Автори, співробітники Університету

Плєшакова Олена Анатоліївна
Plieshakova Olena

Ідентифікатор автора: 39024
Кількість пошукових запитів автора: 315

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: акціонерний капітал / корпоративне управління / фінансова стабільність /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вектору
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Денис Оксана Борисівна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Солодка Ольга Олегівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-312
2
Наукова стаття
Behavioral finance theoretical background and empirical evidence
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2019
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
в.Vol. 4 №31 c.385-393
3
Наукова стаття
Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні
Кнір Марія Олександрівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2019
Бізнес Інформ
в.12 c.70-75
4
Матеріали конференції
Проблематика й аналіз стану внутрішнього інвестування України та його вплив на загальний розвиток територій
Осецький Валерій Леонідович
Вольвач Вікторія Сергіївна
2018
Перспективи розвитку територій: теорія та практика: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.108-111
5
Матеріали конференції
Креативна економіка як нова тенденція всесвітнього економічного розвитку
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.86-88
6
Наукова стаття
Теоретические основы корпоративного управления
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Проблемы современной экономики
т.2 c.238-244
7
Наукова стаття
Теоретичні аспекти дослідження базових функцій акціонерного капіталу в контексті ринкової трансформації економіки
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Культура народов Причерноморья
т.264 c.167-171
8
Наукова стаття
Основні суперечності розвитку акціонерного капіталу в Україні та шляхи їх подолання
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Банківська справа
т.7 c.114-127
9
Наукова стаття
Система формування капіталу акціонерного товариства
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Економіка розвитку
т.2 c.24-27
10
Наукова стаття
Корпоративное управление: методологические основы, модели и механизмы реализации
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Экономика и предпринимательство
т.5 c.645-649
11
Наукова стаття
Main contradiction of developing join-stock capital in Ukraine
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Global scientific unity 2014
т.6 c.65-72
12
Наукова стаття
Development of equity functions in conditions of market transformation
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
News of Science and Education
т.2 c.118-125
13
Наукова стаття
Інституційні чинники формування акціонерного капіталу в Україні
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Ефективна економіка
т.5 c.12-17
14
Наукова стаття
Онтологический смысл акционерного капитала и гносеологические основы его исследования
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Scientific resources management of countries and regions. International Scientific and practical congress
c.57-63
15
Наукова стаття
Акціонерна форма власності : економічний зміст
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Економіка і управління АПК
т.8 c.35-38
16
Наукова стаття
Теоретико-методологічні основи управління структурою капіталу акціонерного товариства
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць
т.15 c.196-200
17
Наукова стаття
Characteristic Aspects of Corporate Sector and Corporate Managment Models in Ukraine
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
European Science and Technology: International Research and Practise Conference
т.1 c.692-695
18
Праці конференції
Безпека грошово-кредитного сектора як запорука фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення», (6-7 квітня, 2012 р.)
т.2 c.85-87
19
Праці конференції
Теоретико-методологічні основи управління структурою капіталу акціонерного товариства
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Наука: теорія і практика – 2012: Матеріали доповідей VIII Міжнар. науково-практичної конф. – Перемишль (Польща), 2012
т.8 c.53-56
20
Праці конференції
Забезпечення фінансової стабільності у розвинутих країнах та рекомендації для України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260-262
21
Тези
Теоретические основы корпоративного управления
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
VIII Международная научно-практическая конференция "Наука: теория и практика"
c.124-129
22
Тези
Забезпечення фінансової стійкості акціонерного товариства в глобальному постіндустріальному вимірі// Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації
Осецький Валерій Леонідович
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Невідоме
c.63.0000
23
Тези
Финансовая устойчивость акционерного общества
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
XII Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Концепция развития экономических наук в XXI веке»
c.30-34
24
Тези
Забезпечення фінансової стійкості акціонерного товариства в глобальному постіндустріальному вимірі
Осецький Валерій Леонідович
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри. Матер. Міжн. наук.-практ. конфер.
c.63-67
25
Наукова стаття
Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.57.0000
26
Наукова стаття
Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Економіка та держава
т.6 c.68-70
27
Наукова стаття
Суть и особенности акционерной формы собственности
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и право
т.5 c.51-53
28
Тези
Стабільність фінансового сектору та оцінка кризових явищ у банківській системі
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2011
Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.206-209

Повернення до списку

Вгору