Автори, співробітники Університету

Погорільська Наталія Іванівна
Pogorilska Nataliia

Ідентифікатор автора: 39072
ResearcherID, Web of Science: ABA-9594-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 1072
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: історія психології / аналіз даних у психології / психологія особистості в різних життєвих ситуаціях /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 55, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 24, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Психологічні риси української радянської людини
Погорільська Наталія Іванівна
2020
Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті: Круглий стіл
c.142-146
2
Наукова стаття
Особливості розвитку радянської психології на початку СРСР
Погорільська Наталія Іванівна
2020
HABITUS. Габітус. Науковий журнал з соціології
в.15 c.77-81
3
Тези
Зв'язок рис особистості та благополуччя в юнацькому віці
Марініна Віталія Михайлівна
Погорільська Наталія Іванівна
2019
Благополуччя особистості vs благополуччя середовища антиномія сучасного способу життя: Науково-практичний круглий стіл
c.34-36
4
Тези
Структура психологічних переживань людей під час карантину
Погорільська Наталія Іванівна
Синельников Роман Юрійович
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.89-92
5
Наукова стаття
Особливості сприймання часу підлітками в контексті їхньої життєвої активності
Погорільська Наталія Іванівна
Маціонова Юлія Русланівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2 c.56-60
6
Наукова стаття
Особливості особистісних рис учасників шкільного булінгу в підлітковому віці
Погорільська Наталія Іванівна
Головіна Альбіна Олегівна
Столяр Анна Олександрівна
2019
Теорія і практика сучасної психології
т.1 в.1 c.90-94
7
Тези
Мотиви спілкування та життєстійкість як чинники життєвих смислів старшокласників
Погорільська Наталія Іванівна
2018
Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності: круглий стіл
c.1-2
8
Тези
Психологічні проблеми особистості в сучасному світі
Погорільська Наталія Іванівна
2018
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.127-130
9
Наукова стаття
Особливості сприймання візуальної реклами через призму ціннісних орієнтацій українців та американців
Погорільська Наталія Іванівна
Прухніцька Марія
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2 c.108-112
10
Наукова стаття
ІСТОРИЧНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ В СТІНАХ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Погорільська Наталія Іванівна
2017
International Journal of Education & Development
в.2 c.82-86
11
Наукова стаття
PSYCHOLOGICAL DEFENSIVE MECHANISMS OF THE PARTICIPANTS OF SCHOOL BULLING IN ADOLESCENCE
Погорільська Наталія Іванівна
Столяр Анна Олександрівна
2017
International Journal of Education & Development
в.3 c.96-100
12
Праці конференції
Self-transcendence and excessive TV commercial viewing in senior pupils
Гаврилець Юрій Дмитрович
Зима Ігор Григорович
Погорільська Наталія Іванівна
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
Васильченко Анатолій Володимирович
Іваскевич Дарина Дмитрівна
2017
European Psychiatry
т.41 в.S1 c.766
13
Праці конференції
Empathy as a negative factor of personality hardiness
Зима Ігор Григорович
Погорільська Наталія Іванівна
Тукаєв Сергій Вікторович
Іваскевич Дарина Дмитрівна
2017
International Convention of Psychological Science
c.1
14
Тези
Первісні психологічні ідеї українців
Погорільська Наталія Іванівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.201-203
15
Матеріали конференції
Зв’язок емоційного інтелекту та ставлення до свого тіла у осіб юнацького віку
Погорільська Наталія Іванівна
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.129-131
16
Навчальний посібник
Математичні методи в психологічних дослідженнях
Погорільська Наталія Іванівна
Ходанович Олеся Володимирівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-127
17
Наукова стаття
The influence of excessive TV viewing on psycho-emotional state of youth audience
Гаврилець Юрій Дмитрович
Зима Ігор Григорович
Макарчук Микола Юхимович
Погорільська Наталія Іванівна
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
2015
International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”
т.4 в.1(5) c.60–63
18
Наукова стаття
The impact of communication motives on the formation of life sense of adolescents
Погорільська Наталія Іванівна
2016
Social Communication in the Real and Virtual World: International Conference
в.2 c.54-64
19
Наукова стаття
Parent’s attitude to the child as a factor of physical self
Погорільська Наталія Іванівна
2015
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.4 c.1-7
20
Наукова стаття
Значення місця проживання для ціннісно-смислової сфери та часової перспективи старшокласників
Погорільська Наталія Іванівна
2016
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.34 c.421-430
21
Праці конференції
Psychological characteristics that define language preference in bilingual society
Зима Ігор Григорович
Погорільська Наталія Іванівна
Тукаєв Сергій Вікторович
2016
Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Research
т.45 c.63-64
22
Тези
Підхід В.А.Роменця до періодизації історії психології
Погорільська Наталія Іванівна
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.29-32
23
Наукова стаття
Статеві особливості зв’язку ставлення батьків до дитини та психологічних ресурсів особистості
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.121 c.94-97
24
Наукова стаття
Особливості психологічної сумісності при формуванні повторного шлюбу
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.45 c.232-238
25
Наукова стаття
Переосмислення радянського минулого: психологічний вимір
Погорільська Наталія Іванівна
2015
Особистість у сучасному світі: Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю
т.3 c.86-90
26
Наукова стаття
Факторы психологической адаптированности матерей детей с ограниченными возможностями юношеского возраста
Погорільська Наталія Іванівна
2015
Psihologie. Pedagogie specială. Asistasnță socială
т.1 c.7-16
27
Наукова стаття
Розвиток особистості та психології в період Радянського Союзу
Погорільська Наталія Іванівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.26 c.74-80
28
Тези
Проблеми розвитку і буття особистості в сучасному світі
Погорільська Наталія Іванівна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.102-105
29
Тези
Отношение родителей к ребенку как фактор формирования физического Я
Погорільська Наталія Іванівна
2015
Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: социализация субъекта на разных этапах онтогенеза: Международная научная конференция
т.4 c.349-351
30
Тези
Зв’язок психологiчних характеристик двомовних осiб та культурної iнтеграцiї
Бас-Кононенко Оксана Василівна
Дудник Зоя Василівна
Зима Ігор Григорович
Погорільська Наталія Іванівна
Тукаєв Сергій Вікторович
2015
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
c.41-42
31
Тези
Розвиток методів історії психології у ХХ та ХХІ столітті
Погорільська Наталія Іванівна
2015
Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.122-125
32
Наукова стаття
Соціокультурні основи спеціальної психології
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія
т.24 c.344-348
33
Наукова стаття
Социальная экспансивность и этническая идентичность турок, проживающих на территории Украины
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире: Международная научно-практическая конференция
c.138-143
34
Тези
Уявлення про село у жителів міста
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.16 c.76-78
35
Тези
Ставлення батьків до дитини як фактор фізичного "Я"
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.147-149
36
Тези
Вплив інновацій на поведінку споживачів на ринку банківських послуг
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.89-90
37
Тези
Психологічні трансформації українського народу в період Радянського Союзу
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: Міжнародна науково-практична конференція
c.123-124
38
Тези
The impact of communication motives on the formation of the life sense of adolescents
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Social Communication in the Real and Virtual World: International Conference
c.65-66
39
Навчальний посібник
Експериментальна психологія
Погорільська Наталія Іванівна
2013
НПУ імені М.П. Драгоманова (посібник)
c.1-119
40
Навчально-методичний комплекс
Тестові завдання для студентів спеціальності 0301 - соціально-політичні науки та 0101 - педагогічні науки
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-300
41
Навчально-методичний комплекс
Завдання для самостійної підготовки студентів спеціальності 0301 соціально-політичні науки
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-215
42
Наукова стаття
Ставлення батьків до дитини як компонент психологічних ресурсів особистості
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.128-133
43
Наукова стаття
Зв'язок переживання внутрішньоособистісних конфліктів та агресивного реагування у студентів-психологів
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.23 c.182-191
44
Наукова стаття
Життєстійкість як психологічний ресурс перфекціонізму
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.29-35
45
Тези
Часова перспектива старшокласників, які проживають у сільській місцевості
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.15 c.73-76
46
Тези
Ціннісні орієнтації старшокласників, що проживають у сільській місцевості
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
c.122-123
47
Тези
Зв’язок життєстійкості та перфекціонізму у осіб юнацького віку
Погорільська Наталія Іванівна
2013
Актуальні питання теоретичного та практичного розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.9-12
48
Наукова стаття
Психологічні ресурси саморегуляції льотного складу повітряних сил
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.21 c.155-166
49
Наукова стаття
Психологічні особливості сім’ї дитини з обмеженими можливостями
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія
т.22 c.396-401
50
Тези
Факторы профессиональной адаптации молодого педагога к научно-педагогической деятельности
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.58-62
51
Тези
Ставлення батьків до дитини як психологічний ресурс особистості
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.57-59
52
Тези
Психологічні ресурси саморегуляції льотного складу повітряних сил
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Екстремальна та авіаційна психологія у контексті технологічних досягнень інформаційної доби: науково-практична конференція
т.7 c.86-88
53
Тези
Гендерні особливості суб’єктивного благополуччя жінок-військовослужбовців
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.138-143
54
Тези
Особливості ціннісно-смислової сфери старшокласників, що проживають у сільській місцевості
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Наукова спадщина І.О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології: Круглий стіл, присвячений науковій творчості відомого українського психолога І.О. Синиці
c.49-51
55
Тези
Особливості переживання внутрішньо особистісних конфліктів студентами-психологами
Погорільська Наталія Іванівна
2012
Наукова спадщина І.О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології: Круглий стіл, присвячений науковій творчості відомого українського психолога І.О. Синиці
c.22-24

Повернення до списку

Вгору