Автори, співробітники Університету

Пивовар Сергій Федорович

Ідентифікатор автора: 38869
Кількість пошукових запитів автора: 1049
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Новітньої історії України
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 85, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Азербайджан у контексті імперіалістичної політики Росії (ХVІІІ – ХХ ст.)
Пивовар Сергій Федорович
2018
AMEA, Tarix Institutu
в.№ 74, 75, 76 c.441-446
2
Навчально-методичний комплекс
Історія СРСР: Збірник документів і матеріалів (1917–1991)
Пивовар Сергій Федорович
2017
Академвидав
c.1-352
3
Наукова стаття
Україна та Фінляндія на шляху до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної політики Росії
Пивовар Сергій Федорович
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.55 c.35-42
4
Наукова стаття
Берестейський мирний договір з погляду історичної ретроспективи
Пивовар Сергій Федорович
2018
Київські історичні студії: науковий журнал
в.1 (6) c.12-19
5
Наукова стаття
Азербайджанська державність в геополітичній стратегії більшовицької Росії (1918–1920 рр.)
Пивовар Сергій Федорович
2017
Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник.
c.14-40
6
Наукова стаття
Діяльність Київської губернської надзвичайної комісії (1919-1922 рр.)
Пивовар Сергій Федорович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.254-259
7
Наукова стаття
Особливості збройної боротьби Революційної повстанської армії України
Пивовар Сергій Федорович
2017
Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Українське військо в національній революції 1917–1921 рр. (до 100-річчя армії УНР)». – Львів: Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, 2017
c.75-77
8
Тези
Національні спецслужби 1917–1920 рр. у контексті ставлення українського народу до державності
Пивовар Сергій Федорович
2017
Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення» (17 березня, 2017 р., м. Київ)
c.91-92
9
Наукова стаття
Інтервенція у зовнішній політиці СРСР і Росії: від Угорщини до України (1956–2015 рр.)
Пивовар Сергій Федорович
2015
Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття : зб. наук. статей
c.65-74
10
Наукова стаття
Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік)
Пивовар Сергій Федорович
2016
Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник
c.119-138
11
Тези
Воєнні інтервенції у зовнішній політиці Росії (1956–2015 рр.)
Пивовар Сергій Федорович
2015
Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України
c.171-175
12
Матеріали конференції
Выход Украины на международную арену в 1918 году
Пивовар Сергій Федорович
2015
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918г. – начало ХХІ в.): Международная научно-практическая конференция
c.66-71
13
Матеріали конференції
Колабораціонізм в СРСР у роки Другої світової війни
Пивовар Сергій Федорович
2015
Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть. Всеукраїнська наукова конференція.
c.153-155
14
Навчальний посібник
Бібліотека «Часопису української історії»
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Пивовар Сергій Федорович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-32
15
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-756
16
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
17
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О.Я. Шульгина у Празі (1923–1927 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки
в.21 c.103-106
18
Терміни, поняття довідників
Анархізм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.18-19
19
Терміни, поняття довідників
Апартґейд
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.33-34
20
Терміни, поняття довідників
Бездержавність
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.60-61
21
Терміни, поняття довідників
Бланкізм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.68
22
Терміни, поняття довідників
Боротьба класова
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.73-74
23
Терміни, поняття довідників
Велике переселення народів
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.91-92
24
Терміни, поняття довідників
Великі географічні відкриття
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.93-94
25
Терміни, поняття довідників
Війна локальна
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.100
26
Терміни, поняття довідників
Війна „холодна”
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.102
27
Терміни, поняття довідників
Віче
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.104-105
28
Терміни, поняття довідників
Гандизм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.108
29
Терміни, поняття довідників
Геронтократія
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.118
30
Терміни, поняття довідників
Даосизм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.138-139
31
Терміни, поняття довідників
„Держава загального благоденства”
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.152-153
32
Терміни, поняття довідників
„Держава загальнонародна”
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.153
33
Терміни, поняття довідників
„Диктатура пролетаріату”
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.172-173
34
Терміни, поняття довідників
Ера християнстька
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.196-197
35
Терміни, поняття довідників
Есери
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.197-198
36
Терміни, поняття довідників
Етатизм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.198-199
37
Терміни, поняття довідників
Єзуїти
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.212-213
38
Терміни, поняття довідників
„Залізна завіса”
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.217
39
Терміни, поняття довідників
Зороастризм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.225-226
40
Терміни, поняття довідників
Ідеократія
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.227-228
41
Терміни, поняття довідників
Інквізиція
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.243-244
42
Терміни, поняття довідників
Інтернаціонал
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.247-248
43
Терміни, поняття довідників
Історія соціальна
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.269-270
44
Терміни, поняття довідників
Католицизм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.291-293
45
Терміни, поняття довідників
Конвергенції теорія
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.320-321
46
Терміни, поняття довідників
Конфедерація
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.331-332
47
Терміни, поняття довідників
Конфуціанство
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.332-333
48
Терміни, поняття довідників
Космополітизм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.336-337
49
Терміни, поняття довідників
Ландскнехт
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.351-352
50
Терміни, поняття довідників
Легізм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.352-353
51
Терміни, поняття довідників
Легіон
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.353-354
52
Терміни, поняття довідників
Лицарство
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.355-356
53
Терміни, поняття довідників
Лютеранство
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.366
54
Терміни, поняття довідників
Мафія
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.380-382
55
Терміни, поняття довідників
Народництво
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.420
56
Терміни, поняття довідників
Олігархія
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.444
57
Терміни, поняття довідників
Пацифізм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.477
58
Терміни, поняття довідників
Перебудова
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.478-479
59
Терміни, поняття довідників
Піратство
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.488-489
60
Терміни, поняття довідників
Походження держави теорії
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.507-510
61
Терміни, поняття довідників
Прудонізм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.528
62
Терміни, поняття довідників
„П’ята колона”
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.529
63
Терміни, поняття довідників
„Радянський народ”
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.533-534
64
Терміни, поняття довідників
Сепаратизм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.585-586
65
Терміни, поняття довідників
Синтоїзм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.593-594
66
Терміни, поняття довідників
Соціалізм утопічний
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.601-602
67
Терміни, поняття довідників
Стоїцизм
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.606-607
68
Терміни, поняття довідників
Терор червоний
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.628
69
Терміни, поняття довідників
Установчі збори
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.644-645
70
Терміни, поняття довідників
Фаланга
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.647-648
71
Терміни, поняття довідників
Халіфат
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.669-670
72
Терміни, поняття довідників
Хрестоносці
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.677-678
73
Терміни, поняття довідників
Християнство
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.678-679
74
Терміни, поняття довідників
Хунта
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.682
75
Терміни, поняття довідників
Шаріат
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.699
76
Терміни, поняття довідників
Шах
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.699-670
77
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О. Я. Шульгина у Празі (1923 - 1927 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки
в.21 c.103-106
78
Наукова стаття
Діяльність Закордонного відділу ЦК КП(б)У (1920–1921 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
79
Наукова стаття
Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році
Пивовар Сергій Федорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.114 c.49.0000
80
Праці конференції
Б. Хмельницкий как государственный деятель в исторической концепции М. Грушевского
Пивовар Сергій Федорович
2012
Личность в истории: героическое и трагическое
c.167.0000
81
Праці конференції
Взаємовідносини між Українською СРР і Польщею в контексті Ризького мирного договору
Пивовар Сергій Федорович
2011
82
Праці конференції
Українське питання в німецько-російських угодах 1918 року
Пивовар Сергій Федорович
2012
83
Наукова стаття
Проблема виникнення давньоруської державності в історичній концепції Н. Полонської-Василенко
Пивовар Сергій Федорович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.96.0000
84
Наукова стаття
Соціальні аспекти української державності середини XVII ст. в радянській історіографії
Пивовар Сергій Федорович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.84.0000
85
Наукова стаття
Розвідувально-підривна діяльність спецслужб УСРР на території іноземних країн (початок 1920-х рр.)
Пивовар Сергій Федорович
2010
Соціальна історія: Науковий збірник
c.53.0000

Повернення до списку

Вгору