Автори, співробітники Університету

Петасюк Олена Іванівна

Ідентифікатор автора: 38748
Кількість пошукових запитів автора: 548
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Новітньої історії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Мова у державотворенні (уроки мовної реформи Ататюрка)
Петасюк Олена Іванівна
2019
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.13-15
2
Матеріали конференції
Гібридна війна: сприйняття явища через дефініції терміну /
Петасюк Олена Іванівна
2019
Vilnus : Izdevnieciba «Baltija Publishing»
c.41-44
3
Монографія
Challenges and Prospects for the Development of Social Sciences in Ukraine and EU Countries: Comparative Analysis e
Петасюк Олена Іванівна
2019
Izdevnieciba " Baltija Publishing", Riga
в.2019 c.239-255
4
Монографія
Проблема цивілізаційного поступу: бачення перспективи в епоху глобалізації.
Петасюк Олена Іванівна
2019
Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”
c.239-255
5
Наукова стаття
Загальнолюдські цінності та національний бекграунд: історично-культурологічний аспект.
Петасюк Олена Іванівна
2019
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії
в.22 c.183-188
6
Тези
Антропоцентричність загальнолюдського та національного як критеріїв культурного прогресу
Петасюк Олена Іванівна
2019
// ІІ Міжнар. наук. конф. 22 лютого 2019 р. , Литва. Каунас: Ун-т В. Великого
c.345-347
7
Монографія
European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph
Петасюк Олена Іванівна
2018
Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”
c.322-346
8
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. 2-ге видання.
Петасюк Олена Іванівна
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
К.:Славутич-Дельфін, 2010.
c.1-168
9
Навчально-методичний комплекс
Історія в художній літературі : Український досвід. Актуальні акценти.
Петасюк Олена Іванівна
2018
К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”
c.1-48
10
Наукова стаття
Глобальне мислення та історична освіта
Петасюк Олена Іванівна
2017
Scientific pedagogical internship «Education in the field of politology, sociology, history and philosophy: prospective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija
c.69-75
11
Наукова стаття
Інформаційні виклики в контексті постмодерні стичного світосприйняття
Петасюк Олена Іванівна
2018
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
в.18 c.328-335
12
Наукова стаття
Українські кооператори у першому складі Генерального Секретаріату: до біографічного портрету
Петасюк Олена Іванівна
2018
Київські історичні студії: науковий журнал
в.1 (6) c.84-87
13
Тези
Історія – Істина - Інформація
Петасюк Олена Іванівна
2017
International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. Tbilisi: Baltija
c.137-140
14
Тези
Голодомор-геноцид: історично-психологічний зріз національної пам’яті
Петасюк Олена Іванівна
2017
Етнополітичний та культурно-релігійний розвиток суспільства в умовах тоталітаризму: до 85 роковин Голодомору 1932-1933 років: Матер. Всеукр. наук. конф., м. Київ, 13 грудня 2017 р. – К.: Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського, 2017.
c.30-32
15
Матеріали конференції
Польська кооперація в Галичині - піонер кооперативного руху
Петасюк Олена Іванівна
2017
Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: "Міленіум"
c.275-277
16
Матеріали конференції
Київська Академія мистецтв у державному відродженні 1917 року
Петасюк Олена Іванівна
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.73-77
17
Наукова стаття
Феномен “розстріляного відродження” (до 80 роковин розстрілів в урочищі Сандармох)
Петасюк Олена Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.1 (132) c.39-42
18
Наукова стаття
Проблема терору в контексті актуальних акцентів сучасного цивілізаційного розвитку
Петасюк Олена Іванівна
2016
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.4 c.218-233
19
Наукова стаття
Осмислення євроінтеграційного та євроатлантичного наступу в контексті стратегії України
Петасюк Олена Іванівна
2015
Європейські історичні студії: науковий журнал
т.1 c.62-76
20
Навчальний посібник
Історія в термінах і поняттях (5 статей)
Петасюк Олена Іванівна
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.45-46, 125-126, 333-334, 664, 664-665
21
Навчально-методичний комплекс
Сторінки історії українського мистецтва
Петасюк Олена Іванівна
2014
Київ: Аграр Медіа Груп
c.1-52
22
Навчальний посібник
Історія України: Новітня доба. Розділ 6.
Колесник Віктор Федорович
Литвин Володимир Михайлович
Петасюк Олена Іванівна
2012
"Академвидав"
c.398-464
23
Навчальний посібник
Історія української авіації в особах. Калінін Костянтин Олексійович (1887-1938); Неман Йосип Григорович (1903-1952); Таїров Всеволод Костянтинович (1900-1941)
Петасюк Олена Іванівна
2013
К.:НАУ, "Логос"
c.106-132
24
Наукова стаття
Язык и национальное самосознание: вызовы глобализации
Петасюк Олена Іванівна
2013
Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субъектов: росс. и межд. опыт: Мат. VII межд.науч.-практ. конф. 2012 г. – М.: Интеграция, 2013
c.127-132
25
Тези
Особові документи Симона Петлюри як джерело вивчення його життєвого шляху та творчого доробку
Петасюк Олена Іванівна
2013
Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-22 березня 2013. – К. : НАУ
c.25-26
26
Наукова стаття
Національне мистецтво у державотворчому процесі України постновітнього періоду
Петасюк Олена Іванівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.60 c.131.0000
27
Матеріали конференції
Всеволод Костянтинович Таїров – видатний авіаконструктор 1930-х років
Петасюк Олена Іванівна
2011
Історично-культурологічні читання : Матер. наук.-практ. конференції викладачів та студентів, м. Київ, 17 листопада 2011. – К.: НАУ
c.28-33
28
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури.
Петасюк Олена Іванівна
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
К.: Інститут металофізтки НАН України ім. Г.В. Курдюкова, 2009.
c.1-168
29
Наукова стаття
Деякі питання розвитку цивільної авіації в Україні в 1920-1930-х рр. (історіографічний огляд: культурологічний аспект)
Петасюк Олена Іванівна
2008
30
Хрестоматія
Національні традиції українського авангарду
Петасюк Олена Іванівна
Сморжевська Оксана Олександрівна
2006
К.: ТОВ «Поліграфцентр»
c.1-256

Повернення до списку

Вгору