Автори, співробітники Університету

Пічкур Володимир Володимирович

Ідентифікатор автора: 38986
Author Identifier Number Scopus: 6603019800 →
Кількість пошукових запитів автора: 762

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Моделювання складних систем / НДЛ Моделювання та оптимізації /
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Теорія динамічних систем
Капустян Олексій Володимирович
Пічкур Володимир Володимирович
2020
Луцьк: Вежа-Друк
c.1-348
2
Наукова стаття
On Properties of Maximal Set of External Practical Stability of Discrete Systems
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Journal of Automation and Information Sciences
т.48 в.3 c.46-53
3
Наукова стаття
Maximum sets of initial conditions in practical stability and stabilization of differential inclusions
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Modern Mathematics and Mechanics - Fundamentals, Problems and Challenges
4
Наукова стаття
Towards practical stability of discrete inclusions with set-valued components
Пічкур Володимир Володимирович
2018
International Journal of Pure and Applied Mathematics
5
Наукова стаття
Критерії керованості з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем
Башняков Олександр Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Дослідження в математиці і механіці
т.23 в.1 c.81-87
6
Тези
On practical internal stabilization of differential inclusions via Lyapunov function
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Nonlinear Analysis and Applications
в.4 c.54-55
7
Тези
Про критерiї керованостi з множини в множину лiнiйних дискретних систем i систем з iмпульсним впливом
Башняков Олександр Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.37
8
Тези
Застосування функцiй Ляпунова до дослiдження практичної стiйкостi дискретних систем з неiн’єктивною правою частиною
Ліндер Ярослав Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.36
9
Тези
Побудова функцiй Ляпунова для дискретних систем з неiн’єктивною правою частиною
Ліндер Ярослав Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова
c.70
10
Тези
Про застосування функцiї чутливостi до задачi адаптивної стабiлiзацiї
Пічкур Володимир Володимирович
Роговченко Тетяна Миколаївна
2018
Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова
c.74
11
Тези
Необхiднi i достатнi умови керованостi лiнiйних дискретних систем з множини початкових станiв на термiнальну множину
Башняков Олександр Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
2018
Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова
c.75
12
Наукова стаття
On Properties of Maximal Set of External Practical Stability of Discrete Systems
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2016
Journal of Automation and Information Sciences
т.48 в.3 c.46-53
13
Наукова стаття
О методе адаптивной коррекции угловых скоростей твердого тела с использованием матрицы чувствительности
Башняков Олександр Миколайович
Ліндер Ярослав Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
Поліщук Олександр Аркадійович
2017
Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 4. Физика. Математика
в.2 c.56-61
14
Тези
Про метод адаптивної ідентифікації параметрів з використанням матриці чутливості
Башняков Олександр Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
Поліщук Олександр Аркадійович
2017
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
c.158
15
Навчальний посібник
Диференціальні рівняння, варіаційного числення та їх застосування
Гаращенко Федір Георгійович
Матвієнко Володимир Тихонович
Пічкур Володимир Володимирович
Харченко Ігор Іванович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
16
Наукова стаття
О свойствах максимального множества внешней практической устойчивости дискретных систем
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2016
Проблемы управления и информатики
в.2 c.30-36
17
Тези
Про практичну стійкість дискретних систем
Пічкур Володимир Володимирович
2016
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
c.40
18
Тези
Методи дослідження практичної стійкості дискретних систем
Пічкур Володимир Володимирович
2016
Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова
c.50-51
19
Тези
Про числовий метод параметричної оптимізації з використанням функції чутливості в задачі оптимального керування
Башняков Олександр Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
Поліщук Олександр Аркадійович
2016
Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова
c.22
20
Навчальний посібник
Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування
Гаращенко Федір Георгійович
Матвієнко Володимир Тихонович
Пічкур Володимир Володимирович
Харченко Ігор Іванович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-271
21
Навчальний посібник
Прикладні задачі теорії стійкості
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-125
22
Наукова стаття
Оптимальні оцінки імпульсної дії в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом
Ліндер Ярослав Миколайович
Пічкур Володимир Володимирович
2013
Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн
c.69.0000
23
Наукова стаття
Set discrete systems with multi-valued dynamic component and optimal set of weak practical stability
Пічкур Володимир Володимирович
2013
Mathematical analysis, differential equations and ttheir applications. Міжнародна конференція
т.1 c.251.0000
24
Наукова стаття
Оцінка множини фазових обмежень множинної дискретної системи
Пічкур Володимир Володимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.175.0000
25
Наукова стаття
Максимальнi за включенням множини практичної стiйкостi множинних систем з багатозначною динамiчною складовою
Пічкур Володимир Володимирович
2013
Таврический Вестник Информатики и Математики
т.1 c.61.0000
26
Тези
Про побудову оцінки множини фазових обмежень множинної дискретної системи
Пічкур Володимир Володимирович
2013
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
т.1 c.200.0000
27
Тези
Про метод Белмана в задачі структурно-параметричної оптимізації системи керування
Пічкур Володимир Володимирович
2013
28
Наукова стаття
Оцінка множини початкових умов множинної дискретної системи
Пічкур Володимир Володимирович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.1.0000
29
Тези
Про застосування методу динамічного програмування до задачі структурно-параметричної оптимізації
Пічкур Володимир Володимирович
2012
Невідоме
т.1 c.155.0000
30
Монографія
Практична стійкість оцінки та оптимізація
Башняков Олександр Миколайович
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2008
31
Тези
Про максимальну за включенням множину зовнішньої практичної слабкої стійкості диференціальних включень
Пічкур Володимир Володимирович
2007
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
c.79.0000
32
Наукова стаття
Дослідження зовнішньої практичної стійкості диференціальних включень
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2006
Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн
33
Наукова стаття
Свойства оптимальных множеств практической устойчивости дифференциальных включений. Часть I
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2006
Проблемы управления и информатики
34
Наукова стаття
Свойства оптимальных множеств практической устойчивости дифференциальных включений. Часть П
Гаращенко Федір Георгійович
Пічкур Володимир Володимирович
2006
Проблемы управления и информатики
35
Монографія
Дослідження задач практичної стійкості диференціальних включень
Пічкур Володимир Володимирович
2005
36
Наукова стаття
Про умову локальної рівномірності
Пічкур Володимир Володимирович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
37
Наукова стаття
Об оценке времени практической устойчивости дифференциальных включений
Пічкур Володимир Володимирович
2005
Кібернетика і обчислювальна техніка

Повернення до списку

Вгору