Автори, співробітники Університету

Письменна Юлія Олександрівна
Pysʹmenna Julija Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 38913
ResearcherID, Web of Science: AAC-9005-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 589
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: етнолінгвістика, лінгвокультурологія, контрастивне вивчення національно-мовних картин світу.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Latin Language and Medical Terminology: A Practice and Reference Book for Students / Латинська мова і медична термінологія: Навчальний посібник
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Письменна Юлія Олександрівна
2019
К.:Логос
c.1-164
2
Наукова стаття
Концепт ВОЛЯ в українськiй лiнгвокультурi
Письменна Юлія Олександрівна
2019
Leksykon aksjologicznij Słowian i ich sąsiadów, T.4. WOLNOŚĆ / pod red. Macieja Abramowicza i Jerzego Bartmińskiego, Lublin-Warszawa 2019.
c.393–430
3
Наукова стаття
Концепт «воля» в сучаснiй українськiй лiнгвокультурi
Письменна Юлія Олександрівна
2019
Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, T 5.Koncepty i ich profilowanie. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
c.163 – 180
4
Підручник
Основи мовознавства. Підручник
Безпаленко Анатолій Мілетійович
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Письменна Юлія Олександрівна
Руда Наталя Вікторівна
Чемес Валерій Федорович
2018
Основи мовознавства. Підручник. / Голубовська І.О., Лучканин С.М., Чемес В.Ф. та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.
5
Навчальний посібник
Вступ до мовознавства: практикум
Корольов Ігор Русланович
Письменна Юлія Олександрівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-96
6
Наукова стаття
Універсалізм і релятивізм у світлі ідей сучасної когнітивної лінгвістики
Письменна Юлія Олександрівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.145 – 153
7
Наукова стаття
Лінгвокультурологічні виміри безеквівалентної лексики (на матеріалі назв страв національної кухні в італійській та англійській мовах)
Письменна Юлія Олександрівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.393 – 398
8
Наукова стаття
Образ розумного у східнослов’янському і британському лінгвокультурних ареалах
Письменна Юлія Олександрівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.447-450
9
Навчальний посібник
Основи лінгвістичних знань.
Корольов Ігор Русланович
Письменна Юлія Олександрівна
Рожченко Зоя Володимирівна
2013
10
Наукова стаття
Роль прототивної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми СЕЛО, російських лексем ДЕРЕВНЯ,СЕЛО).
Письменна Юлія Олександрівна
2013
11
Словник
Багатомовний юридичний словник-довідник
Корольов Ігор Русланович
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Письменна Юлія Олександрівна
Соколова Юлія Олександрівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2012
12
Наукова стаття
Безеквівалентна лексика як маркер національної культури (на матеріалі групи номенів на позначення страв національної кухні) // Studia Linguistica: збірник наукових праць
Письменна Юлія Олександрівна
2011
13
Наукова стаття
Тезаурусні зв’язки культурно маркованої лексики
Письменна Юлія Олександрівна
2011
14
“Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов)"
Письменна Юлія Олександрівна
2008
15
Наукова стаття
Етнічні особливості категоризації nomena mentalia: раціональне і чуттєве
Письменна Юлія Олександрівна
2007
16
Наукова стаття
Концепт «хитрість» і його тезаурусні зв’язки на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов) // Studia Linguistica
Письменна Юлія Олександрівна
2008
17
Наукова стаття
Універсальне й ідіоетнічне в метафоризації температурних сенсибілій
Письменна Юлія Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.24-30

Повернення до списку

Вгору