Автори, співробітники Університету

Плєшакова Наталія Анатоліївна
Natalia Pleshakova

Ідентифікатор автора: 39023
Кількість пошукових запитів автора: 655
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
2
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
3
Матеріали конференції
Забезпечення фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2017
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківс
c.56-58
4
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс
Івахненко Ірина Сергіївна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.: КНУ
5
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
6
Наукова стаття
Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Ефективна економіка
т.9 c.1-5
7
Наукова стаття
Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.9 c.14-22
8
Наукова стаття
Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Бізнес Інформ
т.9 c.68-79
9
Праці конференції
Економічні передумови макроекономічної стабільності
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
10
Праці конференції
Ретроспективний огляд досвіду забезпечення фінансової стабільності в зарубіжних країнах
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Банківський та реальний сектор економіки: фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція.
т.1 c.172-175
11
Праці конференції
Стабільність фінансової системи: загрози та перспективи
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.61-63
12
Наукова стаття
Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою СFА Institute
Любкіна Олена Вікторівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2013
Вища школа
т.4 c.79-84
13
Наукова стаття
Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.112-115
14
Наукова стаття
The consequences of using pegged exchange rate in transitional countries: the experience of Argentina
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum
т.7 c.30-37
15
Наукова стаття
Детенизация экономики как приоритет экономической безопасности Украины
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Scientific resources management of countries and regions
т.2 c.188-193
16
Наукова стаття
State financial stability supporting continuous innovative development
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
2014
Perspectives of Innovations in Economics and Business
т.13 c.5-11
17
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку тіньової економіки в Україні
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.228-230
18
Наукова стаття
Монетарні інструменти у системі антикризового регулювання в зарубіжних країнах
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Економіка розвитку
т.4 c.33-37
19
Праці конференції
Світовий досвід забезпечення стабільності фінансової системи
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.422-427
20
Праці конференції
Індикатори фінансової стабільності банківського сектору
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-46
21
Монографія
Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів
Андрєєв Петро Петрович
Баюра Дмитро Олександрович
Зайчикова Віталіна Вікторівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Осецький Валерій Леонідович
Петленко Юлія Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рожко Олександр Дмитрович
2012
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-244
22
Наукова стаття
Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.149 c.76-79
23
Праці конференції
Заходи з мінімізації ризиків на ринку платіжних карток: зарубіжний досвід та українська практика
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2011
Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.471-473
24
Праці конференції
Фінансова безпека як складова економічної безпеки України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2011
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.38-39
25
Праці конференції
Безпека грошово-кредитного сектора як запорука фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2012
Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення», (6-7 квітня, 2012 р.)
т.2 c.85-87
26
Праці конференції
Теоретико-методологічні основи управління структурою капіталу акціонерного товариства
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2012
Наука: теорія і практика – 2012: Матеріали доповідей VIII Міжнар. науково-практичної конф. – Перемишль (Польща), 2012
т.8 c.53-56
27
Праці конференції
Забезпечення фінансової стабільності у розвинутих країнах та рекомендації для України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260-262
28
Праці конференції
Напрямки забезпечення фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2012
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.184-185
29
Праці конференції
Детінізація економіки як складова системи забезпечення економічної безпеки України/Фінансова безпека України
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2013
Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції
т.1 c.101-106
30
Наукова стаття
Взаимодействие механизмов денежно-кредитной политики в обеспечении финансовой стабильности экономики
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2012
Новая Экономика
т.2 c.28-35
31
Наукова стаття
Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2012
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць
т.2 c.182-188
32
Наукова стаття
Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2012
Економіка та держава
т.6 c.68-70
33
Тези
Стабільність фінансового сектору та оцінка кризових явищ у банківській системі
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2011
Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.206-209

Повернення до списку

Вгору