Автори, співробітники Університету

Петленко Юлія Володимирівна

Ідентифікатор автора: 38753
Author Identifier Number Scopus: 56437741700 →
Кількість пошукових запитів автора: 738
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Петленко Юлія Володимирівна
Погрібна Наталія Володимирівна
Харламова Ганна Олексіївна
2020
І Всеукраїнська конференція «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ» 18 вересня 2020 року, ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДПУ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
2
Наукова стаття
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND TAXATION AS A MEANS OF INTEGRATION INTO THE DIGITAL ECONOMY
Петленко Юлія Володимирівна
2020
International Journal of Management
т.2 в.11 c.122 - 131
3
Наукова стаття
MODEL OF THE DYNAMICS OF THE COMPANY'S VALUE TAKING INTO ACCOUNT THE OWNERSHIP STRUCTURE
Ігнатюк Анжела Іванівна
Петленко Юлія Володимирівна
2020
International Journal of Management
т.6 в.11 c.323-333
4
Наукова стаття
Determination of the Company’s value under influence of various factors
Ігнатюк Анжела Іванівна
Петленко Юлія Володимирівна
2020
Journal of Optimization in Industrial Engineering
т.2 в.13 c.290-305
5
Наукова стаття
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Петленко Юлія Володимирівна
Міланченко Валерія Анатоліївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.122 c.33-42
6
Практикум
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Київ: Видавництво Ліра - К
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Петленко Юлія Володимирівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
8
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з захисту практики
Делас Віталіна Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
9
Наукова стаття
Проблеми ефективності державного цільового проектного фінансування в Україні.
Петленко Юлія Володимирівна
Міхольова Марина Валеріївна
2019
Регіональна економіка та управління
в.№2-2 (24) c.66-70
10
Наукова стаття
Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в сфері дорожнього будівництва на умовах концесії в Україні на основі світового досвіду
Петленко Юлія Володимирівна
Федорончук Арсен Романович
2018
Регіональна економіка та управління
в.№2-2 (24) c.70-75
11
Замітка
Interaction between monetary and fiscal policies in order to achieve macroeconomic stability
Петленко Юлія Володимирівна
Сухіна Дарія Сергіївна
2018
Workshopon "Modernization, Westernization, and Democratization of Public Financial Management”
c.36-37
12
Матеріали конференції
THE ROLE OF INFORMATION IN BUDGETARY DECISION MAKING
Петленко Юлія Володимирівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.199-202
13
Наукова стаття
Загальносвітові тенденції розвитку державно-приватного партнерства
Петленко Юлія Володимирівна
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Торгівля і ринок України
14
Наукова стаття
Проблеми та перспективи перевірки фінансової інформації українських компаній на достовірність
Петленко Юлія Володимирівна
Проценко Катерина Олександрівна
2018
Економіка та суспільство
c.828-837
15
Наукова стаття
Взаємодія монетарної та фіскальної політик з метою досягнення макроекономічної стабільності
Петленко Юлія Володимирівна
Сухіна Дарія Сергіївна
2018
Бізнес-навігатор
в.1-2 (44) c.120-1226
16
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
17
Матеріали конференції
Детермінанти капітальних вкладень в українських інтегрованих корпоративних структурах
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.281-284
18
Матеріали конференції
Стратегії управління фінансами інтегрованих корпоративних структур в Україні
Петленко Юлія Володимирівна
2016
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. інтерн.-конференц., 10 листопада 2016 р.
c.335-336
19
Матеріали конференції
Фінансові кризи: поведінкові парадигми та фінансовий синкретизм
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
c.182-186
20
Наукова стаття
Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі: сутність, переваги та недоліки
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
в.5(77) c.25-32
21
Наукова стаття
Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.1 (190) c.28-35
22
Наукова стаття
Управління державними фінансами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Світ фінансів
в.1 (50) c.21-27
23
Наукова стаття
Фінансова політика держави: теоретичний та методологічний аспект
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
в.3 (56) c.145-151
24
Наукова стаття
Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні на основі світового досвіду
Петленко Юлія Володимирівна
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.10 c.882-886
25
Наукова стаття
Концептуальні підходи до оцінки вартості вертикально-інтегрованої компанії
Петленко Юлія Володимирівна
2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.150-153
26
Наукова стаття
Офшоризація як основна проблема оподаткування інтегрованих корпоративних структур
Петленко Юлія Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.25-29
27
Монографія
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: у 2 т.
Гура Надія Олександрівна
Жилінська Оксана Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Науменко Світлана Миколаївна
Петленко Юлія Володимирівна
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.71-106
28
Наукова стаття
Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур
Петленко Юлія Володимирівна
2014
Світ фінансів
т.4 c.54-62
29
Праці конференції
Роль фіскальної політики у забезпеченні стабілізації державних фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.51-54
30
Праці конференції
Квазіфіскальні операції та ефективність фіскальної консолідації в Україні
Петленко Юлія Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.265-270
31
Наукова стаття
The financial approach to infrastructure Projects in developing countries
Петленко Юлія Володимирівна
2013
Project Management Development – Practice and Perspectives: Proceedings of the Second International Conference on Project Management in the Baltic States
т.2 c.284-290
32
Наукова стаття
Організаційні форми створення та розвитку вертикально - інтеграційних
Петленко Юлія Володимирівна
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.18 c.238-247
33
Наукова стаття
Концептуальні основи формування та функціонування фінансового механізму вертикально-інтегрованих компаній
Петленко Юлія Володимирівна
2013
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки
т.2 c.157-165
34
Наукова стаття
Финансирование сделок по слиянию и поглощению компаний
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
2013
Актуальные проблемы развития экономики России
т.20 c.18-27
35
Наукова стаття
Сучасні концепції оцінки вартості вертикально-інтегрованих структур
Петленко Юлія Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.7 c.63-75
36
Наукова стаття
Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в Україні
Петленко Юлія Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.154 c.69-77
37
Наукова стаття
Особливості маркетингу військових технологій
Петленко Юлія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми економіки
т.10 c.101-111
38
Наукова стаття
Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній
Петленко Юлія Володимирівна
2013
Фінанси України
т.213 c.113-121
39
Праці конференції
Концентрация финансового капитала в глобальных вертикально-интегрированных отраслях
Петленко Юлія Володимирівна
2013
Международные и региональные проблемы развития национальной экономики в современных условиях: Международная научно-практическая конференция
т.12 c.425-428
40
Праці конференції
The use of the DCF model in estimating the cost of equity capital in vertically integrated company
Петленко Юлія Володимирівна
2014
Abstracts XXIV International Conference problems of decision making under uncertainties (pdmu-2014) – September 1-5, 2014
c.77-78
41
Монографія
Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів
Андрєєв Петро Петрович
Баюра Дмитро Олександрович
Зайчикова Віталіна Вікторівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Осецький Валерій Леонідович
Петленко Юлія Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рожко Олександр Дмитрович
2012
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-244
42
Матеріали конференції
Моделі фінансування підприємств в умовах промислової кооперації
Петленко Юлія Володимирівна
2012
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: Міжнародна науково–методична конференція
т.3 c.206-208
43
Наукова стаття
Внутрішньо-корпоративні розрахунки у вертикально-інтегрованих компаніях
Петленко Юлія Володимирівна
2012
Конкурентна політика в умовах модернізації економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.40-43
44
Наукова стаття
Фінансові аспекти реструктуризації військово-промислового комплексу України
Петленко Юлія Володимирівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.146-154
45
Наукова стаття
Сучасний неокласичний аналіз процесу вертикальної інтеграції
Петленко Юлія Володимирівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.416-419
46
Наукова стаття
Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації
Петленко Юлія Володимирівна
2012
Фінанси України
т.3 c.102-109
47
Наукова стаття
Проблемы адекватности оценки состояния производственной системы на примере предприятия авиационной промышленности
Петленко Юлія Володимирівна
2012
Технологические системы
т.54 c.18-25
48
Матеріали конференції
Шляхи подолання кризових явищ в економіці регіону (на прикладі м. Києва)
Петленко Юлія Володимирівна
2009
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
т.5 c.236-238
49
Навчально-методичний комплекс
Місцеві фінанси
Петленко Юлія Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
2009
Кондор
c.1-282
50
Навчальний посібник
Фінансовий менеджмент
Петленко Юлія Володимирівна
2007
Кондор
c.1-296
51
Наукова стаття
Амортизаційна політика в Україні
Петленко Юлія Володимирівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.89 c.56-60
52
Матеріали конференції
Вартість капіталу та фінансова рівновага підприємств
Петленко Юлія Володимирівна
2005
Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: міжнародна науково-практична конференція
c.394-395
53
Наукова стаття
Фінансування реального сектору економіки України: стан та перспективи
Петленко Юлія Володимирівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.75 c.37-39
54
Наукова стаття
Амортизаційна політика та її вплив на інвестиційні процеси в Україні
Петленко Юлія Володимирівна
2005
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки
т.7 c.27-30
55
Навчально-методичний комплекс
Місцеві фінанси
Петленко Юлія Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
2004
Кондор
c.1-282
56
Наукова стаття
Актуальні проблеми фінансового співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями
Петленко Юлія Володимирівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.46 c.116-118
57
Наукова стаття
Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві: фінанси підприємств
Петленко Юлія Володимирівна
2004
Фінанси України
т.5 c.94-98
58
Навчально-методичний комплекс
Місцеві фінанси
Петленко Юлія Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
2003
Кондор
c.1-282
59
Наукова стаття
Основи стратегічного управління рухом грошових коштів на підприємстві
Петленко Юлія Володимирівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.61 c.53-54
60
Наукова стаття
Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств: фінанси підприємств
Петленко Юлія Володимирівна
2000
Фінанси України
т.6 c.91-95
61
Наукова стаття
Перспективи розвитку фінансового менеджменту в Україні
Петленко Юлія Володимирівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.45 c.65-66

Повернення до списку

Вгору