Автори, співробітники Університету

Плескач Валентина Леонідівна

Ідентифікатор автора: 39020
Author Identifier Number Scopus: 12039392900 →
Кількість пошукових запитів автора: 753

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Прикладних інформаційних систем
Посада: Завідувач кафедри прикладних інформаційних систем

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 98, з них наукових статей (наукові публікації) - 54, монографій - 9, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 29, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інституційно-організаційне забезпечення середньострокового бюджетного планування в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2019
Економіка України
т.1 c.25-50
2
Наукова стаття
The development of the digital economy of Ukraine in the context of integration with the digital single market of the European Union
Плескач Валентина Леонідівна
2019
The scientific professional journal «Banking»
в.1 c.5-19
3
Наукова стаття
Thermal Performance of Metal Framed Walls
Плескач Валентина Леонідівна
2018
International Journal of Electrical Engineering and Informatics
4
Наукова стаття
Перспективи розвитку електронної комерції у глобальній мережі Інтернет
Плескач Валентина Леонідівна
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.357-359
5
Наукова стаття
Онтологічний підхід для представлення знань у мультиагентних системах інформаційних послуг суспільству
Плескач Валентина Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.138-147
6
Тези
Становлення цифрової економіки в Україні та основні виклики для суспільства
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2018
Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інформаційного суспільства : ресурси і технології"
c.68-71
7
Тези
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку цифрової держави
Плескач Валентина Леонідівна
2018
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві, м.Київ, 1 жовтня, 2018 р., КНУ, ФІТ
c.143-145
8
Тези
Програмна система керування науковою діяльністю кафедри ІНТЕРНЕТ
Плескач Валентина Леонідівна
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.379-380
9
Тези
Становлення цифрової економіки в Україні
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2018
7-ма Всеукраїнська науково-практична конференція: “Глушковські читання", 21.11.2018, НТУУ "КПІ ім.Сікорського"
c.43-45
10
Наукова стаття
Розробка безпровідних мереж стандартів ZIG BEE, BLUETOOTH,WI-FI використанням мікроконтроллерів ARDUINO
Ковтун Оксана Іванівна
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Радіоелектронні і комп’ютерні системи
т.78 в.В. 4 c.42-47
11
Наукова стаття
The reform of decentralization and strategic planning: prospects for Ukraine
Плескач Валентина Леонідівна
2017
Regional Innovations
т.78 в.В. 4 c.5-11
12
Наукова стаття
Applying the functional effectiveness information index in cybersecurity adaptive expert system of information and communication transport systems
Плескач Валентина Леонідівна
2017
Journal of Theoretical and Applied Information Technology
c.1705-1711
13
Наукова стаття
Проблеми розвитку електронної комерції в Україні
Затонацька Тетяна Георгіївна
Плескач Валентина Леонідівна
2017
Економіка України
т.1 в.11 c.73-84
14
Наукова стаття
The Reform of Decentralization and Strategic Budget Planning: Prospects for Ukraine
Плескач Валентина Леонідівна
2017
InterRegional Novations
c.5-11
15
Тези
Visual prolog як середовище для побудови систем підтримки прийняття рішень
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2017
«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.226-227
16
Матеріали конференції
Онтологический анализ как инструмент в методологии научного познания
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнародна науково-практична конференція
c.207-210
17
Наукова стаття
Зарубіжний досвід застосування середньострокового бюджетного планування
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Банківська справа
т.139 в.В. 2 c.3-19
18
Наукова стаття
Розроблення безпровідних мереж завдяки стандартам zig bee, bluetooth, wi-fi
Ковтун Оксана Іванівна
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Науково-технічний журнал "Радіоелектронні і комп`ютерні системи"
в.В. 6 c.43-47
19
Праці конференції
До питання запровадження нової економічної політики
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Модернізація управління національною економікою: Міжнародна науково-практична конференція
c.160-163
20
Праці конференції
Інформаційні технології у розподілених веб-орієнтованих системах електронної комерції
Плескач Валентина Леонідівна
Полєтаєв В’ячеслав Вікторович
2016
Глушковські читання: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.153-155
21
Розділ монографії
Sustainable socio - economic development in Ukraine: issues and trends.
Плескач Валентина Леонідівна
2016
The Academy of Management and Administration in Opole
c.111-119
22
Тези
Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій при плануванні бюджету сім’ї
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-41
23
Тези
Організаційно-правові засади використання електронного цифрового підпису в електронній комерції
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.183-184
24
Тези
New challenges of economic and business development in Ukraine
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Strategic Management: Institutions, Innovation and Internationalization
25
Наукова стаття
О выборе критерия оценки интеллектуальности информационных систем
Плескач Валентина Леонідівна
2005
Управляющие системы и машины (УСиМ)
в.№1 c.3-7
26
Тези
Вплив ІКТ на розвиток фінансового інжинірингу
Плескач Валентина Леонідівна
2014
XVII Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів», 29 травня 2014 р.
c.7-9
27
Тези
Стан вітчизняної інноваційно-інвестиційної діяльності у глобалізованому середовищі
Плескач Валентина Леонідівна
2014
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Міжнародна науково-практична конференція
c.22-26
28
Монографія
Инновации в экономике − текущие научные проблемы Восточной Европы
Плескач Валентина Леонідівна
2013
Политехника Любельська
c.1-124
29
Монографія
Інноваційні механізми стратегії фінансового управління: колективна монографія у 3-х т.
Плескач Валентина Леонідівна
2013
ДННУ «Акад. фін. управління» : за заг. ред. М.Я. Азарова
c.1-428
30
Наукова стаття
Удосконалення податкового механізму на основі супроводу змін до норм податкового законодавства
Плескач Валентина Леонідівна
2013
Банківська справа
т.7 c.75-93
31
Наукова стаття
Перспективне прогнозування видатків в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2013
Банківська справа
т.4 c.28-44
32
Наукова стаття
Перспективи створення ефективного фінансового механізму інноваційного розвитку економіки України
Плескач Валентина Леонідівна
2014
Наукові праці НДФІ
в.2 c.14-25
33
Тези
Система управління державними фінансами на базі новітніх ІКТ у контексті європейської інтеграції і світової електронізації
Плескач Валентина Леонідівна
2013
Доповіді Міжнародного наукового конгресу, 29 жовтня 2013 р. − Інформаційне суспільство в України: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
c.90-91
34
Тези
Моделювання та прогнозування доходів зведеного бюджету України на середньострокову перспективу
Плескач Валентина Леонідівна
2013
VII Міжнародна школа-симпозіум «Аналіз, моделювання, управління і розвиток економічних систем» (АМУР 2013), 12-21 вересня 2013 р.: ТНУ ім. В. І. Вернадського
c.281-283
35
Тези
Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент ефективного управління підприємством
Плескач Валентина Леонідівна
2013
36
Монографія
Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами
Плескач Валентина Леонідівна
2012
37
Наукова стаття
Середньострокове прогнозування доходів державного бюджету України за допомогою методу експоненціального згладжування
Плескач Валентина Леонідівна
2012
Фінанси України
т.1 c.58-66
38
Наукова стаття
Активізація впровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес
Плескач Валентина Леонідівна
2012
Банківська справа
т.2 c.109-127
39
Наукова стаття
Перспективне планування і прогнозування як метод реалізації стратегії розвитку держави
Плескач Валентина Леонідівна
2012
«Економічний вісник університету» ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"
т.18 c.244-248
40
Тези
Стан і перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах глобалізації
Плескач Валентина Леонідівна
2012
41
Тези
Тенденції державної політики підтримки інноваційного розвитку України
Плескач Валентина Леонідівна
2012
42
Тези
Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки
Плескач Валентина Леонідівна
2012
43
Тези
Проблеми розвитку електронної демократії та електронного урядування в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2012
Інформація, комунікація, суспільство: Міжнародна наукова конференція
c.172-173
44
Тези
Застосування новітніх ІКТ для прогнозування соціально-економічних процесів
Плескач Валентина Леонідівна
2012
45
Тези
Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2012
46
Тези
Використання інформаційних технологій для прогнозування соціально-економічних процесів
Плескач Валентина Леонідівна
2012
47
Тези
Середньострокове прогнозування податкових надходжень
Плескач Валентина Леонідівна
2012
48
Монографія
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4 т. − Т. 3: Бюджетне планування і прогнозування на середньострокову перспективу – інноваційна складова управління у сфері державних фінансів
Плескач Валентина Леонідівна
2011
49
Наукова стаття
Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення модельних досліджень сфери оподаткування
Плескач Валентина Леонідівна
2011
Фінанси України
т.5 c.21-28
50
Наукова стаття
Перспективне планування і прогнозування як метод реалізації стратегії розвитку держави
Плескач Валентина Леонідівна
2012
«Економічний вісник університету» ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"
в.18/3 c.244 − 248
51
Підручник
Інформаційні системи і технології на підприємствах
Затонацька Тетяна Георгіївна
Плескач Валентина Леонідівна
2011
Знання
c.1-710
52
Тези
Напрями зближення національного господарства України з економіками країн ЄС
Плескач Валентина Леонідівна
2011
53
Тези
Національна мережа знань як інструментальний засіб інноваційної економіки
Плескач Валентина Леонідівна
2011
54
Тези
Інноваційна діяльність в Україні: стан та проблеми
Плескач Валентина Леонідівна
2011
55
Тези
Інформаційно-аналітичне забезпечення як інструмент ефективного управління державними фінансами
Плескач Валентина Леонідівна
2011
56
Тези
Міжнародне науково-технічне співробітництво як фактор інноваційного розвитку
Плескач Валентина Леонідівна
2011
57
Тези
Тенденції розвитку малих підприємств в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2011
58
Тези
Інформаційні технології системи управління державними фінансами
Плескач Валентина Леонідівна
2011
59
Наукова стаття
Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2011
Фінанси України
в.11 c.65-75
60
Монографія
Моделювання фінансово-економічних процесів
Плескач Валентина Леонідівна
2009
КНТЕУ
c.1-528
61
Монографія
Методи і засоби макроекономічного аналізу Методи і засоби математичного моделювання
Плескач Валентина Леонідівна
2010
ДННУ "Академія фінансового управління" (монографія)
c.78–107
62
Наукова стаття
Моделювання знань в інформаційній економіці
Плескач Валентина Леонідівна
2010
Моделі управління в ринковій економіці
c.210-212
63
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення формування фінансової стратегії держави
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.112 c.6-10
64
Наукова стаття
Інтелектуальна система аналізу і звітності Business Intelligence як платформа економіко-математичного моделювання системи макропоказників і обґрунтування стратегії економічного розвитку
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Зовнішня торгівля: право та економіка
в.4 c.63-67
65
Наукова стаття
Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Фінанси України
в.5 c.41-55
66
Наукова стаття
Світові тенденції на шляху до економіки знань
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
c.84–88
67
Наукова стаття
Фінансове забезпечення інноваційного роз-витку малого підприємництва в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії
c.87-97
68
Наукова стаття
Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Фінанси України
в.6 c.85–91
69
Наукова стаття
Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Фінанси України
c.58–72
70
Наукова стаття
Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Фінанси України
в.10 c.27–35
71
Наукова стаття
Інтелектуальна власність як джерело капіталу підприємств
Плескач Валентина Леонідівна
2008
Наукові праці НДФІ
в.10 c.53–63
72
Наукова стаття
Проблеми і задачі моніторингу основних індикаторів поточної соціально-економічної та фінансової ситуації на рівні підприємств
Плескач Валентина Леонідівна
2008
Управління проектами, системний аналіз і логістика
в.5 c.361-364
73
Наукова стаття
Фінансові послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір
Плескач Валентина Леонідівна
2008
Фінанси України
в.8 c.89-95
74
Наукова стаття
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами
Плескач Валентина Леонідівна
2008
Фінанси України
в.11 c.80-90
75
Наукова стаття
Макроекономічне прогнозування фінансових показників на основі аналізу часових рядів
Плескач Валентина Леонідівна
2009
Вісник НТУ ХПІ
в.2 c.43-50
76
Монографія
Електронна комерція
Затонацька Тетяна Георгіївна
Плескач Валентина Леонідівна
2006
Знання
c.1-464
77
Наукова стаття
Моделювання впливу податкового навантаження на макроекономічні показники України
Плескач Валентина Леонідівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.228
78
Наукова стаття
Елементи онтологічного аналізу у цифровій економіці
Плескач Валентина Леонідівна
2007
Комп'ютерні засоби мережі та системи
в.6 c.86-90
79
Наукова стаття
Макроекономічне прогнозування фінансових показників на основі аналізу часових рядів
Плескач Валентина Леонідівна
2007
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
c.317-323
80
Наукова стаття
Стан та проблеми дистанційної освіти в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2007
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету
81
Наукова стаття
Проблеми становлення електронних ринків в умовах розвитку інформаційного суспільства
Плескач Валентина Леонідівна
2008
Науково-технічна інформація
т.2 c.23-30
82
Тези
Розробка структурних моделей української економіки
Майборода Ростислав Євгенович
Плескач Валентина Леонідівна
2007
International Conference Dynamical system modelling and stability investigation. Kyiv
c.228.0000
83
Монографія
Агентні технології
Плескач Валентина Леонідівна
2005
КНТЕУ
c.1-327
84
Наукова стаття
Інтернет–трейдинг та особливості надання інформаційних послуг на фінансових ринках
Плескач Валентина Леонідівна
2006
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць: Випуск 30. – Київ: НАУ
c.77-81
85
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку електронного банкінгу в Україні
Плескач Валентина Леонідівна
2006
Зб.наук.пр.:У 2ч./РВПС України НАН України. – К.
c.137-144
86
Наукова стаття
Агентні технології в моделюванні інформаційної економіки
Плескач Валентина Леонідівна
2006
К.: КНУТД
в.№ 3 c.126–131
87
Наукова стаття
Інтернет-страхування на ринку інформаційних послуг
Плескач Валентина Леонідівна
2006
Економіка і управління
в.3 c.48–55
88
Наукова стаття
Онтологічний підхід до подання знань в мультиагентних системах дистанційної освіти
Плескач Валентина Леонідівна
2006
Комп'ютерні засоби мережі та системи
в.5 c.140-148
89
Наукова стаття
Особливості оподаткування операцій купівлі/продажу товарів в інтернет
Плескач Валентина Леонідівна
2006
Фінанси України
в.11 c.26-33
90
Монографія
Технології електронного бізнесу
Плескач Валентина Леонідівна
2004
КНТЕУ
c.1-222
91
Наукова стаття
Інформатизація суспільства в системі регулювання економіки
Плескач Валентина Леонідівна
2005
Наукові праці НДФІ
в.2(31) c.3-15
92
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення суб’єктів економічної діяльності на ринку інформаційних послуг
Плескач Валентина Леонідівна
2005
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць: Випуск 30. – Київ: НАУ
в.11 c.230–243
93
Наукова стаття
Засоби вдосконалення інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Інтернеті
Плескач Валентина Леонідівна
2005
Наукові праці НДФІ
в.Вип. 3(32) c.89–98
94
Наукова стаття
Особливості надання фінансових послуг на електронному ринку
Плескач Валентина Леонідівна
2005
Наукові праці НДФІ
в.Вип. 4(33) c.104-114
95
Наукова стаття
Підхід до створення галузевої системи дистанційного навчання
Плескач Валентина Леонідівна
2005
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.Вип. 5(48) c.84–86
96
Наукова стаття
Становлення електронного ринку в інформаційній економіці
Плескач Валентина Леонідівна
2005
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.93–97
97
Підручник
Інформаційні системи та технології
Плескач Валентина Леонідівна
2004
КНТЕУ
c.1-519
98
Наукова стаття
Застосування сучасних інформаційних технологій при прийнятті рішень на фінансовому ринку України
Плескач Валентина Леонідівна
2004
Науково-практичний журнал: Економіка промисловості
в.№ 2 (24) c.99-107

Повернення до списку

Вгору