
Строение, спектральные и криомагнетохимические свойства бияерных комплексов марганца(III) на основе 4-метил-1Н-пиразол-3-гидроксиимино-5-карбоновой кислоты
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2007
Материалы XXII Междунар. Чугаевской конф. по координационной химии. Одесса
c.617.0000
33
Тези
Organophosphorus Pesticides by Zinc(II) Binuclear Pyrazole-Based complexes
Павленко Вадим Олександрович
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2007
XIII International Conference on Biological Inorganic Chemistry ICBIC XIII, Vienna, Austria, 15–20 July, 2007
c.174.0000
34
Тези
Получение и свойства координационных соединений на основе дигидразон 3,5-диацетил-4-метил-1H-пиразола
Пенкова Лариса Володимирівна
Фрицький Ігор Олегович
2007
Материалы Междунар. науч. конф. студ., асп. и мол. ученых «Ломоносов-2007», Севастополь
c.254.0000

Повернення до списку

Вгору