Автори, співробітники Університету

Петренко Ігор Ігорович

Ідентифікатор автора: 38779
Кількість пошукових запитів автора: 1048

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Політичних наук
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Аналітичні центри як суб'єкти формування публічної політики
Петренко Ігор Ігорович
2018
Видавець Вадим Карпенко
c.1-359
2
Наукова стаття
Oсoбливoстi дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв у прoцeсi фoрмувaння публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi
Петренко Ігор Ігорович
2018
Virtus: Scientific Journal
т.21 в.21 c.211-214
3
Наукова стаття
Тeхнoлoгiї тa мeтoди рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв
Петренко Ігор Ігорович
2018
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»
т.2 в.33 c.18-32
4
Наукова стаття
Iстoрiя рoзвитку тa oсoбливoстi aнaлiтичних цeнтрiв Китaю
Петренко Ігор Ігорович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Політологія
т.1 в.1 c.21-23
5
Наукова стаття
Approaches to the definition of "publik policy analysis"
Петренко Ігор Ігорович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Політологія
т.1 в.1(1) c.23-26
6
Наукова стаття
Сутність та особливості державної політики
Петренко Ігор Ігорович
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.115 в.115 c.403-407
7
Наукова стаття
Поняття та основні характеристики «фабрик думок»
Петренко Ігор Ігорович
2017
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences
т.20 в.120 c.65-68
8
Наукова стаття
Поняття, функціональне призначення та основні характеристики аналізу публічної політики
Петренко Ігор Ігорович
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.115 в.115 c.243-248
9
Наукова стаття
Завдання і функції “Фабрик думок”
Петренко Ігор Ігорович
2017
The USA Journal of Applied Sciences
т.1 в.1 c.23-28
10
Наукова стаття
Основні підходи до класифікації сучасних “фабрик думок”
Петренко Ігор Ігорович
2017
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.3 в.22 c.51-63
11
Наукова стаття
Закономірності виникнення та еволюції “Фабрик думок”
Петренко Ігор Ігорович
2017
Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки
т.1 в.76 c.24-34
12
Тези
“Фабрики думок” як суб’єкти дослідження публічної політики
Петренко Ігор Ігорович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.8 c.36-38
13
Тези
Перспективи розвитку аналітичних центрів
Петренко Ігор Ігорович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.9 в.9 c.250-252
14
Наукова стаття
"Фабрики думок" як інструмент застосування інтелекту до вирішення складних суспільно-політичних проблем
Петренко Ігор Ігорович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 c.121-125
15
Тези
Місце аналізу державної політики в політичній аналітиці
Петренко Ігор Ігорович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.46-48
16
Тези
Рівні та різновиди аналізу державної політики
Петренко Ігор Ігорович
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.94-96
17
Наукова стаття
Аналіз державної політики в Україні
Петренко Ігор Ігорович
2014
Гуманітарні студії
т.21 c.131-137
18
Наукова стаття
Аналіз державної політики в системі політичної аналітики
Петренко Ігор Ігорович
2014
Гуманітарні студії
т.23 c.119-126
19
Наукова стаття
Аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності
Петренко Ігор Ігорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.3 c.36-39
20
Наукова стаття
Основні види аналізу державної політики
Петренко Ігор Ігорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.40-43
21
Наукова стаття
Проблема визначення поняття "аналіз державної політики"
Петренко Ігор Ігорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.2 c.49-53
22
Тези
Аналіз державної політики як суспільне явище
Петренко Ігор Ігорович
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.8 c.124-126
23
Тези
Інформаційне забезпечення політичного аналізу та прогнозування
Петренко Ігор Ігорович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.91.0000
24
Наукова стаття
Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності
Петренко Ігор Ігорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.61.0000
25
Наукова стаття
Визначення та структурування проблем в процесі розробки державної політики
Петренко Ігор Ігорович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.59 c.675.0000
26
Тези
Суб’єкти експертно-аналітичної діяльності
Петренко Ігор Ігорович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.31.0000
27
Метод «Делфі» та специфіка його застосування у прогнозних розробках
Петренко Ігор Ігорович
2008
Політичний менеджмент
т.33 c.174.0000
28
Наукова стаття
Фабрики думок і розвиток соціальної інженерії
Петренко Ігор Ігорович
2009
29
Наукова стаття
Політичні ризики: зміст та особливості прогнозування
Петренко Ігор Ігорович
2010
Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К.
т.19 c.482.0000
30
Наукова стаття
Політичний дискурс: зміст, особливості, функції.
Петренко Ігор Ігорович
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.100 c.61.0000
31
Праці конференції
Місце Китаю в сучасному цивілізаційному просторі та перспективи його розвитку
Петренко Ігор Ігорович
2008

Повернення до списку

Вгору