Автори, співробітники Університету

Пивоваренко Василь Георгійович
Pivovarenko, V.

Ідентифікатор автора: 38870
Author Identifier Number Scopus: 6701726761 →
ResearcherID, Web of Science: H-9831-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 938
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: хімія природних сполук, флуоресцентні методи дослідження

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 125, з них наукових статей (наукові публікації) - 56, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 62, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 74

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Light-driven formation of gold/tryptophan nanoparticles
Пивоваренко Василь Георгійович
2020
Applied Nanoscience
т.10 в.8 c.2827-2833
2
Тези
Флуоресцентні амінокислоти на основі 3-гідроксихромона та мембраноактивні пептиди на їх основі
Комаров Ігор Володимирович
Пивоваренко Василь Георгійович
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.151
3
Тези
Синтез флуоресцентних зондів з двома хромофорами на основі 3-гідроксифлавону на визначення аденозин-5’-трифосфату
Пивоваренко Василь Георгійович
Мельник Ярослав Анатолійович
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.159
4
Тези
Синтез циклічних єнкарбаматів та їх подальша циклізація і рециклізація
Пивоваренко Василь Георгійович
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.164
5
Тези
Синтез нових похідних 2-вініл-5-диметиламіно-1,3-оксазол-4-карбонітрилу та їх спектральні властивості
Пивоваренко Василь Георгійович
Волошенюк Мирослава Олександрівна
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.189
6
Тези
Молекулярні флуоресцентні зонди на основі 3-гідроксифлавону для детектування аденозин 5'-трифосфату
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.33
7
Наукова стаття
Specific orientation of dipole moments in azocrown cetocyanine dyes determined by electrooptical absorption measurements (EOAM)
Пивоваренко Василь Георгійович
2019
Journal of Luminescence
т.208 c.218-224
8
Праці конференції
Dual-chromophore molecular tweezer for fluorescent recognition of ATP nucleotide
Бугера Олександра Ігорівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2019
Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects: International Conference
т.6 c.69
9
Тези
Синтез молекулярного пінцету на основі дикарбоксипохідної 3-гідроксифлавону
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Бадан Михайло Сергійович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.92
10
Тези
Синтез молекулярного пінцету на основі 7-заміщених-3-гідроксифлавонів
Пивоваренко Василь Георгійович
Ляшук Олександр Сергійович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.114
11
Тези
Синтез флуоресцентних зондів на основі 3-гідрокси-4’-гідроксикарбонілфлавону
Пивоваренко Василь Георгійович
Солоданюк Андрій Андрійович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.133
12
Тези
Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами – рецепторами аденозин-5’-трифосфату
Бугера Олександра Ігорівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.108
13
Тези
Electrofluorochromic effect of adenosine 5’-triphosphate anion on the fluorescence of cationic and zwitterionic flavonols
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2019
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.10 c.CO 33
14
Тези
A novel alpha-substituted fluorescent amino acid designed as a label for peptide studies
Комаров Ігор Володимирович
Пивоваренко Василь Георгійович
Стрижак Олександр Васильович
2019
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.10 c.P 45
15
Тези
Оптичний зонд на основі хлоропохідного 3-гідроксифлавону
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Головатенко Анастасія Юріївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.22
16
Наукова стаття
Дизайн та синтез молекулярного пінцету для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавону
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.67-70
17
Наукова стаття
Флуориметрія агрегатів 4’-диметиламінофлавонолу з аденозин-5’-трифосфатом при зміні іонної сили, рН розчину та концентрації органічного буфера
Пивоваренко Василь Георгійович
2018
Український хімічний журнал
т.84 в.4 c.94 - 100
18
Тези
Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами – рецепторами аденозин-5’-трифосфату
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.81
19
Тези
Дизайн та синтез молекулярних пінцетів для детекції АТФ на основі флавонолів
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.85
20
Тези
Повітря як окисник у реакції Алгара-Флінна-Оямади
Пивоваренко Василь Георгійович
Федик Андрій Васильович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.99
21
Тези
Малорозмірний флуюресцентний барвник на основі 2-карбокси-3-гідрокси-4-хінолону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018
22
Звіти
Застосування 2-арил-3-гідроксихінолін-4-онів як флуоресцентних зондів для визначення аденозин-5’-трифостату у водних розчинах.Патент України на винахід № 113132
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.23 в.1 c.1-12
23
Звіти
Спосіб детекції аденозин-5’-трифосфату у водних розчинах.Патент України на винахід № 113471
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.2 в.1 c.1-13
24
Матеріали конференції
Молекулярний пінцет для флуоресцентної детекції АТФ у розчинах на основі флавонолу
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.121-123
25
Матеріали конференції
Молекулярні пінцети для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавонів
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.133-136
26
Наукова стаття
Утворення агрегатів метоксифлавонолів з АТФ
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.121-128
27
Наукова стаття
A toolbox of chromones and quinolones for measuring a wide range of ATP concentrations
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Chemistry - A European Journal
т.23 c.11927-11934
28
Наукова стаття
Quantitative assessment of energy transfer in upconverting nanoparticles grafted with organic dyes
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Nanoscale
т.9 в.33 c.11994-12004
29
Наукова стаття
Aluminium-based fluorinated counterion for enhanced encapsulation and emission of dyes in biodegradable polymer nanoparticles
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Materials Chemistry Frontiers
т.1 c.2309-2316
30
Тези
Електрофлуорохромія катіонних та цвіттеріонних флавонолів при агрегації з аденозин-5’-трифосфатом у водному буфері
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.86
31
Тези
Синтез молекулярного пінцету на основі 4’-[(гідроксикарбонілметил)метиламіно]флавонолу для детекції аденозинтрифосфату
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.96
32
Тези
Синтез похідних 2-(4-(диметиламіно)феніл)-3,7-дигідрокси-4H-хромен-4-ону
Пивоваренко Василь Георгійович
Ляшук Олександр Сергійович
Михальчук Володимир Леонідович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.101
33
Тези
Індикаторна система «2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4H-хромен-4-он-Zr(IV)» для визначення аніонів
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Головатенко Анастасія Юріївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.11
34
Тези
Визначення аніонів з 6-хлоро-2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4H-хромен-4-оном
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Вольхіна Ольга Романівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.13
35
Тези
Stimuli-responsive self-assembled fluorescent organic nanoparticles
Пивоваренко Василь Георгійович
Данильчук Дмитро Ігорович
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.9 c.306
36
Тези
Strong anti-Vavilov effect in the fluorescence excitation spectra of flavonol-adenosine 5’-triphosphate complexes
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.139
37
Тези
Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі тієно[2,3-b]піридин-4-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.141
38
Матеріали конференції
Нові флуоресцентні сенсори АТФ на основі модифікованих за позицією 4’ флавонолів
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.71
39
Наукова стаття
Diflavonols as single emitters for polymer-based WOLEDs
Косач Віталій Віталійович
Пивоваренко Василь Георгійович
Ящук Валерій Миколайович
2016
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.23 в.1 c.45-48
40
Наукова стаття
Environment-sensitive quinolone demonstrating long-lived fluorescence and unusually slow excited-state intramolecular proton transfer kinetics
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Methods and Applications in Fluorescence
т.4 в.3 c.034004
41
Наукова стаття
Non-coordinating anions assemble cyanine amphiphiles into ultra-small fluorescent nanoparticles
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Chemical Communications
т.52 c.7962-7965
42
Наукова стаття
Non-coordinating anions assemble cyanine amphiphiles into ultra-small fluorescent nanoparticles
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Chemical Communications
т.52 в.51 c.7962-7965
43
Тези
Дизайн і синтез молекулярного пінцету на основі 4'- дигідроксиетиламінофлавонолу для детекції аденозинтрифосфату
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Рябухін Сергій Вікторович
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.62
44
Тези
Аналітичне застосування 2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-ону
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Іванько Дарія Олександрівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.116
45
Тези
Модифіковані в позиції 4' амінофлавоноли – флуоресцентні сенсори АТФ
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.45
46
Тези
Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі піразоло[3,4-b]піридин-4-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.114
47
Тези
EXPERIMENTAL RESULTS OF PHOTOLUMINESCENCE FOR 3-HYDROXYFLAVONE IN TOLUEN
Дегода Володимир Якович
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
International Conference Physics of liquid matter: Modern problems
т.7 c.172
48
Наукова стаття
Fluorescent amino acid undergoing excited state intramolecular proton transfer for site-specific probing and imaging of peptide interactions
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Journal of physical chemistry B
т.119 c.2585–2595
49
Наукова стаття
Concentration dependence of the X-ray luminescence in liquid phosphors
Дегода Володимир Якович
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Journal of Luminescence
т.165 c.174-178
50
Наукова стаття
The concentration dependence for X-ray excited luminescence in liquid phosphors
Дегода Володимир Якович
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Journal of Luminescence
т.165 c.174-178
51
Тези
Вплив структури хромонових та хінолонових похідних на їх параметри флуоресценції при зв'язуванні аденозинтрифосфату
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.35
52
Тези
Флуоресцентна L-амінокислота на основі 3-гідроксихромону у вивченні структури та властивостей циклічних пептидів
Пивоваренко Василь Георгійович
Стрижак Олександр Васильович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.41
53
Тези
Нові похідні фенантроліну: флуресцентні властивосту й перспективи використання в аналізі
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.107
54
Тези
Люмінесцентні та хемілюмінесцентні властивості 3-гідрокси-2-фенілхінолін-4(1H)-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.111
55
Тези
Development of ESIPT-based fluorescent L-amino acid analogs: Applications in monitoring protein/ligand interactions
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
Стрижак Олександр Васильович
2014
ACS National Meeting & Exposition:
т.248 c.73-73
56
Тези
Experimental Results of Photoluminescence and Luminescence under X-ray for 3–Hydroxyflavone in Toluene
Дегода Володимир Якович
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF)
c.1
57
Наукова стаття
Dual-Fluorescence L-Amino Acid Reports Insertion and Orientation of Melittin Peptide in Cell Membranes.
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
Стрижак Олександр Васильович
2013
Bioconjugate Chem
т.24 c.1998-2007
58
Наукова стаття
Tautomerism and Behavior of 3-Hydroxy-2-Phenyl-4H-Chromen-4-Ones (Flavonols) and 3,7-Dihydroxy-2,8-Diphenyl-4H,6H-pyrano[3,2-g] Chromene-4,6-Diones (Diflavonols) in Basic Media: Spectroscopic and Computational Investigations.
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
J. Phys. Chem. A.
т.117 c.9156-9167
59
Наукова стаття
Monitoring penetratin interactions with lipid membranes and cell internalization using a new hydration-sensitive fluorescent probe.
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
2014
Organic & Biomolecular Chemistry
т.36 c.7036-7044
60
Тези
Fluorescent Determination of Zinc in Biological Fluids
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.98
61
Тези
2-Methyl-3-Hydroxybenzo[g]quinolone: New Small Dye with Red-Shifted Absorbtion and Highly Resolved Dual Emission
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.69
62
Тези
Хіміко-аналітичні властивості 3-гідрокси-2-фенілхінолін-4(1H)-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.203
63
Тези
Люмінесцентне визначення води в ацетонітрилі з 6-хлоро-2-(4-диментиламінофеніл)-3-гідрокси-4H-хромен-4-оном
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.210
64
Тези
New fluorescent probe for testing the activity of drugs against NCp7
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2014
Сучасні тенденції: тези доповіді на Київській конференції з аналітичної хімії (Київ, 2014 р.)
c.47
65
Наукова стаття
Quantification of Local Hydration at the Surface of Biomolecules Using Dual-Fluorescence Labels
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
2012
The Journal of Physical Chemistry A
т.116 c.3103-3109
66
Тези
Ratiometric Fluorescent Probes: The Benefits
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.22
67
Тези
New Fluorescent Probes for ATP Detection
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.114
68
Тези
Нові флуоресцентні зонди для визначення АТФ
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.68
69
Тези
Heterogeneous Sensing Materials Based on Structurally Rigid Analogs of 2,6-Distyrylpyridine
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.120
70
Тези
Дизайн флуоресцентних зондів з рецептором каліксаренового типу
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.91
71
Навчальний посібник
М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук. Навчальний посібник. Київ, ВПЦ «Київський університет», 2012, 352 с.
Горічко Мар'ян Віталійович
Пивоваренко Василь Георгійович
2012
72
Наукова стаття
Числові індекси структурної гнучкості — жорсткості та конформаційної доступності — обмеженості органічних молекул
Пивоваренко Василь Георгійович
2012
Журнал органической и фармацевтической химии
т.10 c.60-65
73
Наукова стаття
Антирадикальные и комплексообразующие свойства синтетических производных флавонола
Пивоваренко Василь Георгійович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.132-138
74
Наукова стаття
Two-color fluorescent L-amino acid mimic of tryptophan for probing peptide-nucleic acid complexes
Пивоваренко Василь Георгійович
Стрижак Олександр Васильович
2012
Bioconjugate Chem
т.23 c.2434-2443
75
Наукова стаття
2-(Furan-2-yl)-3-hydroxy-4H-chromen-4-one
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.67 c.o266
76
Наукова стаття
Molecular Stark effect spectroscopy of diflavonol and inhomogeneous broadening of its electronic spectra in erythrocyte membranes
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Optics and Spectroscopy
т.110 c.541-549
77
Наукова стаття
3-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.67 c.o264-o265
78
Наукова стаття
3-Hydroxy-1-methyl-2-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]quinolin-4(1H)-one
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.67 c.o654
79
Наукова стаття
Monitoring membrane binding and insertion of peptides by two-color fluorescent label
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Biophysica et Biochimica Acta (BBA) - Biomembranes
т.1808 c.424–432
80
Наукова стаття
Метод кількісного описання структурної гнучкості — жорсткості та конформаційної доступності — обмеженості органічних молекул
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Журнал органической и фармацевтической химии
т.9 c.78-83
81
Наукова стаття
Synthesis of Calixarene-Based Ketocyanine Fluorophores
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Tetrahedron Letters
т.52 c.3922–3925
82
Наукова стаття
Improved hydration-sensitive dual-fluorescence labels for monitoring peptide-DNA interactions
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Bioconjugate Chem
т.22 c.101–107
83
Наукова стаття
Рецензія на книгу «Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology III» під редакцією О.П. Демченка
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Біотехнологія
т.4 c.105-106
84
Наукова стаття
Protolytic properties of the structurally rigid analogs of 2,6-distyrylpyridine. Widening the pH sensitivity range by the photochemical E/Z isomerisation and introduction of substituents capable to protolytic interactions
Пивоваренко Василь Георгійович
2010
Central European Journal of Chemistry
т.8 c.766-782
85
Тези
Новий флуоресцентний індикатор для визначення іонів магнію. Зб. тез доп. Дванадцятої Всеукр. конференції з міжнарод. участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
86
Тези
Quantification of Local Water Concentration in Biomolecules Using Dual-Fluorescence Labels
Замотаєв Олександр Михайлович
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
International Conference on Methods and Applications of Fluorescence Probes, Microscopy and Imaging
т.12 c.281
87
Тези
Ratiometric fluorescent probes for sensing peptide interactions with nucleic acids
Пивоваренко Василь Георгійович
Стрижак Олександр Васильович
2011
International Conference on Methods and Applications of Fluorescence Probes, Microscopy and Imaging
т.12 c.333
88
Тези
НОВІ 4-ГЕТЕРАРИЛ-3-ГІДРОКСИ-2-ХІНОЛОНИ – ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ АНАЛОГИ АЛКАЛОЇДУ ВІРИДИКАТІНУ
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.181
89
Наукова стаття
Строение молекул и спектрально-флуоресцентные свойства структурно жестких аналогов 2,6-дистирилпиридина
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Хімія
в.№ 870, Вип. 17(40) c.125-137
90
Наукова стаття
Synthesis, structure and properties of multi-channel fluorescence probes on the basis of 1,3-diarylideneketones, dicyclopentapyridines and 3-hydroxychromones
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
EPA (European Photochemical Association) Newsletter
c.41.0000
91
Наукова стаття
Ковалентні конюгати ізофлавону формононетіну
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
Ukrainica Bioorganica Acta
c.0.0000
92
Наукова стаття
Hydroxybenzo[g]quinolones: dyes with red-shifted absorption and highly resolved dual emission
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
Tetrahedron Letters
т.50 c.4714.0000
93
Наукова стаття
Dual-fluorescence probe of environment basicity (hydrogen bond accepting ability) displaying no sensitivity to polarity
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
Journal of Fluorescence
c.545.0000
94
Тези
DIHYDROXYISOQUINOLINE DERIVATIVES AS LOW-MOLECULAR EXCITED-STATE PROTON TRANSFER DYES /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
95
Тези
ДІГІДРОКСИІЗОХІНОЛІНІЄВІ СОЛІ –БАГАТОСМУГОВІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ БАРВНИКИ, ЩО ЗДАТНІ ДО ФОТОПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОТОНУ /ДЕCЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ "Сучасні проблеми хімії" 19-22 травня 2009 року , КИЇВ ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
96
Тези
Silica-immobilized fluorescent probe measures Zn 2+ in aqueous medium. Vth International Symposium Supramolecular Systems in Chemistry and Biology May 12-16, 2009, Kyiv, Ukraine.Book of abstracts
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
97
Тези
Dual fluorescence probes for measurement of hydrogend bond accepting ability of liquid media. Book of Abstracts of IVth Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interactions. Jastarnia, October, 4-9, 2009
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
98
Тези
Crystal structure and intermolecular interactions in flavonol derivatives. Book of Abstracts of IVth Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interactions. Jastarnia, October, 4-9, 2009
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
99
Тези
. Silica-immobilized fluorescent probes for measurement of Zn2+ ion concentrations in a physiological medium. – International Society for Zinc Biology ( ISZB ) 2009 Meeting . – Jerusalem , 2009.
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
100
Наукова стаття
Sensing of adenosine-50-triphosphate anion in aqueous solutions and mitochondria by a fluorescent 3-hydroxyflavone dye
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
Analytical Biochemistry
т.369 c.218.0000
101
Наукова стаття
Cинтез флуоресцентних барвників на основі 3-гідроксихінолін-4-онів і 3-гідроксинафтиридин-4-онів.
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
Ukrainica Bioorganica Acta
c.13.0000
102
Наукова стаття
Синтез октагідродициклопентано[b,e]піридинів
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.3.0000
103
Наукова стаття
Спектральні властивості октагідродициклопентано-[b,e]піридинів. Фотоокиснення дигідропіридинів
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
Вісник Львівського університету. Серія: Хімія
c.48.0000
104
Наукова стаття
Дослідження продуктів реакції трикомпонентної конденсації дициклопентано[b,e]піридинового кільця
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.145.0000
105
Тези
ГІДРОКСИБЕНЗО[g]ХІНОЛІН-4(1Н)-ОНИ: ДВОСМУГОВІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ БАРВНИКИ //IX Всеукр. Конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
106
Тези
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНОЇ ЖОРСТКОСТІ ТА КОНФОРМАЦІЙНОЇ ОБМЕЖЕНОСТІ ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ /IX Всеукр. Конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
107
Тези
New fluorescence effect of 3-hydroxyflavone derivative upon complex formation with adenosine triphosphate. ESF-COST High-Level Research Conference on Chemistry. Maratea, Italy
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
108
Тези
Dual-fluorescence probe of environment basicity (hydrogen bond accepting ability) with no sensitivity to polarity. Abstracts of ARCUS Workshop “Development of new tools for fundamental research in health and desease”, Strasbourg, October 28-29
Пивоваренко Василь Георгійович
2008
109
Наукова стаття
Influence of Freezing and Low Molecular Weight Cryoprotectants on Microsomal Membrane Structure. A Study by Multiparametric Fluorescent Probe
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
Journal of Fluorescence
c.817.0000
110
Наукова стаття
Modulation of dual fluorescence in a 3-hydroxyquinolone dye by perturbation of its intramolecular proton transfer with solvent polarity and basicity
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
Photochemical and Photobiological Sciences
c.1038.0000
111
Наукова стаття
О природе трехполосной флуоресценции дифлавонолов
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
Вісник Харківського національного університету. Серія: Хімія
т.37 c.59.0000
112
Наукова стаття
2-Aryl-3-hydroxyquinolones, a new class of dyes with solvent dependent dual emission due to excited state intramolecular proton transfer
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
New Journal of Chemistry
т.30 c.774.0000
113
Наукова стаття
Modulation of Excited-State Intramolecular Proton Transfer by Viscosity in Protic Media
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
Journal of Physical Chemistry
т.111 c.10435.0000
114
Наукова стаття
Steric control of excited state intramolecular proton transfer in 3-hydroxyquinolones: steady-state and time-resolved fluorescence studies
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
Journal of Physical Chemistry
т.111 c.8986.0000
115
Наукова стаття
Флуоресцентные зонды для исследования сперматозоидов собаки в криозащитных средах
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
Цитология
т.49 c.521.0000
116
Наукова стаття
Steric control of the excited-state intramolecular proton transfer in 3-hydroxyquinolones: steady-state and time-resolved fluorescence study
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
Journal of Physical Chemistry
т.111 c.8986.0000
117
Тези
SYNTHESIS OF IMIDAZO[1,2-a]PYRIDINE, IMIDAZO[1,2-a]PYRIMIDINE AND IMIDAZO[1,2-a]THIAZOLE DERIVATIVES OF FLAVONOIDS.
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.57.0000
118
Тези
Багатоканальні флуоресцентні зонди на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.54.0000
119
Тези
БАГАТОКАНАЛЬНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ НА ОСНОВІ 1,3-ДІАРИЛІДЕНКЕТОНІВ,
Пивоваренко Василь Георгійович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
120
Наукова стаття
Взаємодія 4’-метоксиізофлавон-7-О--D-глюкопіранозиду (ононіну) з азотистими бінуклеофілами
Пивоваренко Василь Георгійович
2005
Ukrainica Bioorganica Acta
c.22.0000
121
Наукова стаття
Новий підхід до синтезу 4'-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
Ukrainica Bioorganica Acta
c.0.0000
122
Наукова стаття
Synthesis and fluorescence properties of 2-aryl-3-hydroxyquinolones, a new class of dyes displaying dual fluorescence
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
Tetrahedron Letters
c.905.0000
123
Наукова стаття
Флуоресцентная спектроскопия высокого временного разрешения новых кетоцианиновых красителей
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
Оптика и спектроскопия
т.100 c.608.0000
124
Наукова стаття
Fluorometric detection of adenosine triphosphate with 3-hydroxy-4’-(dimethylamino)flavone in aqueous solutions.
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
Journal of Fluorescence
c.0.0000
125
Наукова стаття
2-Aryl-3-hydroxyquinolones, a new class of dyes with solvent dependent dual emission due to excited state intramolecular proton transfer
Пивоваренко Василь Георгійович
2006
New Journal of Chemistry
c.774-781

Повернення до списку

Вгору