Автори, співробітники Університету

Погорецький Микола Анатолійович

Ідентифікатор автора: 39061
Кількість пошукових запитів автора: 291
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: завідуючий кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 7, підручників - 2, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Вплив eтичних засад професійної діяльності адвоката в країнах ЄС на їх розвиток в Україні.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Етичні засади адвокатської професії: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 12 грудня 2017 р.)
c.73-83
2
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн.
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Алерта
3
Навчальний посібник
Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник – 2-ге вид., перероб. та доп.
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Алерта
в.2
4
Наукова стаття
Без покращення процедури розшуку реформування досудового розслідування не піде на користь.
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Закон і бізнес
в.1-2 c.1351-1352
5
Наукова стаття
Доказування винуватості службової особи у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди.
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ
в.1 c.30-39
6
Наукова стаття
Повноваження слідчих органів Державного бюро розслідувань.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.32-48
7
Наукова стаття
Науковий висновок щодо доктринального тлумачення змісту статей 36 та 284 Кримінального процесуального кодексу України, зазначених у листі керівника Головного підрозділу детективів НАБУ від 27.02.2018.
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.200-202
8
Наукова стаття
Намагання органів прокуратури провести досудове розслідування в обхід ч. 4 ст. 216 КПК роблять зібрані докази недопустимими.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Закон і бізнес
9
Наукова стаття
Проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.58-67
10
Наукова стаття
Світоглядні методологічні засади теорії кримінального процесуального доказування.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Видавничий дім "Гельветика"
т.2 в.2
11
Наукова стаття
Повідомлення судді про підозру: проблемні питання правового регулювання, теорії та практики. Вісник кримінального судочинства.
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.58-71
12
Наукова стаття
Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р.
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.216-221
13
Наукова стаття
Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.228-232
14
Наукова стаття
Sanctions as an Instrument for the Lottery Market Monopolization in Ukraine.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
Oxford Journal of Legal Studies.
в.4 (2) c.1237-1248
15
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» ..
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.4 c.189-194
16
Наукова стаття
Засуджені без підозри
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Закон і бізнес
в.44
17
Наукова стаття
Методологія теорії кримінального процесуального доказування.
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.3 c.80-88
18
Матеріали конференції
Проблемні питання обшуку особи
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф.
c.182-184
19
Матеріали конференції
Procedural status of victim under the Criminal Procedure Code of Ukraine (2012) and its implementation issues.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Ochrona prawna pokrzywdzonegoю – Wroclaw: Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
c.15-25
20
Монографія
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Алерта
21
Навчальний посібник
Негласні слідчі (розшукові) дії як спосіб формування доказів: навчальний посібник
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Національна академія Служби безпеки України
22
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
23
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Яновська Олександра Григорівна
2017
Алерта
24
Наукова стаття
Обшук особи у кримінальних провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Право України
в.12 c.62-73
25
Наукова стаття
П’ять років чинності кримінального процесуального кодексу: уроки для правотворчої діяльності.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.3 c.11-27
26
Наукова стаття
Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.46 c.118-123
27
Наукова стаття
Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.79-90
28
Наукова стаття
Підслідність органів досудового розслідування: проблемні питання.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
в.1 (76) c.332-339
29
Наукова стаття
Співвідношення криміналістичної методики та організації розслідування злочину.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
в.19 c.60-72
30
Наукова стаття
Про основні напрями реформування СБ України. Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Газета «Київський університет»
c.27-28
31
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.164-173
32
Наукова стаття
Удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо підслідності органів досудового розслідування.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.71-80
33
Тези
Сучасні концепції кримінального процесуального доказування.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу. Конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.)
c.309-312
34
Тези
Дотримання правил підслідності у кримінальному провадженні: окремі проблемні питання.
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Процесуальні аспекти досудового розслідування" 07 квітня 2017 року
c.177-179
35
Тези
Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України
Погорецький Микола Анатолійович
2017
«Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства» (м. Одеса, 21 квітня 2017 року)
c.32-36
36
Тези
Охорона державної таємниці в діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція "Актуальні проблеми правоохоронної діяльності"
c.396-400
37
Тези
Problematic issues of implementation of the guarantees of the victim’s procedural status in the criminal proceedings of Ukraine
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Fifth International scientific conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings” (Wroclaw, 22 November 2016)
c.4-5
38
Матеріали конференції
Прокурорський нагляд за законністю здійснення контролю за вчиненням злочину
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.223-226
39
Матеріали конференції
Прокурорський нагляд за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування: окремі проблемні питання
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні: збірник матеріалів науково-практичної конференції ( м. Київ, 26 листопада 2015 року)
c.37-40
40
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: у 2 частинах.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
в.1 c.1-208
41
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: у 2 частинах.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
в.2 c.1-256
42
Монографія
Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
c.1-268
43
Монографія
Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
44
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Національна академія Служби безпеки України
45
Монографія
Злочини у сфері банківського кредитування: документування оперативними підрозділами
Погорецький Микола Анатолійович
2016
ДП "Розвиток"
c.290
46
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2016
Алерта
c.1-244
47
Наукова стаття
Застосування провокації в ході негласних розслідувань: питання правомірності
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Вісник кримінального судочинства
c.33-43
48
Наукова стаття
Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правохоронних органів
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
c.24-37
49
Наукова стаття
Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2016
Вісник кримінального судочинства
c.113-123
50
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Вісник кримінального судочинства
в.4 c.188-191
51
Наукова стаття
Сучасне наукове дослідження, присвячене питанню формування політики протидії кримінальним правопорушенням в Україні (оперативно-розшуковий аспект)
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Вісник кримінального судочинства
в.3 c.207-210
52
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Вісник кримінального судочинства
в.3 c.186-192
53
Наукова стаття
Визначення прокурором підслідності кримінального провадження
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Вісник кримінального судочинства
в.3 c.60-68
54
Наукова стаття
Актуальне наукове дослідження предмета регулювання кримінального процесуального права / Рецензія на книгу: Лоскутов Т. О. Предмет регулювання кримінального процесуального права : монографія / Т. О. Лоску
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Право України
c.196-198
55
Наукова стаття
Гарантії адвокатської таємниці у рішеннях Європейського суду з прав людини та їх імплементаційний вплив на кримінальне процесуальне законодавство України і правозастосовну практику
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Вісник кримінального судочинства
c.77-87
56
Наукова стаття
Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
в.25 c.24-37
57
Підручник
Оперативна установка
Погорецький Микола Анатолійович
2016
Національна академія Служби безпеки України
58
Наукова стаття
Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права (Рецензія на навчальний посібник «Кримінальне процесуальне право України» за заг. ред.В.Г.Гончаренка)
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2015
Вісник кримінального судочинства
т.1 c.277-278
59
Підручник
Адвокатура України
Погорецький Микола Анатолійович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-368

Повернення до списку

Вгору