Автори, співробітники Університету

Пермінова Алла Вікторівна
Perminovа Alla V.

Ідентифікатор автора: 38739
Кількість пошукових запитів автора: 709

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії і практики перекладу з англійської мови
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Translation Project Management
Пермінова Алла Вікторівна
2019
Логос (навчальний посібник)
c.1-83
2
Наукова стаття
Rationale For Translation Project Management Course As Academic Discipline
Пермінова Алла Вікторівна
2018
Advanced Education
в.10 c.98-105
3
Наукова стаття
Approaches to the Development of a Literary Translator’s Linguistic Identity
Іваницька Марія Лонгинівна
Пермінова Алла Вікторівна
2019
Advanced Education
в.12 c.28–34
4
Наукова стаття
До проблеми визначення поняття «одиниця перекладу»
Пермінова Алла Вікторівна
2018
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики
в. 3(15) c.109 –113
5
Монографія
Методологічні засади рецептивної моделі поетичного перекладу//Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства
Пермінова Алла Вікторівна
2017
Переяслав-Хмельницький; Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В
c.239-247
6
Наукова стаття
Прагмасинергетична природа варіативності перекладацьких рішень.
Пермінова Алла Вікторівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.33 в.123 c.56-60
7
Наукова стаття
Реструктурування джерельних значеннєво-смислових єдностей у поетичному перекладі
Пермінова Алла Вікторівна
2017
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики
в.2 c.109-113
8
Наукова стаття
Мета-образ Аллена Гінзберга у різномовній перекладацькій рецепції
Пермінова Алла Вікторівна
2017
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки.
в.154 c.274-279
9
Наукова стаття
Еволюція теоретичних моделей перекладу
Пермінова Алла Вікторівна
2017
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: філологія,педагогіка, психологія: збірник наукових праць
в.34 c.68-74
10
Монографія
Перекладацька рецепція сучасної американської поезії
Пермінова Алла Вікторівна
2015
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-352
11
Наукова стаття
Аксіологічна суголосність автора і перекладача як принцип конструювання метапоетичних проектів
Пермінова Алла Вікторівна
2014
Мова і культура
т.17 c.299-304
12
Наукова стаття
Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів
Пермінова Алла Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.334-346
13
Наукова стаття
Комплементарна дивергентність перекладацьких рішень
Пермінова Алла Вікторівна
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.740 c.173-178
14
Наукова стаття
Соціокультурний аспект девіантності у поетичному перекладі
Пермінова Алла Вікторівна
2015
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.136 c.104-108
15
Наукова стаття
Прояви, причини та наслідки хибнотлумачень у поетичному перекладі
Пермінова Алла Вікторівна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.47 c. 84-88
16
Наукова стаття
Асемантичні мовленнєві акти в метапоетичному дискурсі
Пермінова Алла Вікторівна
2014
Мова і культура. Серія: Філологія. Київ
т.130 c.150-153
17
Наукова стаття
Ілюстрації як вид інтерсеміотичного перекладу (на матеріалі перекладів дитячих романів)//Етнічні виміри універсаму: мова, література, культура. Зб. наук. пр. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка
Пермінова Алла Вікторівна
2011
18
Наукова стаття
Поетична індивідуальність Джона Ешбері в українських перекладах// Мова і культура.
Пермінова Алла Вікторівна
2009
19
Наукова стаття
Авторський двобій у поетичному перекладі// Мова і культура. (Науковий щорічний журнал).
Пермінова Алла Вікторівна
2009
20
Підручник
Англійська мова. ІVкурс
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
Пермінова Алла Вікторівна
2008
Нова книга (підручник)
c.1-440
21
Навчальний посібник
Навчальні завдання з практики усного мовлення та перекладу
Пермінова Алла Вікторівна
Рудько Людмила Петрівна
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-68
22
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до курсу теорії та практики перекладу
Пермінова Алла Вікторівна
Рудько Людмила Петрівна
2006
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-68

Повернення до списку

Вгору