Автори, співробітники Університету

Піменова Олена Володимирівна

Ідентифікатор автора: 38957
Кількість пошукових запитів автора: 966

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: сучасні форми господарювання в аграрному секторі економіки

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
The analysis of the experience of state support in the economy of developed countries
Піменова Олена Володимирівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
2
Навчальний посібник
Бізнес-планування: практикум. Навчальний посібник (практикум)
Голованенко Микола Васильович
Микитюк Оксана Петрівна
Піменова Олена Володимирівна
2019
Видавництво "Наукова столиця"
3
Наукова стаття
The impact of state support for the effectiveness of the development of farms and agricultural cooperatives
Піменова Олена Володимирівна
2019
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
4
Тези
Державна підтримка як пріоритетний напрямок стимулювання розвитку сільського господарства
Піменова Олена Володимирівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
5
Наукова стаття
Фінансова підтримка сільськогосподарських виробників: досвід розвинених країн
Піменова Олена Володимирівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (35) c.141-150
6
Наукова стаття
Impact of integration processes in formation business-models of agri-industrial enterprise
Піменова Олена Володимирівна
Піменов Сергій Анатолійович
2017
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
7
Розділ монографії
Problems of Investment Maintenance of Agricultural Enterprises and the Ways of its Solution
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2018
Strategic Priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: Monograph
c.53-64
8
Навчальний посібник
Економіка підприємства: навчальний посібник: тренінг-курс.
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
9
Наукова стаття
Аналіз розвитку та формування бізнес-моделей агропромислового підприємства в умовах евроінтеграції
Піменова Олена Володимирівна
Піменов Сергій Анатолійович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (32) c.146-158
10
Розділ монографії
Innovative-investment projects as a direction of formation of the strategy of sustainable development
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
2017
Social and economic changes of contemporary society
11
Розділ монографії
The development of agricultural sector of Ukraine in conditions of European integration processes
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.380-397
12
Тези
Розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України
Піменова Олена Володимирівна
2017
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.163-167
13
Тези
Сталий розвиток в аграрному секторі економіки: досвід Польщі
Піменова Олена Володимирівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
14
Монографія
Інституціоналізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі економіки
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.11-130
15
Монографія
Інституціоналізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
16
Навчальний посібник
Підприємництво: практикум
Євтушевська Ольга Володимирівна
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
17
Наукова стаття
Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (32) c.163-175
18
Наукова стаття
Проблеми конкурентоспроможності сучасного ринку художніх матеріалів України
Піменова Олена Володимирівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (31) c.122-131
19
Наукова стаття
Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture
Піменова Олена Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.6(183) c.33-38
20
Наукова стаття
Problems of investment maintenance of agricultural enterprises and the ways of its solutions
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
Studia i Materiały
в.4
21
Розділ монографії
Development of agricultural sector of ukraine in conditions of european integration processes
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
c.380-398
22
Тези
Аналіз досвіду Румунії в становленні та розвитку фермерства та сільськогосподарської кооперації
Піменова Олена Володимирівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.186-188
23
Тези
Розвиток малого та середнього підприємництва в аграрному секторі економіки
Піменова Олена Володимирівна
2016
Проблеми пданування в ринкових умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.103-104
24
Навчальний посібник
Підприємництво: практикум
Бердар Маргарита Михайлівна
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Ігнатович Неллі Іванівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2015
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
c.1-263
25
Навчально-методичний комплекс
Микроэкономика: Учебно-методический комплекс для студентов специальности «Экономика предприятия»
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Видавництво “Науковий світ”
c.1-59
26
Наукова стаття
State support of agriculture: the analysis of an experience of Germany
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Journal of Financial Management and Accounting
т.2 c.19-30
27
Наукова стаття
Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.6-10
28
Наукова стаття
Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектору економіки України
Піменова Олена Володимирівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.91-103
29
Наукова стаття
Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в агарному секторі екноміки України
Піменова Олена Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.63-67
30
Тези
Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств: досвід США
Піменова Олена Володимирівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.263-268
31
Навчально-методичний комплекс
Microeconomics: training-methodology complex for students specialization «Business economics»
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Видавництво “Науковий світ”
c.1-51
32
Наукова стаття
Priorities of institutional support of modern forms of economy in a system of agrarian relation of Ukraine
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2014
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
c.69-77
33
Наукова стаття
Економічна сутність провідного елементу господарювання в системі сучасних аграрних відносин
Піменова Олена Володимирівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.29 c.202-210
34
Наукова стаття
Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн
Піменова Олена Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.51-54
35
Наукова стаття
Сільськогосподарська кооперація як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки в умовах глобалізації
Піменова Олена Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.118-122
36
Тези
Досвід розвинених країн у використанні селянської праці
Піменова Олена Володимирівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.209-214
37
Тези
Напрями інституціоналізації соціо-еколого-економічних форм господарювання в системі аграрних відносин (Досвід постсоціалістичних країн)
Піменова Олена Володимирівна
2014
Матеріали II Міжнародної конференції "Глобальні виклики для навколишнього середовища і русурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток (GCERECEEC’2014) , 2014.
т.1 c.209-214
38
Тези
Сучасні форми господарювання в аграрному секторі України в контексті сталого розвитку
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2013
Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини: збірник наукових праць
т.1 c.53-55
39
Наукова стаття
Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні
Піменова Олена Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.148 c.58-60
40
Наукова стаття
Американська модель селянського господарювання
Піменова Олена Володимирівна
2013
АгроСвіт
т.3 c.33-34
41
Наукова стаття
Сутність та зміст господарювання в системі аграрних відносин
Піменова Олена Володимирівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.67-72
42
Наукова стаття
Trends of development of forms of economy in agricultural sector of Ukraine
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2013
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Journal of Financial Management and Accounting
т.1 c.5-14
43
Наукова стаття
Trends of development of forms of economy in agrarian sector of Ukraine
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2013
44
Наукова стаття
Американська модель селянського господарювання
Піменова Олена Володимирівна
2013
АгроСвіт
45
Наукова стаття
Сутність та зміст господарювання в системі аграрних відносин
Піменова Олена Володимирівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
46
Наукова стаття
Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської коопераці
Піменова Олена Володимирівна
2012
Економіка та держава
c.50.0000
47
Наукова стаття
Peasant economy in the system of food environment.
Піменова Олена Володимирівна
2012
48
Наукова стаття
Модель оцінки ефективності форм господарювання в аграрному секторі
Піменова Олена Володимирівна
2012
Економіка та прогнозування
c.79.0000
49
Наукова стаття
Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської кооперації
Піменова Олена Володимирівна
2012
Економіка та держава
в.1 c.50-56
50
Наукова стаття
Модель оцінки ефективності форм господарювання в аграрному секторі
Піменова Олена Володимирівна
2012
Економіка та прогнозування
в.4 c.77-88
51
Наукова стаття
Формування інституційного середовища розвитку некомерційних виробничих об’єднань на засадах соціального партнерства
Піменова Олена Володимирівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.27 (3) c.270-276
52
Наукова стаття
An influence of web browsers on a development of agriculture forms of economy
Піменова Олена Володимирівна
2012
Nauka i studia
53
Тези
Peasant economy in the system of food environment
Піменова Олена Володимирівна
2012
Materialy VIII mezinarodnivedecko-prakticka conference «DniVedy - 2012»
54
Тези
Розвиток форм господарювання в аграрному секторі на засадах соціальної відповідальності
Піменова Олена Володимирівна
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
55
Наукова стаття
Методологія філософії господарювання як засади дослідження аграрного сектора
Піменова Олена Володимирівна
2010
АгроСвіт
в.12 c.33-36
56
Наукова стаття
Трансформація відносин власності та розвиток фермерства у XIX – XXI століттях в аграрному секторі
Піменова Олена Володимирівна
2011
Інвестиції: практика та досвід
в.2 c.59-63
57
Наукова стаття
«Родові поселення» як специфічна форма малого господарювання
Піменова Олена Володимирівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.25 c.217-223
58
Наукова стаття
Економічна думка про організацію селянського господарства
Піменова Олена Володимирівна
2011
АгроСвіт
в.24 c.60-66
59
Наукова стаття
Малі форми господарювання як чинник конкурентоспроможності АПК
Піменова Олена Володимирівна
2011
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
в.39 c.83-87
60
Наукова стаття
Agricultural cooperation in a system of agrarian relationship
Піменова Олена Володимирівна
2011
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Journal of Financial Management and Accounting
в.94 c.25-37
61
Наукова стаття
Problems of forming the competitiveness of Ukrainian agriculture
Піменова Олена Володимирівна
2011
Nauka i studia
в.11(42) c.11-15
62
Наукова стаття
Глобализационные процессы и аграрный сектор Украины
Піменова Олена Володимирівна
2011
Современная наука. Новые перспективы: сборник научных трудов
в.4(7) c.29-35
63
Тези
Особливості розвитку форм селянського господарювання в Україні
Піменова Олена Володимирівна
2011
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.534-536
64
Наукова стаття
Проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору України
Піменова Олена Володимирівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.21 c.355-360
65
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади відносин власності і господарювання в системі аграрних відносин
Піменова Олена Володимирівна
2010
Формування ринкових відносин в Україні
в.7(110) c.33-37
66
Тези
Розвиток господарської діяльності в агропромисловому секторі України
Піменова Олена Володимирівна
2010
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.94-96
67
Тези
Творча спадщина С. М. Булгакова та сучасність
Піменова Олена Володимирівна
2009
Конф. “Сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання в науці, транспорті, виробництві та освіті”, Одеса
т.2 c.49-50

Повернення до списку

Вгору