Автори, співробітники Університету

Плєшакова Олена Анатоліївна
Plieshakova Olena

Ідентифікатор автора: 39024
Кількість пошукових запитів автора: 299

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: акціонерний капітал / корпоративне управління / фінансова стабільність /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблематика й аналіз стану внутрішнього інвестування України та його вплив на загальний розвиток територій
Осецький Валерій Леонідович
Вольвач Вікторія Сергіївна
2018
Перспективи розвитку територій: теорія та практика: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.108-111
2
Матеріали конференції
Креативна економіка як нова тенденція всесвітнього економічного розвитку
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.86-88
3
Наукова стаття
Теоретические основы корпоративного управления
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Проблемы современной экономики
т.2 c.238-244
4
Наукова стаття
Теоретичні аспекти дослідження базових функцій акціонерного капіталу в контексті ринкової трансформації економіки
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Культура народов Причерноморья
т.264 c.167-171
5
Наукова стаття
Основні суперечності розвитку акціонерного капіталу в Україні та шляхи їх подолання
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Банківська справа
т.7 c.114-127
6
Наукова стаття
Система формування капіталу акціонерного товариства
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Економіка розвитку
т.2 c.24-27
7
Наукова стаття
Корпоративное управление: методологические основы, модели и механизмы реализации
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Экономика и предпринимательство
т.5 c.645-649
8
Наукова стаття
Main contradiction of developing join-stock capital in Ukraine
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Global scientific unity 2014
т.6 c.65-72
9
Наукова стаття
Development of equity functions in conditions of market transformation
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
News of Science and Education
т.2 c.118-125
10
Наукова стаття
Інституційні чинники формування акціонерного капіталу в Україні
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Ефективна економіка
т.5 c.12-17
11
Наукова стаття
Онтологический смысл акционерного капитала и гносеологические основы его исследования
Плєшакова Олена Анатоліївна
2014
Scientific resources management of countries and regions. International Scientific and practical congress
c.57-63
12
Наукова стаття
Акціонерна форма власності : економічний зміст
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Економіка і управління АПК
т.8 c.35-38
13
Наукова стаття
Теоретико-методологічні основи управління структурою капіталу акціонерного товариства
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць
т.15 c.196-200
14
Наукова стаття
Characteristic Aspects of Corporate Sector and Corporate Managment Models in Ukraine
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
European Science and Technology: International Research and Practise Conference
т.1 c.692-695
15
Праці конференції
Безпека грошово-кредитного сектора як запорука фінансової стабільності України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення», (6-7 квітня, 2012 р.)
т.2 c.85-87
16
Праці конференції
Теоретико-методологічні основи управління структурою капіталу акціонерного товариства
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Наука: теорія і практика – 2012: Матеріали доповідей VIII Міжнар. науково-практичної конф. – Перемишль (Польща), 2012
т.8 c.53-56
17
Праці конференції
Забезпечення фінансової стабільності у розвинутих країнах та рекомендації для України
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260-262
18
Тези
Теоретические основы корпоративного управления
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
VIII Международная научно-практическая конференция "Наука: теория и практика"
c.124-129
19
Тези
Забезпечення фінансової стійкості акціонерного товариства в глобальному постіндустріальному вимірі// Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації
Осецький Валерій Леонідович
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Невідоме
c.63.0000
20
Тези
Финансовая устойчивость акционерного общества
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
XII Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Концепция развития экономических наук в XXI веке»
c.30-34
21
Тези
Забезпечення фінансової стійкості акціонерного товариства в глобальному постіндустріальному вимірі
Осецький Валерій Леонідович
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри. Матер. Міжн. наук.-практ. конфер.
c.63-67
22
Наукова стаття
Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.57.0000
23
Наукова стаття
Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Економіка та держава
т.6 c.68-70
24
Наукова стаття
Суть и особенности акционерной формы собственности
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и право
т.5 c.51-53
25
Тези
Стабільність фінансового сектору та оцінка кризових явищ у банківській системі
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2011
Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.206-209

Повернення до списку

Вгору